Termőföldvásárlás támogatásból

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a termőföld vásárlását? Vásárlás a fiatal gazda támogatásból történt.
Részlet a válaszából: […] A kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, mivel a fiatal gazda lehet egyéni vállalkozó is, meg gazdasági társaság is. Tekintettel arra, hogy könyvelésre kérdez, a számviteli előírások alapján a társaságokra vonatkozó előírások szerint válaszolunk.A termőföld is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 13.

Juttatás magánszemélynek földvásárlásra

Kérdés: Az Szja-tv. adómentes jogcímeket felsoroló melléklete szerint 2021-től a magánszemélynél adómentes a társaságtól földvásárlásra kapott összeg, ha azt 15 évre ingyenesen a társaság használatába adja. A társaság oldaláról nézve ez a támogatás a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő ráfordításnak minősül? Tekintettel arra, hogy 15 évig "ingyen" használhatja, el kell-e határolni vagy a támogatás nyújtásának évében csökkenteni az eredményt?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz pontosításként rögzíteni kell a törvényi elő­írásnak a kérdéshez kapcsolódó részét.Az Szja-tv. 1. sz. melléklete 4.35. pontjának d) pontja alapján egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes az az összeg, amelyet a társas vállalkozás tagja kap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.

Termőföld költségkénti elszámolása – egyéni vállalkozó

Kérdés: Egyéni vállalkozó esetében 100 E Ft feletti tárgyieszköz-vásárlás beruházásnak minősül, amikor is az értékcsökkenés elszámolásával lehet költséget érvényesíteni. Tekintettel arra, hogy a termőföld után écs-t nem számolunk el, akkor ennek beszerzési költségét mikor, milyen arányban tudjuk elszámolni? Olvastam egy szaklapban, hogy a termőföld értékesítéséből származó ellenérték bevételnek minősül, és ekkor lehet a beruházási költség egészét egy összegben elszámolni a bevétellel szemben. De mi van abban az esetben, ha nem értékesíti a termőföldet, vagy nem is áll szándékában? Illetve abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó támogatásból fedezi a tárgyi eszköz teljes összegét, akkor a használatbavétel időpontjában a teljes összeg elszámolható écs-ként, vagyis költségként? Ez alkalmazható a termőföldre, vagy écs hiányában ez sem?
Részlet a válaszából: […] Egyéni vállalkozók esetében jogszabály vagy államközimegállapodás alapján, a tevékenységhez nyújtott vissza nem térítendő támogatáselszámolására az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályokat kellalkalmazni.Az Szja-tv. 19. §-a (2) bekezdésének második...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 29.