Keresés eredménye

9 találat a megadott számlázás (továbbszámlázás) tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Biztosítási díj továbbszámlázása
Kérdés: A gépjármű tulajdonosa hogyan számlázhatja tovább a biztosítási díjat az üzembentartónak?
Részlet a válaszból: […]átadott gépjármű használatáért - üzembentartói szerződés alapján - használati díjat számláz az üzembentartó felé. Véleményünk szerint az üzembentartói díjnak minden olyan költségre fedezetet kell biztosítania, amely az üzembentartónak használatra átadott gépjárművel kapcsolatosan a gépjármű-tulajdonosnál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7558
2. találat: Alvállalkozó által számlázott anyagok továbbszámlázása
Kérdés: "A" társaság az önkormányzat területén szennyvíztisztító telep kivitelezését végzi alvállalkozók bevonásával. "B" alvállalkozóval két különálló szerződést kötött. Az egyik szerződés szállítási szerződés, amely alapján "B" társaság szállítja a szennyvíztelep kivitelezéséhez szükséges gépészeti anyagokat, villamos vezérlőket, kábeleket, szivattyúkat, csővezetékeket. A másik szerződés vállalkozási szerződés, amelyben "B" társaság vállalja a szennyvíztelep építési, kivitelezési, gépészeti szakirányú munkáit. A szennyvíztelep létrehozása építésiengedély-köteles, az önkormányzat "A" társaságtól csak fordított adózással kiállított számlát fogad el. "B" vállalkozónak hogyan kell helyesen kiállítania a számlát a vállalkozási szerződés alapján számlázott teljesítésére vonatkozóan, illetve a szállítási szerződés alapján számlázott gépekre, anyagokra vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]"B" társaság a már elvégzett kivitelezési munkákat számlázná, az e munkákhoz szükséges és ténylegesen felhasznált anyagokkal együtt, és - természetesen - erről szólna a vállalkozási szerződés is. (Az elvégzett munkáért való műszaki felelősség elképzelhetetlen csak a kivitelezés munkadíját tartalmazó, a szükséges anyagok nélküli vállalkozási szerződés esetében!) Amennyiben "B" társaságnak az anyagok beszerzése miatt fizetési nehézségei vannak, akkor a vállalkozási szerződésben állapodjanak meg abban, hogy "A" társaság azok beszerzéséhez előleget ad, amelyet majd a vállalkozási szerződés szerinti ellenértékbe beszámítanak. Az ilyen módon adott előleg is, és a vállalkozási szerződés szerinti ellenérték is fordítottan adózik.Ha az előzőekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6780
3. találat: Alanyi adómentesség iskolai étkeztetés továbbszámlázásakor
Kérdés: Egyházi fenntartású általános iskola étkezteti a diákokat, és külső konyháról vásárolja az ételt számla ellenében. Az iskola továbbszámlázza a szülőknek 100%-os, 50%-os áron, illetve térítésmentesen. Ha a 6 millió forintot meghaladja a szülők felé kiállított számla értéke, be kell-e jelentkezni az áfa hatálya alá?
Részlet a válaszból: […]jelenti, hogy az adómentesség kiterjed magára az óvodai, diákotthoni, kollégiumi ellátásra, viszont nem terjed ki az étkeztetésre, ha annak ellenértéke külön térítendő meg. Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg a 6 millió forintos felső értékhatárt.Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6664
4. találat: Üzemanyag továbbszámlázása
Kérdés: Továbbszámlázhatja-e az üzemanyagot a jövedékitermék-forgalmazási engedéllyel nem rendelkező vállalkozás? A cégcsoporton belül előfordulhat, hogy valamely költség nem azt a céget terheli, amely a számlán szerepel. Ezt a cégek közötti átszámlázással rendezzük. Üzemanyag esetében alkalmazható-e ilyen tételes elszámolás?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3510
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Közüzemi díjak továbbhárítása
Kérdés: Szövetkezetünk főtevékenysége az ingatlan-bérbeadás. Az ingatlan-bérbeadási tevékenységre vonatkozóan az általános szabályok szerinti adózást választottuk. A bérlők felé a meghatározott időszakra megállapított bérleti díjat megállapodás alapján, rendszeresen ismétlődő jelleggel számlázzuk. A megállapodásban rögzítettük, hogy a teljesítés időpontja a fizetés esedékessége. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza. A közüzemi díjakat a szolgáltató számlája alapján hárítjuk át a bérlőre. Mi a teljesítési időpontja a bérlők felé számlázott közüzemi díjas számláknak áfa szempontjából? Ha a költségáthárítás mértékében megfelel a mindenkori tényleges igénybevétel nagyságának (közvetített szolgáltatás), - a szolgáltató számláját egy az egyben továbbszámlázzuk, - belső mérők alapján számlázzuk tovább a költségeket. Ha a kiszámlázott közüzemi díj nem pontosan mért összeg, egyéb módon (1 m3, m2 arányában) kerül megosztásra és továbbhárításra.
Részlet a válaszból: […]értelmezéséből következnek, de nem mindenben felelnek meg a számviteli követelményeknek. Számviteli elszámolás szempontjából például a január hónapra megállapított bérleti díjnál a teljesítés időpontja január hónap bármely napja lehet, de a leginkább elfogadható időpont a szolgáltatás (a bérlet) számlázott időszakának utolsó napja, függetlenül a számlakiállítás időpontjától, illetve a számlán feltüntetett fizetési időponttól. Ugyanígy a közüzemi díjakat is arra az időszakra kell elszámolni, amely időszakban azok ténylegesen felmerültek, függetlenül a számlázási, illetve a számlán feltüntetett fizetési időponttól és attól, hogy a közüzemi szolgáltató a bérbeadónak közvetlenül számlázott, az pedig a ráterhelt közüzemi díjat továbbhárította.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3117
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Költségek összevont számlázása
Kérdés: Az ügyvédi iroda egyik alkalmazottjának feladatát képezi a kelet-európai partnerirodák pénzügyi és számviteli tevékenységének felügyelete. Az alkalmazott tevékenységével kapcsolatos költségeket az ügyvédi iroda továbbszámlázza. A számla összevontan tartalmazza az alkalmazott bérköltségét, ennek járulékterheit, az utazások költségét, a tevékenység egyéb költségeit. A költségek továbbterhelését tartalmazó kimenő számlán feltüntetésre kerül - a szerződésnek megfelelően -, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Csökkenthető-e az iparűzési adó alapja? Kell-e áfát felszámítani a számlában?
Részlet a válaszból: […]tevékenysége során - a kérdés tanúsága szerint - nem közvetít szolgáltatásokat. Nincs olyan vásárolt szolgáltatás, amely változatlan formában értékesítésre kerülne. Az adóalany az adott tevékenységet ugyanis saját alkalmazottjával végzi, az alkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatos költségek, illetve az adott tevékenység miatt felmerült egyéb költségek pedig nem minősülnek közvetített szolgáltatásnak. A kérdésben körülírt tevékenység áfaköteles szolgáltatás. Az Áfa-tv. 15. §-ának (5) bekezdése szerint a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét a szolgáltatást saját nevében megrendelő (az adott esetben a kelet-európai partnerirodák) gazdasági tevékenységének székhelye,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3027
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Telefonszámla előzetesen felszámított áfájának 30 százaléka
Kérdés: A Számviteli Levelek 140. számában a 2856. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a telefonszámla áfája akkor vonható le teljes egészében, ha a cég a számla értékének legalább 30 százalékát (a magáncélú használat miatti továbbszámlázás kivételével) továbbszámlázza. Véleményem szerint a 30 százalékba beletartozik mindenféle továbbszámlázás. Ezt a vonatkozó PM-APEH tájékoztató 2.3. pontjának a) alpontja is alátámasztja. Itt nincs semmiféle kikötés.
Részlet a válaszból: […]szerinti közvetített szolgáltatás fogalmának az, ha a társaság telefonját egy másik társaság (adóalany) is használja, és ezen másik adóalany felé a társaság a tényleges használatot (a forgalommal arányos költségeket) továbbszámlázza, vagy a szálloda a vendég telefonhasználatát a vendéggel megtérítteti. Sokáig vitatott volt, ha a kifizető a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat ellenértékét teljesen vagy részben áthárítja, a továbbhárítás - amellett, hogy megfelel a közvetített szolgáltatás kritériumainak - a telefonszámla teljes összegének 30 százalékába beszámítható-e vagy sem. A kérdésben hivatkozott válaszban arra az álláspontra jutottunk, hogy nem számít bele. A PM-APEH tájékoztató alapos áttanulmányozása után arra a következtetésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2976
8. találat: Bérleti díj számlázása
Kérdés: Magánszemélytől bérelt üzlethelyiség esetén a magánszemély számláján feltünteti a bérleti díj összegét, valamint a levonandó szja-t. A számla végösszege az szja-val csökkentett összeg. Helyes-e ez az eljárás?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2697
9. találat: Energiaadó továbbszámlázása
Kérdés: Társaságunk távhőtermelő, melegvíz-szolgáltatást végző kft., amely a lakosságnak szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel. Ugyanakkor a társaság hőszolgáltatási szerződést kötött egy másik céggel, amelyben az vállalja, hogy az általa üzemeltetett hőrendszer működtetéséhez (keringetéséhez) szükséges villamos energia mindenkori hatósági árát fizeti meg. A szerződés értelmében a hőenergiát szolgáltató cég az üzemeltetéshez szükséges villamos energiát az áramszolgáltatótól cégünkön keresztül vásárolja meg. A fent említett cég által felhasznált villamos energia mennyisége után jogosultak vagyunk-e az energiaadót továbbszámlázni?
Részlet a válaszból: […]energiát. Az áramszolgáltató számlája tartalmazza az energia árát és az energiaadó összegét, valamint a kettő együttes öszszegére felszámított áfa összegét. A számla alapján a távhőtermelő kft. az energia árát és az energiaadó együttes összegét (mint a villamos energia bekerülési értékét) anyagköltségként köteles elszámolni. Amennyiben a távhőtermelő kft. a másik társasággal történt megállapodás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2159
Kapcsolódó tárgyszavak: ,