Operatív lízing lejárata után felszámított összeg

Kérdés: Társaságunk operatív lízing keretében személygépkocsit bérelt. A lízingszerződés lejárta után a személygépkocsit visszaadtuk a lízingbe adónak. A lízingbe adó a személygépkocsit értékesítette, és elkészítette az elszámolást: operatívlízingdíj-korrekció címén egy nagyobb összeget. A szerződésben szerepel, hogy amennyiben a tényleges érték a futamidő végén kisebb, mint a kalkulált érték, akkor a különbözet a lízingbe vevőt terhelő fizetési kötelezettség. Hogyan kell ezt az értéket elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...arra utalnak, hogy mind a lízingbe adó, mind a lízingbe vevő a számviteli előírásokkal össze nem egyeztethető gyakorlatot folytatnak.Az operatív lízing számviteli elszámolása (amelyet lízingszerződéssel kell alátámasztani) lényegében nem tér el a pénzügyi lízingtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 23.

Operatívlízing-tárgy bérbeadása

Kérdés: Cégünk operatív lízing keretében bérel siló­berendezéseket, amelyeket kihelyez vevőihez. A silókat a vevők használják, azokért díjat nem fizetnek, de a használat fejében meghatározott mennyiségű terméket kell vásárolniuk a cégtől. Az operatív lízing költségét cégünk számolja el. A kapcsolatot háromoldalú szerződés támasztja alá. Milyen kötelezettségek keletkeznek - ebben a konstrukcióban - a cégnél? Hogyan kell helyesen könyvelni ezeket a tranzakciókat?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a kérdés szerinti operatív lízing ténylegesen bérlet (az új Ptk. nem ismeri az operatív lízinget), és így a silóberendezéseknek a lízingbe adó által számlázott bérleti díját - normál körülmények mellett - az igénybe vett szolgáltatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 19.

Operatív lízing (áfa)

Kérdés: A tavalyi évben született meg egy EU-állás­foglalás és azt az követő törvénymódosítás arról, hogy a személygépkocsik bérletének (operatív lízing) áfatartalma levonható. Vannak esetleg e tekintetben megkötések? Abban az esetben, ha az elmúlt években az áfát költségként elszámoltuk, akkor áfa- (és persze tao-) önrevízióval kérhetem annak visszaigénylését?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdésének a)pontja, mely korábban megtiltotta - többek között - a személygépkocsi (vtsz.8703 megjelölésű termék) bérbevételét (operatív lízingjét) terhelő adólevonását. A jogalkotó döntésében nyilván szerepet játszott, hogy az EurópaiBizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Operatív lízing vagy bérlet

Kérdés: A kft. nettó 6 millió forint értékű tehergépkocsit bérel operatív lízing keretében 6 év időtartamra. A szerződésben rögzítették, hogy a futamidő végén az eszközt vissza kell szolgáltatni a bérbeadónak, a bérlő annak a tulajdonjogát nem szerezheti meg. A bérbeadó az első alkalommal ún. emelt összegű bérleti díjról 600 ezer forint + áfa értékű számlát bocsátott ki, a további bérleti díjról szóló számlák 86 ezer forint + áfa értékűek. Minősíthető-e ez a szerződés bérletnek? Az első emelt összegű számla elszámolható-e bérleti díjként? Ha igen, akkor egy összegben, vagy időbeli elhatárolással? Az emelt összegű bérleti díjként számlázott érték áfatartalma levonásba helyezhető-e a számlán megjelölt teljesítési időszakban?
Részlet a válaszából: […] ...magyar jog nem ismeri az operatív lízing fogalmát. Azoperatív lízing - a gyakorlat szerint - olyan lízing, amely nem minősülpénzügyi lízingnek. A kérdéses esetben valójában az operatív lízing nem más,mint a sajátosan értelmezett bérlet. Számviteli, adózási szempontból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 9.

Operatív lízing, ami valójában pénzügyi lízing

Kérdés: a) Az operatívlízing-szerződés a bérleti időszak végén opciós vételi jogot biztosít a lízingbevevőnek, ezt a "tartalom elsődlegessége a formával szemben" számviteli alapelv szerint pénzügyi lízingként kell elszámolni. Ezt a konstrukciót támasztja alá az új Szt. 3. §-a (8) bekezdésének 13. pontja is. b) Ha az opciós vételi jogot biztosító szerződés alapján a lízingbevevő az eszközt a tárgyi eszközök között aktiválja, majd a szerződés lejáratakor vételi jogával nem él, és ezért az eszköz visszakerül a lízingbeadóhoz, hogyan kell kezelni az aktivált eszköz után elszámolt értékcsökkenést, hiszen az eszköz nem maradt a társaságnál, így ténylegesen csak bérlet volt (a társaság a lízingelt eszköz lízingdíját viszont a futamidő alatt nem tudta bérleti díj formájában elszámolni). Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban megjegyezzük: a bérlet, a pénzügyi lízing témakörével több válaszban is foglalkoztunk, többek között a Számviteli Levelek 7. számában a 109-110. kérdésre, a 10. számban a 180. kérdésre, továbbá a 12. számban a 217-219. kérdésre adott válaszokban.Itt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. december 20.