Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott támogatás (arányosítás) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Támogatás tőketartalékba, jogszabályi előírás nélkül

Kérdés: Az MVH-tól támogatást nyertünk eszközfejlesztésre. Az utófinanszírozási összeget a tőketartalékba kellett könyvelni, nem bevételre. Az eszköz után az értékcsökkenési leírást a 2013. év végén elszámoltuk. A tőketartalékból hogyan kell kivezetni az értékcsökkenési leírást? Hogyan vezethető ki a támogatás, mivel az összeg soha nem lehet bevétel?
Részlet a válaszból: […]nevesítette a hatályos jogszabály számát, paragrafusát (a jogszabályi helyet), akkor az így kapott támogatást jogszerűen nem lehet a tőketartalékba helyezni, azt csak rendkívüli bevételként lehet elszámolni, majd halasztott bevételként időbelileg el kell határolni.A támogatás tőketartalékba helyezése valójában tőke­juttatás. Ezért a támogatónak a támogatási szerződésben rögzítenie kell azt is, hogy azt a tőkejuttatást a támogatott meddig (általában az eszköz várható élettartama végéig) nem használhatja fel. Ezen időtartamra a támogatás összegét a lekötött tartalékba át kell vezetni (T 412 - K 414). Az Szt. 38. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján a tőketartalékból kell lekötni, és a lekötött tartalékba átvezetni a 36. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a tőketartalékba helyezett összeg azon részét, amelyet a jogszabályban, szerződésben, megállapodásban rögzített feltételek nemteljesítése esetén részben vagy egészen vissza kell fizetni.Ha a kérdés szerinti támogatás jogszerűen került a tőketartalékba, akkor azt a támogatási szerződésben rögzített feltételek teljesítéséig a lekötött tartalékba át kell vezetni. A támogatónak kell rendelkeznie arról, hogy a támogatott a támogatást "mikortól tekintheti sajátjának",[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6294

2. találat: Állami támogatás miatti arányosítás

Kérdés: Egy gabona, vetőmag, takarmány nagykereskedésével foglalkozó kft. 2004. május 2-án pályázatot nyújtott be - vissza nem térítendő támogatásra - magtisztító és raktározó csarnok létesítésére, melynek összértéke 50 097 645 forint. Ezen projekt megvalósításának kezdési időpontja 2004. 05. 17., és befejezésének időpontja 2004. 10. 31. A magtisztító és raktározó csarnok felépítése határidőre megtörtént, mely idő alatt a cég a beruházás áfáját visszaigényelte. Az elnyert támogatás 2006. június hónapban került a cég számlaszámára, mely összegből másnap a cég befizette az 5 663 650 forint áfát (a kapott támogatás 25 százalékos áfája). Helyesen járt-e el a cég, amikor a támogatás megérkezése után befizette az elnyert támogatás 25 százalék mértékű áfaösszegét, de nem 2004. évre vonatkozó önrevízió keretében? Hogyan kell a számvitelben elszámolni: rendkívüli bevételként, halasztott bevételként elhatárolni a tárgyévi értékcsökkenés figyelembevételével stb.?
Részlet a válaszból: […]hanem azt a beszerzés időpontjára visszamenőlegesen kell elvégezni. Miután az arányosítás elvégzéséhez szükséges adatok csak 2006-ban lettek ismertek, ezért a levonható adót 2004-re vonatkozóan önellenőrzéssel kell meghatározni. A beruházáshoz kapcsolódó, le nem vonható áfa a beruházással megvalósított tárgyi eszközök bekerülési értékét növeli. Így az önellenőrzéssel a tárgyi eszközök aktiválás előtti értékét kell a támogatással arányosan (de együttesen 5 663 650 forinttal) növelni. Az így megnövelt bruttó érték figyelembevételével kell az évenként elszámolandó értékcsökkenési leírást is módosítani (növelni). 2004. évi aktiválás esetén - az önellenőrzés eredményeként - már 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban is csökken az egyes évek adózás előtti eredménye több értékcsökkenési leírás elszámolása miatt, ezért a társasági adót is módosítani kell. A 2006-ban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3210
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Támogatással kapcsolatos arányosítás

Kérdés: A cég GVOP beruházási támogatást fog kapni, előre láthatóan decemberben. A támogatás részben 2005-ös, részben 2006-os beszerzésekhez kapcsolódik (30 százalékos lesz). 2005-ben a teljes áfa összegét levonásba helyeztük. Mi a helyes megoldás a 2005. évi beszerzésekhez kapcsolódó áfamódosítás tekintetében? a) Mivel egyértelműen elkülöníthető és megállapítható az áfa összege, ezzel az összeggel az aktuális hónap (pl. december) levonható áfáját lehet módosítani, vagy b) az aktuális havi áfabevallásban arányosítani kell? c) vagy 2005-ös sok havi áfabevallást kell önellenőrizni?
Részlet a válaszból: […]támogatásból finanszírozott termékek körét, tehát arányosítás nélkül meg lehet határozni a le nem vonható adó összegét, akkor ezt a módszert kell alkalmazni minden egyes beszerzésre vonatkozóan az adott elszámolási időszakban. Amennyiben a tételes elkülönítés nem járható, akkor az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3074
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Támogatások minősítésének változása 2005. évben

