Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott Közösségen kívül tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közösségen kívüli értékesítés előlege

Kérdés: Egyéni cégünk szerb üzleti partnernek értékesít termékeket. Előleget szeretnénk kérni, mert még új az üzleti kapcsolat. Hogyan kell kiállítani a számlát (vagy esetleg díjbekérőt?), ha forintban, ha EUR-ban kérjük az előleget? Van-e áfafizetési kötelezettség? A végszámlából hogyan vonjuk le az előleg összegét? Hogyan történik a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]tehát a Közösség területén kívülre történő értékesítés áfamentes, így az ezen értékesítéssel kapcsolatos előleg is áfamentes. Az előbbiekből következik, hogy a kapott előleget számlázni nem kell. Olyan számviteli bizonylatra van szükség, amely bizonyítja az előlegnyújtás megtörténtét, és az előlegnek az értékesítésről kiállított számlában lévő fizetendő összegbe történő beszámítását, feltételezve, hogy a szerb vevő is adóalany. Ez a bizonylat a két fél közötti szerződés, amelyben rögzítették az előlegnyújtás lehetőségét, az előleg összegét, az előleg pénznemét, a számlába történő beszámítás módját, továbbá a tényleges pénzmozgás dokumentuma, alapvetően az előleg megérkezését igazoló banki jóváírás (T 384, 386 - K 453). A számlát az Áfa-tv. 169. §-ában, az Szt. 167. §-ában foglaltak figyelembevételével kell kiállítani, amelynek tartalmaznia kell az értékesített termék szerződés szerinti ellenértékét (ezt kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4987
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Romániából beszerzett termék értékesítése Ausztriába

Kérdés: A magyar kft. Romániából terméket szerez be és értékesít Ausztriába úgy, hogy a fuvart a román fél szervezi, ő fuvaroztat közvetlenül az osztrákhoz, de a magyar kft.-nek számláz. A magyar kft. továbbszámlázza a terméket az osztráknak. Hogyan kell számlázni? Milyen áfával, az Áfa-tv. milyen előírásai alapján? Kinek a nevére állítsák ki a vámpapírokat? Kinek kell elvégeznie a vámkezelést?
Részlet a válaszból: […]termék jogszabály szerint megállapított vámértéke, amelyet - többek között - növelnek: - a termékimporthoz kapcsolódóan kivetett vámok, adók, illetékek és más kötelező jellegű befizetések, - az első Közösségen belüli rendeltetési helyig felmerülő járulékos költségek, így különösen a biztosítási, a közlekedési költségek. A hivatkozottak alapján a magyar kft.-nek kell a Romániából beszerzett terméket vámkezeltetnie, a nevére kell kiállíttatni a vámpapírokat, a vámhatóság határozatában a magyar kft. nevére állapítja meg a vámot, az egyéb vámterheket és az áfát az importált termékre vonatkozó áfakulccsal, amelyet a vámhatósághoz kell megfizetni. A kézhez vett vámhatósági határozat alapján a megfizetett áfát a határozat szerint áfajogcímen teljesített befizetés időpontjával lehet levonásba helyezni. Az Áfa-tv. 46.§-ának (3) bekezdése szerinti feltételek mellett - a vámhatóság külön engedélye alapján - van arra lehetőség, hogy a magyar kft. az importált termék után - az előbbiekben leírt adóalap figyelembevételével - a fizetendő áfát önadózással rendezze. Az áfaelszámolás után nézzük a kérdésben szereplő ügylet számviteli elszámolását! A Romániából beszerzett terméket a magyar kft.-nek a készletek között - vásárolt készletként - állományba kell vennie. A bekerülési érték részét képezik a vételáron túlmenően a beszerzéshez kapcsolódó költségek (mint a fuvarköltség, a vám, a vámterhek, az egyéb költségek) is. A beszerzést azért kell a magyar kft.-nek könyvelnie, mert ő az importált termék megrendelője (a román fél a kft.-nek számláz), a kft. az importált termék vámkezelője. A bekerülési értékbe tartozó tételeket az osztrák megrendelő felé történő értékesítéskor kell az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolnia. A kérdés szerint a román fél közvetlenül szállít az osztrák vevőnek. Nyilvánvalóan a teljes útszakaszra jutó fuvarozási (szállítási és rakodási) költséget számlázza a magyar kft.-nek. Az így számlázott szállítási és rakodási költségnek azonban csak egy része az, ami a beszerzéshez kapcsolódik, egy része viszont azért merül fel, mert az osztrák vevőnek történik az értékesítés.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2887
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bérmunka harmadik országbeli megrendelő részére

