Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott nyeremény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Játékadóval adózott termék átadása magánszemélynek

Kérdés: Kft.-nk élelmiszer-nagykereskedelemmel foglalkozik. A Szerencsejáték tv.-nek megfelelő sorsolásokat szoktunk tartani. A sorsolás szabályait, az átvett nyeremények adózását (25 százalék, 33 százalék) ismerjük. Az át nem vett nyeremények forgalmi értéke után bevalljuk és megfizetjük a játékadót. Amikor a játékadóval leadózott nyereményeket (pl. MP3-lejátszók, mobiltelefonok, utazások) másik promócióhoz nem tudjuk már felhasználni, milyen adózási feltételekkel adhatók azok oda saját dolgozóknak, vagy nem saját dolgozó magánszemélynek? Véleményünk szerint természetbeni juttatásként. Ekkor azonban kettős adóztatás merül fel (játékadó + 54 százalék szja stb.)?
Részlet a válaszból: […]lehet rendezni. Az át nem vett nyeremények saját dolgozóknak adóköteles természetbeni juttatásként akkor adhatók, ha erről belső szabályzatban rendelkeznek, külső személy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3358
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Nyeremény adózása

Kérdés: Egy kft. olyan árusítóautomatákat üzemeltet, ahol a termék vásárlásakor a vevő bónuszként egy nyerési lehetőséget is kap. Az automatán elhelyezett gombok elfordításával egy kódszámot eltalál, kap egy ajándékot, ami lehet tárgy (pl. tv, utazás, pénz). A nyeremény átvétele a kft. telephelyén történik. A nyereményre az Szja-tv. mely paragrafusa vonatkozik? (Természetbeni juttatás, nyereményből származó jövedelem?) Kell-e szja-előleget levonni, hogyan kell dokumentálni? Hogyan kell a gazdasági eseményt könyvelni (ajándék beszerzése, átadása)?
Részlet a válaszból: […]tartozó nyereményekre vonatkoznak. A magánszemélynek adott nyereményre nem alkalmazhatóak az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja szerinti szabályok sem. Így az ilyen módon adott nyereményre az adóköteles természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az Szja-tv. 69. §-a (l) bekezdése 1. pontjának megfelelően. Könyvelése
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2627
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Tárgyi nyeremény közhasznú alapítványnál

Kérdés: Egy közhasznú, vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítvány közérdekű céljaival kapcsolatban fényképpályázatot hirdetett meg. A nyertes pályaművek készítői számára különböző cégek tárgynyereményeket ajánlottak fel. Az alapítványnak hogyan és milyen dokumentum alapján kell lekönyvelnie a felajánlott tárgynyereményeket? Hogyan és milyen dokumentum alapján kell könyvelnie a tárgynyeremények átadását? Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségek lépnek fel, s azt kinek, milyen módon kell megfizetnie és bevallania, milyen adatszolgáltatási kötelezettség merül fel?
Részlet a válaszból: […]mivel a közhasznú alapítványnak térítés nélkül átadott tárgynyeremények nyilvántartási értékével a Tao-tv. 8. §-ának n) pontja alapján az adózás előtti eredményt növelnie kell. A közhasznú alapítvány a készletre vett, felajánlott tárgynyeremények bekerülési értékét a jutalmazottak részére történő átadáskor a személyi jellegű egyéb kifizetések között számolja el, a fizetendő áfával növelt összegben. Az előbbiekhez kapcsolódóan az Szja-tv. előírása: Ha a közhasznú, vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítvány közérdekű céljaival kapcsolatban (hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja) meghirdetett fényképpályázat nyertesének a cégek által előzetesen felajánlott tárgyjutalmakat a nyilvántartásába felveszi, és így a tárgyjutalmat közvetlenül juttatja, akkor a közhasznú cél szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel adómentes, és a juttatást nem terheli járulékfizetési kötelezettség sem. (Nem adómentes a juttatás, ha a bevétel, amelynek címzettje az alapító, az adományozó, a támogató, továbbá az a bevétel, amelyet a szervezettel, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló magánszemély bármilyen jogcímen kap.) Ha a tárgyjutalmat felajánló cégek előzetesen a tárgyjutalmakat nem adták át a közalapítvány részére, az szja szempontjából juttatónak a felajánló cégek tekinthetők. Ebben az esetben a verseny díjaként adott tárgyjutalom értékéből az 5000 forintot meg nem haladó összeg adómentes. A tárgyjutalom 5000 forintot meghaladó része adóköteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1826
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Nyereményakció nyereményének szja-ja

Kérdés: Van-e, ha igen, milyen adókötelezettsége a társaság által szervezett nyereményakció során adott (tárgyi, pénzbeli) nyeremény után?
Részlet a válaszból: […]játékból, az ajándéksorsolásból, valamint a fogadásból származó nyeremény egészét jövedelemnek kell tekinteni. Az adó mértéke pénzbeli nyeremény esetén 20 százalék, amit a kifizetőnek a nyereményből le kell vonnia. Nem pénzbeli nyeremény után a kifizetőnek kell adót fizetni, amely a nyereménytárgy általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci értékének 25 százaléka. Nem adóköteles a szerencsejátékok szervezéséről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 225
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Nyeremények elszámolása egyszeres könyvvitelben

Kérdés: Az egyszeres könyvvitelt vezető bt. telefont nyert 2000-ben. Hogyan könyveli?
Részlet a válaszból: […]kapott (nyert) telefont sem 2000-ben, sem 2001-ben nem könyvelheti, a térítés nélkül átvett eszközök
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 164
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,