Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

6 találat a megadott tartós bérlet tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Személygépkocsi-bérlet áfája
Kérdés: Társaságunk személygépkocsit bérel tartós bérleti konstrukcióban. A szerződés szerint a havi díj: bérleti díj, karbantartási díj, gumikopási díj, kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjárműadó, cégautóadó. Ezekhez tételesen felsorolt havi díj kapcsolódik. A havi számlákon azonban egyösszegű bérleti díj szerepel, ami ezen részdíjak összessége. Hogyan kezelendő ez számvitelileg és az áfalevonás szempontjából?
Részlet a válaszból: […]meghatározásra, azt is számlázza a bérbeadó. A bérleti díjnál figyelembe vett egyéb díjak csak a fizetendő összeg nagyságát befolyásolják, azok mögött külön szolgáltatás nincs. Például karbantartási, gumikopási díjat akkor lehetne külön tételben számlázni, ha a bérbeadó ilyen szolgáltatást nyújtott vagy ténylegesen igénybe vett, és közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott. A bérbevevő kötelező felelősségbiztosítást, cascót csak akkor könyvelhetne, ha a biztosítóval közvetlen szerződéses kapcsolatban van, és közvetlenül a biztosítónak fizet. Gépjárműadót, cégautóadót is csak az számolhat el, amely cég közvetlenül ilyen címen az adóhatósághoz adót vall be, és közvetlenül fizet. Ezek olyan tételek, amelyeket közvetíteni nem lehet!Így a kérdező cégnek a bérelt személygépkocsival kapcsolatosan a bérbeadó által egy összegben számlázott bérleti díjat kell könyvelnie az igénybe vett szolgáltatások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6982
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Külföldi tartós bérlet bérleti díja
Kérdés: Magyarországon bejegyzett, 50%-ban dán tulajdonosú kft. tartós bérletre vásárol Dániában használt személygépkocsit. Magyarországra nem kerül a személygépkocsi, dán rendszámmal rendelkezik. Hogyan számolja el a kft. a bérleti díjat?
Részlet a válaszból: […]a személygépkocsi szerződés szerinti "bekerülési értékét" elsődlegesen beruházásként kell elszámolni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor személygépkocsiként aktiválni, függetlenül attól, hogy azt nem Magyarországon használják. A tartós bérleti díjakat pedig két részre kell bontani, egyik része a törlesztőrészlet (ez a tartós bérlet időtartama alatt nő!), a másik része a kamat (ami viszont a tartós bérlet időtartama alatt csökken), és természetesen el kell számolni a személygépkocsi bekerülési értéke alapján a terv szerinti értékcsökkenési leírást is költségként (a bérleti díj kamatrészét a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell kimutatni).A tartós bérleti díjak törlesztőrészletét az Áfa-tv. úgy tekinti, mint bérleti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6646
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Tartós bérbeadás ingyen
Kérdés:

Személygépkocsi tartós bérbeadásakor a cégautóadó alanya a bérbevevő 2013. 07. 01-től, ha az üzembentartó személyét a hatósági járműnyilvántartás tartalmazza. Lehet-e ingyenes a tartós használatbavétel, és ez esetben is elszámolható a társaságnál az amortizáció, mint költség?

