Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott reklámajándék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Könyöklők íróasztalokra

Kérdés: Társaságunk ún. könyöklőket (nagyméretű lapok, amelyeket az íróasztalra tesznek, rendszerint naptárt tartalmazó letéphető lapok formájában, és a szélén körben a cégek reklámjai helyezkednek el) rendelt egy hirdetési felületeket értékesítő cégtől. A könyöklőkön - más cégeké mellett - társaságunk reklámja is szerepel. A könyöklők egy részét társaságunk az üzletfelei részére adja ajándékba, más részét a saját munkatársainak adja oda, hogy azzal "védjék" az íróasztalukat, és szükség esetén arra jegyzetelhetnek. Hogyan történik a könyöklők számviteli elszámolása és adózása? Bekerülési értékük: 25 000 Ft+áfa.
Részlet a válaszból: […]üzletfeleknek, mint magánszemélyeknek.Ha a könyöklőket közvetlenül az üzleti partner cégnek adják át a cég elismerése mellett, akkor a térítés nélküli átadás/átvétel szabályai szerint kell eljárni: az átadott könyöklők - áfát is magában foglaló - bekerülési értékét rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, a társasági adó alapja megállapítása során pedig a Tao-tv. 3. számú mellékletének A/13. pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.Ha a könyöklőket közvetlenül az üzletfeleknek mint magánszemélyeknek ajándékként adják át, akkor az Szja-tv. előírásai szerint kell eljárni. Az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá. Ez esetben a könyöklők áfát is magában foglaló bekerülési értékét a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni, ezen érték 1,19-szeres értékét kell a 16 százalékos személyi jövedelemadó és a 27 százalékos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6341
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Reklámként póló, sapka átadása

Kérdés: A nagykereskedelmi cég kizárólagos forgalmazója egy olasz épületgépészeti termékeket gyártó cégnek. A magyar cég folyamatosan oktatást tart a továbbforgalmazók, a mérnökök és szerelők részére. Az előadásokra a meghívó a magyar cég honlapján, mindenki számára elérhető módon található. Akik ezeket az előadásokat meghallgatják, kapnak egy pólót és egy sapkát, amelyre az olasz cég neve, logója van hímezve. A gyártó olasz cég ragaszkodik ahhoz, hogy a termékeit úgy reklámozzák, hogy a szerelők olyan ruházatban legyenek, amire az olasz cég logója hímezve van. Egyéb reklámköltsége nincs. A személyes meggyőzés, illetve a pontos szakmai tájékoztatás érdekében az ügyfeleket a magyar cég elviszi a gyártóhoz, gyártás közben mutatja be a termékeket. Milyen költségként lehet ezeket a gazdasági eseményeket elszámolni? Reklámként, reprezentációként, adóköteles természetbeni juttatásként?
Részlet a válaszból: […]vezetni a személyi jellegű egyéb kifizetések közé. Bár az olasz cég logóját hímezték a pólókra, sapkákra, feltételezhetően ez a magyar cég üzleti forgalmának a növeléséhez is hozzájárul. Így megfelel a pólók, sapkák átadása annak a követelménynek, hogy azt üzletpolitikai (reklám-) céllal adták, és így az adómentes természetbeni juttatáskénti elszámolása lehetséges az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.14. pontja alapján. Az áfaelszámolás szempontjából, ha a pólók, sapkák egyedi - áfát is magában foglaló - bekerülési értéke (növelve azt a hímzés egy pólóra, sapkára jutó bekerülési értékének arányos - áfát is magában foglaló - értékével) nem haladja meg az 5000 forintot, akkor kis értékű termékről beszélünk, és mint ilyenre az áfát nem kell megfizetni (nem minősül termékértékesítésnek). Ebből persze az is következik, ha az előző mondat szerinti, korrigált - áfát is magában foglaló - érték meghaladja az 5000 forintot, akkor az áfa nélküli bekerülési értékre fel kell számítani és meg kell fizetni az áfát (amelyet szintén a személyi jellegű egyéb kifizetések között[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4829
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Reklámajándék, kávé, sütemény áfája

Kérdés: Levonható-e a szakmai kiállításokon reklám céljából bárkinek azonos feltételekkel biztosított prospektusok, reklámajándékok (bor, naptár), valamint a standunkat felkereső látogatók számára felszolgált kávé és sütemény áfája?
Részlet a válaszból: […]ajándék értékhatára, illetve kibővült fogalmi definíciója. Az új szabályozás értelmében kis értékű ajándéknak minősül a másnak ingyenesen és alkalmi jelleggel juttatott termék, nyújtott szolgáltatás, melynek az egyedi, adót is tartalmazó forgalmi értéke, ilyen érték hiányában pedig az adóval együtt számított beszerzési ára, vagy előállítási költsége nem haladja meg az 5000 forintot (Áfa-tv. 13. §-ának 6. pontja). Amennyiben a kérdésben felsorolt reklámajándékok megfelelnek a kis értékű ajándék törvényi kritériumainak, a beszerzésükkel összefüggő áfa levonásba helyezhető, átadásuknak áfavonzata[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1161
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Kis értékű reklámajándék áfája

Kérdés: Kis értékű ajándék-e - az áfa szempontjából - a partnereknek cégünk termékeinek népszerűsítésére alkalmanként átadott reklám ajándék (poháralátét, műanyag és üvegpohár, reklámtáska, kulcstartó, hamutartó, zászló, tálca stb.), ha azok egyedi beszerzési értéke (áfával) nem haladja meg az 500 forintot?
Részlet a válaszból: […]ingyenesen és alkalmi jelleggel juttatott termék, melynek az egyedi, adót is tartalmazó forgalmi értéke, ilyen érték hiányában pedig az adóval együtt számított beszerzési ára, vagy előállítási költsége nem haladja meg az 500 forintot [Áfa-tv. 13. §-ának 6. pontja]. A kérdésben felsorolt ajándékok tehát megfelelnek a kis értékű ajándék törvényi kritériumainak, a beszerzésükkel összefüggő áfa levonásba helyezhető, átadásuknak adóvonzata nincs. Érdemes megemlíteni a kis értékű ajándékokkal összefüggő, gazdálkodókra nézve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1036
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Ajándék vagy térítés nélküli átadás

Kérdés: Vendéglátóhely megnyitása alkalmából cégünk mintaként néhány üveg italt ad át termékeink reklámozása céljából. Minek minősül?
Részlet a válaszból: […]tartozók) részére az új Szt. 86. §-a (7) bekezdésének a) pontja szerint térítés nélküli eszközátadásként rendkívüli ráfordítás, a Tao-tv. előírásai alapján nem minősül árumintának. Ennek pedig az a következménye, hogy az átadónál a könyv szerinti értékkel meg kell növelni az adózás előtti eredményt [Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja]. Az átvevőnek az átvett eszközt a rendkívüli bevételekkel szemben állományba kell vennie. Az átvett eszközt a felhasználásnak megfelelően (nagy valószínűséggel reprezentációs költségként vagy természetbeni juttatásként) kell a személyi jellegű egyéb ráfordítások között elszámolni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. március 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 611
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Reklámcélú ajándék elszámolása, adózása

Kérdés: Társaságunk reklámcélú felirattal ellátott pólókat vásárolt és osztott szét oly módon, hogy vevőtalálkozót és nyílt napot tartott, amelyen a vevők és a potenciális vevők vettek részt (bárki részt vehetett). Ezen résztvevők között osztottuk szét "szóróajándékként" a pólókat. Alkalmazható-e az Szja-tv. adómentes természetbeni juttatásokra vonatkozó része? Reklámköltségként elszámolható-e? Az áfa számla alapján levonható-e?
Részlet a válaszból: […]természetbeni juttatás körülményei és célja az adómentesség feltételének megfelel. A személyijövedelemadó-mentességből következően nem kell a természetbeni juttatás értéke után eho-t sem fizetni [Eho-tv. 3. § bb) alpont]. A Tao-tv. 3. számú melléklete B) fejezetének 2. pontja az Szja-tv.-ben megfogalmazott üzletpolitikai célú természetbeni juttatást a vállalkozás érdekében elismert költségként fogalmazza meg, így annak értékével az adóalapot nem kell növelni. A reklámcélú ajándék az előbbiek figyelembevétele mellett üzletpolitikai célú természetbeni juttatás, és mint ilyet, a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni (tehát nem reklámköltség). Az Áfa-tv. 13. §-a (1) bekezdésének 6. pontja, valamint 7. §-a (3) bekezdésének c) pontja értelmében csak a kis összegű (áfával együtt 500 Ft egyedi értéket meg nem haladó) ajándék után nem kell az áfát megfizetni. Ha ennek a póló megfelel, úgy az ajándékozáshoz kapcsolódó áfa levonható, és az ajándékozás utáni áfa-teherrel sem kell számolni. Amennyiben azonban a póló nem ilyen, két eset lehetséges: ha a pólókat eleve az ajándékozás szándékával vásárolták, az Áfa-tv. 33. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a beszerzést terhelő áfát nem lehet levonásba helyezni, vagy ha a pólók megvásárlásakor még nem volt egyértelmű, hogy azokból ajándék lesz (pl. eredetileg továbbértékesíteni kívánták azokat), a beszerzéskori áfateher levonását az említett jogszabályhely nem tiltotta,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 520
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Reklámhordozó mint reprezentáció

Kérdés: Üzletpolitikai célból a vevőknek reklámhordozóként adott vásárolt és saját termék reprezentációnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]körülménye megfelel a Szja-tv.-ben és a Tao-tv.-ben is szereplő előírásnak, azaz ha üzletpolitikai (reklám) célból bárkinek, azonos feltételekkel és módon, nyilvános körülmények között adott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 236
Kapcsolódó tárgyszavak: ,