Kérdés: Hongkongi székhelyű cég Magyarországon bérmunkában gyógyszert gyártat. A gyógyszert magyar társaság vásárolja meg úgy, hogy a kész gyógyszert a bérmunkát végzőtől közvetlenül a vevő társaság raktárába szállítják. A számlát a gyógyszer-értékesítésről a hongkongi székhelyű cég küldi, nincs vámhatározat, az áfabevallásban hogyan kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]számítani az áfát, azaz a hongkongi cég nevére kiállított számla tartalmazza a magyar áfát. Az Áfa-tv. 11/A §-ának a) pontja alapján termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősül a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagon, terméken végzett megmunkálás, feldolgozás - ideértve az összeszerelést, összeállítást is -, ha annak közvetlen következményeként az így előállított terméket a vámhatóság - végleges rendeltetéssel - harmadik ország területére kilépteti. Ez esetben a megrendelő nevére kiállított számlán hivatkozni kell az Áfa-tv 29. §-ára, adómentesség-levonási joggal. Mivel a kérdésben szereplő esetben nem az Áfa-tv. 11/A. §-ának a) pontjában leírtakról van szó, a gyógyszert a vámhatóság - végleges rendeltetéssel - harmadik ország területére nem lépteti ki, a magyar cég által végzett bérmunka ellenértékére a magyar áfát fel kell számítani, a hongkongi cégnek pedig Magyarországon adóalanyként be kell jelentkeznie, hiszen Magyarországon gazdasági tevékenységet végez (behozta a gyógyszeralapanyagot, bérmunkát végeztetett, majd terméket értékesített). Külön vizsgálandó, hogy a hongkongi cég e tevékenysége kapcsán fióktelep alapítására kötelezett-e vagy adókötelezettségét pénzügyi képviselő útján is teljesítheti. A hongkongi cégnek tehát magyar adóalanyként be kell jelentkeznie. A Hongkongból behozott gyógyszeralapanyag vámértéke alapján mint termékimportot terhelő áfafizetési kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2534
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Marketingszolgáltatás külföldön

Kérdés: Magyarországon székhellyel rendelkező társaság marketingszolgáltatásról számlát állít ki EU-tagállambeli és harmadik országbeli partnere részére. Ebben az esetben a kiszámlázott szolgáltatást terheli-e áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatást nyújtó illetősége szerinti államtól eltérő államban nyilvántartásba vett adóalany. A hivatkozott jogszabályi előírásból következik, ha a magyar adóalany a Közösségen belüli, illetve a Közösségen kívüli adóalany megrendelésére marketingszolgáltatást végez, a külföldön teljesítettnek minősülő szolgáltatásról kiállított számlában áfát nem kell felszámítania. (Az Áfa-tv. területi hatályán kívüli szolgáltatás.) Az Áfa-tv. 40. §-ának (2) bekezdése szerint - ez esetben - az adót a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany fizeti. Az Áfa-tv. 32. §-ának (2) bekezdése alapján a magyar adóalanyt (a szolgáltatás nyújtóját) a másik tagállam, illetve harmadik ország területén teljesített termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása után is megilleti az adólevonási jog, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben megilletné akkor, ha ugyanazt a termékértékesítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2533

