Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott készpénzfizetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Készpénzfizetés bizonylatolása

Kérdés: A kft. magánszemély megrendelője készpénzzel egyenlíti ki a kft. által kibocsátott átutalásos számlát. A felek átvételi elismervénnyel bizonylatolják a kifizetést. Bevételi pénztárbizonylat nem készül (a kft. mikrogazdálkodói beszámolót készít, pénzkezelési szabályzata nincs, és a készpénzes számlák, egyéb bizonylatok esetén nem alkalmaz bevételi és kiadási pénztárbizonylatolást). Jogszabálysértő-e a kft. eljárása?
Részlet a válaszból: […]bankszámláról történő fizetés szabályszerű számla alapján, akkor szabályozni kell a készpénzkezelést (tehát pénzkezelési szabályzat kell), amelynek a pénzbevétel és a pénzkiadás bizonylatain túlmenően még sok mindent kell tartalmaznia, többek között a pénz megőrzésének a feltételeit, a pénzt kezelő személyt stb. A készpénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatokat az Szt. 168. §-a alapján szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.A kérdés szerinti esetben átutalásos (tehát szabályszerű) számlát állítottak ki, amelyet a vevővel szembeni követelésként kell könyvelni (T 311 - K 91-92, 467). Ebből következően a magánszemély a vele szembeni követelést (és nem az átutalásos számlát) egyenlíti ki, fizeti be a kft. pénztárába (ha van ilyen!), amelyet pénztárbevételi bizonylattal kell dokumentálni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8521

2. találat: Készpénzfizetés korlátozása

Kérdés: Számos észrevétel érkezett a Számviteli Levelek 282. számában az 5790. számú kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan. Valamennyien a NAV 3002/2013. útmutatójában foglaltakra hivatkoztak, mely szerint "nem minősül készpénzfizetésnek, ha a fizetés következményeként legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla-jóváírás vagy -terhelés". Ennek az ellenkezőjét állítja a válasz.
Részlet a válaszból: […]megjegyzendő, hogy a vonatkozó jogszabályok sem a készpénzszolgáltatásra, sem a készpénzfizetésre nem adnak fogalmi meghatározást, értelmező rendelkezést, alapvetően arra, hogy mettől meddig készpénz a készpénz.A Számviteli Levelekben válaszainkat igyekszünk a vonatkozó jogszabályokra hivatkozással alátámasztani, megmagyarázni a kérdésben foglaltakat. Ezt tette a NAV is.A 3002/2013. útmutató 4.2. pontjában a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 2. számú melléklet I. rész 9.1. pontjának a) alpontjára hivatkoznak, mely szerint nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak a fizető fél és a kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet. Az útmutató megállapítja, hogy csak a bankjeggyel és érmével történő fizetés minősül készpénzfizetésnek.A megállapítás egyértelmű, csupán az a probléma, ami a jogszabályi előírásból kimaradt, akkor, ha közvetítői közreműködés nélküli fizetési műveletről van szó, ha például a vevő készpénzzel rendelkezik, és ezt a készpénzt az eladó pénztárába befizeti. (A jogalkotói szándék ennek éppen az elkerülése lett volna!) Ha viszont legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla-jóváírás vagy -terhelés, ahhoz az egyik vagy a másik pénzforgalmi szolgáltatót be kell kapcsolni. Ez pedig a Hpt. 2. számú melléklete I. részének 9. pontja a) és b) alpontja alapján már pénzforgalmi szolgáltatás, mert a fizetési számlára történő készpénzbefizetést, illetve a fizetési számláról történő készpénzfizetést lehetővé tevő szolgáltatás.A kérdésben leírtak teljesüléséhez indokolt és szükséges a pénzforgalmi szolgáltatók közreműködése, ami pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül a jogszabály szerint. A kérdésben szereplő esetekben egyértelmű, hogy készpénzzel (bankjeggyel, érmével) történik a fizetés, a készpénz átvevője, illetve a készpénz átadója pedig pénzforgalmi szolgáltató (számlavezető bank), jogszabállyal nem megalapozott annak állítása, hogy ez nem minősül készpénzfizetésnek.Amennyiben a NAV útmutatójában közvetített jogalkotói szándék valóban az, hogy a kérdésben szereplő esetek ne tartozzanak a készpénzfizetés korlátozásának a körébe, akkor az Art. 38. §-át kellene kiegészíteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5851

3. találat: Készpénzfizetés korlátozása

Kérdés:

Az Art. 38. §-ának (3/a)-(3/b) bekezdése tekintetében készpénzfizetésnek minősül-e, ha a vevő a számla végösszegét közvetlenül az eladó bankszámlájára fizeti be, illetve ha a vevő meghatalmazást ad az eladónak, hogy a számla ellenértékét közvetlenül a vevő bankszámlájáról felvegye? Elképzelhető az Art. vonatkozó részeinek értelmezése alapján, hogy az ügylet az egyik félnél készpénzes fizetésnek minősül, a másik félnél pedig nem?

Részlet a válaszból: […]a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó pénzforgalmi számlájára (bankszámlájára) teljesítse, és ezáltal a készpénzforgalom csökkenjen. A leírtakból következően, nyilvánvalóan készpénzfizetésnek minősül az, ha a vevő az ellenértéket készpénzben az eladó bankszámlájára fizeti be. (Célszerű, ha készpénzbevétele van, azt a saját bankszámlájára fizeti be, majd onnan utalja át az eladó bankszámlájára.) Természetesen fordítva is igaz, ha a vevő meghatalmazása alapján az eladó a számla ellenértékét készpénzben veszi fel a vevő bankszámlájáról. A válaszból nem következik az, hogy az ügylet az egyik félnél készpénzes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5790
Kapcsolódó tárgyszavak: ,