Alapítvány által adományozott kitüntetések

Kérdés: Milyen adó- és járulékvonzata van annak, ha az alapítvány kitüntetést adományoz magánszemélynek? Ugyanez az alapítvány egy táncegyüttesnek adományoz kitüntetést, a táncegyüttes adószámmal nem rendelkezik. Ebben az esetben milyen adó- és járulékvonzattal számolhatunk? A kitüntetések természetesen összhangban vannak az alapító okiratban meghatározott célokkal!
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 3.3. pontja értelmében a közcélú juttatások körében adómentes "a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 4.

Közcélú adomány

Kérdés: A társaság a Magyar Államkincstár által engedélyezett egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó rendkívüli támogatásban részesült. A támogatás feltétele a piacról történő árukivonás volt, amely történhetett a piacról kivont zöldség-gyümölcs ingyenes szétosztásával vagy az áru megsemmisítésével, vagy térítésmentes kiosztással, biogáz-előállítással. A társaság közhasznú szervezet részére adta át a gyümölcsöt ingyenesen. A közhasznú szervezettől igazolást kapott, amelynek birtokában az áfát nem számította fel. Helyesen járt el a társaság az Áfa-tv. 11. §-a (3) bekezdésének alkalmazásával? A kérdés szerinti támogatás rendkívüli támogatás?
Részlet a válaszából: […] A választ elsőként az utolsó kérdésre adjuk meg. A Magyar Államkincstártól kapott támogatás valójában a vállalkozási (a kérdésben leírt) tevékenység (többlet-) költségeinek ellentételezésére szolgál, az egyéb bevételek között számolandó el, elszámolhatóságát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Alapítvány által adott tárgyak utáni adózás

Kérdés: Az alapítványt irodalmi díj alapítása céljából hozták létre. Az alapítvány kuratóriuma az írók munkássága alapján választja ki a díjazottakat. A díjazottak a pénzbeli jövedelem mellett – egyéb jövedelemnek tekintjük – a díj nevét adó költőt ábrázoló szobrot kapnak, illetve gravírozott tollat, amelyen a díj elnevezése szerepel. Milyen adózási szabályok vonatkoznak e kétféle tárgyra? Változik-e a megítélés, ha más is kap gravírozott tollat? Változnak-e az adózási szabályok, ha a fenti juttatásokat közhasznú egyesület adja, amelynek alapító okiratában a konkrét díj elnevezése nem szerepel, de a magyar irodalom képviselete, népszerűsítése igen?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti díjazottaknak a díj nevét adó költőt ábrázoló szobor és a gravírozott toll átadása az alapítványnál nem minősül az Szja-tv. 70. §-a szerinti meghatározott juttatásnak, mivel a juttatásban részesülő magánszemély jövedelmét az alapítvány meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Közhasznú szervezet "ötletpályázata"

Kérdés: Közhasznú szervezet "ötletpályázatot" ír ki. A pályázat I. helyezettjét 300 000 forinttal díjazzák. Kérdés, hogyan kell elszámolni a 300 000 forint kifizetését a kiírónál, ha magánszemély a nyertes? Milyen adóvonzatokkal kell számolni magánszemély esetében (szja)?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához ismerni kellene, hogy pontosanmilyen közhasznú szervezetről van szó, ennek hiányában általánosságbanismertetjük az Szja-tv.-nek a közcélú juttatásokkal összefüggő adómentességirendelkezéseit. E szerint adómentes:– a közhasznú, kiemelkedően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 14.

Reprezentáció, vetélkedő, verseny díja

Kérdés: Társadalmi szervezet alkalmazottakat foglalkoztat. A szervezet tevékenysége tánc és oktatás. Az összes bevétel X százaléka adóköteles, ami az adófizetés határa alá tartozik. A szervezet mennyi reprezentációt számolhat el, és mi tartozik a reprezentációhoz ebben az esetben? Ugyanez a szervezet versenyeken díjakat oszt ki (pénz- és tárgyjutalmat). Ha csoport kapja a díjat, hogyan kell és mit fizetni? Mi lesz az szja alapja?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerint a reprezentáció és az üzleti ajándék természetbeni juttatásnak minősül. Reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai, hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 19.

Közcélú juttatások adómentessége

Kérdés: Általános iskolai sportegyesület adóalap-csökkentő igazolást nem ad ki. Bevétele tagdíjakból áll, a tagok délutáni (kosárlabda, foci) foglalkozásait biztosítja. A tagok a diákságból tevődnek össze. A testnevelő tanárok tiszteletdíját lehet-e az Szja-tv. 1. melléklet 3.2.2. pontja alapján adómentesnek tekinteni, mivel a közcélú tevékenység általuk valósult meg?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.2.2. pontja alapján a közcélú juttatások körében adómentes az az összeg, amelyet a vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól, egyesülettől kap a magánszemély, feltéve hogy az alapítvány, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 24.

Alapítványi támogatások adózása

Kérdés: Milyen kedvezmények illetik meg az alapítványok támogatóit? Meddig, milyen feltételek mellett adómentesek az alapítványok által adott támogatások?
Részlet a válaszából: […] A közhasznú szervezeteket támogató magánszemélyek adókedvezményeiAz Szja-tv. értelmében közcélú adomány a Kh-tv.-ben meghatározott tevékenységet (tevékenységeket) folytató közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének céljára, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 19.

Közhasznú jogállással nem rendelkező alapítvány

Kérdés: A közhasznú besorolással nem rendelkező alapítvány juttathat-e magánszemélynek ösztöndíjat, támogatást az alapító okiratban megjelölt célokra adómentesen? Ha igen, milyen formában? Társaságiadó-köteles-e az az alapítványi bevétel, amely az alapítványi céllal kapcsolatban keletkezik? Az alapítvány egyik célja leendő hallgatók felkészítése a sikeres felvételire, amelyet térítés (támogatás) ellenében nyújt az alapítvány. Kell-e a bevételről számlát kiállítani?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. előírása szerint (1. számú melléklet 3. pont) a közcélú juttatások körében adómentes az az összeg (pénzbeli támogatás vagy természetbeni juttatás formájában egyaránt), amelyet olyan alapítványtól, közalapítványtól kap a magánszemély, amelyet 1993. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. június 20.

Társadalmi szervezet által nyújtott természetbeni juttatás közterhe

Kérdés: Vállalkozási tevékenységet nem folytató társadalmi szervezetnek, amelynek célja kulturális műsorok szervezése a tagok számára, kell-e adót fizetnie a rendezvények után, illetve a rendezvény keretében elfogyasztott étel- és italfogyasztás után? A társadalmi szervezet bevétele tagdíjból és a helyi iparűzési adóból adott önkormányzati támogatásból áll.
Részlet a válaszából: […] A rendezvény révén a részt vevő magánszemélyek természetbeni juttatásban részesülnek, amely a magánszemély jövedelme, de utána a társadalmi szervezetnek kell 44 százalék személyi jövedelemadót és (nem biztosítottak esetében) 11 egészségügyi hozzájárulást fizetni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. április 11.