Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

7 találat a megadott munkásszállás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Idegenforgalmi adó a munkásszálláson elhelyezettek után
Kérdés: Munkásszállást üzemeltetünk egy idegenforgalmi szempontból frekventált településen, s az ott megszálló munkavállalók több társasághoz tartoznak. Van olyan cég, amelynek nincs a településen székhelye vagy telephelye az iparűzési adó szempontjából, de van, amelyiknek igen. Továbbá van olyan társaság is, amely az év egy szakaszában építőipari tevékenységet végez. Ami a munkavállalókat illeti, egy részük a munkásszállás helye szerinti településen végez munkát (a munkáltatója telephelyén), mások más településeken. A munkavállalóknak nem kell a szállásért díjat fizetni, mert azt a munkáltatójuk megtéríti számunkra. A kérdés az, hogy kell-e idegenforgalmi adót fizetniük, pontosabban mely esetekben kell beszednünk szállásadóként az idegenforgalmi adót?
Részlet a válaszból: […]Az idegenforgalmi adó alól - a Htv. alapján - mentességet élvezők körét a Htv. 31. §-a rögzíti. A kérdés szempontjából releváns mentesség a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén a vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó (vállalkozó vagy munkavállaló) magánszemély mentessége, a Htv. 31. § c) pontja alapján. Ennélfogva az idegenforgalmi adó alóli mentesség egyrészt azt a magánszemély vállalkozót illeti meg, aki a szálláshelye fekvése szerinti település illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, vagy ott a Htv. 37. §-a (2) bekezdése szerinti ideiglenes iparűzési tevékenységet végez, másrészt azt a (munkavállaló) magánszemélyt, aki a településen állandó vagy ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó munkavállalója.Fenti rendelkezésnek az a célja, hogy mentességet biztosítson azon vállalkozónak, a vállalkozó munkavállalójának, amely vállalkozó a településen már iparűzési adó formájában teljesítette helyiadó-kötelezettségét, azaz a településen folyó vállalkozási tevékenység ne váltson ki közvetetten egy másik adóban (az idegenforgalmi adóban) is adókötelezettséget. Ezért a mentességi rendelkezés szűken értelmezendő. Egyrészt a szálláshely és a munkavégzés helye egyazon település illetékességi területén kell, hogy fellelhető legyen, másrészt pedig az is elvárás, hogy a munkavégzés helye szerinti településen a munkáltató vállalkozó rendelkezzen székhellyel, telephellyel vagy ideiglenes iparűzésiadó-kötelezettség hatálya alá eső tevékenységet végezzen. Más szóval, az idegenforgalmi adó alóli mentesség - a Htv. rendelkezése alapján - nem illeti meg azt a munkavállalót, akit munkáltatója a tényleges munkavégzés helyszínétől eltérő településen szállásol el, illetve azt sem, akinek a munkáltatója sem székhellyel, sem telephellyel nem rendelkezik a szálláshely szerinti településen, vagy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8128
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Munkásszálló számlái szerinti áfa levonhatósága
Kérdés: A külföldi tulajdonú kft. speciális tudású külföldi munkavállalókat hoz Magyarországra, akiknek ingyen munkásszállást biztosít. Magyar munkavállalókat a speciális tudásigény miatt nem tudnak felvenni. A külföldi munkavállalóknak más EU-s országban van az állandó lakhelyük. A munkásszállót üzemeltető számlát ad a kft.-nek. Levonható-e a számla áfatartalma? Értelmezésünk szerint az ingyenesség miatt nem lehetne levonni az áfát, de mivel a munkáltató helyzete szerint más lehetőség nincs e munkaerő biztosítására, ezért a vállalkozás érdekében felmerült költségről van szó, tehát levonható az áfa is.
Részlet a válaszból: […]számlázott összegét), így ez esetben egyértelmű, hogy az áfa nem vonható le.A kérdésből nem derül ki, hogy - az előbbiektől függetlenül - a munkásszállóval a kft. kötött-e a Ptk. szerinti bérleti (esetleg használati) szerződést. Ha nincs szerződés, vagy azt a külföldi munkavállaló (a külföldi cég) kötötte, akkor a munkásszálló eleve nem állíthat ki a kft. nevére számlát, ha mégis, a számlát a kft. nem könyvelheti, és ezen az alapon nem vonható le az áfa.Az Áfa-tv. 120. §-a alapján abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségben - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a termék beszerzéséhez, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított. Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany (jelen esetben a kft.) személyes rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. Az adólevonási jog korlátozását az Áfa-tv. 124. §-a részletezi, a tételek között a munkásszálló-szolgáltatás nem szerepel.Ha a kft. a külföldi munkavállalókat a cég munkavállalóiként foglalkoztatja az Mt. szerinti munkaviszonyban, a munkásszálló üzemeltetőjével a bérleti (használati) szerződést a kft. kötötte meg, és ennek megfelelően kapja a számlát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8062
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Ingyenes munkásszállás vagy mobilitási célú lakhatási támogatás
Kérdés: 1. "X" kft. igénybe veszi egy budapesti munkásszállás szálláshely-szolgáltatását, minek keretében havonta 50 fő részére bérel egymás mellett lévő szobacsoportot. Minden szobában legalább három ágy található.
