Keresés eredménye

26 találat a megadott közzététel tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Közbenső mérleg közzététele
Kérdés: Osztalékelőleget szeretne a tulajdonos felvenni 2017. októberben. Készítettünk közbenső mérleget 2017. június 30-ra. Az osztalékelőleg kifizethető. Közzé kell-e tenni ezt a közbenső mérleget? Milyen egyéb tudnivalók vannak ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget!)A kérdés szerinti esetben a legfőbb szerv (a tulajdonos) osztalékelőleg fizetéséről szóló határozatát támasztja alá a közbenső mérleg, ha a Ptk. 3:186. §-ának (1) bekezdése alapján:- közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel,- a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7433
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Külföldi vállalkozás fióktelepének közzétételi kötelezettsége
Kérdés: Az Szt. 154/A. §-ának (1) bekezdése szerint mentesül az egyedi beszámoló közzététele alól a magyar fióktelep és a (3) bekezdés szerint a külföldi székhelyű vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi kötelezettség. Az a külföldi vállalkozás, amelynek fióktelepe van Magyarországon, a székhelye szerinti állam jogszabályai alapján azonban mentesül a beszámolókészítési és -közzétételi kötelezettség alól a saját tagállamában, és nem ő, hanem az anyavállalata az, amely konszolidált beszámolót készít és közzéteszi. Ebben az esetben a külföldi vállalkozás anyavállalata által elkészített konszolidált beszámolót kell a fióktelepnek magyar nyelvre lefordítva Magyarországon közzétennie?
Részlet a válaszból: […]összhangban lévő - előírása alapján nem kötelező összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést készítenie annak a mentesíthető anyavállalatnak, amely maga is leányvállalata egy fölé rendelt anyavállalatnak. Ebből nem következik az, hogy a külföldi vállalkozásnak éves beszámolót sem kell készítenie. Téves tehát a kérdező azon információja, hogy a magyarországi fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása mentesül a külföldi vállalkozás egyedi beszámolójának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7183
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Könyvvizsgálatra kötelezett társaság - hiányos közzététel
Kérdés: A társaság az Szt. 155. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Volt választott könyvvizsgáló, a könyvvizsgálat mégsem történt meg, a tulajdonosok a beszámolót e nélkül fogadták el, és tették közzé. A közzétételkor arról nyilatkoztak, hogy a cég könyvvizsgálatra nem kötelezett, de ez a beszámolón nincs feltüntetve. E nélkül közzétettnek minősül-e a beszámoló? Hogyan lehet korrigálni a hibát?
Részlet a válaszból: […]beszámoló letétbe helyezésekor, közzétételekor a hivatkozott törvényi előírásnak nem tesz eleget, közvetlenül megsérti a tételes számviteli előírást, a könyvvizsgálatra nem kötelezett hivatkozással félrevezeti a számviteli beszámoló adatait hasznosítókat, és ezzel - súlyosabb esetben - a számvitel rendjének megsértése, a Btk. 403. §-a szerinti tényállás is megvalósulhat.A hiányosan teljesített beszámoló-közzététel pótlásának, kiegészítésének, megismétlésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6880
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Fióktelep közzétételi kötelezettsége
Kérdés: Könyvelek egy fióktelepet, amelynek az anyavállalata Szlovákiában van. Jól tudom, hogy a fióktelepnek nem kell önállóan közzétenni a mérleget, csak a konszolidált beszámolót? Azt milyen határidővel? A szlovák anyavállalat mérlegkészítése időpontját követő 60 napon belül?
Részlet a válaszból: […]illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi és letétbehelyezési kötelezettség, magyar nyelven, elektronikus úton.A kérdésben leírtakra így a válasz: a fióktelep mérlege helyett a szlovák székhelyű vállalkozás éves beszámolóját, illetve összevont (konszolidált) éves beszámolóját (mind a kettőt, ha van) kell a fióktelepnek közzétennie, letétbe helyeznie. A fióktelep a közzétételi kötelezettségének a külföldi székhelyű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5983
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Beszámolót elfogadó taggyűlési határozat
Kérdés: Kötelező-e közzétenni a beszámoló elfogadásáról szóló taggyűlési határozatot?
Részlet a válaszból: […]alapján a taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a határozatokat, így a beszámoló elfogadásáról szóló taggyűlési határozatot is.A cégtörvény 18-19. §-ai tartalmazzák a számviteli beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó előírásokat. Többek között azt, hogy a beszámolót a cégnek az Art. 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldi meg a céginformációs szolgálat részére.Az Szt. 20. §-ának (6) bekezdése alapján a számviteli beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni.A hivatkozott és egyéb jogszabályi előírásokból nem következik az, hogy a számviteli beszámoló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5968
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Közzétett beszámoló módosítása
Kérdés: A társaság beszámolója közzététele során a kapcsolt követeléseket és kötelezettségeket nem szerepeltette külön soron, bár az aláírt beszámolóban ez a kiemelés megtörtént. Szükséges-e a közzétett beszámolót módosítani az IRM honlapján? Ha igen, mi ennek a menete?
