Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

4 találat a megadott lízingelt gépkocsi értékesítése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Lízingelt gépjármű értékesítése a lejáratkor
Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing keretében vásárolt gépjárművel kapcsolatban kérdezem: 2020-ban, élve a hitelfizetési moratóriummal, nem törlesztettük a hitelt, azonban az eredeti ütemezés szerint ebben az évben kell a maradványértéket rendezni. A bank tájékoztatása szerint erre nem vonatkozik a moratórium. Élve a vevőkijelölési jogunkkal, egy 3. felet jelöltünk meg, aki a maradványértéket ki is fizette a lízingcégnek. Természetesen a 2020. 4. hónaptól fennálló törlesztőrészleteink rendezetlenek. A banknak ki kell-e adnia a törzskönyvet, illetve a tulajdonjog-átírási hozzájárulást? Ha igen, akkor jól gondolom-e, hogy a tulajdonjog átruházása napjával a lízingbe vevő kivezeti a könyveiből az eszközt, a 3. fél állományba veszi? Ha nem, akkor mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszból: […]vevő a harmadik személynek azzal, hogy élt a vevőkijelölés jogával, és így a lízingbe adó cég a gépjárművet a harmadik személy részére értékesítheti adásvételi vagy lízingszerződéssel. Ahhoz, hogy a lízingbe adó cég a gépjárművet értékesíteni tudja, az kell, hogy a gépjármű a könyveibe visszakerüljön, ehhez pedig az, hogy a lízingbe vevő (a kérdező cég) a gépjárművet a lízingbe adó cégnek dokumentáltan visszaadja.A lízingszerződést a kijelölési joggal való élés időpontjával lejártnak kell tekinteni, és ezzel az időponttal a lízingbe adó cégnek helyesbítő számlát kell kiállítania, az adott esetben a maradványértéknek megfelelő összegben, amely számla alapján a lízingbe vevőnek csökkenteni kell a gépjármű bekerülési értékét és a lízingbe adóval szembeni kötelezettségét. Ezt követően a lízingbe vevőnél a lízingbe adóval szembeni kötelezettség a még nem törlesztett részletekkel kell, hogy megegyezzen. Mivel a fentiek szerint a lízingszerződést lejártnak kell tekinteni, ezért a volt lízingbe adó és a volt lízingbe vevő között új kölcsönszerződést kell kötni, és a jövőben aszerint kell eljárni (a kölcsönt újból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8391
2. találat: Lízingelt gépkocsi értékesítése
Kérdés: 2015. 03. 05-én lízingeltünk egy BMW típusú személygépkocsit. Bruttó vételár: 9 415 000 Ft, regisztrációs adó: 85 000 Ft. 3 149 606 Ft+áfa előleget fizettünk. Üzembe helyeztük a személygépkocsit 2015. 03. 05-én 7 529 136 Ft értéken. 2018. 03. 05-én lejárt a lízingszerződés, és maradványértéken megvásároltuk a személygépkocsit. A maradványérték áfája visszaigényelhető? A maradványértékkel az üzembe helyezett gépjármű értéke növelhető? 2018. 12. 31-én el kívánjuk adni bruttó 6 100 000 Ft-ért. Megfelelő-e a számla, ha 4 803 150+áfa értéken állítjuk ki? Kérem, hogy a könyvelési teendőkről is tájékoztassanak!
Részlet a válaszból: […]lízingszerződés? Ezen hiányosságok mellett a válasznál kénytelenek vagyunk feltételezésekkel élni.Szerintünk a lízingszerződés nyílt végű pénzügyi lízinget takar (ez a maradványérték megfizetéséből is következik). Ez esetben a lízingbevevőnél a könyvelés- a lízingbevételkor a lízingbeadó számlája alapján, amely számlának áfát nem kellett tartalmaznia: T 161 - K 448, és az üzembe helyezéskor: T 142 - K 161 (a vételárnak a regisztrációs adót is magában kell foglalnia): 7 498 386 Ft;- az előlegként fizetett összeg (áfa nélkül): T 448 - K 384: 3 149 606 Ft; külön rendezendő az áfa (mivel a nyílt végű lízing szolgáltatás): T 466 - K 384 (ehhez a lízingbeadónak előlegszámlát kellett adnia);- a lízingbeadó számlája a lízingdíjról áfával (az Áfa-tv. szerint a nyílt végű pénzügyi lízing nem eszközértékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás)= törlesztés: T 448 - K 384,= törlesztés összegére jutó áfa: T 466 - K 384,= a lízingkamat: T 8731 - K 384;- természetesen a személyautó bruttó értéke alapján terv szerinti értékcsökkenési leírást is el kellett számolni: T 571 - K 149.Ha helyesen könyveltek, akkor az utolsó lízingdíj számlájában lévő törlesztés összegének megfizetésével a lízingbeadóval szembeni kötelezettség számlának (a 448. számlának) az egyenlege nulla.Ha a személygépkocsi vételára a maradványértéket nem foglalja magában, mivel azt utólag fizették meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7822
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Lízingelt teherautó értékesítése
Kérdés: Egyéni vállalkozó tulajdonát képezte a zárt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett tehergépkocsi. Az egyéni vállalkozó megállapodott egy kft.-vel, hogy a teherautóért fizet 480 ezer forint + áfát, és átvállalja a hátralévő lízingtartozást. Hogyan kell elszámolni az egyéni vállalkozónál, illetve a társaságnál?
