Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

21 találat a megadott személygépkocsi-értékesítés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Személygépkocsi értékesítése hulladékként
Kérdés: A kft. a személygépkocsit hulladékként, 48 Ft/kg áron eladta. Ki fizet áfát? Ki igényelhet vissza? Mi a számla tartalma arra vonatkozóan? Hogyan könyvel az eladó?
Részlet a válaszból: […]87. §-ának b) pontja alapján mentes az adó alól. Így az értékesített személygépkocsi eladási árára áfát felszámítani nem kell, természetesen levonható áfa sincs.Amennyiben a kft. a személygépkocsit nem adóalanytól vásárolta, akkor a beszerzést áfa nem terhelhette. Ez esetben a személygépkocsi értékesítésekor, mivel az értékesítést megelőzően a termékhez (a személygépkocsihoz) előzetesen felszámított áfa kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdésének d) pontja szerint nem lenne levonható, az Áfa-tv. 87. §-ának c) pontja alapján szintén mentes az adó alól, azaz fizetendő áfát nem kell felszámítani.A számviteli elszámolás mindkét esetben: az eladási ár: T 311 - K 961, a nyilvántartás szerinti érték kivezetése: T 861 - K 142.Amennyiben a személygépkocsit alkotórészeire, alkatrészeire szétszerelik, és kibontott alkatrészeket, fém- és egyéb hulladékot, használt terméket - elkülönítetten - a várható eladási árukon vásárolt készletként nyilvántartásba veszik (nyilvánvalóan nem egységáron, hanem fajtánként eltérő értéken), akkor az így meghatározott készletre vételi érték a személygépkocsi nettó nyilvántartás szerinti értékét csökkenti (T 21-22 - K 142). Az összes készletre vételi érték nem lehet több, mint a személygépkocsi nyilvántartás szerinti nettó értéke!Az előbbiek szerint készletre vett hulladékok, használt termékek értékesítését a termékértékesítés szabályai szerint kell elszámolni:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8184
2. találat: Személygépkocsi-értékesítés áfája
Kérdés: Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség személygépkocsi értékesítésénél, amennyiben azt nyílt végű pénzügyi lízing keretében szerezték be, és a lízingdíjak előzetesen felszámított adója nem került levonásra?
Részlet a válaszból: […]tekintettel, ha nem termékbeszerzés, akkor szolgáltatásnyújtás, azaz személygépkocsi-bérlet, a bérleti díj a lízingdíj, amire az áfát fel kell számítani. A lízingbe vevő az előzetesen felszámított áfát - tiltó rendelkezés hiányában - levonásba helyezheti, mivel a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsi nem minősül termékbeszerzésnek, nem felel meg az Áfa-tv. 10. §-a a) pontjában foglalt kritériumoknak.A kérdező cégnél tehát helytelenül jártak el, mivel - hangsúlyozni kell - a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsi lízingdíjainak elő­zetesen felszámított áfáját nem vonták le.Ha ezt a személygépkocsit, amit nem termékbeszerzésként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6952
3. találat: Személygépkocsi értékesítése áfamentesen
Kérdés: Céges személygépkocsi eladásakor a számlát az Áfa-tv. 87. §-ának b) pontja szerint áfamentesen lehet kiállítani, mivel vásárláskor az áfa nem vonható le. A számlán ezt tárgyi adómentes áfaként vagy 0 százalékos áfaként kell feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdésének d) pontja szerint nem lenne levonható. Az Áfa-tv. 124. §-a (1) be­kezdésének d) pontja alapján nem vonható le a személygépkocsit terhelő előzetesen felszámított adó.Az Áfa-tv. 169. §-ának m) pontja alapján a számla kötelező adattartama - a kérdésben leírt esetben - az, hogy feltüntetik: "mentes az adó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6660
4. találat: Személygépkocsi-értékesítés áfája (eva)
Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető, az Eva-tv. hatálya alatt maradó kft. olyan személygépkocsit értékesít, amelyet az evás időszak alatt szerzett be. Természetesen az áfát nem volt joga levonni. Az értékesítésről a számlát áfásan vagy áfamentesen kell kiállítani?
Részlet a válaszból: […]ezért az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján nem vonta le a személygépkocsit terhelő elő­zetesen felszámított áfát, függetlenül attól, hogy mint evás kft. sem vonhatta le. Ez esetben az értékesítéskor az Áfa-tv. 87. §-ának b) pontja alapján kell eljárni. Ezen előírás alapján mentes az adó alól a termék (az adott esetben a személygépkocsi)
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5361
5. találat: Nem áfaalanytól beszerzett személygépkocsi értékesítése
Kérdés: A 4695. kérdéshez kapcsolódóan kérdezem: amennyiben a személygépkocsi beszerzése már eleve nem volt áfás (a beszerzés - például - nem áfaalanytól történt), akkor nem alkalmazható az értékesítéskor az áfamentesség? Tehát áfásan kell a számlát is kiállítani és befizetni az adót?
