Kezelt vagyon felhalmozott tartalékának osztalékkénti kifizetése

Kérdés: Egy több éve, 3-4 fő alkalmazottal működő gazdasági társaság 2022-ben létrejött Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelővé vált, korábbi tevékenysége megtartása mellett. Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján, a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével, amennyiben a keletkezett hozam/felhalmozott tartalék terhére kifizetés történik a kedvezményezett részére, akkor osztalékjövedelemként felmerül az szja-, illetve (felső korlátos) szocho-kötelezettség. Ezt (jelenlegi információnk alapján) a vagyonkezelő társaság tudja csak a 08-as bevallásába beállítani. Jól tudjuk? Tehát a gyakorlatban a vagyonkezelő társaság adószámláján megjelenik a saját tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a vagyontömeg elkülönült könyvelésével kapcsolatos kötelezettség (illetve annak pénzügyi teljesítése). Hogyan, milyen bizonylat alapján kerül ez a vagyontömeg elkülönült számviteli nyilvántartásában könyvelésre?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésre kerülő osztalékot terhelő adók összege, hanem a külön adószámmal rendelkező kezelt vagyon (a vagyontömeg) elkülönített számlakerete szerint megnyitott főkönyvi számláin. A kezelt vagyon (a vagyontömeg) a számviteli törvény hatálya alá tartozik, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

A 6-7. számlaosztály-számlarend

Kérdés: Színházunk a jelenlegi megszorítások miatt hozott döntés értelmében a bemutatókra a saját műhelyünkben a megvásárolt anyagokból gyártja le a díszleteket. Korábban külső vállalkozások készítették a díszleteket. Ehhez szükséges lesz jó néhány szabályzatunkat megváltoztatni, és a számlarendünket úgy átalakítani, hogy elsődlegesen az 5-ös és másodlagosan a 6-7. számlaosztályokat kívánjuk használni. Szeretnénk kérni egy ajánlott számlatükröt, amit erre a mi speciális tevékenységünkre át tudunk alakítani, és néhány könyveléstechnikai megoldást a megvásárolt alapanyagtól a produkció aktiválásáig.
Részlet a válaszából: […] ...Levelek előfizetőinek. Ezen CD nemcsak a megválaszolt kérdéseket és válaszokat tartalmazza, része az aktuális Számla­kerettükör is.A Számlakerettükör az összköltségeljárással készülő eredménykimutatáshoz részletesen tartalmazza a költség- és bevételszámlákat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Zsaluzási elemek felújítása

Kérdés: Az építőipari társaság a korábbi üzleti években a zsaluzáshoz használt fa- és fémelemeket (ún. zsalurendszert) a beszerzéskor úgy ítélte meg, hogy a vállalkozási tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják. Ezért a használatbavételkor anyagköltségként elszámolta. Jelenleg ezen eszközökre vonatkozóan mennyiségi kimutatással rendelkezik, amely biztosítja a projektről projektre történő mozgatását (nyomon követését). A jelenlegi piaci helyzet miatt (zsaluanyagok áremelkedése) úgy döntött, hogy külső céggel ezen eszközöket felújíttatja, amely biztosítja az eszközök korszerűsítését, valamint az eredeti állagának helyreállítását, így több éven keresztül újra használhatja a termelésben. A felújítást követően hogyan változik ezen eszközök számviteli besorolása? A felújítást követően van-e lehetőség (ha van, milyen) ezen zsalurendszer tárgyi eszközként való kezelésére?
Részlet a válaszából: […] ...zsalurendszer elemeinek beszerzési értékeit anyagköltségként már elszámolták, feltételezve, hogy saját számvitel-politikai döntésük (számlakeretük) előírásai szerint jártak el, így a korábbi költségelszámoláson nem lehet változtatni (nincs jogszabályi alapja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Eszközök kivezetése

Kérdés: Kérem válaszukat arra vonatkozóan, hogy milyen technikai megoldással szabályos az eszközök könyveinkből történő kivezetése!
Részlet a válaszából: […] ...a bankbizonylat, behajthatatlan követelés esetén egy erre rendszeresített belső bizonylat, amelyet a behajthatatlanságról készült, és a számlakeretben meghatározott vezető által igazolt jegyzőkönyv támaszt alá.A fentiekben körülírt belső bizonylatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Kisvállalati adó könyvelése

Kérdés: A kivaadónem cégünknél összegszerűségét tekintve a munkabérek utáni szochót váltja ki a legnagyobb arányban. Könyvelhetjük a szocho mintájára – mint járulékot – költségként, vagy az egyéb ráfordítások között van a helye, illetve teljes összegében mint eredményt terhelő adó jelenik meg a könyvelésben és az eredménykimutatásban?
Részlet a válaszából: […] ...sem. A kisvállalati adót a nyereséget terhelő adók között, a 89. számlacsoportban, elkülönítetten kell kimutatni. (A közreadott számlakerettükörben a 893. számla.)(Kéziratzárás: 2022. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.

Adómentes juttatások elszámolása

Kérdés: A nem pénzben kapott adómentes juttatásokat az Szja-tv. 1. számú melléklete részletezi. Ezek többsége tételesen nem szerepel a személyi jellegű egyéb kifizetések között, ennek ellenére elszámolhatók ott?
Részlet a válaszából: […] ...mellett célszerű, ha az előbbiekben felsoroltaknak megfelelő főkönyvi számlákra elkülönítetten történik a könyvelés. (L. Számlakerettükör 55. számlacsoport.) Az adómentes juttatásokat célszerű az 553. számlára könyvelni.Az 1. számú mellékletben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 18.

Elkülönítés magánnyugdíjpénztárnál nem fizető tagok hozamából

Kérdés: Magánnyugdíjpénztárnál hogyan kell könyvelni az 1997. évi LXXXII. törvény 62/A. §-ának (2) bekezdése alapján a tagdíjat nem fizető tagok hozamából a működési és likviditási tartalék javára levont összegeket?
Részlet a válaszából: […] ...időszakban a taggal szembeni kötelezettséget az egyéni számlák kötelezettség oldalán kell elszámolni. A Korm. rendeletben előírt számlakerettükör szerint külön kötelezettség számlát kell vezetni a jóváírt realizált hozamról (analitikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 25.

Külföldi számlarend használata

Kérdés: Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságnál a külföldi tulajdonos a saját számlarendje használatát követeli meg a külföldi könyvelési előírások és bizonylatolás előírásával és az ehhez kapcsolódó beszámoló elkészítésével. Helyes ez a gyakorlat?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 161. §-ának (1) bekezdése szerint a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó (társaság) a 160. § szerinti egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 11.

Felszámolási eljárás befejezése a társaság megszűnése nélkül

Kérdés: A társaság a felszámolási eljárás alatt is folytatja tevékenységét, amit a jövőben is folytatni szeretne. A hitelezőkkel egyezséget kívánnak kötni, és ennek eredményeként a felszámolási eljárás a társaság megszűnése nélkül fog befejeződni. A felszámolási zárómérlegben milyen tételekből áll össze az eszközök könyv szerinti értéke, az adózás előtti eredményt csökkentő tételként az értékcsökkenési leírást hogyan kell megállapítani, mikor kell elszámolni, milyen módon érvényesíthető az az adózás előtti eredményt korrigáló tételként?
Részlet a válaszából: […] ...a felszámolási eljárás egyezséggel történő befejezése, akkor az Szt. 160. §-ában foglaltakat alkalmazni kell, azaz az egységes számlakeret előírásai szerint kell a könyvviteli nyilvántartást vezetni.A Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 17.

Számlatükörhöz kapcsolódó számlarend

Kérdés: Megkaptuk a Számviteli Levelek különszámát, ami tartalmazza a számlatükör-ajánlást. Ennek alapján ellenőrizni tudjuk az érvényben lévő szabályzatunkat. Tervezik-e közzétenni a hozzá kapcsolódó mintaszámlarendet? Ha nem, akkor hol vásárolható meg?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek kiadója szabályzatok kiadásával nem foglalkozik, így a mintaszámlarendet sem teszi közzé. Ismereteink szerint a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete tagjai részére rendszeresen biztosít – külön díjazás ellenében – szabályzatokat, amelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 9.
1
2
3