Biztosító kártérítése megsemmisült eszköznél

Kérdés: Vállalkozásunk egyik tárgyi eszköze káresemény következtében teljesen megsemmisült. Ez egy technológiai berendezés volt, már nulla nettó értékkel. A biztosító kártérítést utalt részünkre, amely durván az új tárgyi eszköz bekerülési értékének a felét képviselte. Van-e szabályos lehetőség arra, hogy a kapott kártérítés összegét halasztott bevételként számoljuk el, az évenkénti értékcsökkenéssel arányosan?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, nincsen arra lehetőség, hogy a kártérítésként kapott összeget halasztott bevételként elhatárolják, azt támogatásként kezeljék.A számviteli előírások szerint alapkövetelmény, hogy a gazdasági események bizonylattal, szerződéssel legyenek alátámasztva....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Helyreállítási költségek tűzkár esetén

Kérdés: Az üzemi ingatlan leégett. A biztosító megtéríti a helyreállítás költségeit. Minden helyreállítási költség egyéb ráfordítás lesz? Előfordulhat felújítás is, mivel a helyreállítási költség meghaladja az ingatlan bekerülési értékének 50 százalékát? A biztosító egy mai helyreállítást térít, nem a nyilvántartási értéket. Lehet-e időbeli elhatárolás a felújításra eső résszel? Érinti-e az elszámolás a valós értéken történő nyilvántartást?
Részlet a válaszából: […] A választ az egyszerűbb kérdés, a biztosító által megtérített kártérítés elhatárolásával kezdjük:Az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének f) pontja alapján az egyéb bevételek között kell kimutatni a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Kártérítés számlázása

Kérdés: Köteles-e a károsult számlát kiállítani, ha a károkozó a kárt köteles megtéríteni?
Részlet a válaszából: […] A kártérítési felelősségről – esetenként – az új Ptk. a korábbi Ptk.-tól eltérően rendelkezik. A válasznál az új Ptk. előírásaira hivatkozunk.A Ptk. 6:519. §-a alapján, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a károkozó, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 20.

Káresemény elszámolása

Kérdés: Káreseményekkel kapcsolatosan felmerülő javítási, helyreállítási, mentési munkák ráfordításait költségként vagy egyéb ráfordításként kell elszámolni? Lehet-e egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy mikor költség, mikor ráfordítás?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy jellemzően igen, de a felmerülés körülményeire minden esetben tekintettel kell lenni.Mikor költség? A társaság tulajdonában lévő személygépkocsit káresemény következtében javítani kell. A személygépkocsi a társaság saját tárgyi eszköze, amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.

Megsemmisült eszköz támogatásának elszámolása

Kérdés: Társaságunk pályázat útján vissza nem térítendő támogatáshoz jutott gépbeszerzéshez kapcsolódóan. A gépeket beüzemelték, a termelés folyt, a számviteli elszámolás az előírások szerint megtörtént. A beruházás befejezését követő harmadik évben a berendezés és az épület is tűzkár miatt teljesen megsemmisült. Biztosítása volt a cégnek. Az eszközöket pótoljuk, az épületet újra felépítjük. Hogyan kell elszámolni az időbelileg elhatárolt támogatás azon részét, ami még a passzív időbeli elhatárolások között van? A biztosító várhatóan a mérlegkészítés időpontja után állapítja meg a végleges kártérítés összegét. Hogyan biztosítható a számviteli elvek teljesülése? Az eszközök megsemmisülés miatti kivezetése veszteséget okoz 2013-ban, a kártérítés pedig csak jövőre jelent bevételt.
Részlet a válaszából: […] A megsemmisült eszközöknek a nyilvántartásból történő kivezetésével egyidejűleg a halasztott bevételként kimutatott támogatást is az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni, azt is ki kell vezetni, célszerűen az egyéb bevételek közé történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 23.

Tűzkár-helyreállítás költségei

Kérdés: Az üzemi ingatlan tűzkárt szenvedett, 35%-os kár érte. A biztosító megtéríti a helyreállítás költségeit. Minden helyreállítási költség egyéb ráfordítás lesz, vagy előfordulhat felújítási rész is, mivel a helyreállítás költsége meghaladja az ingatlan bekerülési értékének 35%-át? A biztosító egy mai helyreállítást térít, és nem a több évvel ezelőtti nyilvántartási értéket. Időbeli elhatárolás szóba jöhet-e a felújításra eső értékcsökkenéssel szemben, a biztosító kártérítésének elhatárolásával? Érinti-e az elszámolás a valós értéken történő nyilvántartást (értékelési tartalék van az ingatlanra)?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének f) pontja alapján az egyébbevételek között kell kimutatni a biztosító által fizetett, illetve amérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt – tárgyévi, illetve atárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 13.

Káresemény elszámolása

Kérdés: Az 1896. és 2203. sz. kérdésre adott válaszban leírtak szerint a káresemény utáni javítási költségek elszámolása költségként történik. Ehhez képest helyreigazítást igényelnek a 220. sz. kérdésre adott válaszban leírtak, mely szerint "a káreseménynyel kapcsolatos helyreállítási, mentési költségeket..." egyéb ráfordításként kell elszámolni.
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy nincs szükséghelyreigazításra, mert a hivatkozott, látszólag ellentmondásos válaszokban nemugyanarról van szó.A Számviteli Levelek 92. számában az 1896., a 108. számábana 2203. kérdés a személyautó, a cégautó káresemény utáni javítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 5.