Közbeszerzési díj hozzárendelése a beszerzéshez

Kérdés: Szállítói számláinkban érték- vagy mértékegység-arányosan felszámított eszköz/termék/szolgáltatás értékéhez közvetlenül hozzárendelhető a közbeszerzési díj összege. Így az Szt. 47. §-a alapján az eszköz/termék/szolgáltatás bekerülési (beszerzési) értékének részét képezi. Helyesen értelmezzük? Hogyan könyvelendő a közbeszerzési díj abban az esetben, ha a számlatételhez közvetlenül nem rendelhető, illetve külön számlában szerepel? Hogyan különíthető el a két könyvelési módszer?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy rosszul értelmezik.A kérdésben leírtakból az következik, hogy a szállító az általa fizetett közbeszerzési díjat - az általa kitalált módon - áthárítja a kérdező cégre, hivatkozva az Szt. 47. §-ára. A szállító - mint a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Közbeszerzési díj hozzárendelése a beszerzéshez

Kérdés: Szállítói számláinkban érték- vagy mértékegység-arányosan felszámított eszköz/termék/szolgáltatás értékéhez közvetlenül hozzárendelhető a közbeszerzési díj összege. Így az Szt. 47. §-a alapján az eszköz/termék/szolgáltatás bekerülési (beszerzési) értékének részét képezi. Helyesen értelmezzük? Hogyan könyvelendő a közbeszerzési díj abban az esetben, ha a számlatételhez közvetlenül nem rendelhető, illetve külön számlában szerepel? Hogyan különíthető el a két könyvelési módszer?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy rosszul értelmezik.A kérdésben leírtakból az következik, hogy a szállító az általa fizetett közbeszerzési díjat - az általa kitalált módon - áthárítja a kérdező cégre, hivatkozva az Szt. 47. §-ára. A szállító - mint a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

A közbeszerzési díj a beszerzési érték része

Kérdés: Központi közbeszerzési eljárásban kiválasztott szervezet által készítettünk szoftvereket, illetve vásároltunk tárgyi eszközöket. A megrendelés értékének 1%-át kitevő, kötelezően fizetett és a beszerzések számlájában külön tételként szereplő, de az eszközökhöz egyértelműen hozzárendelhető közbeszerzési díjat minden esetben az eszközökre aktiváltuk, azaz a beszerzési érték részeként kezeltük. Helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy helyesen jártak el.Az Szt. 47. §-a részletezi az eszközök bekerülési (beszerzési, előállítási) értékébe tartozó tételeket. Bár ezek között tételesen nem szerepel a közbeszerzési díj, de megfelel a beszerzési értékbe tartozó tételekkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.

Közbeszerzési díj költségvetési szerveknél

Kérdés: A központosított közbeszerzés keretében beszerzett termékeket közbeszerzési díj terheli. A PM által közzétett tervezési útmutató alapján nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hova kell könyvelnünk ezen összegeket. A dologi kiadások között, az 59-es sornál találunk utalást arra, hogy a szolgáltatást terhelő közbeszerzési díjat itt kell tervezni és elszámolni. Valóban jó helyre könyvelünk, ha az 57. számlacsoportba könyveljük?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy igen.A dologi kiadások között, az 59. Díjak, egyéb befizetéseksoron kell tervezni és elszámolni a feladat ellátását szolgáló beszerzésekkel,tevékenységgel kapcsolatban felmerülő díjakat, mint például a szolgáltatástterhelő közbeszerzési díjat, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 17.

Közbeszerzési díj elszámolása

Kérdés: Társaságunk, mint a közbeszerzési eljárások "minősített szállítója", rendszeresen szállít eszközöket a közbeszerzési eljárás alá tartozó intézményeknek. A számlában az eladási ár mellett minden tételnél feltüntetünk egy bizonyos "közbeszerzési díjat", amelyet árbevételként számolunk el. Ezt az összeget azonban tovább kell utalnunk a MeH-nek, mely ezekről a díjakról számlát küld. Hogyan számoljuk el a MeH számlájában lévő közbeszerzési díj összegét?
Részlet a válaszából: […] A MeH számlájában szereplő közbeszerzési díj lehet közvetített szolgáltatás, ha teljesülnek az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontjában megfogalmazott követelmények: a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 11.