Részlet a válaszból: […]tényszerűen volt áthárított adó, amelyre az Áfa-tv. 124-125. §-ai alapján az adólevonási tilalom beállt. Ebből következően, abban az esetben, ha a beszerzés során előzetesen felszámított adó nem volt, akkor a személygépkocsi értékesítésére nem alkalmazható az Áfa-tv. 87. §-a b) pontjának áfamentesítő szabálya, és így azt a személygépkocsira vonatkozó adókulccsal (25 százalékkal) kell számlázni. A leírtak azt jelentik, hogy amennyiben a személygépkocsi beszerzése nem adóalany magánszemélytől, egyéb nem adóalany szervezettől történt, illetve a személygépkocsi beszerzése olyan adóalanytól történt, aki (amely) áfát nem hárított át [pl. árrésadózást alkalmazó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4846
6. találat: Személygépkocsi értékesítése
Kérdés: Fogászattal foglalkozó kft. (áfamentes a tevékenység jellegére) vásárolt 2008. évben egy új személygépkocsit (a számlát az autószalon áfásan állította ki). Ezt a személygépkocsit 2010-ben el kívánja adni. Az eladáskor fel kell vagy nem kell felszámítani az áfát? (Gondolok itt arra, hogy az adómentes tevékenységet végző cégek a tárgyi eszköz eladásánál nem élhetnek azzal a jogukkal, hogy tárgyi eszközeiket is áfamentesen adják el.)
Részlet a válaszból: […]áfa szempontjából a személygépkocsi is termék. Az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a személygépkocsit terhelő előzetesen felszámított áfa nem vonható le, függetlenül attól, hogy azt adóköteles, illetve adómentes tevékenysége során hasznosítja. Mivel a társaság az előzetesen felszámított áfát a törvény előírása alapján nem vonhatta le, így ezen termék értékesítése mentes az adó alól. A kft. tevékenysége - a kérdés szerint - mentes az adó alól az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján. Az Áfa-tv. 87. §-ának a) pontja alapján mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4734
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Személygépkocsi-értékesítés áfája
Kérdés: Társaságunk 2007-ben személygépkocsit vásárolt, amelynek az áfatartalmát nem vonta le. Ezt a személygépkocsit 2010-ben eladta, de az áfát nem számította fel. Helyesen járt el a társaság?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének d) pontja és 125. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján sem vonható le a személygépkocsi beszerzését terhelő áfa. Az Áfa-tv. 87. §-ának b) pontja alapján mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó elő­zetesen felszámított áfa a 124. és 125. § szerint nem vonható le. Ez az előírás alkalmazandó a 2008. január 1-je előtt történt személygépkocsi-beszerzések esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4695
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Személygépkocsi értékesítése 2008-ban (áfa)
Kérdés: A Számviteli Levelek 168. számában a 3508. kérdésre adott válasz negyedik bekezdése ellentétes az APEH honlapján található, 2008. 07. 16-i válasszal. Válaszukkal azonos esetben mégsem igényelhető vissza a személygépkocsi áfája?
Részlet a válaszból: […]évvel később jelent meg. A kérdéshez kapcsolódó APEH-tájékoztatás szerint: A saját használatra (azaz nem továbbértékesítési céllal) történt személygépkocsi-beszerzés esetén a beszerzést terhelő áfa az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének d) pontjában és 125. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezések együttes olvasatából következően nem levonható, éppen ezért a nem továbbértékesítési céllal, saját használatra vásárolt személygépkocsi további értékesítése esetén az Áfa-tv. 87. §-a b) pontjának adómentesítő szabálya alkalmazandó, még akkor is, ha a személygépkocsi beszerzése 2008. január 1-je előtt történt, azaz amennyiben az adóalany 2008. január 1-jét megelőzően a személygépkocsi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3966
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Személygépkocsi-értékesítés (eva)
Kérdés: Evás egyéni vállalkozó vagyok, és azt olvastam, hogy az evás időszak előtt vásárolt személyautó eladási ára után 25% evát kell fizetni. Kérdésem: abban az esetben is, ha az autót már a vállalkozás előtt vásároltam, mondjuk 1998. évben, vállalkozó lettem 2000. évben, az evába meg beléptem 2004-ben, az autót meg most adtam el 2007. évben, az eladási ár teljes összege után meg kell fizetnem?
Részlet a válaszból: […]számlát kell kiállítania, akkor a kapott ellenérték evás bevétel lesz, akkor is, ha azt a vállalkozás előtt vásárolta. Ha magánszemélyként történik
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3617
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Személygépkocsi értékesítése Közösségen belül
Kérdés: Cégünk új személygépjárművek értékesítésével és gépjármű-szervizeléssel foglalkozik. Közösségen belüli állampolgár szeretne tőlünk új személygépjárművet és alkatrészt vásárolni. Nem tudjuk, hogyan kell ezen ügyleteket lebonyolítani, számlázni. Feltettük a kérdést az APEH levelezőoldalára. A válaszból az derül ki, ha itt Magyarországon nem helyezzük forgalomba az új személygépkocsit, és nem így adjuk el a közösségi adóalanynak vagy magánszemélynek, akkor az belföldi értékesítésnek minősül. Így van ez?
Részlet a válaszból: […]teljesítménye meghaladja a 7,2 kW-ot. Újnak pedig az a közlekedési eszköz minősül, amely legfeljebb 6000 km-t futott, vagy az, amelynek első forgalomba helyezésétől legfeljebb 6 hónap telt el. Az új közlekedési eszköz értékesítése, ha azt az értékesítés közvetlen következményeként másik tagállam területére, de még az Áfa-tv. értelmében vett Közösség területére fuvarozzák, szállítják el, adómentes Közösségen belüli értékesítésnek minősül. Az, aki az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítését a Közösség más tagállamában illetőséggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3342
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést