Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26 találat a megadott közzététel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közbenső mérleg közzététele

Kérdés: Osztalékelőleget szeretne a tulajdonos felvenni 2017. októberben. Készítettünk közbenső mérleget 2017. június 30-ra. Az osztalékelőleg kifizethető. Közzé kell-e tenni ezt a közbenső mérleget? Milyen egyéb tudnivalók vannak ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]letétbe helyezni, közzétenni. (Az Szt. 21. §-a sem tartalmaz közzétételi kötelezettséget!)A kérdés szerinti esetben a legfőbb szerv (a tulajdonos) osztalékelőleg fizetéséről szóló határozatát támasztja alá a közbenső mérleg, ha a Ptk. 3:186. §-ának (1) bekezdése alapján:- közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel,- a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7433
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Külföldi vállalkozás fióktelepének közzétételi kötelezettsége

Kérdés: Az Szt. 154/A. §-ának (1) bekezdése szerint mentesül az egyedi beszámoló közzététele alól a magyar fióktelep és a (3) bekezdés szerint a külföldi székhelyű vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi kötelezettség. Az a külföldi vállalkozás, amelynek fióktelepe van Magyarországon, a székhelye szerinti állam jogszabályai alapján azonban mentesül a beszámolókészítési és -közzétételi kötelezettség alól a saját tagállamában, és nem ő, hanem az anyavállalata az, amely konszolidált beszámolót készít és közzéteszi. Ebben az esetben a külföldi vállalkozás anyavállalata által elkészített konszolidált beszámolót kell a fióktelepnek magyar nyelvre lefordítva Magyarországon közzétennie?
Részlet a válaszból: […]terheli közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség.Az Szt. 116. §-a (2) bekezdésének - az európai joggal összhangban lévő - előírása alapján nem kötelező összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést készítenie annak a mentesíthető anyavállalatnak, amely maga is leányvállalata egy fölé rendelt anyavállalatnak. Ebből nem következik az, hogy a külföldi vállalkozásnak éves beszámolót sem kell készítenie. Téves tehát a kérdező azon információja, hogy a magyarországi fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása mentesül a külföldi vállalkozás egyedi beszámolójának elkészítése és közzétételi kötelezettsége alól.Amennyiben a külföldi vállalkozást anyavállalata mentesíti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7183
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Könyvvizsgálatra kötelezett társaság - hiányos közzététel

Kérdés: A társaság az Szt. 155. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Volt választott könyvvizsgáló, a könyvvizsgálat mégsem történt meg, a tulajdonosok a beszámolót e nélkül fogadták el, és tették közzé. A közzétételkor arról nyilatkoztak, hogy a cég könyvvizsgálatra nem kötelezett, de ez a beszámolón nincs feltüntetve. E nélkül közzétettnek minősül-e a beszámoló? Hogyan lehet korrigálni a hibát?
Részlet a válaszból: […]a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.Ha a társaság a beszámoló letétbe helyezésekor, közzétételekor a hivatkozott törvényi előírásnak nem tesz eleget, közvetlenül megsérti a tételes számviteli előírást, a könyvvizsgálatra nem kötelezett hivatkozással félrevezeti a számviteli beszámoló adatait hasznosítókat, és ezzel - súlyosabb esetben - a számvitel rendjének megsértése, a Btk. 403. §-a szerinti tényállás is megvalósulhat.A hiányosan teljesített beszámoló-közzététel pótlásának, kiegészítésének, megismétlésének a jogi, a számviteli szabályai ma még hiányoznak. Így csak egy lehetőség mutatkozik, hogy a következő üzleti évben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6880
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Fióktelep közzétételi kötelezettsége

Kérdés: Könyvelek egy fióktelepet, amelynek az anyavállalata Szlovákiában van. Jól tudom, hogy a fióktelepnek nem kell önállóan közzétenni a mérleget, csak a konszolidált beszámolót? Azt milyen határidővel? A szlovák anyavállalat mérlegkészítése időpontját követő 60 napon belül?
Részlet a válaszból: […]külföldi székhelyű vállalkozás által a székhelye szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves beszámoló, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi és letétbehelyezési kötelezettség, magyar nyelven, elektronikus úton.A kérdésben leírtakra így a válasz: a fióktelep mérlege helyett a szlovák székhelyű vállalkozás éves beszámolóját, illetve összevont (konszolidált) éves beszámolóját (mind a kettőt, ha van) kell a fióktelepnek közzétennie, letétbe helyeznie. A fióktelep a közzétételi kötelezettségének a külföldi székhelyű vállalkozás mérlegfordulónapját (nem a mérlegkészítés időpontját) követő ötödik hónap utolsó napjáig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5983
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Beszámolót elfogadó taggyűlési határozat

Kérdés: Kötelező-e közzétenni a beszámoló elfogadásáról szóló taggyűlési határozatot?
Részlet a válaszból: […](közzétenni).A Gt. 141. §-a alapján a kft. legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. A Gt. 146. §-a alapján a taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a határozatokat, így a beszámoló elfogadásáról szóló taggyűlési határozatot is.A cégtörvény 18-19. §-ai tartalmazzák a számviteli beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó előírásokat. Többek között azt, hogy a beszámolót a cégnek az Art. 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldi meg a céginformációs szolgálat részére.Az Szt. 20. §-ának (6) bekezdése alapján a számviteli beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni.A hivatkozott és egyéb jogszabályi előírásokból nem következik az, hogy a számviteli beszámoló elfogadásáról szóló taggyűlési határozatot közzé kellene tenni. Elő­fordulhat azonban az is, hogy az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat magában foglalja a számviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5968
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Közzétett beszámoló módosítása

Kérdés: A társaság beszámolója közzététele során a kapcsolt követeléseket és kötelezettségeket nem szerepeltette külön soron, bár az aláírt beszámolóban ez a kiemelés megtörtént. Szükséges-e a közzétett beszámolót módosítani az IRM honlapján? Ha igen, mi ennek a menete?
Részlet a válaszból: […]elmaradása nem minősül az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 5. pontja szerint a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának. Így a már közzétett éves beszámolót ismételten nem kell közzétenni.Ha a kapcsolt követelések és kötelezettségek a közzétett beszámoló mérlegének más sorában szerepeltek (csak kiemelésre nem kerültek!), a hiba az eszközök és források összetételét érinti, de nincs kihatással az eredményre, a saját tőkére, akkor nem minősül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5670
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Végelszámolás zárómérlegének közzététele

Kérdés: A tevékenységet lezáró beszámolót közzé kell-e tenni a céginformációs szolgálat útján, vagy elegendő csupán a végelszámolás lezártával a záró beszámolót közzétenni?
Részlet a válaszból: […]időtartamon belül az Szt. 153-154/B. §-ai, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásai szerint letétbe helyezni és közzétenni, átadni a végelszámolónak is, kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt.A gazdálkodó azzal tesz eleget közzétételi kötelezettségének, hogy a teljes beszámolót (a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt) a cégtörvény előírásai szerint, elektronikus űrlappal együtt, a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján.Nem lehet eltekinteni a tevékenységet lezáró beszámoló közzétételétől, mivel az egy Szt. szerinti üzleti évet zár le, és a közzétételt minden üzleti évről meg kell tenni. Nem lehet a tevékenységet lezáró beszámolót a végelszámolás befejezésekor készült záró beszámolóval kiváltani, mert a végelszámolás szabályszerű lefolytatása igényli és szükségessé teszi, hogy a hitelezők a végelszámolásra kerülő gazdálkodóról a végelszámolás befejezése előtt információval rendelkeznek. Ennek érdekében írja elő az Szt. azt, hogy ha a végelszámolás 12 naptári hónap alatt nem fejeződik be, a végelszámolás időszaka alatt az üzleti év(ek) időtartama 12 hónap. Minden ilyen végelszámolás alatti időszak üzleti évéről az Szt. szerinti beszámolót kell készíteni, a legfőbb szervvel jóváhagyatni, könyvvizsgáltatni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5649
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Beszámoló közzététele könyvvizsgálati záradék nélkül

