Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

5 találat a megadott számla (devizában) tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Belföldi számla, euróban történő könyvvezetés
Kérdés: A kft. euróban vezeti a könyvelését. Amikor a forintban kiállított belföldi számla megérkezik, annak összegét minden esetben a számla teljesítése szerinti MNB-árfolyamon váltja át euróra (az MNB-árfolyam a választott árfolyam), függetlenül a számla keltétől. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszból: […]euróárfolyamon (valójában az euróárfolyam reciprok értékén) könyvelik a belföldi számla forintértékét euróban. A szerződés szerinti teljesítés időpontja nem feltétlenül esik egybe a számla keltével.A válasznál azért pontosítottunk, mert "a számla teljesítése" alatt a számla kifizetése is érthető. Ez esetben viszont nem helyes a belföldi számlát sem a kiegyenlítéskor érvényes
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7193
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Euróban kapott számla áfája
Kérdés: Belföldi szállítótól eurós számlát kaptam. Forintban az áfát is feltüntette a szállító. Azt állítom be az áfabevallásba. A számvitelben hogyan könyvelem? A számla szerinti teljesítés időpontja alapján számolom ki a választott árfolyamon az áfaalapot? A szállítót nem a teljesítési időpontban egyenlítem ki, nem euróban, hanem a forintszámlámról. A szállítónál is lesz egy árfolyam-különbözet meg az áfánál is? Ha nyitok egy devizaszámlát a jövőben, és devizában egyenlítem ki a következő szállítómat, akkor a számvitelben milyen árfolyamot kell alkalmaznom?
Részlet a válaszból: […](4)-(6) bekezdése szerint választott devizaárfolyamon. Ez bizonyára eltér a szállító által alkalmazott euróárfolyamtól. A szállítói számlát kell könyvelni (mind a beszerzést, mind az áfát) tehát a választott árfolyamon (ez legyen 270 Ft/euró, a számla értéke pedig 1000 euró+áfa): - beszerzés: T 21 - 22 - K 454, 1000 euró, 270 ezer Ft; - előzetesen felszámított áfa: T 4661 - K 454, 250 euró, 67 500 Ft. Mivel az áfát bevallani a számlán feltüntetett összegben lehet (ez legyen 67 000 Ft), az áfabevallásba kerülő áfát ütköztetni kell a számla könyvelésekor elszámolt áfával: T 4662 - K 4661, 67 000 Ft összegben. A 4661. számlán mutatkozó egyenleget (500 Ft) pedig árfolyam-különbözetként kell elszámolni: T 8762 - K 4661. Ha a társaság a szállítói számla kiegyenlítéséhez forintért vásárolja az eurót, akkor a bank eladási árfolyamán jut hozzá (ez legyen 272 Ft/euró). A társaság az 1250 eurót összesen 340 000 Ft-ért vásárolja meg (T 386 - K 384), és fordítja a szállítói számla kiegyenlítésére: T 454 - K 386. Ezen tétel könyvelése után a szállítói számlán az egyenleg 2500 Ft, amelyet árfolyam-különbözetként kell elszámolni: T 8762 - K 454, 2500 Ft. Amennyiben a társaságnak van euróbankszámlája, és a tartozását arról egyenlíti ki, akkor is valószínű, hogy a bankszámlán lévő euró bekerülési árfolyama[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5044
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Devizában kiállított számla jóváírása forintban
Kérdés: Egyéni vállalkozó devizában kiállított számlájának ellenértékét a vevő kiegyenlíti devizában az egyéni vállalkozó forintbankszámlájára. A bank úgy írja jóvá az összeget, hogy abból a devizában megállapított konverziós költséget levonja, melyről a közlemény rovatban információt közöl. Mi az egyéni vállalkozó bevétele: a bankkivonaton jóváírásként szereplő forint összege (ténylegesen befolyt), vagy a közlemény alapján ki kell számolni az átutalt deviza összegének és a terhelt konverziós díj összegének forintértékét, és az így kapott összeg lesz a bevétel, illetve a bankköltség?
