Készpénzfelvét könyvelése

Kérdés: A vállalkozás bankszámláját vezető pénzintézet a december havi bankkivonatot január 2-i dátummal zárta. A bankkivonat záróegyenlege a január 2-i tételeket is tartalmazza, mivel december 29-én történt készpénzfelvétel. Más pénzmozgás nem volt január 2-án. Az alábbi dátumokat jelölték a bankkivonaton: a készpénzfelvét esetén: értéknap: 2024. 01. 02. Készpénzfelvét díja esetében értéknap: 2024. 01. 02. Tranzakció ideje: 2023. 12. 29. A tranzakciós díjrész esetében: értéknap 2024. 01. 02. Tranzakció ideje: 2024. 01. 02. Könyvelés napja sehol sincs feltüntetve. Szerepeltetni kell-e a 2023. évi könyvelésben a 2023-ban megvalósult, de a bank által 2024. 01. 02-i értéknappal rögzített tételeket (készpénzfelvét, tranzakciós díj, készpénzfelvét díja)? Ha nem szerepeltetem, a bankkivonat záróegyenlege nem támasztja alá a mérlegértéket. December 29-én a készpénz bevételezésre került a pénztárba az átvezetési számlával szemben. Ha az átvezetési számla K egyenleget mutat, a bankbetétek egyenlegét csökkenti a mérlegben?
Részlet a válaszából: […] ...meg (nem áll a cég rendelkezésére). Amikor a bankkivonat megérkezik, az dokumentálja (bizonylatolja) a bankszámla csökkenését. Így a készpénzfelvétel miatti számlapénzcsökkenést csak a bankkivonat szerinti értéknappal (a kérdés szerinti esetben 2024. 01. 02-vel)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Elszámolásra kiadott készpénz

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartani, illetve könyvelni a munkavállalóknak elszámolásra kiadott készpénzt? Mi a teendő, ha a készpénzt az ügyvezető kezeli? Mit kell tenni akkor, ha az előírt határidőben az elszámolás nem történik meg?
Részlet a válaszából: […] ...(T 3613 – K 381), a könyvelés bizonylatát, a pénztári kiadási bizonylatot a pénzkezelési szabályzatban meghatározott, a készpénzfelvételt engedélyező belső dokumentum támasztja alá.Milyen jogcímen adható ki elszámolásra készpénz? Nyilvánvalóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.

Készpénzkezelés, ha nincs pénztáros

Kérdés: Mi a házipénztár? A készpénzkezelésről kötelező nyilvántartást vezetni? Akkor is, ha nincs függetlenített pénztáros? Indokolt külön pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatokat kiállítani? Hogyan történik ez esetben az ellenőrzés?
Részlet a válaszából: […] ...kiállított szigorú számadási kötelezettség alá vont egyszerűsített (készpénzes) számla,– a pénztárgép ellenőrző szalagja,– a készpénzfelvétel banki alapbizonylata,– az egyéb, ellenértéknek nem minősülő bevétel bizonylata (például tagi kölcsönnél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.

Szigorú számadású nyomtatványok

Kérdés: A vállalkozások által leggyakrabban használt nyomtatványok a számla, a készpénzfizetési számla, a nyugta, a bevételi és kiadási pénztárbizonylat, a pénztárjelentés, a szállítólevél, a kiküldetési rendelvény és a menetlevél. Ezek közül melyekről kell nyilvántartást vezetni? Az Szt. nem ad tételes felsorolást. Hallottam olyan véleményt is, hogy a bankkártya és az üzemanyagkártya is szigorú számadású bizonylat. Szerintem ez nem így van.
Részlet a válaszából: […] ...eltérően a banki pénzmozgás bizonylatai is (ideértve a cég nevére szóló bankkártyát, hitelkártyát, a készpénzcsekket, a készpénzfelvételi utalványt is) szigorú számadási kötelezettség alá tartoznak. De ide sorolandó az üzemanyagkártya is. Itt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Szigorú számadású bizonylat az önkormányzatnál

Kérdés: Pontosan mely nyomtatványok bizonyulnak szigorú számadású bizonylatnak? Mely törvényeket, jogszabályokat kell figyelembe venni, hogy az önkormányzat a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása és selejtezése tekintetében minden elvárásnak megfeleljen?
Részlet a válaszából: […] ...pénztárjelentés,– nyugta,– számla, egyszerűsített adattartamú számla,– belépőjegyek (rendezvényekre, színházi előadásra),– készpénzfelvételi utalvány,– bankkártya, csekkfüzet,– leltározás, eszközmozgatás bizonylatai,– nyugtafüzet,–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 27.

