Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott kiva (áttérés) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kivára való áttérés

Kérdés: A kivára való áttérés egyik feltétele az, hogy az adózó - kapcsolt vállalkozás adataival együtt számolt - átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző évben várhatóan ne haladja meg az 50 főt. A kapcsolt vállalkozások figyelembevétele a tv. szerint: (3) A (2) bekezdésben meghatározott állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni. Ha egy társaságnak az adóévet megelőző adóévnek csak egy részében van kapcsolt vállalkozása (a kapcsolt vállalkozása az adóév során megszűnik), az ő létszámadatait hogyan kell figyelembe venni? Esetleg az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év fordulónapján fennálló állapot alapján kell az összegezést elvégezni ?
Részlet a válaszból: […]jelenti, hogy ha az adózónak a Katv. hatálya alá történő áttéréskor van kapcsolt vállalkozása, akkor az adózónak a kivás adóévet megelőző adóévre várható adatait kell összegeznie a kapcsolt vállalkozás utolsó lezárt üzleti éve beszámolójának adataival, függetlenül attól, hogy az utolsó beszámolóval lezárt üzleti évben fennállt-e, illetve részben vagy egészében állt fenn közöttük a kapcsolt vállalkozási viszony. Ha pedig a Katv. hatálya alá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8329
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Áttérés kisvállalati adóra

Kérdés: Társasági adó alanya 2019. márciustól a kiva alanya kíván lenni. A korábbi évek során felhalmozott eredménytartalék után kell-e osztalékadót fizetnie az átlépéskor?
Részlet a válaszból: […]tekinteni a Katv. 20. § (3) bekezdésének b) pontja szerint. A felhalmozott eredménytartalék után pedig meg kellett fizetni a társasági adót. A kisvállalatiadó-alany magánszemély tagja pedig nem mentesül az osztalék utáni személyi jövedelemadó alól a Katv. 21. §-a szerint. Mindezek miatt a felhalmozott eredménytartalék után nem kell osztalékadót fizetni, ha a vállalkozás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7881
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Közhasznú nonprofit gazdasági társaság áttérése a kivára

Kérdés: Ha 2019-től áttérnénk a kivára (közhasznú nonprofit gazdasági társaság), akkor a 2018-as társaságiadó-bevallásunkban meg kell növelnünk az adóalapot a saját tőke adómentesen képződött részével? [A kérdező ezt követően idézi a Katv. 27. §-át és a Tao-tv. 13/A. §-a (2) bekezdésének a) pontját, (3) bekezdését.]
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásban adómentes saját tőkeként kimutatott értékkel.A Tao-tv. 16. § (7) bekezdése szerint jogutód nélküli megszűnésnek számít - többek között -, ha az adózó - az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti megszűnést kivéve - bármely okból kikerül e törvény hatálya alól. Jogutód nélküli megszűnésnek tekinti a Katv. hatálya alá kerülést a Katv. 27. §-a is. Ebből következően a kivára 2019. 01. 01-től áttérő adózó e nappal kikerül a Tao-tv. hatálya alól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7829

4. találat: Kivaalap-csökkenés beruházás alapján

Kérdés: A Katv. 20. § (7) bekezdése szerint a személyi jellegű kifizetések terhére is csökkenti az adóév és a következő évek adóalapját a beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközzel (beruházással), szellemi termékkel, kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összegéig a korábbi évek elhatárolt veszteségének a (3)-(5) bekezdése szerinti tárgyévi negatív egyenleggel növelt összege. A vállalkozás zárt végű pénzügyi lízing keretében vásárol eszközt, melyet a lízingszerződés létrejöttekor nyilvántartásba vesz bekerülési értéken, és amortizációt számol utána, azonban nincs a vállalkozás tulajdonában az eszköz, csak a futamidő végén kerül a cég tulajdonába. Érvényesíthető-e a lízingelteszköz-beruházás adóalap-csökkentő tételként, ha nincs a cég tulajdonában az eszköz? Ha igen, akkor a lízingszerződés létrejöttekor bekerülési értéken, vagy az adóévi kifizetett összegben, illetve a tárgyévi kifizetett törlesztőrészletek összegében? Vagy a lízingfutamidő végén a tulajdonba kerülés időpontjában (azonban akkor már nem új eszköz)?
Részlet a válaszból: […]szerzéskor a vállalkozás tulajdonába kell kerülni. Így a zárt végű pénzügyilízing-konstrukcióban beszerzett eszköz alapján is lehetőség van a kivaalap csökkentésére (természetesen akkor, ha van elhatárolt vesztesége a cégnek).A csökkentés nem vehető igénybe a beszerzéskor a bekerülési érték összegében, hanem a törlesztési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7746
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Áttérés

