Saját vállalkozásban végzett beruházás

Kérdés: Mi minősül saját vállalkozásban végzett beruházásnak? A saját vállalkozásban végzett beruházás könyveléséről kérünk tájékoztatást!
Részlet a válaszából: […] A saját vállalkozásban végzett beruházás esetében - a klasszikus meghatározás szerint - a beruházás a beruházó saját vagy bérelt munkaeszközeivel, saját dolgozóival (munkavállalóival, tagjaival), a beruházó által beszerzett anyagok beépítésével, felhasználásával,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 31.
Kapcsolódó címkék:  

Saját vállalkozásban végzett beruházás

Kérdés: A kft. telket vásárol, majd részfeladatokat végző vállalkozók által, részben saját maga által vásárolt anyagokból lakóingatlant épít adómentes ingatlan-bérbeadás céljából. Ez a beruházás az Áfa-tv. 11. §-a szerint termékértékesítésnek minősül. A beruházás hitelből történik, így az aktiválásig felmerült kamat és árfolyam-különbözet is növeli az üzembe helyezési értéket. Kérdések: A használatbavételkor az áfabevallásban saját vállalkozásban végzett beruházásként a fizetendő adót 0 értékkel kell bevallani (mivel adómentes lesz a bérbeadás)? Amennyiben a fizetendő áfát 0-tól eltérő összegben kell feltüntetni az áfabevallásban, - levonásba helyezhető-e ugyanezen összeg az Áfa-tv. 120. és 134. §-a alapján? - vagy levonásba csak a számlával igazolt előzetesen felszámított áfa helyezhető? - vagy levonásba semmi sem helyezhető, az aktiváláskor csak áfafizetési kötelezettség keletkezik? A használatbavételkor a fizetendő áfát hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti lakóingatlan építése számviteliszempontból is, az Áfa-tv. előírása szerint is saját vállalkozásban végzettberuházásnak minősül. Így az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerintkell eljárni. Az áfa alapja az Áfa-tv. 68. §-a alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 27.
Kapcsolódó címkék:  

Saját vállalkozásban végzett beruházás

Kérdés: Az APEH honlapján közreadott, "Saját vállalkozásban végzett beruházás utáni adófizetési kötelezettség és adólevonási jogosultság keletkezése" című tájékoztatóval kapcsolatosan kérdezem, hogy az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján fordított adózású alvállalkozói számlák elszámolásakor és a beruházás 2 év múlva várható aktiválásakor az áfa elszámolása hogyan történik a saját rezsis útépítés esetében, amely kötelezően az önkormányzat részére átadandó beruházásrészt is tartalmaz, amelyet csak arányosítással tudunk elkülöníteni a könyvelésben.
Részlet a válaszából: […] ...csak a saját belső útvonatkozásában kell figyelembe vennie, a belső út megépítése tekintendő azadóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházásnak, amelynek eredményekénttárgyi eszközt állít elő.Ha a társaság a közút és a belső út költségeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 1.

Saját vállalkozásban végzett beruházás (áfa)

Kérdés: Megvalósult egy 200 millió Ft összegű beruházás, 2008. évben fejeződött be és került aktiválásra. A beruházás több külső vállalkozó igénybevételével valósult meg. Mintegy 20 millió Ft értékben az anyagot a társaság vásárolta meg, amelyet nem számlázott ki a hitelezőnek. A felhasznált, beépítésre átadott anyagot mint saját teljesítményt számolta el a társaság a számviteli előírások szerint. Kérdés, hogy ez valóban saját rezsis beruházás az Áfa-tv. szerint? És az épület aktivált értéke képezi a fizetendő áfa alapját? A létesítményben egy szinten uszoda, szauna és konditerem is van, amely nem a vállalkozási tevékenységet szolgálja. Mikor és milyen formában kell az áfa megosztását elvégezni, mikor kell megfizetni az uszodai szintre jutó visszaigényelt áfa összegét? Az uszodai szint épületrészhez bevételszerző tevékenység nem kapcsolódik, az a tulajdonosok és az alkalmazottak pihenését, kikapcsolódását szolgálja majd.
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 259. §-a nem tartalmaz értelmező rendelkezést azadóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházásra. Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapjánellenérték fejében teljesített termékértékesítés az adóalany vállalkozásánbelül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 6.

