Követelések, kötelezettségek értékelésének árfolyama

Kérdés: Társaságunk a számviteli törvény 60. § (5a) bekezdése szerint az áfatörvény szerint kívánja értékelni követeléseit, kötelezettségeit. A társaság az MNB középárfolyamán fogja értékelni a számláit, amihez a bejelentést meg is tette. A számlákban lévő tételek (adóalapok) árfolyamának megállapításával kapcsolatban lenne néhány kérdésünk:
1. Számlakibocsátói oldalról milyen árfolyamdátumot használjunk:
- fordított adózású tételeknél?
- Közösségen belüli termék értékesítésekor?
2. Számlabefogadói oldalról milyen dátumot használjunk:
- előlegszámla könyvelése esetén?
- Közösségen belüli beszerzéskor?
3. Időszakos ügylet esetén - értelmezésünk szerint - a számla keltét kell az árfolyam meghatározásakor alkalmazni. Ha a számlakibocsátó nem MNB-középárfolyamot használ, akkor cégünknek melyik banki árfolyamon kell értékelni az adóalapot (tételt)?
Részlet a válaszából: […] A kérdésében foglaltak szerint társaságuk a számviteli törvény 60. § (5a) bekezdése alapján, azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Időbeli elhatárolás átértékelése

Kérdés: Kérdésem az 5449. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódik. Az első év végén az érvényes árfolyammal számoljuk el passzív elhatárolásként a költséget (300 Ft/euró árfolyamon), ha nem számláztak folyamatos teljesítést. Sőt még a következő év végén sem számlázzák ki, ekkor az euró árfolyama 250 Ft. A 3. évben számlázzák, amikor az árfolyam 320 Ft/euró. A 2. év végén, illetve a számla megérkezésekor az árfolyam-különbözetet a pénzügyi eredményben vagy a költségek között kell kimutatni? Ha az Áfa-tv. szerinti árfolyamot alkalmazzuk, akkor a számlát 320 Ft/euró árfolyamon a költségek közé kell tenni. Ebből számomra az következik, hogy az átértékelési különbözet is költség.
Részlet a válaszából: […]  A válasz előtt meg kell jegyezni, nehezen képzelhető elolyan "folyamatos" szolgáltatás, ahol a szerződés szerinti teljesítés hároméven keresztül történik (a szerződés szerinti teljesítés nem azonos az Áfa-tv.szerinti teljesítéssel!). Ilyen szolgáltatás lehetne az, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Árfolyam-különbözet a devizára történő áttérésnél

Kérdés: Társaságunk jelenleg forintban vezeti a könyveit. Mivel hitelei CHF-ben merültek fel, az árfolyam-különbözet elkerülése érdekében át szeretne térni a CHF-es könyvvezetésre. Az Szt. 20. §-ának (5) bekezdése szerinti küszöb számításakor a CHF-es hitelek törlesztésekor, fordulónapi átértékeléskor felmerült realizált és nem realizált árfolyam-különbözet forintos tételnek minősül, vagy minősíthető CHF-alapúnak?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 20. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata szerintdevizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeketis.Ha a társaság hiteleit CHF-ben vette fel, és így CHF-benkell visszafizetnie (a kamatot is CHF-ben kell fizetnie), akkor a forintbankimutatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 7.

Devizában fennálló kötelezettség engedményezése

Kérdés: Az "A" külföldi hitelező (nem pénzintézet) egy magyarországi kft. részére devizában kölcsönt nyújtott. Ezt a kölcsönt egy "B" külföldi hitelező (nem pénzintézet) megvásárolta. A kft. értesítést kapott, hogy a korábban "A" követeléseként kimutatott kölcsönt "B" követeléseként mutassák ki. Pénzmozgás nem történt. A hitelező személyének változása okoz-e a kölcsönváltás napjával a kft.-nél realizált árfolyam-különbözetet? Vagy az ügylet nem kerül könyvelésre, és csak az analitikus nyilvántartásban kell a kölcsönt nyújtó személyének változását átvezetni?
Részlet a válaszából: […] A válasznál az Szt. 60. §-a (1) bekezdésének előírásábólkell kiindulni. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget a bekerülésnapjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - választott- devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Euróban lehívott forinthitel árfolyama

Kérdés: A társaság forintban meghatározott összegű hitelszerződést kötött a bankkal. A szerződésben rögzítésre került, hogy ez az összeg euróban is lehívható, de a szerződés euróban nem tartalmazta a hitelösszeget. A hitelt a társaság euróban hívta le a forintban vezetett bankszámlájára, amelyet forintban írtak jóvá. A társaság a megkapott hitel euróban számolt összegét külön átszámította a számviteli politikában rögzített árfolyamon, és ezzel a forintösszeggel könyvelte a kötelezettségek közé a hitel összegét. Helyesen járt-e el a társaság, hogy nem a banki árfolyamon átváltott forintösszegen tartja ezt a hitelt a kötelezettségek között?
Részlet a válaszából: […] A számviteli elszámolások alapja az, hogy az adott gazdaságieseményt a szerződés miként támasztja alá, hiszen a szerződésben (az adottesetben a hitelszerződésben) meghatározottakat kell figyelembe venni akönyvviteli elszámolások során.A kérdés szerint a társaság forinthitel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 27.

Devizás pénzügyi lízing miatti kötelezettség

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a devizában külfölditől igénybe vett pénzügyi lízing nyomán keletkező kötelezettséget? A kérdés a törlesztés elszámolására is vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 42. §-ának (5) bekezdése szerint: egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a lízingbevevőnél a pénzügyi lízingbe vett, beruházásként elszámolt eszköz lízingbeadó (helyette az eladó) által számlázott ellenértéknek megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 14.