NEAK felé történő elszámolás számlázása

Kérdés: Gyógyászati segédeszközöket forgalmazó egyéni vállalkozó minden hónapban elszámol a forgalmáról a NEAK felé. Ennek alapján a NEAK bizonylatot állít ki az egyéni vállalkozó részére, melynek nettó és áfatartalma van. A vállalkozó számlát nem állít ki a NEAK felé. A könyvelés a bizonylat alapján dolgozik. A kapott támogatás árbevételnek minősül-e? A kapott támogatást be kell állítani az áfabevallásba, és meg kell fizetnie a vállalkozónak az áfát? Helyesen jár el a vállalkozó, hogy nem állít ki számlát a NEAK felé erről az elszámolásról?
Részlet a válaszából: […] ...10. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek 5. pontban foglaltak szerint a kapott támogatás bevételnek minősül. Így a NEAK-tól kapott támogatás bevételnek minősül. A NEAK a támogatással egészíti ki a térítési díjat, mivel a beteg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Bértámogatás fogászati cégnél

Kérdés: Egy fogászati cég kiva szerint adózik. Tevékenységéhez a NEAK-tól általános támogatást és bértámogatást is kap. Kiva szerinti adózásnál a kapott bértámogatás befolyásolja a kiva alapját? A helyi iparűzési adó alapjának meghatározásához milyen számviteli elszámolással járnak ezen általános (tevékenységre kapott) és bértámogatások? Milyen támogatás árbevétel, és milyen egyéb bevétel?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli törvény általános előírásaiból egyértelműen következik.Az egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból (a NEAK-ból) történő finanszírozásának részletes szabályairól a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezik. A Korm. rendelet szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Háziorvosi asszisztens bértámogatása

Kérdés: Háziorvos ügyfelem részére a NEAK asszisztensének bértámogatására 241 500 Ft-ot nyújt. Az asszisztens szakdolgozói bére 419 704 Ft a szakdolgozói bértábla szerint. Helyesen jár-e el az ügyfelem, ha a szakdolgozói bértábla szerinti összeget csak 154 887 Ft-tal egészíti ki?
Részlet a válaszából: […] ...NEAK által folyósított bértámogatással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló, 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet tartalmaz iránymutatást. A rendelet 16. §-ában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Szakdolgozói bértámogatás elszámolása

Kérdés: Egészségügyi szolgáltató kft. (NEAK-szerződéssel) 2021-ben a szakdolgozók részére bértámogatást kap, amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza. Ez az összeg a havonta esedékes, NEAK által küldött, az ellátás finanszírozására vonatkozó összeggel érkezik, az összeget részletező kimutatáson külön sorban feltüntetve. Az alapellátás finanszírozására vonatkozó összeget az értékesítés nettó árbevételeként számoltuk el (a rezsitámogatást is), a dolgozók bértámogatása is ide számolandó el, vagy egyéb bevételként?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a szakdolgozói bértámogatást ugyanúgy kell elszámolni, mint az alapellátás finanszírozására vonatkozó összeget, azaz az értékesítés nettó árbevételeként.Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Szakdolgozói bértámogatás a kisvállalati adónál

Kérdés: Háziorvosi szolgáltatást végző vállalkozás havonta kap meghatározott összeget orvosok és szakdolgozók bértámogatására a NEAK-tól. Az összeg a havi elszámolásról készült kimutatáson külön tételként szerepel. Ezt az összeget a háziorvosok és szakdolgozók bérköltségére és annak járulékaira fordítja a vállalkozás. Könyvelhető-e ebben az esetben az összeg egyéb bevételként, a költségek ellentételezésére kapott támogatásként? Katás vállalkozás esetén figyelembe kell-e venni bevételként az adóalap meghatározásánál?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozása részletes szabályairól a többször módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezik. A jogszabály alapján az egészségügyi szolgáltató a bértámogatás szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Szakdolgozói bértámogatás elszámolása

Kérdés: Az alapellátásban működő orvosi bt. praxisközösségben állapodott meg a működési helyén lévő másik háziorvosokkal. A praxisközösségről szóló rendelet [53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet] szerint minden egyes bizonylatot (igazolások, szakmai évek stb.) benyújtott 2021. 02. hó végéig. A NEAK-tól 2021. 01. hónapra visszamenőlegesen megkapta (orvos és az asszisztensek is) a "szakdolgozói bértámogatást". Az OKFÖ honlapján lévő magyarázatok, tájékoztatások alapján ez a szakmai bértámogatás a munkabért (tagi kivét stb.) és a szocho-t tartalmazza. A bt.-beltag (a háziorvos) öregségi nyugdíjas. Ez a szakmai bértámogatásként kapott összeget – amit jelen esetben az orvosi bt. kapott – egyéb bevételként vagy értékesítés árbevételeként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz a praxisközösségről szóló rendelet kihirdetett szövegéhez kell visszanyúlni. Az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet kiegészítette a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet, amely az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Háziorvosok támogatása

Kérdés: A háziorvosok különböző jogcímeken kapnak NEAK-finanszírozást. A rezsitámogatást be kell számítani az árbevételek közé, vagy költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásként kell elszámolni? Azért van kiemelt jelentősége a kérdésnek, hogy ez az összeg képez-e iparűzésiadó-alapot vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...kell költségként elszámolni, és nem kell azt kimutatni támogatásként.Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból (a NEAK-ból) történő finanszírozásának részletes szabályairól a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezik. A Korm. rendelet szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Egyéni vállalkozó háziorvos finanszírozási bevétele

Kérdés: Egyéni vállalkozóként dolgozó háziorvos rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződéssel. A finanszírozás havonta érkezik a vállalkozó bankszámlájára.
1. A beérkezett finanszírozás összege az 1995. évi CXVII. törvény 10. számú mellékletében meghatározott bevételek közül melyikbe tartozik?
2. Az 1990. évi C. törvény 39. § (1) pontjának összegét növeli a megkapott finanszírozás összege?
3. Az 1995. évi CXVII törvény nem definiálja a nettó árbevétel fogalmát.
Részlet a válaszából: […] ...1995. évi CXVII. törvény 10. számú melléklet I. Bevétel fogalom 1. pontba tartozik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján havonta utalt összeg, amely az orvos által nyújtott egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.