Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

2 találat a megadott munkabér euróban tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Euróban meghatározott munkabér és adóinak könyvelése
Kérdés: A Számviteli Levelek 434. számában a 8355. kérdésre adott válaszban foglalkoztak az euróban meghatározott munkabér adóival, kitérve arra is, hogy mely esetekben keletkezhet árfolyam-különbözet. A kérdező arra is választ várt, hogy van-e eltérés, ha a kifizetés a forintban vezetett bankszámláról, illetve az euróban vezetett bankszámláról történik. A válasz nehezen értelmezhető konkrét értékek (összegek), illetve számlaösszefüggések hiányában. Szíveskedjenek az árfolyam-különbözetek keletkezését külön-külön bemutatni, egyrészt a forintbankszámláról, illetve az euróbankszámláról történő kifizetéshez kapcsolódóan, másrészt azt is, ha a társaság a könyveit euróban, illetve forintban vezeti.
Részlet a válaszból: […]adó- és járulékbevallásába, de ezen forintösszegeket nem kell könyvelni.Könyvelni akkor kell, amikor a forintban megállapított társadalombiztosítási járulékot és személyi jövedelem-adót az adóhatósághoz befizetik, de nem forintban kell könyvelni, hanem euróban. Ha csak euróban vezetett bankszámlája van a társaságnak, az átutaláshoz forintot kell vásárolnia. Ha egy euróért 348 forintot ad a bank, akkor a 259 ezer forintért 743 eurót, a 210 ezer forintért (kerekítve) 603 eurót kell a társaságnak fizetnie. Könyvelése euróban: T 384 - K 3861 (743+603 = 1346 euró).Az adó és járulék forintban történő átutalásakor könyvelendő: T 463-1 - K 384, 743 euró és T 462 - K 384, 603 euró. A könyvelés után a 463-1, illetve a 462. számláknak Tartozik egyenlege van (3,3 euró), amely árfolyamveszteség (T 8762 - K 463-1, 462), mivel a forintra történő átváltás az euró bekerülési árfolyamánál alacsonyabb értéken történt.Euróban történő könyvvezetés mellett is lehet a társaságnak forintot tartalmazó bankszámlája, amelyről az adó- és járuléktartozását átutalhatja. Könyvelni ez esetben is euróban kell az átutalást, mivel a könyvviteli nyilvántartásait euróban vezeti.Kérdés, mennyi eurót kell könyvelni? Attól függ, hogy mennyi volt a forint bekerülési értéke euróban. Tételezzük fel, hogy 1 forintért 0,00285 eurót adott a társaság, akkor ennyi az egy forint bekerülési értéke euróban. Ez esetben a 259 E Ft bekerülési értéke 738 euró, a 210 E Ft bekerülési értéke 599 euró.Az adó és járulék forintban történő átutalásakor könyvelendő: T 463-1 - K 384, 738 euró és T 462 - K384, 599 euró. Ez esetben a 463-1, illetve a 462. számlákon mutatkozó egyenleget árfolyamnyereségként kell könyvelni: T 463-1, 462 - K 9762 (2+1 = 3 euró).Az euróban meghatározott munkabért terhelő adó és járulék euróban kifizetett összege (740+600) levonása után a 471. Jövedelemelszámolási számla egyenlege mutatja euróban a kifizetendő nettó munkabért. Ennek a kifizetéséhez (átutalásához, T 471 - K 382, 3861) euróban történő könyvvezetés mellett nem kapcsolódik árfolyam-különbözet. Ha a kifizetés (átutalás) a forintbankszámláról történik, akkor is euróban kell könyvelni. Hogy mennyit, az attól függ, mennyi volt a forint bekerülési értéke euróban. (Afenti feltételezéssel élünk: egy forint 0,00285 euró.)A munkavállaló - példánk szerinti - nettó munkabére 2660 (4000-740-600) euró, amelyért forintban 360 Ft/euró árfolyamon 957,6 E Ft-ot kell a forintbankszámláról fizetni, de euróban kell könyvelni: T3861 - K 3869.Ha a forint bekerülési árfolyama 0,00285 euró, akkor a 957,6 E Ft a bankszámlán (kerekítve) 2729 euró értéken szerepel, könyvelése euróban: T 3869 - K 384. A 3869. számla egyenlege árfolyam-különbözet, amely jelen esetben árfolyamveszteség, a forint eurós nyilvántartás szerinti értéke kevesebb, mint amennyiért azért eurót vásárolt (T 8762 - K 3869).Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a társaság a könyveit forintban vezeti?A munkavállalót megillető tárgyhavi bruttó 4000 eurós munkabérét a tárgyhó utolsó napján meglévő - a társaság által választott - euróárfolyamon forintra átszámított összegben kell könyvelni: T 541 - K 471. Ha az euróárfolyam 350 forint/euró, akkor 1400 E Ft összegben.Mivel a munkavállaló részére a nettó munkabér euróban kerül majd kifizetésre, az eurós munkabért terhelő társadalombiztosítási járulékot és személyi jövedelemadót euróban és forintban a fentebb már leírt módon kell meghatározni, de forintban kell könyvelni:- 259 ezer forint társadalombiztosítási járulékot: T471 - K 463-1,- 210 ezer forint személyi jövedelemadót: T 471 - K 462,- ezen összegek kerülnek az adó- és járulékbevallásba is.Ha a társaságnak van forintban vezetett bankszámlája, akkor az adóhatóság részére ezen összegeket kell átutalni: T 463-1, 462 - K 384 (259+210 = 469 E Ft). Ha csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8362
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Euróban meghatározott munkabér adói
Kérdés: Külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon működő társaság munkaviszonyban lévő ügyvezetőjének a munkabérét EUR-ban határozta meg, és EUR-ban szándékozza átutalni részére. [Az Mt. 209. §-ának (1) bekezdése szerint lehetővé tett eltérést alkalmazta.] Milyen árfolyamon kell forintosítani a jövedelmet ahhoz, hogy az adókat és a járulékokat forintban le lehessen vonni, illetve milyen árfolyamon kell a kifizetendő nettó összeget EUR-ra visszaváltani ahhoz, hogy az illetőnek kifizessük? Kifizetés esetén van-e különbség az árfolyam tekintetében a között, hogy HUF-ban vezetett bankszámláról, vagy EUR-ban vezetett bankszámláról utaljuk át az összeget? A 3674. kérdés megválaszolása hasonló helyzetet ír le, de a válasz 2008. évi, azóta szinte minden jogszabály megváltozott.
Részlet a válaszból: […]le lehessen vonni, illetve nettó összeget EUR-ra visszaváltani - a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Válaszható azonban az is, ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik, hogy a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.A kérdés második fele bonyolulttá teszi a választ, mivel egyrészt nem írja meg a kérdező, hogy a könyvviteli nyilvántartásokat euróban vagy forintban vezeti, másrészt az euróban való kifizetés a forint-, illetve euró­bankszámláról történik.A kérdés szerint az ügyvezető munkabérét euróban határozták meg, és euróban kívánják kifizetni.Először abból indulunk ki, hogy a könyvviteli nyilvántartásokat euróban vezetik. Ez esetben az euróban meghatározott bruttó munkabér a 471. Jövedelemelszámolási számla Követel oldalán van.Az euróban meghatározott munkabért terhelő adók és járulékok - fentiekben már körülírt módon meghatározott - forintértékének alapját jelentő euróösszeget levonásba helyezve kapjuk meg a ténylegesen euróban kifizetendő nettó munkabért. (Természetesen az adók és járulékok forintösszegeit a hó utolsó napja szerinti választott Ft/euró árfolyamon kell euróra átszámítani a könyveléshez. Az így számított euró és a forintérték alapját jelentő euróösszeg közötti különbözetet árfolyam-különbözetként kell könyvelni.)A 471. számlán a levonás után maradó összeg a nettó munkabér euróban, amelyet euróban fizetnek ki. Ha a kifizetés az euróbankszámláról történik, akkor - euróban vezetett könyvelés esetén - nincs árfolyam-különbözet. Ha a kifizetés a forintbankszámláról történik, akkor a nettó munkabérnek megfelelő eurót meg kell vásárolni, és ez esetben a megvásárolt euró összege és a Ft vételárnak a vételkori választott euró/Ft árfolyamon euróra átszámított összege közötti különbözet lesz árfolyam-különbözet.Ha a könyvviteli nyilvántartásokat forintban vezetik, akkor az adott hónap utolsó napján érvényes választott euró/Ft árfolyamon kell az euróban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8355
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,