Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott pályázat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Pályázaton nyert támogatás elszámolása

Kérdés: Nonprofit kft. tevékenysége projektek menedzselése. Önkormányzatokkal közösen nyert pályázat keretében a kft. projektmenedzsmentre nyert támogatást, az önkormányzat pedig beruházási jellegű támogatást nyert. A pályázatok elszámolása benyújtásra került, viszont a mérlegkészítés időpontjáig a támogatás nincs jóváhagyva. A pályázatokban elnyert összeg előlegként szerepel, azonban a költségek ténylegesen felmerültek. Időbeli elhatárolással hogyan tudjuk rendezni azt, hogy az összemérés elve ne sérüljön, és a kft.-nek ebből eredően 2019. évben ne legyen nagyságrendű vesztesége, 2020-ban pedig ugyanilyen összegű nyeresége?
Részlet a válaszból: […]azonban ezen költségeket a kft.-nek az önkormányzat részére át kell adni. Az átadás történhet úgy, hogy a nonprofit kft. számláz az áfa felszámításával, illetve térítés nélkül átadja menedzsmentszolgáltatásának a közvetlen költségeit. (Ha a menedzsmentszolgáltatás közvetlen költségeit fedezi a pályázaton nyert támogatás, akkor a térítés nélküli átadás járható út, és előnyös mind a kft., mind az önkormányzat számára. Ha nem fedezi, akkor a különbözetet az önkormányzatnak meg kell térítenie áfás számla ellenében, mert egyébként az a kft. vesztesége lenne.)A menedzsmentszolgáltatás költségeit, ellenértékét az önkormányzat részére a beruházás üzembe helyezése előtt kell átadni. Ha a kapcsolódó beruházás üzembe helyezése 2019. december 31-ig nem történt meg, akkor a felmerült költségeket a kft.-nek 2019-ben nem kell átadnia, feltételezve, hogy az üzembe helyezés is a menedzsmentszolgáltatás körébe tartozik. Az átadásig a nonprofit kft.-nek a menedzsmentszolgáltatás közvetlen költségeit befejezetlen termelésként kell kimutatnia, és így nem lesz 2019-ben - annak megfelelő összegű - vesztesége.Ha a menedzselt - kérdés szerinti - beruházás 2019-ben üzembe helyezésre került, akkor a menedzsmentszolgáltatás közvetlen költségeit az önkormányzat felé a kft.-nek - a fentiek figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8262
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Közösen nyert pályázat nyilvántartása