5. találat: Külföldön történő termékértékesítés áfája

Kérdés: A devizabelföldi "A" cég szállítási szerződést köt a szintén magyar "B" céggel Oroszországból importálandó termék szállítására. Az "A" cég orosz-ukrán határparitáson adja el a terméket "B" cégnek. "B" cég vállalja az ukrán szakaszon történő fuvarozás költségeit, majd az árut a magyar határon belföldiesíti, megfizetve a vámkezeléssel kapcsolatos minden költséget, a termékre, illetve a fuvarra jutó áfát is. Ezt követően a terméket belföldön értékesíti. "A" cég ez esetben kiállíthat-e devizában meghatározott, áfamentes számlát "B" cég részére, ami alapján a vámkezelés és az importáfa megfizetése történik?
Részlet a válaszból: […]kérdés az áfa! Az adott ügylet - a kérdés szerint - az orosz-ukrán határon teljesül. Ezen teljesítés azonban még nem minősíthető sem termékimportnak, sem termékexportnak. Mivel mindkét cég belföldi adóalany, a belföldiek egymás közötti értékesítés-beszerzés szabályait kell alkalmazniuk, legalábbis a számviteli elszámolás során. Mivel az ügylet nem a Magyar Köztársaság területén bonyolódik, így az Áfa-tv. előírásait nem kell alkalmazni, a számlára rá kell írni, hogy az "áfatörvény területi hatályán kívüli" és nem áfamentes. A kérdés alapján az importáló a "B" cég lesz, és mint ilyen, az országba történő belépéskor (pontosabban a Közösség területére történő behozatalkor) a már tulajdonát képező árut vámkezelteti (a vámkezeléshez nyilvánvalóan felhasználja az "A" cég által nevére kiállított számlát), a vámot megfizeti, és a termékimportra vonatkozó szabályok alapján teljesíti az áfafizetési kötelezettségét is. Termékimportnál az áfa alapja az Áfa-tv. 27. §-a alapján, a jogszabály szerint megállapított vámérték, amelyet növelnek - a termékimporthoz kapcsolódóan kivetett vámok, adók, illetékek és más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2019
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közösségen belülre, illetve kívülre adott előleg áfája

Kérdés: Közösségen belüli partner részére - termékbeszerzéshez kapcsolódóan - adott előleget hogyan kell elszámolni, kell-e utána áfát fizetni? Akülföldi partner számlát küld az előlegről, annak alapján történik a fizetés. Változik-e az elszámolás, ha az előleget harmadik országbeli szállítónak adjuk?
Részlet a válaszból: […]kaphat, csak azzal a nappal, amikor a külföldi partner elszámolási betétszámláján az előleg jóváírására sor került) vagy sem, amikor az átutalás megtörtént, azzal a nappal keletkezik az adófizetési kötelezettség, a Közösségen belüli beszerzésre vonatkozó előírások szerint kell az adót fizetendő áfaként az áfabevallásba beállítani. Megjegyzés: ha az előleget devizában adják, akkor az előlegként átutalt devizát az átutalás napján érvényes hivatalos MNB-devizaárfolyamon át kell számítani forintra, így megállapítva az áfa alapját, és annak a terméknek az áfakulcsával meghatározni a fizetendő áfát, amely termék beszerzése érdekében az előleget adták. Az adott előleget az egyéb követelések között, jellegének megfelelően kell kimutatni a pénz átutalásával egyidejűleg (T 352, 353 - K 384). Amennyiben a termékbeszerzés előzetesen felszámított áfája levonható lesz, az előleg fizetendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1992
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Importbeszerzés áfája

Kérdés: Az áfabevallásban fel kell-e tüntetni a harmadik országból importált árura felszámított áfát, ha az levonható lenne, de pénzügyi rendezést nem igényel?
Részlet a válaszból: […]termékimport utáni adófizetési kötelezettséget (az áfa alapját és a fizetendő áfa összegét) az áfabevallás 21-23. sorába kell beállítani. Amennyiben az így bevallott, fizetendő áfaként beállított áfa levonható, akkor azt (az áfa alapját és az előzetesen felszámított, levonható áfát) az áfabevallás 46. sorába kell beállítani. Ez esetben a könyvelés a bevallásba történő beállítással egyidejűleg: T 466 - K 467. Itt kell megjegyezni, amennyiben arányosítással kell a levonható hányadot megállapítani, akkor az arányosítás útján levonható importbeszerzés utáni áfaalapot és áfát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1990
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,