Külföldi napidíj kiszámítása

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek egy példán keresztül bemutatni, hogyan kell kiszámítani a külföldi napidíj összegét!
Részlet a válaszából: […] ...elszámolható költség a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százaléka, de legfeljebb napi 15 euró. Tehát minden külföldi napidíj adóköteles, csak 30%-ban adómentes, de az adómentes rész nem lehet több napi 15 eurónál. (Például napi 60 euró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi napidíj kiszámítása

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek egy példán keresztül bemutatni, hogyan kell kiszámítani a külföldi napidíj összegét!
Részlet a válaszából: […] ...költségek fejezet 7. pont b) alpontja szerinti költség napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg. (Ebből az előírásból az következik: ha a külföldi napidíj naponta nem haladja meg a 15 eurót, a 15 eurónak megfelelő forintösszeget, akkor annak teljes összege elismert költség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 23.
Kapcsolódó címke:

Külföldi napidíj könyvelése

Kérdés: Külföldi napidíj könyvelése a valutapénztárban, és feladása a munkabér számfejtése után.
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt a kérdést pontosítsuk!Sem a belföldi napidíj, sem a külföldi napidíj nem munkabér. Mindkettő a magánszemély (a munkavállaló) nem önálló tevékenységből származó bevétele, amelyet külföldi napidíj esetén - adózás előtt - csökkent az Szja-tv. 3....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.
Kapcsolódó címke:

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés:

Változott-e a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó költségek rendeleti szabályozása? Miben és mennyiben tér el a belföldi kiküldetéshez, illetve a külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan fizetendő költségtérítés? Ezen költségtérítések bizonylatolásában van-e érdemi eltérés?

Részlet a válaszából: […] ...juttatásként adózik.A normál külföldi kiküldetés napidíjából igazolás nélkül, költségként elszámolható összeg van, a külföldi napidíj 30 százaléka, illetve naponta a napidíjból 15 eurónak megfelelő összeg.Az árufuvarozásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Két hónapot érintő külföldi napidíj

Kérdés: Cégünk munkavállalója 4 napos külföldi kiküldetésen vesz részt, amelyből 2 nap április hónapra, 2 nap május hónapra esik. A napidíj összege magas, emiatt van adóköteles része. A napidíjat előre fizetjük a munkavállalónak. Jelenleg 2 nap napidíját áprilisra, 2 nap napidíját májusra számoljuk el, és adózunk utánuk. Szabályos ez? Mikor kell valójában könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni, jellemzően a kifizetéssel egyidejűleg, a több hónapot érintő külföldi napidíj egy összegben történő költségkénti elszámolását, adózását a napidíj tényleges átadásához indokolt kapcsolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 16.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi utazás költségeinek bizonylatolása

Kérdés: A cég ügyvezetője Németországba utazott egy kiállításra, a cég érdekében, profiljához kapcsolódik. Az ügyvezető tolmáccsal ment a 4 napos útra. A repülőjegyet interneten foglalta a saját és a tolmács nevére, amelyről foglalási jegyünk és beszállókártyánk van, a szállásról és a kinti autóbérlésről pedig a cég nevére szóló számla, az autópályadíjról "nyugtaszerűség". A kiadásokat kiküldetési rendelvénnyel szeretnék elszámolni. Az elszámolás alapja lehet a magánszemély nevére szóló repülőjegy-foglalás és a "nyugta"? A bizonylatok különböző napra szólnak. Mindent az ügyvezető előlegezett. A kifizetés, elszámolás február 2-án történt. Napidíjat nem számolunk el. Mi számolható el a kiküldetési rendelvénnyel, hogy ne keletkezzen utána adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a kérdésben leírtak alapján semmi sem számolható el. A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem követelményeit csak szándékosan lehet úgy figyelmen kívül hagyni, mint ahogyan azt - a kérdésben leírtak alapján - a kérdező cégnél tették.Alapvető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 27.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: A 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről. Tagi jogviszonyban lévő tulajdonos végzi a külföldi fuvarozást. Tagi jogviszonyban is jár a napi 40 eurónak megfelelő összeg adómentesen? A tulajdonos nem vesz fel előleget, így a napidíj összegét mindig a hó végén, a tagi kivéttel együtt kapja meg, a bérfeladásba könyvelve: T 551 - K 471, T 471 - K 381.
Részlet a válaszából: […] A 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint az Szja-tv. 3. számú melléklete II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezete 7. pont a) alpontja szerinti költség a nemzetközi közúti fuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 20.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi napidíj könyvelése

Kérdés: Külföldi kiküldetés során a dolgozónak napidíjat adtunk. A napidíj 30%-a adómentes, a 70%-a adóköteles volt, mivel többet adtunk, mint napi 15 euró. A kiküldetéskor felvett összeg egy részét a dolgozó visszafizette, ezért az előlegszámlával szemben visszavezettük (nálunk nincs valutapénztár), a többi összeget, a szállás- és az utazási költséget, a napidíjat 100%-ban a külföldi kiküldetés számlájával, illetve a napidíjszámlával (55) könyveltük. A fennmaradó egyenleg volt az árfolyam-különbözet. Így az előlegszámla egyenlege nulla. A bérfeladáskor az adóköteles napidíjat szintén a napidíjszámlára könyveltük a 471. számlával szemben. Így a napidíjszámlán a napidíj egyszer 100%-os, és egyszer 70%-os összegben szerepel. Helyesen jártunk el? Hogyan kellett volna könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Nyilvánvalóan nem jártak el helyesen, ha a napidíjat100%-osan és 70%-osan is szerepeltetik a napidíjszámlán. A válasz előtt a kérdés néhány félreérthető részét kelltisztázni. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj nemcsak akkoradóköteles, ha annak összege a napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 29.
Kapcsolódó címke:

Gépkocsivezetők külföldi napidíja

Kérdés: Cégünk közúti szállítást végez külföldön, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel. A tehergépjárművet és a személygépkocsit munkavállalók vezetik B kategóriás vezetői engedéllyel. A munkavállalók részére kiküldetési rendelvény alapján fizethető-e 25 eurónak megfelelő összegű külföldi napidíj adómentesen? A 25 eurónak megfelelő összeget az Szja-tv. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján kell forintra átszámítani? Személygépjármű esetében a saját gépkocsi használata után átalány alapján fizetjük az üzemanyagot. Ez esetben fizethető-e külföldi napidíj?
Részlet a válaszából: […] ...Úgy tűnik, a kérdésben szereplő gépkocsivezetők nem tartoznakebbe a körbe, így részükre a 25 eurónak megfelelő forintösszeg külföldi napidíjkéntadómentesen nem számolható el. [A hivatkozott rendelet 1. §-ának a) pontja, azSzja-tv. 27. §-ának c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 8.
Kapcsolódó címke:

Tehergépkocsi-vezető külföldi napidíja

Kérdés: Az Szja-tv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdése, valamint a 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet ír arról, hogy külföldi kiküldetés címén származó bevételből napi 25 euró összeg adómentes a nemzetközi közúti árufuvarozásban gépkocsivezetőként, illetve árukísérőként foglalkoztatott külföldi kiküldetés címén bevételt szerzett magánszemélynél. A foglalkoztatott személy fogalmának pontosítását az Szja-tv. 28. §-ának (4) bekezdése tartalmazza. A kérdésem: egy cég saját teherautóval rendelkezik, mellyel saját késztermékeit fuvarozza a megrendelőhöz külföldre (másnak, más megbízásából nem végezhet fuvarozási tevékenységet, fuvarozási engedélyre nincsen szüksége), a tehergépkocsi-vezető munkaviszonyban áll a vállalkozással. Fizethető-e ebben a tevékenységben külföldi kiküldetés címén a tehergépkocsi-vezetőnek napidíj, a napi 25 euró adómentes összeg figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 28. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapjánnemzetközi árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként ésárukísérőként foglalkoztatott magánszemély az, aki a közúti közlekedésiszolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 26.
Kapcsolódó címkék:  
1
2