Kérdés: Az önkormányzat és egy köztulajdonban álló kft. közösen nyert pályázati támogatást. A kft. támogatást nyert egy épület vásárlására, az önkormányzat pedig ugyanezen épület felújítására. A járulékos költségeket (projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása) szintén a kft. finanszírozza. Hogyan szerepeltetik ezeket az egyes szereplők a könyveikben? Egy másik pályázati támogatási szerződésben a kft. telekvásárlásra kap támogatást, viszont az önkormányzat az építmény építésére. A kft. kapja a támogatást a projektmenedzsmenti feladatokra, a műszaki ellenőrzésre, a közbeszerzésre és a nyilvánosság biztosítására. Ebben az esetben a kft. könyveiben fog szerepelni a telek, az épület, de hogyan könyveljük a kft.-nél a járulékos költségeket?
Részlet a válaszból: […]kell számláznia, az önkormányzatnak pedig a befejezett felújítási munkákat térítés nélkül kell a kft.-nek átadnia. (A kft.-nél a térítés nélkül átvett felújítási munkák költségei növelik az épületberuházás költségeit, az átvételkor kimutatott egyéb bevételt pedig halasztott bevételként időbelileg el kell határolni.)A felújítási munkák befejezése után a támogatással beszerzett épületet rendeltetésszerűen használatba kell venni, a támogatás összegében kimutatott egyéb bevételt (és a már említett térítés nélküli átvétel miatti bevételt) halasztott bevételként időbelileg el kell határolni, az elhatárolt összeget az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint kell megszüntetni.A nyilvánosság biztosítása csak az épület rendeltetésszerű használatbavétele után értelmezhető, így annak a költségeit a kft.-nél a tényleges felmerülés időszakában kell elszámolni.[Zárójeles megjegyzés: Amennyiben az önkormányzat felé számlázott felújítás költségei meghaladják a felújításra kapott támogatás összegét, nincs akadálya annak, hogy a meghaladó különbözetet az önkormányzat a kft. felé továbbszámlázza, természetesen az áfa felszámításával.]A második esetben a kft. telekvásárlásra kap támogatást. Feltételezhető, hogy a telek a kft. tulajdona lesz. Így a vételárat elsődlegesen beruházásként kell elszámolni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor (az építmény építésének megkezdésekor) aktiválni kell, telekként nyilvántartásba venni. A telekvásárlására kapott támogatást elsődlegesen egyéb bevételként kell kimutatni, majd halasztott bevételként időbelileg elhatárolni. (Telek esetében az időbeli elhatárolást - jellemzően - nem lehet megszüntetni!)Ha az építmény megépítésére az önkormányzat kapja a támogatást, akkor az építési munkákat az önkormányzatnak kell megrendelnie, a kivitelezőnek az önkormányzat felé kell számláznia, az épület megépítésének befejezésekor pedig az építmény építési munkáit (a számlázott teljes értéket) kell térítés nélkül a kft.-nek átadnia. A megépült építmény is a kft. könyveiben kell, hogy szerepeljen. A kft.-nél a térítés nélkül átvett építményt (épületet) elsődlegesen beruházásként kell elszámolni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor az ingatlanok között állományba venni. A térítés nélküli átvétel miatt kimutatott egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8198
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Beruházási pályázatok költségeinek elszámolása

Kérdés: A kft. rendszeresen pályázik beruházási célú támogatásra. A pályázatok elkészítéséért jelentős összegeket fizetünk az erre szakosodott cégeknek, és mi magunk is több munkaórát fordítunk a szükséges adatok összegyűjtésére, rendezésére. A beruházásipályázat-készítés ráfordításait a felmerüléskor költségként számoljuk el, vagy a tárgyi eszköz beszerzési értékének részeként?
Részlet a válaszból: […]kell lennie, másrészt a pályázattal megszerezni kívánt pénzeszközt a beruházáshoz szándékoznak felhasználni. Így a pályázatkészítés a beruházás megvalósításához szükséges pénzeszközök megszerzése előkészítésének az eszköze lesz.Ebből következően a beruházási célú támogatásokra vonatkozó pályázatok elkészítéséért a mások által végzett szolgáltatások ellenértékét, továbbá az adott cégnél felmerült, közvetlenül a pályázatkészítéshez kapcsolódó költségeket a beruházási számlán elkülönítetten kell kimutatni. A mások által végzett szolgáltatások számlázott - áfa nélküli - értékét közvetlenül, a cégnél felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztály megfelelő számláján történt elszámolás után, a saját előállítású eszközök aktivált értékekénti átvezetéssel.Amennyiben a pályázat sikertelen volt, és emiatt a tervezett beruházás nem valósul meg, úgy a pályázatkészítés beruházásként elszámolt költségeit - mint terven felüli értékcsökkenést - az Szt. 53. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az egyéb ráfordítások közé ki kell vezetni. (A tervezett beruházás nem valósul meg, így az a vállalkozási tevékenység sem, amelyhez a pályázattal a támogatást kérték,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8176
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Pályázatírás költségeinek elszámolása