Részlet a válaszból: […]térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke (a rendkívüli ráfordításként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírás, a cégautóadó) nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül, amellyel az adózás előtti eredményt növelni kell, kivéve ha a kérdező társaság rendelkezik a juttatásban részesülő (a tartósan bérbe vevő) nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol. Más a helyzet akkor, ha a tartós bérbeadás magánszemély részére történik. Ez esetben a cégautóadót, a terv szerinti értékcsökkenési leírást a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni. Az Szja-tv. 4. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján nem pénzben megszerzett bevételnek minősül a szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes igénybevétele, azaz a személygépkocsi magáncélú tartós bérbevétele, piaci értéken. A tartós bérbevétel piaci értékének (de legalább a bérbeadónál felmerülő költségeknek) egésze a magánszemély jövedelme, amely jövedelem után a társaságot 27 százalék egészségügyi hozzájárulás, a magánszemélyt 16 százalék személyi jövedelemadó terheli.   Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 307.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6255
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Tartós bérlet, nyílt végű pénzügyi lízing a Közösségen belülről
Kérdés: A tevékenységhez szükséges nagy értékű eszközt az EU-tagállamból tartós bérlet, nyílt végű pénzügyi lízing keretében hozza be a társaság. Ez esetben mi a teljesítési időpont? Hogyan történik a könyvelés, az áfa bevallása?
Részlet a válaszból: […]bérleti szerződéssel szabályozott körbe. Ez esetben viszont az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja - az Áfa-tv. 16. §-ának (11) bekezdése szerint - a felek közötti elszámolás napja, ha a felek ilyet nem jelölnek meg, akkor a teljesítésre kötelezett adóalany áfaelszámolási időszakának (hónapjának) utolsó napja. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja - az adott esetben - a teljesítés időpontja szempontjából fontos, mivel azzal egybeesik. Mivel a Közösségen belüli ügyletről van szó, ha a tartós bérletbe, a nyílt végű pénzügyi lízingbe adó is adóalany, az Áfa-tv. 20/A §-a alkalmazandó, azaz az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: - a szolgáltatásnyújtást (a tartós bérletet, a nyílt végű pénzügyi lízinget) igazoló számla, egyszerűsített számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat kibocsátásának napja, de legkésőbb - a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hónap 15. napja. Adófizetésre kötelezett a belföldi adóalany (a kft.). Erre utal az Áfa-tv. 40. §-ának (2) bekezdése is, mely szerint az Áfa-tv. 15. §-ának (2)-(5) bekezdéseiben felsorolt szolgáltatásoknál az adót a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany fizeti, ha a szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye közül az, amelyik a teljesítéssel a legközvetlenebbül érintett, másik tagállamban vagy harmadik ország területén van. Az adó mértéke az Áfa-tv. 28. §-a szerint: az adó alapjának 25 százaléka. Az adó alapját az Áfa-tv. 22-26. §-ai alapján kell megállapítani. Az áfa alapjához a tartós bérlet, a nyílt végű pénzügyi lízing számla szerinti devizaértékét az Áfa-tv. 26. §-a szerint kell forintra átszámítani. Az átszámításnál az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes, az MNB által közzétett, az adott deviza hivatalos árfolyamát kell alkalmazni. Az áfa alapjának az Áfa-tv.-ben rögzített mértékkel számított összege a fizetendő áfa. Amennyiben a fizetendő áfa teljes összege levonható, akkor a könyvelési tétel: T 466 - K 467, amit az adóbevallásba történő beállítással egyidejűleg kell könyvelni. A fizetendő, illetve a levonható áfa könyvelésekor az adó alapját az áfabevallásba be[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1981
5. találat: 6 millió forint értékű személygépkocsi bérlete
Kérdés: Tartós bérlet formájában használt, a bérleti szerződés lejártakor meg nem vásárolható, 6 millió forint értékű személygépkocsi esetében kell-e alkalmaznia a bérlőnek a Tao-tv. 3. számú melléklete A. fejezetének 1. pontja szerinti adóalap-módosítást?
Részlet a válaszból: […]felsorolt költségekre, adózás előtti eredményt módosító tételekre a személygépkocsit
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 586
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Tartós bérlet "kezdő" bérleti díjának elszámolása
Kérdés: Egy kft. tartósan bérbe vett egy járművet. Tartós bérletnél jelentős összegű "kezdő" bérleti és szerződéskötési díjjal indul a bérleti időszak, és utána 36 hónapig egyenletes összegű havi díjat kér a bérbeadó. A szerződéskötési és a "kezdő" bérleti díjat el kellett-e 2000-ben határolni? Változik-e az elszámolás, ha a bérleti időszak végén a bérlő megveszi a járművet, vagy bérleti jogot kap?
Részlet a válaszból: […]következően - a megadott ismérvek alapján inkább pénzügyi lízingnek kellene azt tekinteni. Anélkül, hogy az ellentmondást részletesen elemeznénk, csak a kérdésben felvetettekre válaszolunk, feltételezve, hogy a tartós bérlet valóban bérlet. A bérleti időszak elején fizetett "kezdő" bérleti és szerződéskötési díjat - az összemérés számviteli alapelv érvényesülése érdekében - nem lehet a bérleti időszak előtt, illetve a bérleti időszak elején egy összegben az eredmény terhére (a költségek között) elszámolni, azt mindenképpen időbelileg el kell határolni, és az időbeli elhatárolást a bérleti időszak 36 hónapja alatt időarányosan kell megszüntetni. Ezen elszámolást nem befolyásolja az, hogy a bérbevevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 547
Kapcsolódó tárgyszavak: