Parkolási nyugta elszámolása

Kérdés: Társaságunk több céges gépjárművel rendelkezik, amelyek mindegyike után cégautóadót fizet. Az egyik céges autót használjuk minden olyan ügyintézésre, amely a mindennapos működésünket szolgálja. Egy hónapban így több parkoló automatából vásárolt nyugta kerül a könyvelési csoportra. A parkolási nyugtát el lehet-e költségként számolni, számla kiállítása nélkül? A nyugtán szerepel a kibocsátó neve, címe, adószáma, pontos dátum, rendszám és sorszám. Ha nem, akkor kérnünk kell a parkolási társaságtól minden hónapban számlát?
Részlet a válaszából: […] Ez utóbbit ne tegyék, mert feltételezzük, a parkolóautomatákat üzemeltető cég is csak az automaták által kiállított nyugták alapján tud számlát adni.Könyvelni azonban csak bizonylatok alapján lehet. A könyvelés bizonylataként elfogadható (nem kifogásolható), ha olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Lízingelt személygépkocsi kölcsönadása

Kérdés: Operatív lízingelt személygépkocsit haszonkölcsön-szerződéssel a cég kölcsönad 60 hónapon át. A számla gépkocsibérleti díjról szól. Lehet-e ez a megnevezés gépkocsiköltség továbbszámlázása? Továbbszámlázásra kerülnek a használat során felmerülő költségek is, mint például az autópálya-matrica, annak hiánya miatti pótdíj, parkolási, gyorshajtási és egyéb közlekedési bírság, mert a használat ideje alatt a kölcsönvevőt terheli. A kölcsönadó továbbszámlázza a gépjármű bérleti díját, cégautóadót, gépjárműadót, kötelező felelősségbiztosítást, casco díját, eseti egyéb költségeket (pótdíj, bírság, casco önrész, avulás). Mi a megfelelő mód az említett díjak továbbterhelésére?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, bár a válasz röviden: nem megfelelő megoldás a továbbszámlázás! Menjünk sorjában!Ha kölcsönszerződéssel a lízingelt személygépkocsit a cég kölcsönad, feltételezhetően a lízingbeadó tudtával és írásbeli hozzájárulása mellett, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 30.

Szakorvos ügyvezető személygépkocsiköltség-elszámolása

Kérdés: Szakorvosi tevékenységet végző személy – aki egyszemélyes kft. ügyvezetője, társas vállalkozó 40 órás munkaviszony mellett – elszámolhat-e gépjármű- és üzemanyagköltséget, parkolási díjat a kft. esetében, amennyiben a személygépjárművet mint magánszemély vásárolta, és az nem jelenik meg a kft. tárgyieszköz-nyilvántartásában? Különösen arra tekintettel, hogy a kft. kereteiben végzett járóbeteg-ellátást kórházban, illetve más szervezet által fenntartott magánrendelőben végzi Budapesten, eltérő kerületekben, megbízási szerződés alapján, és ehhez a közlekedés elengedhetetlen. Amennyiben elszámolhatja, szükséges a költségeket megosztani útnyilvántartás alapján magán- és üzleti célra? Ha nem, akkor apportálnia kell a gépjárművet a kft.-be, és ez után elszámolhatók az ilyen jellegű költségek?
Részlet a válaszából: […] A szakorvosi tevékenységet végző személy – aki egyszemélyes kft. ügyvezetője, társas vállalkozó 40 órás munkaviszony mellett – közvetlenül költségként a kft.-ben nem számolhatja el a személygépkocsi üzemanyagköltségét, parkolási díját, ha a személygépkocsit mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Alkalmazott férjének gépkocsihasználata

Kérdés: A kft. alkalmazottja elszámolhat-e gépkocsiköltséget, ha a kft. érdekében használt gépkocsi tulajdonosa az alkalmazott férje? A cégautóadót mindig a gépkocsi-tulajdonos fizetné meg, amelyekben az alkalmazott – számlák alapján – költséget számol el. A gépkocsi-üzemeltetés – költségtérítés alapjául szolgáló – számláit kinek a nevére kell kérni? A gépkocsi-tulajdonos, az alkalmazott (aki a költségtérítést elszámolja), a kft. (akinek érdekében használják a gépkocsit)? Nem a gépkocsi-költségtérítéssel kapcsolatban kérdezünk! Van-e lehetőség a parkolási díj elszámolására, költségtérítésre, ha a parkolást magántulajdonban lévő telefonon rendezik, a parkolás díja a telefonszámlán jelenik meg?
Részlet a válaszából: […] A kérdést teljes terjedelmében idéztük, mert tele van ellentmondással. Már az első kérdés is ilyen. Nincs akadálya annak, hogy az alkalmazott a kft. érdekében a férje kocsiját használja. Feltétele azonban annak az, hogy a férj az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 15.

Mobilflottáról történő parkolás

Kérdés: Kérem, közöljék a céges mobilflottáról történő parkolás elszámolását! A cégnek vannak teherautói, amelyeket csak munkájuk elvégzéséhez használnak. El kell különíteni a parkolási költséget? Az áfa elszámolása hogyan történik?
Részlet a válaszából: […] A cégnek olyan számlát kell kapnia a szolgáltatótól a mobilflotta keretében is, amely tételesen tartalmazza mindazon szolgáltatások díját, amelyek nem a mobilflottához tartozók közötti szolgáltatások kapcsán merültek fel. Ezen számla alapján megismerhető, hogy volt-e és ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 15.

Parkolási díj kiegyenlítése számla nélkül

Kérdés: A munkavállaló kiküldetése során igénybe vette a Ferihegyi repülőtér parkolási szolgáltatását. A díjat az automatánál kiegyenlítette, számlát nem kért. Elszámolható-e költségként a parkolási díj?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem, illetve csak feltételekkel számolható el!A gazdasági események számviteli elszámolása bizonylat alapján történhet. Ez vonatkozik a parkolási szolgáltatás díjának az elszámolására is. Ez a bizonylat alapvetően a számla, de lehet más, bizonyító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 10.

Ingyenes parkolás díja

Kérdés: Fitneszszolgáltatást nyújtó cég egy üzletközpontban működik. A szolgáltatást igénybe vevők 3 órán keresztül "ingyenesen" parkolhatnak. Az üzletközpont parkolást működtető cége utólag számlázza ezt a cég felé. Értelmezhető ez közvetített szolgáltatásként? Vagy igénybe vett szolgáltatás? Az áfa levonható?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a parkolást működtető cég a fitneszszolgáltatást nyújtó cégnek számlázza a szolgáltatást igénybe vevőket terhelő parkolási díjat, hiányoznak a közvetített szolgáltatás alapfeltételei (többek között nincs továbbszámlázás!). Ha nem minősíthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 19.

Parkolási díj áthárítása

Kérdés: Cégünk mobiltelefon-számláján parkolási díj szerepel. Dolgozónk hivatali ügyben, de magán­gépkocsijával parkolt. Hogyan számolhatjuk ezt el?
Részlet a válaszából: […]  A rövid válasz az, hogy ugyanúgy, mint ahogyan amagángépkocsi használatával összefüggő egyéb költségeket elszámolják. Ha a dolgozó a gépkocsiját hivatali, üzleti utazás soránhasználja, akkor a kiküldetési rendelvény alapján, amely tartalmazza aparkolási díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Parkoló-, helyi utazási bérlet vendégeknek

Kérdés: Társaságunk saját tulajdonú személygépkocsijaihoz éves autópálya- és parkolóbérletet vett. Vásárolt még rendszám nélküli parkolóbérletet, valamint arckép és név nélküli helyi utazási bérletet is a várható vendégek részére, illetve egyéb, a céggel kapcsolatos utazás céljából. Az utóbbiak járulékkötelesek?
Részlet a válaszából: […]  A társaság saját tulajdonú személygépkocsijait -feltételezhetően – a tárgyi eszközök között szerepelteti, és azokat avállalkozási tevékenységéhez használja. Ezen személygépkocsik üzemeltetésévelkapcsolatosan felmerült költségek, ráfordítások (ideértve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.

Mobiltelefon-számlán lévő díjak áthárítása

Kérdés: A céges mobiltelefon-számlán – a telefont a dolgozó használja – szereplő parkolási díjat, autópályadíjat, amelyet a cég dolgozója saját célra használt fel, hogyan lehet a legcélszerűbben könyvelni abban az esetben, ha a számla ellenértékét a társaság átutalta a mobilszolgáltatónak?
Részlet a válaszából: […]  Feltételezzük, hogy a cég a dolgozója által saját célrahasznált parkolás, illetve autópálya-használat díját a dolgozóval megtérítteti.Ez esetben a cég a parkolási díjat, az autópálya-használat díját számlázzadolgozója nevére (T 311 – K 91-92, 467), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.
1
2
3