Bankkártyával történő magáncélú vásárlás

Kérdés: Hogyan kezelhető az a – több vállalkozásnál előforduló – helyzet, hogy a személyes fogyasztásra szánt vásárlásaikat (élelmiszer, mozijegy, lottó) az általuk tulajdonolt vállalkozás bankkártyájával egyenlítik ki? Megoldást jelenthet-e, ha a vállalkozás bankkártyájával teljesített vásárlások értékét megtérítik? Ezekről a vásárlásokról jellemzően nem kérnek számlát. A bankkártya használata feltételezi azt, hogy jövedelemszerzés történt?
Részlet a válaszából: […] ...azért, hogy az ne minősüljön kamatkedvezményből származó jövedelemnek.A bankkártya használatára jogosult által történt vásárlások, készpénzfelvételek (akár a vállalkozási, akár saját célra történt) utólag is ellenőrizhetők legyenek. Ha azok nincsenek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 29.

ATM-es készpénzfelvétel könyvelése

Kérdés: Hogyan könyveljem az ATM-es készpénzfelvételt?
Részlet a válaszából: […] ...alapján: T 381 – K 389.Természetesen a bankkivonat alapján könyvelni kell a bankkivonat megérkezésekor a forintban történt készpénzfelvételt is:– a bankbizonylat alapján: T 389 – K 384.Ha a bankkártya használatára – írásbeli felhatalmazás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.

Készpénzes számlák későbbi elszámolása

Kérdés: A NAV mulasztási bírságot szabott ki, mivel az adózó 2 darab pénztárbizonylatot nem a pénzmozgással egy időben állított ki, azokon nem a gazdasági események valós dátumát tüntette fel. A társaság negyedéves bevallásra kötelezett. A 2 darab számla októberben készpénzes számla volt, amit a könyvelés később kapott kézhez, ezért azt novemberi kiadási pénztárbizonylattal könyvelte. A számlák üzemanyag-vásárlást tartalmaznak. Erre az időszakra áfa-visszaigénylésünk volt (a mulasztási bírság miatt később fogunk hozzájutni). A számviteli politikában szerepel, hogy a pénztárból elszámolásra is felvehető összeg, amelyből az következik, hogy a számlák későbbi elszámolása indokolt. Alakíthatja-e a társaság úgy a számviteli politikáját, hogy a bejövő készpénzes számlák későbbi elszámolása szabályos legyen?
Részlet a válaszából: […] ...kiadott pénzről a pénzkezelőnek analitikus nyilvántartást is kell vezetnie, amelynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a készpénzfelvétel célja, a felvevő személy neve, beosztása, a felvett összeg, az elszámolás várható és tényleges időpontja stb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Bankkártya elvesztése

Kérdés: Munkavállalónk elveszítette a tárcáját. A tárcában benne volt a munkavállaló által használt céges bankkártya PIN kóddal együtt. A bankkártyaletiltást megelőzően, két egymás követő napon, 50-50 ezer forint készpénzfelvétel történt. A cég nem kívánja a kárt munkavállalójával megfizettetni. Hogyan történik az esemény számviteli elszámolása? Van-e adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] A bankszámláról hiányzó, ismeretlen személy által a bankkártya használatával felvett pénzt egyéb ráfordításként kell könyvelni, a bankkivonat alapján.A pénzhiány miatt a céget kár érte. Így ki kell vizsgálni, hogy a kár kinek a hibájából következett be. A kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Egyéni vállalkozó bankszámlanyitása

Kérdés: Kell-e az egyéni vállalkozónak külön bankszámlát nyitnia a vállalkozási és a magánkiadásai számára? Ha a vállalkozói számlájáról olyan kiadást teljesít, ami nem a vállalkozással kapcsolatos, el lehet-e számolni, mint készpénzfelvételt, és befizetni a pénztárba, ha nem, mi a megoldás erre a problémára visszamenőleg?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó számára bankszámlanyitás nem kötelező,ha a vállalkozó áfa fizetésére nem kötelezett. Az Szja-tv. 49/B. §-ának (10) és (21) bekezdése alapján azegyéni vállalkozónak – ha a 10 százalékos adókulcskedvezmény alkalmazásifeltételeinek megfelel, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 3.
1
2