Kérdés: Mikor történhet az áttérés kiváról katára? Milyen formában?
Részlet a válaszból: […]adóév december 20-áig lehet megtenni, amely a bejelentéstől számított 30 napon belül visszavonható. A határidők (a bejelentés, a visszavonás) elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.A Katv.-ben előírt megszűnési okok esetén a kivaalanyiság 2018. évi megszűnéséről a cégbejegyzésre kötelezett vállalkozásnak a megszűnés okának megjelölésével, a 18T201T jelű nyomtatványon kell bejelentést tenni az adóhatóságnak.Akár bejelentéssel, akár más okból szűnik meg a kivaalanyiság, a megszűnéssel lezárul a vállalkozás adóéve, és új adóév kezdődik. A lezárt kivás üzleti évről az adóalanynak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) általános szabályai szerint beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie.A kivaalanyiság megszűnése esetén el kell számolni a kivával. A kivát - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig - a ’KIVA jelű nyomtatványon kell bevallani. E bevallásban a megszűnést követő adóévben jóváhagyott - kiva alatt keletkezett - osztalékot nem kell kivaalapnak tekinteni.Ha a kata alá történő bejelentkezés feltételei és a kivaalanyiság megszűnése teljesül, akkor a kata választását a ’T201T jelű nyomtatványon történő bejelentéssel lehet megtenni.Ha közkereseti társaság, betéti társaság vagy egyéni cég tér át a kata szerinti adózásra, akkor a Katv. 26. § (1)-(2) bekezdése alapján meg kell állapítania az osztalék utáni adót kiváltó adót, és azt a Katv. 26. § (3) bekezdése szerint a kivaalanyiság megszűnése miatt benyújtandó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7671
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Áttérés a kivára a naptári éven belül

Kérdés: 2018. március 01-től kivára tér át a kft. Az alábbi kérdések merültek fel:
1. A könyveket le kell zárni?
2. 1871-es bevallást kell beadni és
3. a tört időszaki beszámolót közzé is kell tenni?
4. Ha igen, akkor mi szerepeljen a kivás időszaki beszámolóban az előző időszaki adatként?
Részlet a válaszból: […]előírja a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 19. § (1) bekezdése.4. A Szt. 15. § (6) bekezdése szerint az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záróadataival. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni, és indokolni kell az Szt. 19. § (1) bekezdése szerint. A társaságiadó-alanyként lezárt 2 hónapos üzleti év és a kivaalany 10 hónapos üzleti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7557
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Áttérés a kivára

Kérdés: Mi a teendő taóról kivára történő áttéréskor a könyvekben? Az áttérés 2018. 01. 01. időponttól történt. A 2017. évi taokötelezettséget a 1771-es vagy a 1729-es bevalláson kell teljesíteni?
Részlet a válaszból: […]§ (1) bekezdése u) és v) pontjaiban, 7. § (15) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdés c) pont cf) és ch) alpontjában, 16. § (16) bekezdés a)-d) pontjában és - a 2010. június 30-án hatályos - 19. § (5) bekezdésében foglaltakat, ha e törvény szerinti adóalanyisága időszaka alatt a Tao-tv. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének, illetve az adó megfizetésének kötelezettsége. Ha úgy dönt, hogy nem alkalmazza e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7556
Kapcsolódó tárgyszavak: ,