Részlet a válaszból: […]kívánja a lízingszerződést megszüntetni, hogy van már olyan kft., amelyik hajlandó zárt végű pénzügyi lízing keretében lízingbe venni, akkor a lízingbe adónak helyesbítő számlával kell azt az egyéni vállalkozótól visszavenni. A kérdésben szereplő adatok alapján a helyesbítő számlának 480 ezer Ft + áfát kell tartalmaznia, amely helyesbítő számla szerinti 480 ezer Ft-ot az egyéni vállalkozónak bevételként, a helyesbítő számla szerinti áfát pedig fizetendő áfaként kell elszámolnia, feltételezve, hogy a lízingdíjat (illetve az értékcsökkenési leírást és a kamatot) kiadásként számolta el, a lízingelt teherautóval kapcsolatos áfát pedig levonásba helyezte, és a helyesbítő számla szerinti összeget a lízingbe adótól megkapta. A lízingbe adónak lízingszerződést kell kötnie a kft.-vel. A zárt végű pénzügyi lízing keretében a lízingelt teherautó számlázandó díja az átvállalt tartozás és a 480 ezer Ft együttes összege + áfa (a kérdés adatai alapján). A lízingszerződésben rögzítendő az is, hogy a lízingbe vevő kft. a 480 ezer Ft + áfát a szerződés megkötését követően utalja át a lízingbe adónak (azért, hogy azt a lízingbe adó továbbutalhassa az egyéni vállalkozónak!). Ezt követően a hátralévő lízingtartozást - saját jogán és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5409
4. találat: Lízingelt személygépkocsi értékesítése
Kérdés: Belföldi társaság 2005-ben zárt végű pénzügyi lízing keretében vásárolt személygépkocsit 5000 E Ft + áfa összegben. Az amortizációt elszámoltuk, a személygépkocsi jelenlegi értéke 2800 E Ft, piaci értéke 3000 E Ft. A társaság a személygépkocsit most értékesíti úgy, hogy a vevő cég átvállalja a lízingdíjat. A lízingcég a társaság felé kiállított egy helyesbítő számlát: -5000+4000 = -1000 E Ft + áfa összegről, a meg nem fizetett lízingdíjról. A lízingcég a vevőnek leszámlázta a járművet 1000 E Ft + áfa értéken. Milyen jogcímen számlázandó a piaci értékből fennmaradó 1500 E Ft + áfa? Hogyan kell mindezt könyvelni? Milyen adóvonzata van (áfa, társasági adó)?
Részlet a válaszból: […]adónak a helyesbítő számlát -5000 E Ft+2500 E Ft + áfáról (itt 25 százalékos mértékkel) kellett volna kiállítania, és ezen az értéken kellett volna a második lízingbe vevő cég felé a lízingbe adónak számláznia azzal, hogy az első lízingdíj 1500 E Ft + áfa (itt az áfa 20 százalékos), amelynek megfizetése a szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Az előbbiek szerinti helyesbítő számla alapján a kérdező társaságnál módosítani kell a személygépkocsi beruházásként elszámolt értékét (egyenlegében 2500 E Ft + áfával csökkentve): T 448 - K 161, majd a személygépkocsi bruttó értékét (a 2005. évi áfamértékkel 6250 E Ft-ot) ugyanezen összeggel (3125 E Ft) kellett volna csökkenteni. Ezen könyvelés után az egyéb ráfordításokkal szemben ki kell vezetni a megmaradó bruttó értéket (3125 E Ft-ot) és a ténylegesen elszámolt értékcsökkenési leírást (6250-2800 = 3450 E Ft-ot): T 861 - K 142 és T 149 - K 861. Mivel az elszámolt értékcsökkenési leírás több, mint a megmaradó bruttó érték, először a különbözettel a 2007. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírást kell korrigálni: T 149 - K 571 (maximum a 2007. évben elszámolt értékcsökkenési leírás összegében). A kérdés szerint a még meg nem fizetett lízingdíj (a 448. számla egyenlege) a helyesbítő számla könyvelése előtt 1250 E Ft. A helyesbítő számla könyvelése után a 448. számlának Tartozik egyenlege lesz 1875 E Ft összegben, ami nem más, mint az a különbözet, amit a második lízingbe vevő fizet a lízingbe adónak, eltérés az áfamérték változása miatt van. Természetesen, a lízingbe adó ezen összeget továbbutalja a kérdező társaságnak. A lízingelt személygépkocsi fentiek szerinti értékesítése a visszavétel időpontjában módosít(hat)ja az eredményt, adóalap-korrekcióra a társasági adónál így nincs szükség. Ha a leírtak szerint járnak el, akkor sem alkalmazható az Áfa-tv. 39. §-a (3) bekezdése, mely szerint a beszerzéskor le nem vont áfa egy része levonhatóvá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3310
Kapcsolódó tárgyszavak: