Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott számla (hibás) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adatszolgáltatás el nem küldött hibás számláról

Kérdés: Az áfatörvény szabályai 2020. július 1-jével megváltoztak. A cég kereskedelemmel foglalkozik, számlázóprogrammal készíti el a számlákat, amelyeket a törvényi előírásnak megfelelően a program továbbít a NAV felé. Előfordult a számlázás során, hogy hibásan lett kiállítva a számla, és rögtön sztornózásra is került, még mielőtt a vevő megkapná, majd készül egy új, helyes számla. Ebben az esetben is minden számláról küldi a program az adatszolgáltatást. Az ügyfélnek (áfaalany) ebben az esetben elegendő-e csak a helyesen kiállított számlát odaadni, vagy mindhárom bizonylatból egy-egy példányt kell átadni?
Részlet a válaszból: […]átadták, postára adták, elektronikus formában elküldték). Ha a számla kiállítását követően észlelték, hogy annak valamely adata hibás, ezért az már nem kerül a vevő részére átadásra, akkor a számla nem tekinthető kibocsátottnak. A Számlarendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján azonban az online adatszolgáltatást a számla kiállítását (nem pedig a kibocsátását) követően, azonnal teljesíteni kell. Ezért a gyakorlatban előállhat az az eset - ahogy a kérdésben is szerepel -, amikor a számláról az adatszolgáltatás úgy történik, hogy az adott bizonylat végül nem kerül kibocsátásra.A hibás számlát módosítani kell, ami megoldható az eredeti bizonylat érvénytelenítésével (sztornózásával) és helyette új számla kiállításával. Mivel az eredeti számlát nem adták át a vevőnek (nem volt kibocsátva), elegendő csak az új (hibátlan) számlát odaadni. Ilyen esetben az új (helyes) számlán hivatkozni sem szükséges a régi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8331

2. találat: Hiányosan kitöltött számla

Kérdés: A cég postán illetékbélyeget vásárolt. A kiállított bizonylatot a helyszínen a vásárló nem ellenőrizte, a pénztári nyilvántartásba vételkor sem. A könyvelés előtt derült ki, hogy a vevő neve és címe helye ki van ikszelve. A vevő visszavitte a bizonylatot, de nem helyesbítették. Kénytelen vagyok könyvelni, mert a pénztárban megjelent és a bélyegeket átvették. Elszámolható költségként, vagy adóalap-növelő tétel lesz? Hasonló az eset a kormányhivataloknál is. Ott még akkor sem hajlandók helyesbíteni a számlát, ha a számla kiállításakor, közvetlenül a helyszínen jelzi az ügyfél, hogy a számla hiányos adatokat tartalmaz. Viszont előfordul, hogy ők - előzetes egyeztetés nélkül - a gépi számlába kézzel belejavítanak. Ha az ügyfél kéri a számlahelyesbítést, nem veszik figyelembe.
Részlet a válaszból: […]és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak. A kérdésben leírtakból egyértelműen következik, hogy postán, a kormányhivatalban kiállított bizonylat nem szabályszerű, mert nem tartalmazza a vevő nevét és címét, a valóságnak nem megfelelő adatait nem javították, a gépi úton előállított számla kézírással történő javítása nem tekinthető előírásszerűnek. Így mind a posta, mind a kormányhivatal megsértette a számviteli fegyelem, de az Áfa-tv. követelményeit is. A kiállított bizonylatot, a számla helyességét a kiállítás helyszínén kell ellenőrizni, és kérni a hiba - elő­írásszerű - javítását. Ha erre nem hajlandó a bizonylat kiállítója, akkor a posta, a kormányhivatal felelős vezetője részére kell a jogszabályellenes gyakorlatot írásban jelezni. Emellett természetesen a vevőnél, a szolgáltatás igénybevevőjénél könyvelni kell, hiszen az ellenértéket készpénzben, esetleg bankkártya használatával, átutalással rendezték. Az Szt. 167. §-ának (3) bekezdése alapján a bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi hitelessége, megbízhatósága - ha az más módon nem biztosítható - a gazdálkodó képviseletére jogosult személy (ideértve a Ptk. szerinti képviseletet is), vagy belső szabályzatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5447
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Hibás számla miatti büntetés

Kérdés: Evás egyéni vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet. A vállalkozás által megvásárolt számlatömbök típus szerint felvezetésre kerültek a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartó tömbjébe, a 24/1995. PM rendelet előírásai alapján. Néhány számla esetében a tőpéldányon látszik az előző sorszámmal kiállított számla adattartalma (átütött). A számlatömb áthúzással, rontott felirattal ellátott, de rovataiban üresen hagyott (mindhárom példány összetűzve) számlákat érvénytelenítve tartalmazza. 200 E Ft-ra büntették, mert nem szabályosak a rontott számlái. A határozat az Eva-tv. 13. § (1), az Áfa-tv. X. fejezetére, az Áfa-tv. 168. § (1)-(2), 169. §, 170. §-aira és az Art. 44. § (1)-(2) bekezdéseire hivatkozik. Jogosan büntették?
Részlet a válaszból: […]tudunk megjegyezni, hogy a rendszeresített számlatömbök tartalmazta kézi kitöltésű számlák javítására, a rontott példányok érvénytelenítésére (utóbbi technikailag hasonlatos a számlák sztornózásának esetéhez) az adóalanyoknak jogszerűen lehetőségük van. A javítás, érvénytelenítés technikai megoldásaként a hibásan szerepeltetett tételek kézzel történő áthúzása elfogadott mód. Önmagában és általánosságban tehát azon indokkal, hogy a kézzel áthúzott és így érvénytelenített számlák nem szabályosak, véleményünk szerint mulasztási bírságot megállapítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4756
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Tévesen kiállított gépi számlák helyesbítése

Kérdés: Az elrontott, tévesen kiállított gépi számlákat miként helyesbítsük, ha nem sztornószámlával, hogy a szigorú számadási kötelezettségnek is eleget tegyünk?
Részlet a válaszból: […]számla használhatatlan (összegyűrt, olvashatatlan), mivel az azokon szereplő adatok vagy már rögzítettek a könyvviteli nyilvántartásban, vagy újabb adatbevitel nélkül a későbbiek során rögzítődnek. Ilyen esetben - mindenképpen- helyesbítő számlát kell kiállítani.Az új Szt. 168. §-ának előírása nem korlátozza a szigorú számadási kötelezettséget csak a számlára. Nyilvánvaló, hogy szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni a helyesbítő számlákat is, már csak azért is, mert sem az Áfa-tv., sem a számviteli törvény nem használja a sztornószámla kifejezést.A szigorú számadás alá vont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 549
Kapcsolódó tárgyszavak: ,