Reprezentáció az egyetemen

Kérdés: Miként kell értelmezni a 7705-ös kérdésre adott válaszukat az Szja-tv. 70. § (2a) bekezdése tükrében. Válaszukban csak az 1. melléklet 8.35 szabályát értelmezték? Szerintem a 70. § (2a) pontja nem írja elő, ill. nem támaszt korlátot a "zártkörűségre" vonatkozóan.
Részlet a válaszából: […] ...7705-ös kérdés az egyetem által nyújtott reprezentáció adókötelezettségére/adómentességére vonatkozott.A reprezentáció teljes adómentességét tartalmazza az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.35 szabálya. Az egyetem esetében ez nem alkalmazható, mivel a lakosság,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 31.

Reprezentáció az egyetemen

Kérdés: Egyetemünk egyházi támogatású felsőoktatási intézmény. Rendezvényeinken rendszeresen felmerül akár oktatói, akár hallgatói oldalról a catering (kávé, tea, sütemény, hidegszendvics, pólóosztás stb.). A kérdés az, hogy az egyetemünk ebben az egyházi támogatású szerepkörben hogyan kezelheti a reprezentáció kérdését (mikor az és mikor nem) és annak adóvonzatát?
Részlet a válaszából: […] ...reprezentáció adókötelezettsége a kifizetőhöz kapcsolódik, függetlenül attól, hogy a tevékenységének forrásai honnan származnak.A hatályos Szja-tv. 3. § 26. pontja rögzíti a reprezentáció fogalmát: "a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 27.

Szakmai naphoz kapcsolódó reprezentáció

Kérdés: Ügyfelünk külföldről importált termékek nagykereskedelmével, valamint a korábban eladott termékek karbantartásával, szervizszolgáltatással foglalkozik. Szakmai napot szervezett, melyre meghívta a vállalat fontosabb megrendelőit, partnereit. A szakmai nap során több előadást tartottak ügyfelünk ügyvezetői, az általuk felkért szakemberek, valamint a legfontosabb beszállítók külföldi képviselői. Emellett azonban megvendégelik a partnereket (welcome fogadás, vacsora), zenekart bérelnek, búcsúajándékokat vásárolnak, valamint szórakoztató előadókat is felkérnek. A teljes rendezvényt egy ügynökség szervezte meg, amely egyetlen részletes számlát állított ki ügyfelünk számára, amelyen szerepelnek az egyes költségtételek. Bizonyos költségelemek esetében egyértelmű, hogy reprezentációs költségről (pl. welcome fogadás, vacsoramenü stb.) vagy igénybe vett szolgáltatásról (pl. tolmács, ruhatár) van szó. Viszont a rendezvénnyel kapcsolatban rengeteg általános költség merült fel, például a következők: parkolóhelyek bérlése a vendégeknek, takarítás, színpadtechnika (világítás és hangosítás), dekoráció beszerzése, kialakítása és bérlése, konferenciaterem bérlése, hangosítás, személyzet költsége, műsorvezető díja, valamint a szervező ügynökség jutaléka. Ezek igénybe vett szolgáltatásnak minősülnek, vagy személyi jellegű ráfordításként kezelendők, amelyek után meg kell fizetni a 15%-os szja-t és a 22%-os ehót? Esetleg meg kell osztani őket valamilyen ismérv alapján? Ha igen, mi alapján oszthatók meg a költségek az igénybe vett szolgáltatások és a személyi jellegű ráfordítások között?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtak alapján feltételezhető, hogy a rendezvény reprezentációs eseménynek minősül az Szja-tv. fogalmi meghatározása alapján. A szakmai nap reprezentációs eseményként történő minősítésének azonban feltétele, hogy megfelelő dokumentumokkal alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 9.

Reprezentáció alapítványnál

Kérdés: Az alapítvány milyen mértékben számolhat el reprezentációt adómentesen az alapítványnál végzett társadalmi munka után? Van-e bármilyen adófizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből arra lehet következtetni, hogy a kérdező összetéveszti a reprezentációt az alapítványnál végzett - ellenérték nélküli - tevékenység valamilyen formában történő vendéglátásával.Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja szerint a reprezentáció: a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 27.

Üdítő, kávé, ásványvíz reprezentáció?

Kérdés: A cég üdítőt, kávét, ásványvizet vásárolt, amit üzleti tárgyalásokon szolgál fel. Helyesen járok-e el, ha a számlát a személyi jellegű egyéb kifizetések között számolom el, áfával együtt? Más adó nem terheli?
Részlet a válaszából: […] ...magában foglaló számlázott összegben.A második kérdésre kétféle válasz is adható. Lehet az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja szerinti reprezentáció is, de inkább az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti egyes meghatározott juttatások közé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 9.

Reprezentáció vagy egyes meghatározott juttatás

Kérdés: Önkormányzati fenntartású szociális intézmény vagyunk. Intézményünk rendszeresen szervez az ellátottak részére ünnepségeket (pl. klubdélután, anyák napja, zenei fesztivál), illetve táboroztatni viszi a rászoruló gyerekeket, időseket. Kérdésem az lenne, hogy az ezekkel kapcsolatos étel, ital, zenekar, rendezvényszervezési költség, helyszínre történő utazás költsége, bölcsődések anyukáinak vásárolt virágok stb. mind reprezentációnak minősülnek-e, és szja-, illetve ehokötelesek? Ha szakmai napot szervezünk a dolgozóink számára, a helyszínre történő utazás, belépő, étel is reprezentáció?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett juttatások nem minősülnek reprezentációnak, mivel az említett események sem üzleti, sem szakmai eseménynek vagy állami, egyházi ünnepnek nem tekinthetők. A rendezvények egyes meghatározott juttatásnak minősíthetők az Szja-tv. 70. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 31.

Reprezentáció vagy nem reprezentáció

Kérdés: A kft. meghívott szállító és vevő partnerei­nek képviselői, valamint egyes saját dolgozói részvételével szakmai, üzleti konferenciát, vevő-szállító találkozót kíván rendezni. A konferencián bemutatják a cég jelenlegi helyzetét, eredményeit, sikereit, a forgalmazott új termékeket, technológiák körét, továbbá a vevő-szállító partnerek üzleti megbeszéléseket is folytatnak. Napközben szakmai előadásokon, workshopokon vesznek részt a meghívottak, amelyeket cégünk dolgozói, illetve külső meghívott előadók fognak tartani. Mivel egész napos rendezvényről van szó, ezért délben ebédet, este pedig vacsorát, napközben kávét, üdítőt, szendvicset biztosítunk a vendégek részére. A vacsorát követően szórakoztató programot szervezünk. Az egész rendezvényt egy rendezvényszervező cég fogja lebonyolítani, ez a cég fog a felmerülő költségekről számlát kiállítani. Kérdésünk az, hogy a felmerülő költségek közül melyek minősülnek reprezentációnak és melyek nem?
Részlet a válaszából: […] ...rövidített kérdésből is következik, hogy a szakmai, üzleti konferencián felmerülő költségeknek csak egy része minősül reprezentációnak.Az Szja-tv. szerint reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai rendezvény, esemény keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 20.

Üzleti tárgyalásokon felszolgált ital

Kérdés: Vállalkozásunk ásványvizet, kávét és üdítő­italokat szerez be, amiket az üzleti tárgyalásokon a partnereknek felszolgál. Ebben az esetben ez reprezentációs költség, vagy elszámolható anyagköltségként, és ekkor az áfa is visszaigényelhető?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja tartalmazza a reprezentációértelmező rendelkezését. Ebből egyértelműen következik, hogy a vállalkozótevékenységével összefüggő tárgyalásokon a partnereknek és a tárgyaláson résztvevő saját dolgozóknak felszolgált étel, ital...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Reprezentáció a költségvetési szervnél

Kérdés: Iskolánk pályázatai és szakmai programjai során külföldi pedagógusokat és tanulókat, valamint az iskolánk programjaiban részt vevő pedagógusokat, alkalmazottakat és tanulókat látnak vendégül, amelyben étel- és italfogyasztás is szerepel a programok zárásaként (pogácsa, üdítő, kávé, esetleges hidegtál, szendvics). A szakmai programok részeként a pályázati programok mellett különböző nevezésekhez kapcsolódó versenyek valósulnak meg. Mivel a 2012-es évtől megszűnt a költségvetési szervek reprezentációjára vonatkozó részleges adómentesség, szeretném megtudni, hogy a szakmai programokon a programban részt vevők által elfogyasztott étel-ital után keletkezik-e fizetési kötelezettsége az intézménynek, és ha igen, ki után és milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] ...a reprezentációval kapcsolatban a költségvetésiszervekre is az általános szabályok vonatkoznak. Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja alapján reprezentációnak ajuttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagyhitéleti rendezvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Adóköteles tevékenység és a kávéfőző gép kapcsolata

Kérdés: Társaságunk áfaköteles tevékenységéhez kapcsolódó reprezentációs célokra egy nagy értékű kávéfőző automatát vásárolt. Elszámolható-e levonható általános forgalmi adóként a kávéfőző gép számlájában a kft. felé áthárított áfa? Véleményünk szerint igen, mert a kávéfőző gépet a társaság áfaköteles tevékenységét szolgáló reprezentációhoz használja, és a megvásárolt berendezés beszerzése nem esik az Áfa-tv. 124. §-a szerinti levonási tilalom alá. Helyesen gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...aterméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtásaérdekében használja, egyéb módon hasznosítja. A reprezentáció pedigtipikusan nem ilyen felhasználás, hiszen semmiképpen nem az adóalanyiságotmegalapozó gazdasági tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 17.
1
2
3
5