Kölcsönzött munkavállalók jövedelmének forrásadója

Kérdés:

Egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég magyar állampolgárságú munkavállalóit közvetíti Ausztriába. Az OECD Modellegyezmény Kommentárjának 15. cikkében foglaltak alapján gazdasági értelemben vett munkáltatónak az osztrák partner minősül, ezáltal a kölcsönzött munkavállalók jövedelme adóztatásának joga Ausztriát illeti. Ezzel párhuzamosan Magyarország mentesíti az adózás alól ezen jövedelmeket. A munkaerő-kölcsönzésről minden hónapban számlát állítunk ki az osztrák partner felé. Az osztrák partner a számla végösszegéből 20% forrásadót von le, amellyel a munkavállalók személyi jövedelemadója megfizetettnek minősül.
1. A kölcsönzött munkavállalók jövedelméből a cégtől levont forrásadó "ellentételezéseként" a magyar szja-nak megfelelő mértéket, 15%-ot vonunk le. Helyesen járunk el?
2. A számlázott összeg nemcsak a munkavállalók bérét és járulékait, hanem az egyéb költségeket is tartalmazza. Így a forrásadó és a munkavállalóktól levont összeg között jelentős eltérés van. A különbözetet egyéb ráfordításként számoljuk el. Helyesen járunk el?

Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírt könyvelésre – az ismétlések elkerülése érdekében – a válaszban visszatérünk.Válaszok a kérdések sorrendjében.Ha egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég magyar állampolgárságú munkavállalóit közvetíti Ausztriába, és a magyar–osztrák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 13.

Munkásszálló számlái szerinti áfa levonhatósága

Kérdés: A külföldi tulajdonú kft. speciális tudású külföldi munkavállalókat hoz Magyarországra, akiknek ingyen munkásszállást biztosít. Magyar munkavállalókat a speciális tudásigény miatt nem tudnak felvenni. A külföldi munkavállalóknak más EU-s országban van az állandó lakhelyük. A munkásszállót üzemeltető számlát ad a kft.-nek. Levonható-e a számla áfatartalma? Értelmezésünk szerint az ingyenesség miatt nem lehetne levonni az áfát, de mivel a munkáltató helyzete szerint más lehetőség nincs e munkaerő biztosítására, ezért a vállalkozás érdekében felmerült költségről van szó, tehát levonható az áfa is.
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy a kérdezőnek az áfa levonhatósága melletti érvelésével nem lehet egyetérteni, nincsen olyan jogszabályi előírás, amely a kérdezői érvelést alátámasztaná.A válasz előtt néhány kérdést tisztázni kell, megjegyzéssel kiegészíteni. Tisztázni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 7.

Bejelentési, biztosítási kötelezettség külföldi munkavégzés esetén

Kérdés: A kft. alkalmazottainak egy része Olaszországban végez munkát, kiküldetés keretében. (Az ott végzett munka ellenértékét a cég kiszámlázza olasz partnerének.) Olaszországban van-e valamilyen bejelentési kötelezettség a munkavégzéssel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A közösségi szabályok értelmében csak egy tagállam társadalombiztosítási szabályai alkalmazandók még azon magánszemélyek esetében is, akik egyidejűleg több tagállamban végeznek keresőtevékenységet (883/2004/EK rendelet).Amennyiben az egyik tagállam (a kérdés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 25.

Külföldi munkavállaló

Kérdés: EU-támogatott kutatás keretében, a kutatók országok közötti munkavállalását támogató konstrukcióban a kft.-nél török állampolgár vesz részt a kutatásban. Az 1996. évi CI. tv. (török-magyar egyezmény, különösképpen annak 20-21. cikke) és más jogszabályok figyelembevétele alapján munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján válik biztosítottá? A kapott juttatás mellett adható-e adómentesen részére az EU által meghatározott "mobility támogatás, juttatás"?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott egyezmény a jövedelemadó-kötelezettségről rendelkezik, arról nem, hogy biztosított lesz-e a külföldi (török állampolgár). A Tbj-tv. előírása alapján azonban a harmadik országbeli személyek (nem tagállami állampolgárok) a munkaviszonyuk alapján, Magyarországon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 27.

Külföldiek szállásköltsége

Kérdés: A német anyacég és cseh leányvállalata dolgozói a magyar leányvállalatnál vannak kiküldetésben, és a magyar társaság fizeti szállásköltségüket, ami jelenleg panzióban való elhelyezést jelent. A magyar társaság elszámolhatja-e ezen költségeket kiküldetési költségként? Ha igen, milyen bizonylatolás szükséges ehhez? Ha nem, akkor milyen adóvonzata van?
Részlet a válaszából: […]  A német anyacég és cseh leányvállalata dolgozóinak a magyarleányvállalatnál kiküldetésben történő foglalkoztatásakor felmerülő, csak areggeli és a szállás (függetlenül attól, hogy a szállást milyen formában oldjákmeg) díját magában foglaló szállásköltség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.