Kérdés: A társaság a pályázati anyagot külső céggel íratta meg. A szerződésben sikerdíjat is kikötöttek, a pályázatírási díjon felül. (A szerződés pályázatírásról és sikerdíj megállapításáról szól.) A pályázat gépek beszerzéséhez kapcsolódik. A sikerdíj a tárgyi eszközök aktiválandó költségei között elszámolható?
Részlet a válaszból: […]beruházás-előkészítés, a beruházáslebonyolítás díja, közvetlen önköltsége is.A kérdés szerint a pályázat a gépek beszerzéséhez és a gépbeszerzések pénzügyi forrásainak megszerzéséhez (bár ez utóbbi lényeges kikötés a kérdésben nem szerepel) kapcsolódik.Ha a pályázati anyag összeállítása, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése arra irányult, hogy a fejlesztési koncepció megvalósítása érdekében milyen eszközök beszerzése indokolt, és a fejlesztési koncepció célszerű kialakítása érdekében adott szakmai tanácsadás, amely bizonyíthatóan szoros kapcsolatban van a beruházással, és a beruházás során beszerzett eszközökre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével feloszthatók, akkor azok értéke a beruházás bekerülési értékének részét képezi.A kérdésre így a válasz a következő:Ha a pályázati anyag megírása konkrét gépek beszerzése érdekében történt, a pályázati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8066
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Pályázatra kapott előleg - egyszeres könyvvitel

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető érdekvédelmi szövetség elnyert GINOP-pályázat keretében tárgyi eszközöket szerez be. A pályázatra kapott előleget kötelezettségként írta elő. Az eszközök beszerzésekor az eszközök értékét lehet/kell bevételként elszámolni (és ezzel az összeggel csökkenteni a kötelezettséget), vagy a kettős könyvvitelben alkalmazottak szerint csak az értékcsökkenés összegével csökken a kötelezettség, és ezt az összeget kell bevételként elszámolni?
Részlet a válaszból: […]tárgyi eszközök beszerzésekor nem lehet csökkenteni a beszerzett eszközök értékével. A kötelezettségként kimutatott támogatás összegét csak akkor és olyan összegben lehet az adóköteles egyéb bevételek közé történő átvezetéssel csökkenteni, amikor és amekkora összegben a kapott támogatás elköltéséhez a beszerzett és aktivált (használatba vett) tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása kapcsolódik. Ha a támogatás kötelezettségként kimutatott összege kevesebb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7910
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Pályázati forrás felhasználása

Kérdés: Cégünk 2018. évben 40 M Ft pályázati forrást nyert részben tárgyi eszköz beszerzésére, részben bérköltség fedezetére. A pályázati forrás 50%-a előlegként decemberben lehívásra került. 2019 januárjában várhatóan további 40 százaléka lehívásra kerül, ha a részelszámolás elkészül. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámnövekedés már 2018 szeptemberében teljesült, a tárgyieszköz-beszerzés 90%-a 2019 januárjában teljesül. Az Szt. változása kötelezővé teszi-e 2018. évre a pályázati részteljesítés elszámolásához kapcsolódó összeg bevételkénti figyelembevételét? A 2019. januári részteljesítéskor elszámolt pályázati forrást a feltöltési kötelezettségnél figyelembe kell-e venni?
Részlet a válaszból: […]cég a támogatás összegéből mekkora hányadot fordíthat a bérköltség fedezetére, és ez a 2019. januári elszámolásnál visszaigazolásra kerül, akkor- ha a létszámnövekedéshez kapcsolódó bérnövekedésre kapták (ami már 2018 szeptemberében teljesült), akkor 2018. évi egyéb bevételként kell elszámolni a teljes összeget, függetlenül attól, hogy az előlegként megkapott összeg fedezi azt vagy nem fedezi;ha a bérköltség-támogatás konkrét beruházáshoz kapcsolódik, akkor a támogatott bérköltség teljes összegét a beruházás ráfordításai között kell elszámolni (T 161 - K 582), a fedezetére kapott támogatást, mint véglegesen fejlesztési célra kapott támogatást, az egyéb bevételkénti elszámolás után még 2018. évben időbelileg el kell határolni. A tárgyieszköz-beszerzéshez kapott támogatást akkor és olyan összegben kell mint véglegesen fejlesztési célra előlegként kapott támogatást, egyéb bevételként elszámolni és időbelileg elhatárolni, amikor azt a támogató írásban elfogadja, elismeri. (Ha a részteljesítést a támogató januárban fogadja el, akkor 2019-ben lehet könyvelni.)A kérdés nem tartalmazza, hogy az Szt. mely konkrét előírásának módosítására gondolt. Feltételezzük, hogy az Szt. 33. §-ának új (7) bekezdésére, amely az egyéb bevételként elszámolt összeg sajátos időbeli elhatárolásáról rendelkezik.A létszámnövekedéshez kapcsolódó bértámogatás egyéb bevételként elszámolt összege a 2018-ban felmerült költségeket ellentételezi, így ez esetben a költségek időbeli elhatárolása fel sem merülhet.Ha a bértámogatás konkrét beruházáshoz kapcsolódik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7849
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Pályázaton nyert támogatás egyéni vállalkozónál - kata