Saját célra végzett beruházás vállalkozói

Kérdés: Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy projekt megvalósítása saját kivitelezésben végzett beruházás? A projekt egyrészt építésiengedély-köteles, másrészt építési engedélyt nem igénylő munkákból áll, de minden munka az új ingatlan bekerülési költségét növeli. A kivitelezés részfeladatait különböző vállalkozások végzik. Milyen számlát állíthatnak ki a vállalkozók? Mi a helyzet az ingatlanhoz közvetlenül nem kapcsolható, de a bekerülési értékbe beszámító részterületek (műszaki szakértő, tervező, adminisztráció stb.) esetén?
Részlet a válaszából: […] A válasz elején meg kell jegyeznünk, a kérdés önmagábanellentmondásos. A saját kivitelezésben végzett beruházásról akkor beszélhetünk,ha a beruházást részben vagy egészen az a gazdálkodó valósítja meg, amelyik aberuházást könyveiben kimutatja, amelyik a beruházással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 22.
Kapcsolódó címke:

Saját vállalkozásban végzett beruházás áfaszabályai

Kérdés: Az Áfa-tv. 134. §-ának (1), (2) bekezdése rendelkezik a vállalkozáson belül a saját beruházás eredményeként előállított tárgyi eszköz áfa-visszaigénylésével kapcsolatban. Értelmezésünk szerint a saját vállalkozásban megvalósított beruházások áfáját csak a beruházás aktiválásakor igényelhetjük vissza. Mezőgazdasági vállalkozás vagyunk, ahol sajátos beruházás a növendék állatok tenyészállattá történő átminősítése. Hogyan értelmezendő ez esetben az Áfa-tv. hivatkozott előírása? Egyéb beruházásoknál is problémát jelent a törvény alkalmazása.
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ az Áfa-tv. 134. §-ának értelmezésévelkezdjük.Saját vállalkozásban végzett beruházás az Áfa-tv. 11. §-a(2) bekezdésének a) pontja alapján, ha az adóalany ennek eredményeként tárgyieszközt állít elő. (Ez a meghatározás eltér a számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.

Eladásra vásárolt irodaház saját célra történő használata

Kérdés: A társaság főtevékenysége az ingatlanforgalmazás. A társaság 2006-ban vásárolt egy 100 millió forint értékű irodaházat. A vásárláskor igénybe vette az ingatlanforgalmazási kedvezményt. Az irodavásárláshoz kölcsönt vett fel, kamatot fizet. Ezen irodaházból 2006. év végével egy irodát [amelyen bizonyos felújításokat (festés, fűtésátszerelés) is végzett] bérbe adott. Hogyan kell a leírtakat elszámolni? Az irodaház tárgyi eszköz vagy készlet? Hogyan kezelendő a kölcsön kamata? Hogyan számolandók el a felújítás költségei? Mi történik akkor, ha az ingatlant mégis eladják?
Részlet a válaszából: […] A társaság főtevékenységéből következően a 2006. éviirodaház-vásárlást a vásárolt készletek között kellett állományba venni. AzSzt. 47. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján az eszköz bekerülési(beszerzési) értékének részét képezi az eszköz beszerzéséhez,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 31.
Kapcsolódó címkék:  

Vállalkozásba adott vagy saját vállalkozásban végzett beruházás

Kérdés: Ugyanazon beruházást lehet-e két részre bontani, lehet-e saját és idegen kivitelezésű? Mi dönti el, hogy saját vállalkozásban végzett vagy vállalkozásba adott (idegen kivitelezésű) a beruházás? A lebonyolító helyzete vagy a tényleges munkavégzés? Ha egy beruházás egy részét a társaság végzi saját dolgozóival, anyagaival, de egy nagyobb szakértelmet kívánó részt anyaggal, munkadíjjal külső cég vállalja el, akkor ez teljes egészében saját vállalkozásban végzett, vagy megoszlik saját és idegen részre? Saját erővel nem vesznek részt a beruházásban, a vállalkozókkal én kötöm a szerződést anyaggal és munkadíjjal, vagy csak a vállalkozói díjra, a beruházáshoz én szerzem be az anyagot. Ez milyen beruházás? És milyen beruházás akkor, ha generálkivitelezésre szerződök?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak számos esetben felmerülnek. ASzámviteliLevelek 117. számában a 2402. számú kérdésre adott válaszban foglalkoztunk asaját vállalkozásban végzett beruházás elszámolásával. A kérdések egy részérerészben ott már válaszoltunk, azokra a jelen válaszban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.