Leltárkészítés módszerei, követelményei

Kérdés: A könyvvizsgálatok során gyakran tapasztalom, hogy az Szt. 69. § (1)-(2) bekezdéseinek követelményeit csak részben teljesítik a beszámolót összeállítók, előfordul, hogy önálló leltárdokumentációt egyszerűen nem is készítenek, a főkönyvi egyenlegek és az analitikák egyeztetéséről nem készülnek végrehajtást igazoló dokumentumok, mert azt mondják, ezt a törvény nem írja elő, sok esetben elegendőnek tartják a főkönyvek zárásának bemutatását. Hivatkoznak a törvény 165. § (1) bekezdésére, mely szerint bizonylattal az eszközök források összetételének változását kell alátámasztani, és a főkönyvi könyvelés-analitika egyeztetés nem eredményez változást, csupán ténymegállapítást. Az ellenőrzésre alkalmasság követelménye is gyakran sérül, rendszerint azzal, hogy a leltárnak nevezett dokumentumok tartalma és terjedelme hiányos, és nem teljesül az Szt. 165. § (4) bekezdésében elvárt logikailag zárt rendszerre vonatkozó elvárás, távolról sem felelnek meg a 166. § és 167. § (1) bekezdésében leírt számviteli bizonylattal szembeni követelményeknek. Míg az ellenőrzésre alkalmasság, lehetőségmeghatározás véleményem szerint igen tág fogalom, és nehezen számonkérhető, addig a logikailag zárt rendszer teljesülése talán pontosabban mérhető és megkövetelhető. Hogyan kell értelmezni a számviteli törvényben meghatározott leltárkészítési követelményekben megfogalmazott elveket? Milyen bizonylatolási, alaki és tartalmi követelmények vonatkoznak a főkönyvi könyvelés és az analitikák egyeztetésére és általában a tényeket rögzítő leltárra? Mit jelent pontosabban az ellenőrzésre alkalmasság és a logikailag zárt rendszerre vonatkozó követelmény?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdésének az előírása szerint a beszámolót alátámasztó leltárt és az ahhoz kapcsolódó bizonylatokat 8 évig kell megőrizni.A leltárkészítés módszereinek megválasztása alapvetően attól függ, hogy a vállalkozó az eszközeiről, illetve azok forrásairól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Egyéni vállalkozó leltárkészítési kötelezettsége

Kérdés: Egyszeres könyvvitel szerinti nyilvántartást vezető egyéni vállalkozó kötelezett-e év végi leltár készítésére, illetve ez a leltár befolyásolja-e az év végi eredményét?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 5. számú melléklete rendelkezik az adónyilvántartásokról,az ebben foglalt szabályok alapján december 31-én, valamint a tevékenységmegszüntetése esetén a megszüntetés napján meglévő vásárolt és saját termelésűkészleteket leltározni kell. Az év végi leltár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 26.

Leltárkészítési és leltározási szabályzat kis cégeknél

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető "kis cégek" (bt.-k kft.-k, szövetkezetek) leltározásával van gondunk. Nincs, aki végrehajtsa és ellenőrizze. Hogyan történjen a "kis cégek"-nél a leltárszabályzat összeállítása és a tényleges leltározás végrehajtása?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 14. §-ának (5) bekezdése szerint a számvitelipolitika keretében el kell készíteni az eszközök és források leltárkészítési ésleltározási szabályzatát. Ezen kötelezettség alól nem ad felmentést az Szt. a"kis cégek" számára sem. A "kis cégek"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 13.

Leltárkészítési kötelezettség

Kérdés: Mit jelent az eszközök és források leltára a zárás folyamatában? Hogyan kell azt mindenre kiterjedően végrehajtani?
Részlet a válaszából: […] ...kell összeállítani, amely leltár elkészítésével kapcsolatos feladatokat az Szt. 14. §-a (5) bekezdésének a) pontja alapján a leltárkészítési és leltározási szabályzatba kell foglalni. (Gyakran csak leltározási szabályzatról szólnak, a kettő azonban nem azonos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 16.