Kérdés: Egyéni vállalkozó - tételes költségelszámolást választott - 2015. évben pályázaton nyert 3 M Ft-ot. 700 E Ft előleget kiutaltak a 2015. évben. A vállalkozó részben beruházásra, részben költségekre elköltött 3 M Ft-ot (az előlegként megkapott 700 E Ft-ot és 2,3 M Ft-ot), és a pályázat benyújtásához feltételként előírt 300 E Ft saját erőt. 2016-ban, megkapta a 2,3 M Ft-ot, a pályázati pénz fennmaradó részét. Mi a helyes elszámolás a 2015. és a 2016. évben, ha a vállalkozó 2016. márciustól átlépett a kata rendszerébe? 2015-ben veszteséges, 2016. januárban megkapta a támogatás fennmaradó részét, emiatt nyereséges. 2016. évben a nyereség 50%-áig elszámolja az előző időszaki veszteséget. A beruházásra kapott összeget az értékcsökkenéssel szinkronban halasztott bevételként kell elszámolni 2016. január-február hónapban. A katás időszakban az értékcsökkenést elszámoltnak tekinti. Megfelelő-e ez az elszámolási mód?
Részlet a válaszból: […]márciusban átlépett a kisadózó vállalkozások tételes adójába. Ugyanis a 2012. évi CXLVII. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályozás szerint az egyéni vállalkozó esetében a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdőnapját megelőző napon megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan, őt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont megelőzi az említett adóalanyiság kezdőnapját. Nincs arra vonatkozóan külön szabály, hogy az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó hatálya alatt kapott támogatás költségekkel nem fedezett részét a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alatt vehetné figyelembe bevételként. Tehát a 2016. januárban kapott támogatás teljes összege 2016-ban bevételnek minősül.Ha az egyéni vállalkozó a 2015. évben veszteséges, és a 2016. januárban megkapott támogatás miatt nyereséges lesz, akkor a nyereség 50%-áig elszámolhatja az előző időszaki veszteséget,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7271
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Pályázat előlegének elszámolása

Kérdés: K+F GINOP vissza nem térítendő pályázat előlegének és elszámolásának könyvelése. Jól gondolom, hogy az előleget kötelezettségként kell nyilvántartani, és az elszámolás után könyvelem költségként és egyéb bevételként?
Részlet a válaszból: […]kapott támogatásnak a halasztott bevételkénti időbeli elhatárolása: T 9646 - K 4832, ha az elszámolás a mérlegfordulónapig dokumentáltan megtörtént.Problémát szokott jelenteni az az eset, ha a pályázat kapcsán az előleg a mérlegfordulónap előtt megérkezik, az elszámolás viszont a mérlegfordulónapig nem történik meg. 2017. január 1-jével módosul az Szt. 77. §-ának (2) bekezdése, amely szerint a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb bevételként elszámolható, ha a támogatási szerződés (a pályázatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7186
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Pályázathoz kapcsolódó szolgáltatás elszámolása