Kérdés: 2004-ben és 2005-ben munkabér-támogatásban részesültünk (68/1996. Korm. rendelet alapján), és utazásiköltség-térítéshez kapcsolódó támogatásban (39/1998. Korm. rendelet és 78/1993. Korm. rendelet) a munkaügyi hivataltól. Ezeket annak idején bevontuk az arányosításba. Önrevízió útján vissza tudjuk kérni az akkor vissza nem igényelt összeget?
Részlet a válaszból: […]rendelkezéseit kell alkalmazni, azaz nem kell az arányosításba bevonni. A hivatkozott (22) bekezdésben megjelölt jogszabályok alapján kapott támogatást a módosítás hatálybalépésétől (2005. 05. 10-étől) nem kell az Áfa-törvény - akkor még hatályos - 38. §-ának (1) bekezdése szerinti arányosításnál, továbbá 3. számú mellékletének I. része szerinti arányosítás során a nevezőben számításba venni. A hivatkozott törvényi előírás visszamenőleges hatályú, úgy kell alkalmazni, mintha már 2004-ben is hatályos lett volna. A kérdésben szereplő társaságnál az államháztartási támogatást az egyéb bevételek között kellett elszámolni, az arányosítást pedig az Áfa-tv. 3. számú melléklete I. része szerint kellett elvégezni. Ennek a korrekcióját kell - a hivatkozott törvényi előírás változása miatt - elvégezni. Az Áfa-törvény 3. számú melléklete I. része szerinti levonási hányad kiszámítását ismételten el kell végezni. A kérdésben szereplő támogatások 2004. január 1-je utáni folyósításától kezdődően az áfa-visszaigénylés, az áfabevallás helyesbítése időpontjáig kell a számítást ismételten elvégezni, meg kell állapítani a korábban levont és a megismételt számítás során levonható áfa különbözetét, és annak összegével kell korrigálni a levonható áfa összegét. A társaság 2004-2005-ben jogszerűen járt el, amikor az előzetesen felszámított áfának a szóban forgó támogatásokkal arányos részét nem vonta le. Így a leírt módon történő korrekció - számviteli szempontból - nem tekinthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2662
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Reklám vagy támogatás

Kérdés: Kiadványunk a régió gazdasági-kulturális életével foglalkozik, árbevétele a cégek hirdetéseiből van. Egyes önkormányzatok - erejükhöz mérten - támogatják a kiadvány megjelenését. Akkor is írnánk róluk, ha egy fillérrel sem támogatnák a kiadványt. Az így jóváírt pénz tekinthető-e támogatásnak? Ha igen, akkor államháztartási támogatásnak minősül? Különös tekintettel az áfaarányosítás előírásaira.
Részlet a válaszból: […]attól függ, mit írtak az önkormányzatokról. Amennyiben az önkormányzatokról készített anyagok, riportok kimerítik a reklám fogalmát, reklámjellegük van, akkor a kapott összeg nem támogatás, hanem a kiadványban megjelenő reklámtevékenység ellenértéke, amelyet - az általános szabályok szerint - számlázni kell. Ellenkező esetben államháztartási támogatás. Megjegyezzük, célszerű az önkormányzatokkal szerződést, megállapodást kötni, és abban rögzíteni, hogy az általuk adott pénz az önkormányzatnak a közösségi érdekeket szolgáló kiadvány megjelenését elősegítő támogatása,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2631
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Vissza nem térítendő államháztartási támogatás áfája

Kérdés: ISO minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez kért a társaság a GKM-től 50 százalék, illetve fix összegű vissza nem térítendő támogatást. Ez a bevezetéssel kapcsolatosan felmerült kiadások és költségek áfatartalmának 50 százalékos visszaigénylését teszi lehetővé? Ha igen, akkor minden bejövő számla áfatartalmának 50%-át lehet visszaigényelni, vagy a támogatás hónapjában egy öszszegben?
Részlet a válaszból: […]támogatást! Amennyiben az ISO minőségbiztosítási rendszer bevezetésének költségei fedezetére adta a vissza nem térítendő támogatást (ami valószínűsíthető!), akkor az Áfa-tv. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve a 38. § (4) bekezdése szerint kell az előzetesen felszámított áfát levonható és le nem vonható hányadra megbontani, mindkét esetben az Áfa-tv. 3. számú melléklete I. részében előírtak szerint. Az Áfa-tv. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja a kizárólag az adólevonásra jogosító, támogatásból is finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó beszerzések esetén alkalmazható. Az ISO minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez adóköteles bevétel nem kapcsolódik, így a 3. számú melléklet I. részében előírt képlet alkalmazása esetén a levonható áfa nulla lesz, azaz minden kapcsolódó beszerzés áfáját költségként kell elszámolni. Az Áfa-tv. 38. §-a (4) bekezdésének alkalmazása viszont azzal jár, hogy az adóéven belül minden áfabevallási időszakban meg kell osztani a társaságnál - elkülönítetten ki nem mutatott - az adóév kezdetétől előzetesen felszámított áfát levonható és le nem vonható hányadra, a már hivatkozott képlet alapján, az év elejétől göngyölített adatokkal. A képlet alkalmazásából az következik, hogy az ISO minőségbiztosítási rendszer bevezetésének számlázott tételeiben előzetesen felszámított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2378
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Eszközbeszerzés-támogatás

Kérdés: Bolti korszerűsítésre és eszközbeszerzésre GKM-től 10 millió forintos támogatást nyert a cég. Az eszközök támogatását a nettó összegre kapták. Az elbírálás 2003. december 30-án megtörtént, szerződéskötésre 2004. május 7-én került sor. Az eszközök beszerzése a szerződéskötés után történt meg. A támogatás miatt a levonható áfát arányosítani kell, vagy még a 2003. évi szabályok érvényesülnek?
Részlet a válaszból: […]alapján az olyan adóalanynak, akinek beruházásához kapcsolódó támogatására 2004. január 1-jét megelőzően
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2213
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Arányosítási kötelezettség alóli mentesítés

Kérdés: Nem világos számunkra a 2003. évi XCI. törvény 211. § (16) bekezdésének alkalmazása. E rendelkezés alapján mely támogatások mentesülhetnek az arányosítási kötelezettség alól? Vállalkozásunk a 12/2003. (II. 7.) FVM rendelet alapján vágósertések után járó termelési támogatását 2004-ben igényelte, melynek összegét tavaly ki is utalták cégünk számlájára. E támogatás tekintetében kellett volna-e arányosítanunk vagy sem?
Részlet a válaszból: […]január 1. napja előtt kiadott hazai jogszabály (kormány-, illetve miniszteri rendelet) alapján a XII. fejezet 10.5.2. Költségvetésből működő támogatások, valamint a XII. fejezet 10.6. Állatkártalanítás és állatihulladék-megsemmisítés előirányzatok terhére fizetnek vagy fizettek ki - függetlenül attól, hogy azokat az APEH, a Magyar Államkincstár vagy az FVM Költségvetési Iroda folyósította, illetve folyósítja -, figyelmen kívül kell hagyni az arányosítási szabályok alkalmazásakor. Ezen arányosítás alóli mentességnek csak az a feltétele, hogy az e támogatásokról rendelkező hazai jogszabály 2004. január 1-jét megelőzően kihirdetett legyen. Következésképpen a 2004. január 1-je előtt kiadott jogszabályon alapuló agrártámogatásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2099
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Arányosítási kötelezettség

Kérdés: Kizárólag adóköteles növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozás vagyunk. 2004 első félévében arányosítási kötelezettséget keletkeztető állami támogatásban részesültünk. Szeretnénk megtudni, hogy már év közben - a támogatás folyósításának időpontjában - arányosítanunk kellett volna, vagy megfelelően jártunk-e el akkor, amikor e kötelezettségünknek csak a 2004. évi utolsó adómegállapítási időszakról szóló bevallásunkban tettünk eleget?
Részlet a válaszból: […]1-et alkalmazzon. Ezáltal nyílt volna meg azon lehetősége, hogy a tárgyévi tényleges adatok alapján elvégzendő év végi adókorrekciót (mely pótlólagos befizetendő adót keletkeztet) csak a bevallás gyakoriságának megfelelő utolsó időszaki bevallásában rendezze. A 100%-os levonási hányad alkalmazása azonban - mivel e kérdésben egységes álláspont a jogalkotó és az adóhatóság között sokáig nem született, az eltérő értelmezések azonban nem eredményezhetik az adózók hátrányos helyzetbe kerülését - csak egyszeri alkalommal, kizárólag a 2003-2004. év vonatkozásában alkalmazható. Fontos hangsúlyozni tehát, hogy 2005-ben, illetve azt követően erre már nincs lehetőség. Ez alapján pedig megállapítható, hogy azok az adóalanyok, akik 2004-ben nem folytattak adóköteles tevékenységet, vagy folytattak, de államháztartási támogatásban nem részesültek, 2005-ben már nem alkalmazhatják[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2097
Kapcsolódó tárgyszavak: ,