Több eszközhöz kapcsolódó támogatás, arányosítás

Kérdés: A kft. vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatott eszközök hasznos élettartama 3, 7, 10 és 30 év, maradványérték még nem lett megállapítva. A támogatás összege időbelileg elhatárolásra került, bevételként az eszközök értékcsökkenésével azonos mértékben lesz elszámolva. Az elszámolás módja: a támogatás összege osztva a támogatott eszközök könyv szerinti értékével. Az így kapott arányszámmal megszorozva az évenként elszámolt értékcsökkenést, kapjuk meg azt az összeget, amelyet időszakonként a passzív időbeli elhatárolásokból vissza kell vezetni a rendkívüli bevételek közé. Ha az eszköznél van maradványérték, a maradványértékre jutó támogatás az eszköz nyilvántartásból való kivezetéséig a passzív időbeli elhatárolások között marad. Másik lehetőség, amelynek során a halasztott bevételeket a hasznos élettartam alatt kell feloldani, ezért a maradványértékre már nem tartható vissza halasztott bevétel. Melyik megoldás a szabályszerű?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a helyes választ az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése adja meg: a támogatásonként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Támogatás tőketartalékba, jogszabályi előírás nélkül

Kérdés: Az MVH-tól támogatást nyertünk eszközfejlesztésre. Az utófinanszírozási összeget a tőketartalékba kellett könyvelni, nem bevételre. Az eszköz után az értékcsökkenési leírást a 2013. év végén elszámoltuk. A tőketartalékból hogyan kell kivezetni az értékcsökkenési leírást? Hogyan vezethető ki a támogatás, mivel az összeg soha nem lehet bevétel?
Részlet a válaszából: […] A számviteli elszámolás csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehetséges. A kérdésből nem derül ki, hogy az eszközfejlesztésre kapott támogatást miért könyvelték a tőketartalékba? Azért, mert mondták, vagy mert a támogatási szerződésben rögzítették, és ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Állami támogatás miatti arányosítás

Kérdés: Egy gabona, vetőmag, takarmány nagykereskedésével foglalkozó kft. 2004. május 2-án pályázatot nyújtott be – vissza nem térítendő támogatásra – magtisztító és raktározó csarnok létesítésére, melynek összértéke 50 097 645 forint. Ezen projekt megvalósításának kezdési időpontja 2004. 05. 17., és befejezésének időpontja 2004. 10. 31. A magtisztító és raktározó csarnok felépítése határidőre megtörtént, mely idő alatt a cég a beruházás áfáját visszaigényelte. Az elnyert támogatás 2006. június hónapban került a cég számlaszámára, mely összegből másnap a cég befizette az 5 663 650 forint áfát (a kapott támogatás 25 százalékos áfája). Helyesen járt-e el a cég, amikor a támogatás megérkezése után befizette az elnyert támogatás 25 százalék mértékű áfaösszegét, de nem 2004. évre vonatkozó önrevízió keretében? Hogyan kell a számvitelben elszámolni: rendkívüli bevételként, halasztott bevételként elhatárolni a tárgyévi értékcsökkenés figyelembevételével stb.?
Részlet a válaszából: […] Függetlenül attól, hogy az adózó a konkrét beruházáshozkapcsolódó támogatást csak 2006-ban kapta meg ténylegesen, a 2004-benmegtörtént beruházás okán még alkalmaznia kell a 2005. december 31-éig hatályosÁfa-tv. 38. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti arányosítást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.

Támogatással kapcsolatos arányosítás

Kérdés: A cég GVOP beruházási támogatást fog kapni, előre láthatóan decemberben. A támogatás részben 2005-ös, részben 2006-os beszerzésekhez kapcsolódik (30 százalékos lesz). 2005-ben a teljes áfa összegét levonásba helyeztük. Mi a helyes megoldás a 2005. évi beszerzésekhez kapcsolódó áfamódosítás tekintetében? a) Mivel egyértelműen elkülöníthető és megállapítható az áfa összege, ezzel az összeggel az aktuális hónap (pl. december) levonható áfáját lehet módosítani, vagy b) az aktuális havi áfabevallásban arányosítani kell? c) vagy 2005-ös sok havi áfabevallást kell önellenőrizni?
Részlet a válaszából: […] Az arányosítási kötelezettség az Áfa-tv. alkalmazásaszempontjából "másodlagos" lehetőség. Amennyiben egyértelműen el lehetkülöníteni a támogatásból finanszírozott termékek körét, tehát arányosításnélkül meg lehet határozni a le nem vonható adó összegét, akkor ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.