Kérdés: A kft. pályázatot nyert "versenyképes üzleti környezet fejlesztése" témában. A projekt elszámolható költségei között szerepeltek hardver- és szoftvertechnológiai fejlesztések, ezekhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások, bérek és járulékok. A projekt elszámolása megtörtént, a támogatási összeget kiutalták. Dönthet-e úgy a kft., hogy a pályázat keretében elszámolt szolgáltatást ráaktiválja egy szoftverfejlesztésre, együtt tartja nyilván, és értékcsökkenést számol el arra?
Részlet a válaszból: […]hardverek és szoftverek beszerzése esetén azokat hardverenként, szoftverenként külön-külön kell állományba venni, azok bekerülési értékében pedig számításba kell venni [az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján] minden olyan tételt, amely ezen eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz (a hardverhez, a szoftverhez) egyedileg hozzákapcsolható. Ha a kérdés szerinti, a pályázat keretében elszámolt szolgáltatás megfelel a törvényi követelményeknek, akkor annak a hardvernek, szoftvernek a bekerülési értékében kell figyelembe venni, amelyhez hozzákapcsolható. Ez nem döntés kérdése, mert a törvény erejénél fogva kötelező! (Természetesen a hozzákapcsolódó bért és járulékait is!)Ha a meglévő hardverek és szoftverek teljesítőképességét növelték a technológiai fejlesztés keretében, akkor minden olyan tétel, amely ezen eszközök bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének növelését eredményezte és az adott eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6961
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Napkollektor értékcsökkenése

Kérdés: Cégünk napkollektort telepített pályázati forrásból. A pályázati elszámolás szerint a 123. főkönyvi számlán kell elszámolni. Az épület közepes élettartamú, így 3% értékcsökkenéssel kell számolni? Az üzembe helyezéshez fizetni kellett a szolgáltatónak CSD KIF csatlakozási díjat, amely ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog. Ennek az értékcsökkenése osztja az épület értékcsökkenését?
Részlet a válaszból: […]II. részének az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházásleírási kulcsát (6 százalékot) indokolt alkalmazni.A napkollektorok minősítésénél elsődlegesen abból kell kiindulni, hogy azok csak annak az épületnek a fűtését, melegvíz-ellátását biztosítják, amely épületen (a tetőn) elhelyezték, vagy más épületek számára is biztosítják a hőenergiával való ellátást, illetve a fűtésen, a melegvíz-szolgáltatáson túlmenően az épületen belüli technológiai tevékenységhez is szolgáltatják a hőenergiát.Ha csak annak az épületnek a fűtését, melegvíz-ellátását biztosítják a napkollektorok, amely épületen azokat elhelyezték, akkor a napkollektorok felszerelését pótlólagos beruházásként kell elszámolni [a napkollektorok bekerülési értékével, a felszerelés anyagköltségével, a szerelés díjával, az egyéb, közvetlenül kapcsolódó költségekkel az adott épület bekerülési (bruttó) értékét kell növelni a rendeltetésszerű használatba­vételkor].A napkollektorok felszerelése egy adott épületre valójában a fűtés, a melegvíz-ellátás korszerűsítését jelenti. És mint ilyen, felújításnak is minősíthető, különösen akkor, ha a korábbi központi fűtést (távfűtés) és melegvíz-ellátást megszüntetik, azokat leszerelik. A felújítás összes költsége is az adott épület bekerülési (bruttó) értékét növeli a rendeltetésszerű használatbavételkor.Amennyiben a napkollektorok több épület fűtését, melegvíz-ellátását biztosítják, illetve a fűtésen, a melegvíz-ellátáson túlmenően az adott épületben vagy más épületben, egyéb építményben technológiai tevékenységhez is szolgáltatnak hőenergiát, akkor a napkollektorokat, továbbá a hővezetékeket, egyéb berendezéseket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6875
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést