Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott taggyűlés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Taggyűlésen való részvétel

Kérdés: A kft. taggyűlésén a kft. ügyvezetője, aki egyben tag is, szavazhat-e az ügyvezető visszahívásáról?
Részlet a válaszból: […]nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, aki a társasággal fennálló társasági jog jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6065
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Kéttagú társaság taggyűlése

Kérdés: A kétszemélyes társaság "zárszámadó" taggyűlésére a kisebbségi tulajdonos nem megy el. A többségi tulajdonos a megismételt taggyűlésen dönthet?
Részlet a válaszból: […]A taggyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége (51 százaléka) képviselve van. A társasági szerződés ennél nagyobb részvételi arányt is előírhat. Ebből az is következhet, hogy csak akkor határozatképes a taggyűlés, ha minden szavazat jelen van. Ebben a - nem jellemző - esetben a megismételt taggyűlés összehívásának a feltételeit a társasági szerződésben rögzíteni kell. Nyilvánvaló, hogy a megismételt taggyűlés a kisebbségi tulajdonos részvétele nélkül is határozatképes lehet. Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 233. számában - 2010.12.02.) Észrevétel: Olvasónk a Számviteli Levelek 230. számában a 4753. számú kérdésre adott válaszunkhoz kapcsolódóan tett észrevételt. Az észrevétel szerint a Gt. 93. §-ának (3) bekezdésének azon előírása, hogy a határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van, nem jelenti azt, hogy a kétszemélyes bt.-nél többségi tulajdonos nem lehet. Ez következik a Gt. azon rendelkezéséből, hogy a társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet. Ha a megismételt taggyűlés rendje szabályozva van a társasági szerződésben, akkor a tagok gyűlése akkor is határozatképes lehet, ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4753
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Éves beszámoló elfogadása

Kérdés: A társaságnak két tulajdonosa van, 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal. Az egyik tulajdonos elfogadja az éves beszámolót, a másik nem. Mi történik ilyenkor, hiszen a taggyűlés nem fogadta el az éves beszámolót? Mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]kérdés, melyik előírás az erősebb, az, hogy a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott legyen a beszámoló, vagy 150 napon belül letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. Úgy is megfogalmazható a kérdés, jóváhagyás nélkül letétbe helyezhető-e, illetve közzétehető-e az éves beszámoló. A válasz megadásánál abból kell kiindulni, hogy miért kell éves beszámolót készíteni. Az új Szt. preambulumában megfogalmazottakból következik: azért, hogy a piac szereplői számára hozzáférhető, döntéseiket megalapozó információk álljanak rendelkezésre az adott szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A hivatkozottak alapján a kérdésre a válasz az, a taggyűlés által el nem fogadott éves beszámolót is letétbe kell helyezni, közzé kell tenni. Ha ezen követelménynek az adott társaság nem tesz eleget, valójában az új Szt. előírásait, a számviteli fegyelem követelményeit sérti meg. Természetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 427
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,