Támogatások minősítésének változása 2005. évben

Kérdés: 2004-ben és 2005-ben munkabér-támogatásban részesültünk (68/1996. Korm. rendelet alapján), és utazásiköltség-térítéshez kapcsolódó támogatásban (39/1998. Korm. rendelet és 78/1993. Korm. rendelet) a munkaügyi hivataltól. Ezeket annak idején bevontuk az arányosításba. Önrevízió útján vissza tudjuk kérni az akkor vissza nem igényelt összeget?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy igen, visszakérhető.A 2005. évi XXVI. törvény 20. §-a kiegészítette a 2003. éviXCI. törvény 211. §-át egy (22) bekezdéssel, amelyet 2004. január 1-jétől -tehát visszamenőlegesen – kell alkalmazni. Ez az előírás számos jogszabályalapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 8.

Reklám vagy támogatás

Kérdés: Kiadványunk a régió gazdasági-kulturális életével foglalkozik, árbevétele a cégek hirdetéseiből van. Egyes önkormányzatok – erejükhöz mérten – támogatják a kiadvány megjelenését. Akkor is írnánk róluk, ha egy fillérrel sem támogatnák a kiadványt. Az így jóváírt pénz tekinthető-e támogatásnak? Ha igen, akkor államháztartási támogatásnak minősül? Különös tekintettel az áfaarányosítás előírásaira.
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzatoktól kapott támogatás egyértelműenállamháztartási támogatás, amelyet az Áfa-tv. 38. §-a (1) bekezdése szerintiarányosításnál 2004/2005-ben számításba kellett venni. Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a jóváírt pénztekinthető-e támogatásnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 25.

Minőségbiztosítási rendszer elszámolása

Kérdés: Az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos díjat átszervezésként aktiválta a társaság. Az ISO bevezetésével kapcsolatos szerződést a társaság 2004-ben kötötte, amelyre 2005-ben támogatást kapott. A kapott támogatás áfaarányosítás alá tartozik-e? Az alapítás-átszervezés öt évre elszámolt értékcsökkenésével arányban kell-e a kapott támogatás elhatárolását elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből egyértelműen nem derül ki, a minőségbiztosításirendszer bevezetésével kapcsolatos költségeket alapítás-átszervezésköltségeként 2004-ben vagy 2005-ben aktiválták. Ha már 2004-ben aktivált a társaság (annak ismeretében, hogy2005-ben támogatást fog kapni),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 11.

Vissza nem térítendő államháztartási támogatás áfája

Kérdés: ISO minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez kért a társaság a GKM-től 50 százalék, illetve fix összegű vissza nem térítendő támogatást. Ez a bevezetéssel kapcsolatosan felmerült kiadások és költségek áfatartalmának 50 százalékos visszaigénylését teszi lehetővé? Ha igen, akkor minden bejövő számla áfatartalmának 50%-át lehet visszaigényelni, vagy a támogatás hónapjában egy öszszegben?
Részlet a válaszából: […] Az ISO minőségbiztosítás rendszer bevezetésének költségei afelmerülés időszakának eredményét terhelik, bár az Szt. 25. §-ának (3)bekezdésében leírt feltételek mellett az alapítás-átszervezés aktiváltértékeként is kimutatható (ez esetben maximum 5 év alatt terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 27.

Eszközbeszerzés-támogatás

Kérdés: Bolti korszerűsítésre és eszközbeszerzésre GKM-től 10 millió forintos támogatást nyert a cég. Az eszközök támogatását a nettó összegre kapták. Az elbírálás 2003. december 30-án megtörtént, szerződéskötésre 2004. május 7-én került sor. Az eszközök beszerzése a szerződéskötés után történt meg. A támogatás miatt a levonható áfát arányosítani kell, vagy még a 2003. évi szabályok érvényesülnek?
Részlet a válaszából: […]

A 2003. évi CXI. törvény 211. §-ának (21) bekezdése alapján az olyan adóalanynak, akinek beruházásához kapcsolódó támogatására 2004. január 1-jét megelőzően született jóváhagyó döntés, nem köteles arányosítani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 9.

Termelői támogatások áfaarányosításnál

Kérdés: Az Áfa-tv. átmeneti rendelkezései alapján a mezőgazdasági támogatások mint nemzeti támogatások mentesülnek az áfamegosztási kötelezettség alól. Nevezetesen a 25/2004. FVM-rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások, például a vágóbaromfi-támogatás 9,50 Ft/kg, a vágósertés-támogatás 2000 Ft/db. Valóban mentesülnek?
Részlet a válaszából: […] Mivel a 25/2004. FVM-rendeletben meghatározott támogatások(így többek között a példaként felhozott vágóbaromfi és vágósertés utánigényelhető támogatások) egyrészt állami támogatásnak minősülnek, másrészt azáfa rendszerében adóalapot nem képeznek, esetükben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 12.
1
2