Készleteltérések rendezése

Kérdés: Cégünk kettős könyvvezetésben, elsődlegesen a 6-7. számlaosztályban, másodlagosan az 5. számlaosztályban könyvel. A saját termelésű készletek elszámolása mennyiségben és értékben is történik. A 2021. évi termelésű kukoricát 2022-ben értékesítettük, az elszállítása is ebben az évben történt. A tényleges átméréskor derült ki, hogy nincs meg a könyv szerinti készlet. 2021-ben nem számoltunk el kálót, valamint a szárítási, tisztítási veszteség elszámolása is téves volt. A káló elszámolása és a hozam módosítása után még normán felüli hiány elszámolása is szükséges, amelynek egy részét áthárítottuk a készletfelelősre. Ezeket a könyvelési tételeket 2022. évre könyvelnénk, mivel a jelentős hiba mértékét nem érjük el. Kérnénk a könyvelési tételek leírását: normán belüli hiány/káló elszámolása, 2021. évi hozam módosítása, normán felüli hiány elszámolása, áthárított kár könyvelése.
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján arra lehet következtetni, hogy a 2021. évi üzleti év zárásakor nem leltározták a 2021. évi kukoricatermést, a könyv szerinti értéket tekintették helyesnek. Mezőgazdasági termékek esetében köztudott, hogy a termény súlyából biztosan veszít, amelyet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Készletdifferenciák könyvelése

Kérdés: Készletdifferenciák könyvelése árrésmódosítás (csökkenés) könyvelési hiba miatt.
Részlet a válaszából: […] ...az eredménye lehet.A szűkre szabott kérdésfeltevés problémáinak a további felsorolása helyett nézzük a leggyakrabban előforduló készleteltéréseket és azok könyvelését.A leggyakoribb hiba, készletnyilvántartási formától függetlenül, hogy a tényleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Készlethiány és -többlet elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni az év végi leltározás során az anyagkészletnél megállapított leltárhiányt, leltártöbbletet? A hiánytöbblet oka feltehetően elszámolási hibából ered, mivel például a beszerzés kilogrammban, a felhasználás darabos mennyiségben történik.
Részlet a válaszából: […] Az év végi leltározás során a leltárba bekerülő anyagokténylegesen felvett mennyisége mellett fel kell tüntetni azok könyv szerinti(analitikus nyilvántartás szerinti) mennyiségi adatait is. A tényleges és akönyv szerinti adatokat egyeztetni kell, meg kell állapítani az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 30.

Üzemanyagtöltő állomás leltáreltérése

Kérdés: Szövetkezetünk közforgalmi üzemanyagtöltő állomással rendelkezik. A nagykereskedő az üzemanyag mennyiségét ún. 15 fokon mért fajsúlyliterben számlázza. Ez a mennyiség a ténylegesen átadott mennyiségnél télen több, nyáron pedig kevesebb. Helyes-e, ha a tényleges mennyiség helyett a számlán szereplő mennyiséget vételezzük be? (Eladáskor a készlet a tényleges mennyiséggel csökken!) A vámhivatal a készletellenőrzés során a szállítást végző tartálykocsi által kiadott bizonylaton szereplő, 15 fokon mért fajsúlyliter-mennyiséget veszi figyelembe, ami eltér a számlázott menynyiségtől. A vámhivatal által megállapított készleteltérést leltárnak kell-e tekinteni és könyvelni kell-e? Az elszámoltatás alapja nem azonos a számvitelünkben rögzített adatokkal.
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, mert az abban foglaltakegyrészt nincsenek összhangban a számviteli előírásokkal, másrészt nem azt kellleltáreltérésként könyvelni, amit a vámhivatal megállapít (legfeljebb egyfajtakorrekciós tétel lehet). A számviteli előírások szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 16.

Értékvesztés nyilvántartása a készleteknél

Kérdés: A készletekről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetünk. Át kell-e vezetni az egyedi nyilvántartáson az értékvesztés összegét? Amennyiben át kell vezetni, azt már december 31-ével meg kell tenni, vagy csak a következő év nyitó adataként?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 56. §-a alapján a vásárolt és a saját termelésűkészletek megállapított értékvesztését a megállapítás időpontjával mind akészletelemek egyedi nyilvántartásán, mind a főkönyvi számlákon át kellvezetni, csökkenteni kell annak összegével a készletelemek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 1.

Áruk leltártöbblete

Kérdés: A leltárhiány könyveléséről már volt szó. A leltártöbblet elszámolása viszont nem tisztázott. A leltártöbblettel az elábét kell csökkenteni, vagy egyéb bevételként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...készleteltérések rendezésével, könyvelésével részletesen foglalkoztunk a Számviteli Levelek 28. számában az 551. kérdésre adott válaszban. Itt a kérdéshez kapcsolódóan a következőket jegyezzük meg:Leltárhiány, leltártöbblet csak annál a vállalkozónál keletkezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. április 11.

Készleteltérések rendezése

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a vásárolt és a saját termelésű készletek leltározása során megállapított készleteltérések értékét? Ha az eltérés egy része nyilvántartási, elszámolási hibára vezethető vissza, hogyan kell helyesen könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 20. számában a 400. kérdésre adott válaszban a saját termelésű készletek többletéhez kapcsolódóan részletesen szóltunk az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatáról, elsősorban a leltározás során felvett és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. február 14.