Kérdés: A könyvvizsgálatra kötelezett kft. 2011. évi mérlegét határidőben közzétette, de könyvvizsgálói záradék nélkül. A könyvvizsgálati záradék csak 2012 augusztusában készült el. Az elkészült záradékot hogyan lehet közzétenni úgy, hogy az elfogadásra kerüljön? Megoldás-e a mérleg záradékkal együtt való ismételt közzététele?
Részlet a válaszból: […]határidőben.Az Szt. 153. §-ának (1) bekezdése szerint azonban a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot kell közzétenni, letétbe helyezni. Mivel a kérdező kft. nem ez szerint járt el, jogsértést követett el, amelynek viselnie kell a következményeit. Az elkövetett mulasztás korrigálására nincs lehetőség. Ismételt közzététellel - mivel az csak az Szt. 154. §-ának (5) bekezdése szerint a mérleget, az eredménykimutatást módosító, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák összegeit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5607
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Külföldi fióktelep közzétételi kötelezettsége

Kérdés: Az Európai Unió tagállamában lévő külföldi vállalkozás fióktelepének milyen letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségei vannak? 2011-től változott a fióktelepekről szóló törvény 12. §-ának (2) bekezdése, mely szerint a fióktelepnek a külföldi vállalkozás számviteli beszámolóját eredeti formájában az elfogadástól számított 60 napon belül kell közzétenni, és letétbe helyezni a céginformációs szolgálatnál (azaz már nem kell hiteles másolat). Ha azonban a fióktelep az Szt. 154/A. §-a szerinti mentesülési lehetőséget választja, azaz a külföldi vállalkozás éves beszámolóját teszi közzé magyar nyelven, a határidő ebben az esetben is a külföldi vállalkozás beszámolójának elfogadásától számított 60 nap. Így két letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség terheli a fióktelepet?
Részlet a válaszból: […]letétbe helyezés és közzététel céljából a céginformációs szolgálat részére megküldeni. Ez az előírás egyrészt a közzététel időpontját szabályozta az előző előírástól eltérően, másrészt a külföldi vállalkozás éves beszámolójának nem a hiteles másolati példányát kell közzétenni. A rendelkezés nem tartalmaz olyan előírást, hogy a beszámolót magyar nyelven kell közzétenni (korábban sem tartalmazott), ebből következik, hogy a külföldi székhelyű vállalkozás eredeti számviteli beszámolóját a külföldi vállalkozás által használt nyelven kell közzétenni. Ez a közzététel független attól, hogy a fióktelep él-e az Szt. 154/A. §-ában biztosított mentesülési lehetőséggel. Az Szt. 154/A. §-a alapján a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe mentesülhet a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettség alól. Az e kötelezettség teljesítése alól mentesülő fióktelepet kizárólag a külföldi székhelyű vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított számviteli beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsége terheli (feltételekkel), e kötelezettségének a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5160
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Ügyvédi iroda közzétételi kötelezettsége

Kérdés: A számviteli törvény úgy rendelkezik, hogy minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak közzé kell tennie a beszámolóját. A vállalkozó fogalmába beletartozik az ügyvédi iroda is. A törvény 154. § (7) bekezdése értelmében a közzététel elektronikus úton történik. Mivel az ügyvédi irodát nem jegyzi a cégbíróság, így cégjegyzékszámmal sem rendelkezik. E nélkül azonban az elektronikus rendszer hibásnak minősíti, és visszautasítja a közzétételt. Hogyan tudom a jogszabálynak megfelelő közzétételt megtenni?
Részlet a válaszból: […]19.) Korm. rendelet tartalmazza, amely a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkezik. Ezen Korm. rendelet 20. §-a tartalmazza a nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel szabályait. A 20. § (5) bekezdése szerint a cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, illetve beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetésével, a székhelyén történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5072
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést