Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott külföldi vállalkozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének könyvelése

Kérdés: Külföldi vállalkozás magyarországi tevékenységével kapcsolatos bizonylatait továbbítja a magyarországi könyvelésnek. A bizonylatok nagy részén azonban vevőként nem a fióktelep, hanem a külföldi vállalkozás van megjelölve, azaz a bizonylatokon nem szerepel a fióktelep neve, címe, adószáma. Világos, hogy ezekre a bizonylatokra áfalevonási jogot nem alapíthatunk. Elszámolhatjuk ugyanakkor valamilyen módon ezeket a költségeket? Többször felhívtuk a külföldi vállalkozás figyelmét a problémára, de sok esetben a mai napig a saját nevükre állíttatják ki a számlákat.
Részlet a válaszból: […]felel meg az Áfa-tv. előírásainak, mert a vevő, a megrendelő nevét nem tartalmazza, annak adatait a könyvviteli nyilvántartásokban nem szabad rögzíteni. A külföldi vállalkozás nevére szóló számlát - a külföldi jog szerint is - a külföldi vállalkozás sajátjaként kell, hogy könyvelje. Ha - ennek ellenére - továbbadja a magyarországi fióktelepnek, és a fióktelep is könyveli, akkor kétszer kerül költségként elszámolásra, a magyarországi fióktelepnél pedig jogellenesen történik az adózás előtti eredmény csökkentése, tehát adócsalást, adóhiányt eredményez.Természetesen az is lehet, hogy a kérdésben leírtak mögött felületesség húzódik meg. Szabályszerű eljárás mellett a szóban forgó számlázást is meg kell, hogy előzze a megrendelés, a megrendelt termék, szolgáltatás átvétele. A magyarországi fióktelep részére szükséges termék, az általa igénybe vett szolgáltatás megrendelője nyilvánvalóan a fióktelep (még akkor is, ha a megrendelését a külföldi vállalkozás juttatja el a szállítóhoz, szolgáltatóhoz), de a fióktelepnek kell az átvevőnek is lennie, és mindez bizonylatolva van. Amegrendelés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8369

2. találat: Külföldi vállalkozás fióktelepének közzétételi kötelezettsége

Kérdés: Az Szt. 154/A. §-ának (1) bekezdése szerint mentesül az egyedi beszámoló közzététele alól a magyar fióktelep és a (3) bekezdés szerint a külföldi székhelyű vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi kötelezettség. Az a külföldi vállalkozás, amelynek fióktelepe van Magyarországon, a székhelye szerinti állam jogszabályai alapján azonban mentesül a beszámolókészítési és -közzétételi kötelezettség alól a saját tagállamában, és nem ő, hanem az anyavállalata az, amely konszolidált beszámolót készít és közzéteszi. Ebben az esetben a külföldi vállalkozás anyavállalata által elkészített konszolidált beszámolót kell a fióktelepnek magyar nyelvre lefordítva Magyarországon közzétennie?
Részlet a válaszból: […]terheli közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség.Az Szt. 116. §-a (2) bekezdésének - az európai joggal összhangban lévő - előírása alapján nem kötelező összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést készítenie annak a mentesíthető anyavállalatnak, amely maga is leányvállalata egy fölé rendelt anyavállalatnak. Ebből nem következik az, hogy a külföldi vállalkozásnak éves beszámolót sem kell készítenie. Téves tehát a kérdező azon információja, hogy a magyarországi fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása mentesül a külföldi vállalkozás egyedi beszámolójának elkészítése és közzétételi kötelezettsége alól.Amennyiben a külföldi vállalkozást anyavállalata mentesíti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7183
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Külföldi vállalkozás belföldi illetősége

Kérdés: Nem értek egyet a Számviteli Levelek 297. számában megjelent 6113. kérdésre adott válaszukkal. Tudomásom szerint a fióktelep kap illetőségigazolást, amely belföldi illetőségűnek minősül [Art. 85/A. § (10) bek. első mondat]. A külföldi vállalkozás fióktelepe telephelynek minősül, tekintet nélkül a többi elő­írásra [Tao-tv. 4. § 33. h) pont]. A fióktelep belföldi adózóvá minősítését azonban látszólag nem a telephely, hanem az ügyvezetés helye befolyásolja [Tao-tv. 2. § (3) bek.]. Konkrét példával élve, Magyarország és Bosznia-Hercegovina közt érvényben van a "Befektetések Kölcsönös Védelméről és Fejlesztésről kötött Megállapodás", a kettős adóztatás elkerülésére a volt Jugoszláviával kötött egyezmény alkalmazandó. Ez az egyezmény szintén az ügyvezetés helye szerint sorolja be a fióktelep illetőségét (4. cikk 3. pont). Az ügyvezetés helye pusztán az a hely, ahova a vezetés berendezkedett (Tao-tv. 4. § 35. pont). Ennek megítélésében fontos szerepet kaphat a vezető tisztségviselő lakóhelye és a fióktelep irodájának ügyvezetésre való alkalmassága (például nem székhelyszolgáltatónál, hanem önállóan bérelt irodában, saját alkalmazottakat foglalkoztat). Számomra rejtélyes, hogy az ügyvezetés helye tekintetében miként hoz az ügyfélszolgálatán döntést az adóhatóság, és miért tagadja meg a 2013 nyara óta zajló gyakorlat szerint az illetőségigazolás kiadását. Javaslom, hogy gondolják újra a választ.
Részlet a válaszból: […]Tao-tv. hivatkozott 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltak és a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmények alapján is csak az vezethető le, hogy a fióktelep csak azért, mert bejegyezték a cégbíróságon, nem válik belföldi illetőségűvé. Ehhez az kell, hogy Magyarországra helyezze a külföldi vállalkozó az üzletvezetése helyét. Természetesen ha a fióktelepen rendezkedett be az ügyvezetés az irányításra, akkor a külföldi vállalkozó belföldi illetőségűnek minősülhet. A belföldi illetőség azonban azt jelenti, hogy a vállalkozás adókötelezettségét más belföldi társaságokkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6211
Kapcsolódó tárgyszavak: ,