Részlet a válaszból: […]az így kapott összeg lesz a bevétel, illetve a bankköltség, mivel a törvény szerint bevétel a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás is. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt a Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a megszerzés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4138
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Számla devizában - végszámla
Kérdés: Belföldi vevő részére devizában 2 db előlegszámla került kiállításra. Az áfatartalmat az akkori árfolyam használatával határoztuk meg. A végszámla is devizában készült. A végszámlán az előlegek soronként levonásra kerültek, s maradt a nettó érték + áfa euróban fizetendő összeg. A különbözetként mutatkozó áfát a végszámla teljesítési időpontja szerinti euróárfolyammal kell forintra átszámítani, vagy a végszámla teljes összege szerinti áfa forintra átszámított összegéből a korábban fizetett áfaösszegek levonásával? Ezek az összegek eltérnek, így vita van az eladó és a vevő között.
Részlet a válaszból: […]előleg jóváírásakor, kézhezvételekor érvényes, az Áfa-tv. előírásai szerint választott euróárfolyam használatával - forintra átszámítva az előlegszámlán az euró mellett feltüntetni. Ha a társaság euróban február 25-én, illetve március 19-én kapott (jóváírt) előleget, akkor ezen időpontokban érvényes euróárfolyamok használatával kellett az euróban meghatározott áfaértéket forintra átszámítani. Az Áfa-tv. nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy az előleget hogyan kell a teljesítésről kiállított számlába (a kérdés szerint a végszámlába) beállítani, a fizetendő áfát csökkentő tételként figyelembe venni. Nyilvánvalóan módszerében nem lehet más akkor, ha forintban, illetve ha devizában történt az előleg nyújtása. A törvényi szabályozás hiányában a korábban már kialakult, az adóhatóság által is elfogadott - az Áfa-tv. tételes előírásaival nem ellentétes - gyakorlatot indokolt alkalmazni. E szerint a teljesítésről kiállított számlán (itt végszámlán) - először fel kell tüntetni a termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás ellenértékét és annak áfáját devizában (euróban), - majd a következő sorokban - negatív előjellel - a beszámításra kerülő előlegek összegeit és azok áfáját devizában (euróban), - és végül a fennmaradó (fizetendő) ellenértéket és annak áfáját devizában (euróban). Mivel az előlegek áfája véglegesen rendezettnek tekintendő, csak a fennmaradó (az utolsó sorban lévő) ellenérték devizában (euróban) kimutatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3821
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Devizában kiállított számla helyesbítése
Kérdés: Belföldi szállítótól árut vásárolunk, aki a számlát a teljesítéssel egyidejűleg euróban állítja ki. A számla könyvelésénél a teljesítésnapi MNB-árfolyamot alkalmazzuk. A fizetési határidő 30 nap, de ha 10 napon belül kiegyenlítjük a számlát, 2 százalék engedményt kapunk, amelyről a szállító helyesbítő számlát állít ki, hivatkozva az eredeti számlára. Ahány számla határidő előtt kifizetésre kerül, annyi helyesbítő számlát készít euróban. Milyen árfolyamon kell a helyesbítő számlát könyvelni elábéként, levonható áfaként?
Részlet a válaszból: […]felszámított áfa csökkenését is, de nem az áfabevallást alátámasztó áfaszámlára, hanem egy "ütköző" számlára. A kérdésben megfogalmazottakra - áfa szempontjából - többféle válasz lehetséges annak függvényében, hogy a két fél közötti szerződés mit tartalmaz. Feltételezzük a válasznál azt, hogy az Áfa-tv. szerinti teljesítés időpontja a szerződés (az Szt.) szerinti teljesítés időpontjával megegyezik. Az Áfa-tv. külön nem rendelkezik arról, hogy a számla helyesbítésekor milyen árfolyamot kell alkalmazni. Az adott esetben, a számla fogadójánál azonban egyszerű erre a válasz, azt az árfolyamot kell alkalmazni (pontosabban azt a forintban is a számlán feltüntetett áfaösszeget kell az áfabevallásba beállítani), amelyet a helyesbítő számla kibocsátója a helyesbítő számlán feltüntetett. Ez bizonyára eltér a számviteli előírások szerint könyvelt áfaértéktől. Ezért ezt - az áfabevallásba bekerülő áfaösszeget - ütköztetni kell a számviteli előírások szerint könyvelt áfaösszeggel, és a kettő közötti különbözetet árfolyamnyereségként, illetve árfolyamveszteségként kell elszámolni. Mivel a helyesbítő számlán feltüntetett áfakülönbözet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3816