Részlet a válaszból: […]megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának. Így a már közzétett éves beszámolót ismételten nem kell közzétenni.Ha a kapcsolt követelések és kötelezettségek a közzétett beszámoló mérlegének más sorában szerepeltek (csak kiemelésre nem kerültek!), a hiba az eszközök és források összetételét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5670
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Végelszámolás zárómérlegének közzététele
Kérdés: A tevékenységet lezáró beszámolót közzé kell-e tenni a céginformációs szolgálat útján, vagy elegendő csupán a végelszámolás lezártával a záró beszámolót közzétenni?
Részlet a válaszból: […]jelentéssel együtt.A gazdálkodó azzal tesz eleget közzétételi kötelezettségének, hogy a teljes beszámolót (a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt) a cégtörvény előírásai szerint, elektronikus űrlappal együtt, a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján.Nem lehet eltekinteni a tevékenységet lezáró beszámoló közzétételétől, mivel az egy Szt. szerinti üzleti évet zár le, és a közzétételt minden üzleti évről meg kell tenni. Nem lehet a tevékenységet lezáró beszámolót a végelszámolás befejezésekor készült záró beszámolóval kiváltani, mert a végelszámolás szabályszerű lefolytatása igényli és szükségessé teszi, hogy a hitelezők a végelszámolásra kerülő gazdálkodóról a végelszámolás befejezése előtt információval rendelkeznek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5649
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Beszámoló közzététele könyvvizsgálati záradék nélkül
Kérdés: A könyvvizsgálatra kötelezett kft. 2011. évi mérlegét határidőben közzétette, de könyvvizsgálói záradék nélkül. A könyvvizsgálati záradék csak 2012 augusztusában készült el. Az elkészült záradékot hogyan lehet közzétenni úgy, hogy az elfogadásra kerüljön? Megoldás-e a mérleg záradékkal együtt való ismételt közzététele?
Részlet a válaszból: […]egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot kell közzétenni, letétbe helyezni. Mivel a kérdező kft. nem ez szerint járt el, jogsértést követett el, amelynek viselnie kell a következményeit. Az elkövetett mulasztás korrigálására nincs lehetőség. Ismételt közzététellel - mivel az csak az Szt. 154. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5607
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Külföldi fióktelep közzétételi kötelezettsége
Kérdés: Az Európai Unió tagállamában lévő külföldi vállalkozás fióktelepének milyen letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségei vannak? 2011-től változott a fióktelepekről szóló törvény 12. §-ának (2) bekezdése, mely szerint a fióktelepnek a külföldi vállalkozás számviteli beszámolóját eredeti formájában az elfogadástól számított 60 napon belül kell közzétenni, és letétbe helyezni a céginformációs szolgálatnál (azaz már nem kell hiteles másolat). Ha azonban a fióktelep az Szt. 154/A. §-a szerinti mentesülési lehetőséget választja, azaz a külföldi vállalkozás éves beszámolóját teszi közzé magyar nyelven, a határidő ebben az esetben is a külföldi vállalkozás beszámolójának elfogadásától számított 60 nap. Így két letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség terheli a fióktelepet?
Részlet a válaszból: […]másrészt a külföldi vállalkozás éves beszámolójának nem a hiteles másolati példányát kell közzétenni. A rendelkezés nem tartalmaz olyan előírást, hogy a beszámolót magyar nyelven kell közzétenni (korábban sem tartalmazott), ebből következik, hogy a külföldi székhelyű vállalkozás eredeti számviteli beszámolóját a külföldi vállalkozás által használt nyelven kell közzétenni. Ez a közzététel független attól, hogy a fióktelep él-e az Szt. 154/A. §-ában biztosított mentesülési lehetőséggel. Az Szt. 154/A. §-a alapján a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe mentesülhet a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettség alól. Az e kötelezettség teljesítése alól mentesülő fióktelepet kizárólag a külföldi székhelyű vállalkozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5160
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Ügyvédi iroda közzétételi kötelezettsége
Kérdés: A számviteli törvény úgy rendelkezik, hogy minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak közzé kell tennie a beszámolóját. A vállalkozó fogalmába beletartozik az ügyvédi iroda is. A törvény 154. § (7) bekezdése értelmében a közzététel elektronikus úton történik. Mivel az ügyvédi irodát nem jegyzi a cégbíróság, így cégjegyzékszámmal sem rendelkezik. E nélkül azonban az elektronikus rendszer hibásnak minősíti, és visszautasítja a közzétételt. Hogyan tudom a jogszabálynak megfelelő közzétételt megtenni?
Részlet a válaszból: […]könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkezik. Ezen Korm. rendelet 20. §-a tartalmazza a nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel szabályait. A 20. § (5) bekezdése szerint a cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, illetve beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar Közlöny Hivatalos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5072
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés