Olaszországból beszerzett áru fuvarozása Ausztráliába

Kérdés: Egy belföldi vállalkozás Olaszországból szerez be árut, és továbbértékesíti egy ausztráliai magánszemély részére. Az áru közvetlenül mozog Olaszországból Ausztráliába. Hogyan számláznak az egyes szereplők, ha az olaszországi cég bonyolítja le a fuvaroztatást?
Részlet a válaszából: […] ...áfakötelezettséget – ezen belül a számlázási szabályokat, az adómértéket és az áfakötelezettségek teljesítésének országát – alapvetően az határozza meg, hogy az adott ügylet melyik államban teljesül. A termékértékesítések közül ugyanis az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Nyílt végű pénzügyi lízing maradványértékének áfája

Kérdés: A kérdés az, hogy jól járunk-e el, ha a maradványérték le nem vonható áfarészét nem számítjuk bele a bekerülési értékbe, hanem ezt csak a futamidő végén – ha tényleges vásárlás történik – aktiváljuk rá az eszközre?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a lízingszerződés mikor tekinthető (mikor minősül) befejezettnek. Ha a maradványérték megfizetése után, akkor a maradványérték számlázása az utolsó törlesztőrészlet számlázásaként könyvelendő, a felszámított áfa pedig levonható, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Elküldött számlát nem egyenlítik ki

Kérdés: Több éve, hogy megbízóimnak a számlázz.hu-n keresztül küldöm az általam elvégzett munka átutalási számláit. Ha egy elküldött számlát nem teljesítenek többszöri felszólítás ellenére sem, mi a következménye?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kell kezdeni, hogy mi a számlázás elő­feltétele. Elsősorban az, hogy legyen a megrendelővel, a vevővel kötött, az elvégzendő feladatokat részletesen tartalmazó szerződés, természetesen rögzítve azt is, hogy a teljesítés igazolásakor kiállított számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 13.

Bérbeadásnál áramdíj továbbszámlázása

Kérdés: A kft. ingatlan-bérbeadással foglalkozik. Helyes-e, ha a közvetített szolgáltatást az alábbiak szerint számlázzuk tovább? (Továbbszámlázandó tétel: 2023. 12. havi áramdíj.) Továbbszámlázáskor a számlán feltüntetett dátumok: kiállítás dátuma: 2024. 03. 13., teljesítés dátuma: 2024. 03. 13., fizetési határidő: 2024. 03. 31. Kiszámlázott tétel: 2024. 03. hónap járulékos költsége, 2023. 12. havi áramdíj.
Részlet a válaszából: […] ...áramdíjat anyagköltségként kell elszámolni), másrészt, mert nem a valós teljesítés időszakára (2013. 12. hónap) történik a továbbszámlázás.A kérdésben leírt továbbszámlázás ellentétes a számviteli előírásokkal. Tekintettel arra, hogy az áramdíj nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Kártalanítás vagy költségáthárítás

Kérdés: A bérleti szerződés lejáratakor a bérlő visszaadott 5 db kistehergépjárművet kisebb-nagyobb sérüléssel a bérbeadónak. A hibákról jegyzőkönyvet vettek fel. Autószervizzel a hibákat feltárták, a javító cég javítási árajánlatot adott. A javítás egyes esetekben több hét is lehet (alkatrészhiány miatt). A bérbeadó és a bérbevevő megállapodtak, hogy a bérbevevő megfizeti a várható javítás összegét most. Biztosítás nincs. Helyes az eljárás úgy, hogy a bérbeadó a várható javítás összegét a bérbevevő felé most számlázza kártalanítás címén, áfásan az árajánlat alapján? Szerződés szerint a bérbevevőnek kell megfizetnie a kárt.
Részlet a válaszából: […] ...költségek) megtérítése nem minősíthető kártalanításnak. Azt nem indokolt előre számlázni a bérbevevő felé, mert az előre számlázás valójában előleget jelent. A bérbeadó a már elvégzett javítási munkák számláit számlázza tovább (ebben állapodjon meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Társasház- vagy sorházépítésnél egyéni szerződés az építtetőkkel

Kérdés: Az Investment Kft. (építési telkekre társas- vagy sorházakat épít) egyéni szerződéseket köt a jelentkező építtetőkkel. Az építtetők egyénileg szerződnek hitelért bankjukkal. A kivitelezést végző Investment Kft. építi a házakat, számlázza a tulajdonosoknak a kettőjük között kötött szerződés alapján. Ez a szerződés azon alapul, amit a bank meghatározott, és az ügyfél, építtető elfogadott, azzal azonos feltételű. A bankok meghatározzák, hogy milyen készültségi foknál mennek ki a műszaki ellenőreik a készültséget igazolni. Ez bankonként eltérő. A beruházó cég azt követően számlázhat, amikor azt a bank ellenőre igazolta, és ez a meghatározott határ, 60%-os készültségi fok vagy 80% stb. Ha az építkezés meghaladja a banki ellenőr kiérkezésének határát, pl. 60%, az ellenőr ezt igazolja (60%), és a beruházó ennyit számlázhat. Így jelentős összegű eltérés mutatkozik a tényleges teljesítés és az igazolt között. A cég ezt év végén időbeli elhatárolással könyvelte és számolta el. Mi a helyzet, ha 2021-ben elmulasztotta a teljesítéseket figyelembe venni? A számviteli politika szerint a mérlegkészítés időpontja január 31. 2022-re időbeli elhatárolással önellenőrzésként figyelembe lehet venni? Jelentős összegű a hiba, 3 soros mérleg készítendő?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés alapján eladási árat (részteljesítést). A költségelszámolást is ehhez kellene igazítani. Építési-szerelési munka számlázása esetén a még nem számlázható teljesítmény költségeit év végén készletre kell venni, mint befejezetlen termelést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése

Kérdés: Társaságunk 2023-ban szerződést kötött egy új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésére, mivel a korábban használt rendszerre a Microsoft már nem biztosította a licencet. Az új program bevezetésére és testreszabására szerződött a cég, meghatározott mérföldkövenként a részteljesítés arányában számlát állít ki. A program nem minden modulja került átadásra 2023-ban, illetve az utolsó mérföldkő átadására, számlázására várhatóan 2024. 04. 30-ig kerül sor. A program működő modelljei lehetővé tették, hogy a 2024. évre vonatkozó gazdasági eseményeket már az új rendszerben tudjuk rögzíteni. A 2023. évi mérföldkövek számláit hogyan kell könyvelni, illetve a programot milyen dátummal lehet aktiválni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy nem a programot, hanem a modulokat kell külön-külön aktiválni. Az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése alapján a terv szerinti értékcsökkenést a rendeltetésszerű használatbavételtől kell elszámolni. Az üzembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Letéti számlára fizetett készpénz bankköltsége

Kérdés: Az ügyvéd letétet fogad el készpénzben, amit betesz a bankba a letéti számlájára. Ezért az ügyletért a bank jelentős összegű bankköltséget számol fel. Ha a szerződés szerint a banki költség a letétet adó költsége, akkor ez a tétel számlázandó-e, ha igen, milyen áfával? Vagy az ügyvéd követelésként kezeli az ügyféllel szemben, és ő megtéríti ezt az összeget?
Részlet a válaszából: […] ...(az ügyvédnél adóköteles árbevétel lesz, a bankbizonylat áfája levonható). Ha a banki bizonylaton nincs áfa, akkor áfamentes a továbbszámlázás is.Ha az ügyfél az ügyvéddel abban állapodott meg, hogy az ügyfél a letétbe helyezéshez kapcsolódó bankköltséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Tőkekivonáshoz kapcsolódóan a saját tőke rendezése

Kérdés: A tőkekivonással történő jegyzett-tőke-leszállítás törvény adta lehetőség. A jegyzett tőke leszállításával, azzal arányosan a tőketartalék- és az eredménytartalék-csökkenés összegét is elő kell, hogy írják a tulajdonosokkal szembeni kötelezettségként [2000. évi C. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, 37. § (2) bekezdés f) pontja]. A saját tőke összege jelentősen meghaladja a jegyzett tőke összegét. A saját tőkében negatív az eredménytartalék és pozitív a tőketartalék. Van-e bármilyen teendő a saját tőke rendezésében a tőkekivonással történő jegyzett tőke leszállítása előtt? A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség rendezése telek és ingatlan átadásával történik. Jól értelmezzük-e az Áfa-tv. 9. § (1) bekezdését és a 11. § (1) bekezdését, miszerint az eszközök kivonása miatt az ügylet értékesítésnek minősül, és az eszközöket piaci értéken kell eladni?
Részlet a válaszából: […] ...az áfa felszámításával (figyelembe veendő az Áfa-tv. 135. és 136. §-a is]. Könyvelés:– külön a telek és külön az ingatlan számlázása piaci értéken: T 311 – K 961, 467, és ki kell vezetni a könyv szerinti értéket is: T 861 – K 121, 123, majd a T 961 – K...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Teletankból hiányzó üzemanyag megtéríttetése

Kérdés: A gépjármű-bérbeadással foglalkozó kft. a bérbe adott járműveket teletankkal adja át az ügyfeleinek a bérleti szerződésben rögzítetteknek megfelelően, teletankkal is várja vissza az autókat. A bérleti díjnak nem része a bérleti időszak alatt az üzemanyag biztosítása, ez a bérlő feladata. Előfordul, hogy a bérlő nem teletankkal hozza vissza a járművet, ilyenkor a bérbeadó teletankolja a járművet. A saját nevére kapott üzemanyagszámlát szeretné a bérbeadó továbbterhelni a bérbevevőre. Hogyan jár el helyesen a bérbeadó?
Részlet a válaszából: […] ...a bérlőnek és felszámítja rá az áfát.A másodikként leírt megoldást kisebb korrekcióval el lehet fogadni. A bérlő felé történő számlázásnál mindenképpen hivatkozni kell a bérleti szerződés szerinti visszaadáskori teletank-követelményre. Mivel ez a követelmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.
1
2
3
98