2. "X" kft. bérel 2 db budapesti lakást azon munkavállalói részére, akiket a munkásszálláson nem tud elhelyezni. A lakások bérleti díja 150.000 Ft (2 szoba)+rezsi és 190.000 Ft (3 szoba).
3. "X" kft. bérel 1 db 12 fő befogadására alkalmas munkásszállás jellegű szobacsoportot Érden (540.000 Ft/hó) azon munkavállalói részére, akiket az első és második pontban említett szállásokon nem tud elhelyezni.
"X" kft. azon (határozatlan munkaszerződéssel rendelkező) munkavállalói tartózkodnak a fenti szállásokon, akik Budapesten végzik munkájukat, és nem rendelkeznek Budapesten lakóhellyel.
Az elszállásolt munkavállalók a munkáltatónál eltöltött idejük alapján 4 csoportra oszthatók:
- a foglalkoztatás első 24 hónapjában,
- a foglalkoztatás második 24 hónapjában,
- a foglalkoztatás 49-60. hónapjában,
- a foglalkoztatás 60. hónapján túl vannak.
Az elszállásolt munkavállalók közül vannak olyanok, akik Budapesttől 60 km-nél messzebb laknak, de olyanok is akadnak, akik csak 40 km-re, de a több műszakos munkarend miatt inkább a munkásszállást választják, mint az ingázást. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.11. pontja szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás vagy a 8.6. pont f) pontja szerinti munkásszálláson elhelyezés valósul meg? Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.7. pontja értelmében mobilitási célú lakhatási támogatás "a munkáltató által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi díjából a munkavállaló által meg nem térített rész".
Tájékoztassanak arról is, hogy
- a fent taglalt szálláshelyek bérleti számláiban áthárított áfa levonható-e a munkáltató "X" kft. részéről;
- ha a szálláshely-szolgáltatás (bérleti díj) tartalmazza a közüzemi díjakat is, akkor a számla áfatartalma levonható-e, a közüzemidíj-rész, mely nincs forintosítva, adómentes juttatásnak minősül-e;
- ha a bérbeadó külön számlát állít ki a közüzemi díjakról, akkor annak áfatartalma levonható-e, a közüzemi díj adómentes juttatásnak minősül-e;
- milyen adó- és járulékvonzata lenne annak, ha a munkáltató a helyben lakóhellyel rendelkező munkavállalóinak családi problémái miatt elhelyezést biztosítana a fenti szállásokon;
- amennyiben a 2. pontban taglalt albérletben (190.000 Ft/hó bérleti díj) egyelőre csak ketten laknak, akkor mobilitási célú lakhatási támogatásként a bérleti díj fele, 95.000 Ft jut egy főre, és a munkáltatónál eltöltött munkaviszonyuk alapján a minimálbér 60%, 40%, 20%-áig adómentes a juttatás, és e fölött adóköteles természetbeni juttatásnak minősül;
- a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentes összegénél, a bérleti díjban és a külön számlán felszámított rezsi része a támogatásnak?
- 9.7.6. pont szerint: "A munkáltató az adóévet követő év január 31-ig munkavállalónként adatot szolgáltat az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről." Hol, milyen formában kell ezt megtennie? A munkáltató által bérelt lakásról, munkásszállásról nem kell adatot szolgáltatni?
Részlet a válaszból: […]kft. munkásszállásbérlése adóköteles termékértékesítés érdekében történik. Ugyanakkor az áfalevonási jog gyakorlásával felmerülhet, hogy a lakhatás biztosításával a munkáltató egy ingyenes szolgáltatást nyújt a munkavállalónak. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtása magánszükséglet kielégítését is szolgálja, megvalósul az ellenérték fejében történő szolgáltatásnyújtás, így a szolgáltatás piaci értékét alapul véve áfafizetési kötelezettség keletkezik.2. Ha a szálláshely-szolgáltatás bérleti díja tartalmazza a közüzemi díjakat is, akkor ennek ténye csak a bérleti szerződésből derül ki. A közüzemi díjakat is tartalmazó bérleti díj áfájára is az 1. pontban leírtakat tartjuk érvényesnek.3. Ha a bérbeadó külön számlát állít ki a közüzemi díjakról, akkor sem változik az áfa megítélése, mivel a közüzemi szolgáltatás igénybevétele vagy a szálláshely-szolgáltatás igénybevehetőségének a feltétele, vagy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő munkavállalók kényelmét szolgálja. A magánszükséglet kielégítését szolgálja így is, úgy is a közüzemi szolgáltatás, emiatt a számlázott díj áfája nem vonható le.4. Ha a munkáltató a helyben lakóhellyel rendelkező munkavállalói családi problémáinak megoldására elhelyezést biztosítana a fenti szállásokon, akkor a juttatás egyes meghatározott juttatásként lenne adóköteles. Ennek azonban az a feltétele, hogy a munkáltató belső szabályzatban rögzítse a juttatásra jogosultak körét nem egyénileg, hanem például a munkaviszonyban eltöltött idő vagy életkor alapján csoportosítva a munkavállalókat. Ekkor a juttatás értékének (amely a fizetendő bérleti díj) 1,18-szorosa után kellene a munkáltatónak a 15 százalék személyi jövedelemadót és a 19,5 százalék egészségügyi hozzájárulást megfizetnie.5. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontja szerint munkásszállás a munkáltató által bérelt olyan szálláshely, amely több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van. A 2. pontban taglalt albérletben, amely három lakószobával rendelkezik - a kérdésben leírtak alapján -, nem valósul meg a munkásszálláson való elhelyezés ténye. Ha a munkáltató mobilitási célú lakhatási támogatásként kívánja a lakhatást biztosítani, akkor a bérleti díj fele, 95.000 Ft jut egy főre, és a munkáltatónál eltöltött munkaviszonyuk alapján a minimálbér 60%, 40%, 20%-áig adómentes a juttatás, és az e fölötti juttatás adóköteles természetbeni juttatásnak minősülhet, ha a juttatás feltételeire a 4. kérdésben leírtak szerint belső szabályzatot alkotnak.6. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 9.7.1 pontja a lakhatási támogatás havi értékeként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7579
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Apartman bérleti díjának áfája
Kérdés: Ha egy cég apartmanbérleti díjként munkásszállásköltséget számláz ki havonta, szerződés alapján, 25 vagy 18 százalékos áfakulcsot kell alkalmaznia?
Részlet a válaszból: […]tekinthető-e. A TEÁOR 2008 szerint a szálláshely-szolgáltatás ágazatba a rövid időtartamú tartózkodás céljára a látogatók és egyéb utazók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás tartozik. A szálláshely-szolgáltatás ágazaton belül a szállodai szolgáltatás szakágazatba elsősorban a rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti időtartamra a látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás tartozik. Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek között szerepel az apartmanszálloda is. De nem tartozik ebbe a szakágazatba az apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra. Ez utóbbi apartmanok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5120
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Bérelt lakás a munkavállalóknak
Kérdés: A kft. lakásokat bérel, munkavállalóit itt helyezi el azokon a napokon, amikor munkavégzés van. A munkahely és a lakóhely távolsága, illetve a munkaidő-beosztás miatt nem megoldható a napi hazajárás. Egy-egy lakásban több munkavállaló is lakik. Tekinthető-e munkásszállásnak az ilyen lakás, akkor is, ha a munkáltató nem kér lakbért? Felmerül-e akár a munkáltató, akár a munkavállaló részéről adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]a munkáltató, mind a munkavállaló szempontjából. Az Szja-tv. szerint munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként egynél több, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van. A lakás - az előbbiekből következően - tehát akkor tekinthető munkásszállásnak, ha azon belül lakóhelyiségenként (azaz szobánként) legalább kettő a kft.-vel munkaviszonyban lévő munkavállaló elhelyezésére szolgál, ha abban szobánként legalább két főt helyeznek el, olyan munkavállalókat, akiknek nincs (sem állandó, sem ideiglenes) lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van (ahol a munkaszerződése szerint munkavégzésre kötelezett). Az Szja-tv. 1. számú melléklete[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4892
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
6. találat: Munkásszállítás néhány fővel
Kérdés: Sütőipari vállalkozás munkába, illetve hazaszállítja azokat a munkavállalókat, akiknek a munkakezdése vagy befejezése azon időszakba esik, amikor nincs tömegközlekedés. Jelen esetben azonban nem lehet csoportos munkába szállításról beszélni, mivel egy-két emberről van szó azonos időben, mivel a munkafolyamatok egymást követő időszakban kezdődnek és végződnek a sütőiparban. Ráadásul különböző helyekről kell őket beszállítani. Kérdésem az, hogy amennyiben a cég biztosítja ingyenesen ezt a szállítást, akkor ez adómentes természetbeni juttatásnak minősülhet-e?
Részlet a válaszból: […]történik a dolgozók szállítása. Ebben az esetben meg kell fizetni a cégautóadót, és ezzel a juttatás a magánszemélynél
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3629
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Dolgozó részére bérelt lakás
Kérdés: Cégünk házat (lakást) bérel 2 dolgozójának, akik az ország másik végében laknak. A bérleti díjat a kft. költségként elszámolja, akitől béreljük, annál az szja-t levonjuk. Természetbeni juttatásnak minősül-e ez a juttatás? Milyen adó- és járulékvonzata van?
Részlet a válaszból: […]tekinthető az Szja-tv. szerint munkásszállásnak, ugyanis az egy házban (lakásban) elszállásolt két munkavállaló nem elégíti ki a "lakóhelyiségenként egynél több" kritériumot.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 358
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,