Egy szoftver három szoftverkénti aktiválása

Kérdés: Társaságunk egy informatikai céggel közösen fejleszt szoftvert. Ezt a szoftvert 3 szervezeti egység, költségviselő is használja. A jelenlegi tárgyieszköz-könyvelés során a havi értékcsökkenést csak egy költségviselőre tudjuk könyvelni. A kontrollingosztály javaslata az, hogy a szoftvert ne 1, hanem 3 szoftverként aktiváljuk, és így oldjuk meg azt, hogy 3 költségviselőre (szervezeti egységre) legyen az értékcsökkenés elszámolva. Helyes ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Ebből egyértelműen következik, hogy egyetlen eszközt (szoftvert) nem lehet 3 eszköznek (3 szoftvernek) tekinteni, és 3 szoftverként aktiválni csak azért, hogy a terv szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Szoftver-előfizetés számlája

Kérdés: Mérnöki iroda szoftver-előfizetéshez kapcsolódóan fogad be számlát. Az időszak 3 év. Akönyvekben szolgáltatás igénybevétele, időbeli elhatárolás alkalmazásával, illetve vagyoni értékű jogként, értékcsökkenéssel helyes az elszámolás?
Részlet a válaszából: […] ...válasz alapvetően attól függ, hogy a szoftver-előfizetés számláját milyen tartalmú szerződés támasztja alá. A kérdező viszont nem tesz említést a számlát alátámasztó szerződésről.Szoftverek esetében az a jellemző, hogy a szoftver tulajdonosa ellenérték fejében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Vásárolt szoftver minősítése

Kérdés: A CNC-megmunkálással foglalkozó kft. szoftvert vásárolt a géphez. Melyik főkönyvi számlán kell kimutatni, valamint alkalmazható-e rá az értékcsökkenési leírás?
Részlet a válaszából: […] ...választ kezdjük azzal, hogy nem szoftvert vásárolt a kft., hanem csak a szoftver használati jogát, amely jellemzően több géphez használható, amelyet az immateriális javak között vagyoni értékű jogként kell kimutatni, célszerűen a 113. Vagyoni értékű jogok számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Szoftverlicencek adásvétele

Kérdés: Az általunk könyvelt vállalkozás (többek között) szoftverlicencek adásvételével foglalkozik. A munkánk során azonban egyre többféle licencezési konstrukcióval találkozunk, és ezek helyes számviteli elszámolását szeretnénk egyeztetni. A kérdésfeltevés mindegyik esetben az adásvételnek a viszonteladó cég könyveiben történő elszámolására vonatkozik. Időbeli korlátozás nélküli licenc (örökös szoftverhasználati jogosultság) adásvétele esetén jól gondoljuk-e, hogy termékértékesítésként kezelendő, és a nettó eladási ár a tárgyév nettó árbevétele, a nettó beszerzési érték pedig a tárgyév elábéjeként könyvelendő? Időben korlátozott szoftverhasználati jogosultság (egyre gyakrabban szoftver- vagy licencbérlet elnevezéssel) esetén, amikor a határozott idő lejárta után a végfelhasználó nem jogosult a szoftvert tovább használni, közvetített szolgáltatásról van szó, ezáltal - amennyiben a szoftverhasználati jogosultság időtartama több üzleti évet érint, mivel a vevő több évet fizet ki előre - jól gondoljuk-e, hogy a viszonteladónak a nettó árbevételt is és a nettó beszerzési értéket is (amely lehet igénybe vett szolgáltatás vagy közvetített szolgáltatás) az érintett üzleti évek között el kell határolnia? Hogyan kezelendő a fenti két licenctípushoz jellemzően hozzákapcsolt szoftverkövetés elnevezésű szolgáltatás, amely arra jogosítja fel a végfelhasználót, hogy a megvásárolt szoftverkövetés időtartama alatt hozzáférhet a licencekhez kapcsolódó frissítésekhez és bizonyos támogatási szolgáltatásokhoz, amelyeket a licenc kibocsátója/jogtulajdonosa nyújt? A szoftverkövetést a viszonteladó cég a licencekkel együtt megvásárolja, és továbbértékesíti. Jól gondoljuk-e, hogy a fenti szoftverkövetés minden esetben szolgáltatásnak minősül, így amennyiben az több évet érint (a vevő több üzleti évre vonatkozóan megvásárolta), mind a szoftverkövetéshez kapcsolódó nettó árbevételt, mind a nettó beszerzési költséget az érintett üzleti évek között el kell határolni? Természetesen, amennyiben a viszonteladó cég bármiféle szolgáltatást nyújt az általa viszontértékesített szoftverekhez kapcsolódóan, ott - több üzleti év érintettsége esetén - a kiszámlázott árbevétel az üzleti évek között elhatárolandó.
Részlet a válaszából: […] ...terjedelmes kérdés - különösen a szoftverkövetés vonatkozásában - a megszokottól érdemileg eltérő számviteli elszámolást takar, amely elszámolás a számviteli törvény tételes előírásaival nem egyeztethető össze. Ezért indokolt a különféle...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Szoftverlicenc nyilvántartása

Kérdés: Partnercégünk szoftverlicenceket vásárol Amerikából. A szoftverek e-mailen érkeznek. A szoftver vásárlói egy sorozatszámot kapnak, amelynek használatával telepíteni, aktiválni, használni tudják a szoftvert. A licenc a vásárláskor elérhető legfrissebb szoftververzió használatára jogosít. A szoftvert időbeni korlátozás nélkül használhatják a jövőben, a szoftverkövetés is megvásárolható. Minek minősül a szoftverlicenc akkor, amikor azt megvásárolják?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtak alapján a szoftverlicenc akár immateriális jószág is, akár szolgáltatás is lehet. Ennek eldöntéséhez azt kellene tudni, hogy a szoftverlicenc vásárlásakor számlázott és fizetett összeg milyen időtávra szól. Ha ez az időtartam nem haladja meg az egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Szoftverfejlesztés miatti átsorolás

Kérdés: A szoftverfejlesztéssel foglalkozó társaság 2013-ban létrehozott egy szoftvert, amelyet a filmgyártásnál lehet használni. A szoftver használatát díjfizetés ellenében megosztotta a szoftvert használni szándékozókkal. A megosztást egyfajta bérletként értelmezhetjük, a bérbevevő a használat jogán túlmenően más jogot nem kap. A szoftver nem hozta azt az árbevételt, amelyet elvártak tőle. 2016-ban elkezdtek vevőt keresni. A vevőjelölt a vételi szándékát erős szoftverfejlesztési feltételekhez kötötte. A szoftverfejlesztés valamennyi felmerült költségét a vevőjelölt óradíjalapon megtérítette. A társaság a szoftverfejlesztés ideje alatt is bérbe adta a szoftvert. A társaság a szoftverfejlesztés során olyan módosításokat, kiegészítő fejlesztéseket végzett, amelynek elsődleges célja a vevő igényeihez történő alakítása volt. A szoftvert 2017-ben a vevőjelölt felé értékesítik. A szoftver eszközének értékesítését a befektetett eszköz értékesítéseként, vagy mint készletként történő értékesítést kell elszámolni? Hogyan kell a társaság befektetett eszközeként nyilvántartásba vett szoftverén a vevő igényeinek megfelelő fejlesztést számvitelileg kezelni? Milyen tényezőket, ismérveket kell figyelembe venni a társaság eszközének értékesítése és annak befektetett eszköz és forgóeszköz közötti átsorolása meghatározásával kapcsolatban? (Az Szt.-ben nincs részletes felsorolás.) A tárgyieszköz-értékesítés nem jelent automatikus átsorolást? Milyen ismérvekkel lehet a társaság esetében eldönteni az Szt. 23. §-a (4)-(5) bekezdésében rögzítettek elvégzésének szükségességét vagy szükségtelenségét?
Részlet a válaszából: […] ...végzők igyekeznek olyat is a számviteli előírásokba belemagyarázni, ami annak a közelében sincs! Válaszok a kérdésekre:A szoftvert a társaság szoftverfejlesztés után is - helyesen - az immateriális javak között mutatja ki, amikor azt értékesíti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Szoftver bevezetése előtt felmerült költségek

Kérdés: Cégünk vállalatirányítási rendszert vezet be. A beüzemelést megelőzően ehhez külső oktató segítségét veszi igénybe, akihez külföldre kell utazni, illetve távoktatás keretében történik az oktatás. A munkavállalók oktatás idejére járó bére + járulékok, illetve a kiküldetés költségeit hogyan kell elszámolni? Mi képezi az átszervezés bekerülési értékét? Alapítás-átszervezésként könyvelendők a felmerült kiadások a szoftver "éles" használatának megkezdésekor? A szoftver próbaüzeme már aktiválásnak számít? A szoftver nem kerül a cég tulajdonába, ahhoz használati jogosultságot vásárol a cég.
Részlet a válaszából: […] ...lenne a válasz, ha a szoftver a cég tulajdonába kerülne, mert akkor minden költség, ami a szoftver rendeltetésszerű használata érdekében merül fel, része lenne a szoftver bekerülési értékének.A leírtak alapján a cég csak a szoftver használati jogát fogja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 21.

Közös finanszírozású szoftver hasznosítása

Kérdés: Közös finanszírozású szoftverfejlesztés. Minden kiadás a magyar partnernél jelenik meg. A költségek 50 százalékáról kimenő számla készül programfejlesztés címen a külföldi felé. A megállapodás szerint a szoftver üzembe helyezése után a tulajdonjog aránya fele-fele lesz, mindketten (a magyar és a külföldi is) rendelkeznek forráskóddal, szabadon használhatják, és használatba adhatják a szoftvert. A hasznosításból származó bevételen osztoznak. Üzembe helyezés után a forráskód átadásával a tulajdonjog egyharmad részét értékesítették egy harmadik félnek. A további hasznosításból az a fél is részesedik és a további fejlesztésfinanszírozásban is részt vesz a tulajdoni hányadnak megfelelően egyharmad részben. A szoftver milyen értékben kerül nyilvántartásba a magyar fejlesztő könyveiben a fejlesztés során, az üzembe helyezéskor? Melyik bevételi számlán számolható el a külföldi által fizetett fejlesztés-finanszírozási rész a magyar fejlesztő könyveiben? Az egyharmad rész tulajdonjog-értékesítésével hogyan változik a szellemi termék nyilvántartási értéke a magyar tulajdonosnál? A három tulajdonos közös fejlesztése hogyan változtatja meg a magyar tulajdonos könyveiben a szoftver értékét?
Részlet a válaszából: […] ...több tulajdonosa lehet. A számviteli, a társaságiadó-törvényi előírások valójában kizárják azt, hogy egy eszköz (például a szoftver) több tulajdonos könyveiben kerüljön kimutatásra. A számviteli előírások szerint a mérleget leltárral kell alátámasztani,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Szoftverhez tanácsadó igénybevétele

Kérdés: Cégünk új vállalatirányítási szoftvert vezet be. Ehhez a cég külföldi anyavállalatától tanácsadót is igénybe vesz. A megállapodás szerint kb. fél éven keresztül hetente egy alkalommal jön a tanácsadó külföldről. A tanácsadásért díjat nem számítanak fel, azonban minden járulékos költséget cégünknek kell megfizetnie (taxi, szállás, étkezés, repülőjegy). Ezek a járulékos költségek aktiválhatók-e? Az étkezés költségei és annak esetleges adója aktiválható?
Részlet a válaszából: […] ...tehát az eszköz üzembe helyezése, raktárba történő beszállítása.A kérdésből nem derül ki, hogy a vállalatirányítási szoftvert rendeltetésszerűen használatba vették-e. A szoftver beszerzését közvetlenül az immateriális javak között kell könyvelni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 18.

Anyavállalati szoftver használata

Kérdés: Cégünk USA-beli anyavállalata új szoftvert fog alkalmazni valamennyi vállalatnál. Az ehhez szükséges országonkénti adaptálások, a helyi törvényeknek való megfelelés miatt költségek merülnek fel, amelyet a programnak kezelnie kell. Ezeket a költségeket az anyavállalat továbbterheli az érintett vállalatokra. Arról nincs információnk, hogy az anyavállalat a szoftver tulajdonjogát vagy használati jogát szerezte-e meg, esetleg csak bérli a szoftvert, ezért mindegyik lehetőségre kérnénk a helyes könyvelési tételeket megadni a felmerülő költségek elszámolására.
Részlet a válaszából: […] ...leányvállalatnál a költségek elszámolása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az USA-beli anyavállalat milyen módon jut hozzá a szoftver használatához. A magyar vállalat biztosan nem szerzi meg a szóban forgó szoftver tulajdonjogát. Így a szellemi termékként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 19.
1
2
3