Keresés eredménye

22 találat a megadott tartozásátvállalás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Engedményezés, tartozásátvállalás
Kérdés: A tulajdonosnak két kft.-je van. Az egyiket eladja, de az abban lévő vevőköveteléseket és szállítói tartozásokat ügyvéd előtt megkötött engedményezési szerződésben átengedi a megmaradó másik kft.-nek. Hogyan történik ennek a könyvelése az átvevőnél? Szerintem: T 311 - K 96, illetve T 86 - K 454. Helyes ez így? Adózás szempontjából az engedményezés, illetve a tartozásátvállalás hogyan befolyásolja a társaság eredményét?
Részlet a válaszból: […]követelések között kell szerepeltetnie):- az Szt. 77. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján, piaci értéken az egyéb bevételekkel szemben kell állományba venni: T 3655 - K 9647, amelyet azonban halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: T 9647 - K 4832, az időbeli elhatárolás megszüntetése a térítés nélkül átvett követelések kivezetésekor, a kivezetett követelés értékével arányosan történhet (a térítés nélkül átvett követeléseknél az elszámolt értékvesztés összege is jogcím lehet az időbeli elhatárolás visszaírására);- ráfordítás nincs, az egyéb bevétel időbeli elhatárolása miatt eredmény sincs;- az adózás előtti eredményt csak az időbeli elhatárolás megszüntetésekor érinti, de a visszaírt összeggel az adózás előtti eredmény nem csökkenthető.Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7806
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Vevőkkel kapcsolatos sajátosságok
Kérdés: A vevőkkel szembeni követelések kiegyenlítésének sajátos módjával kapcsolatosan kérdezek: tartozásátvállalás, teljesítéselvállalás és tartozáselvállalás. A tartozásátvállalás a Ptk. szerint egy háromoldalú megállapodás: a szerződés kötelezettje helyébe egy harmadik személy, az átvállaló lép, így a jogosult a teljesítést csak tőle követelheti. A régi kötelezett helyébe egy új kötelezett lép. A számviteli törvényben nincs szó arról, hogy a jogosultnál kell-e könyvelni, és ha igen, mit. Mivel a jogosult már csak az átvállalótól követelheti a teljesítést, akkor a kérdező szerint az eredeti vevőkövetelés már nem áll fenn, az átvállalóval szembeni követelést egyéb követelésként kell kimutatni. A teljesítményátvállalás két fél közötti ügylet, egy harmadik személy állapodik meg a kötelezettel, hogy ő fog teljesíteni a jogosult felé. Ezt megteheti közvetlenül (ő fizet), vagy úgy, hogy az eredeti kötelezettnek bocsátja rendelkezésre a fizetendő összeget. A szerződés kötelezettjének személye nem változik. Jól gondolom, hogy a jogosult könyveiben ilyenkor nincs változás? Az átvállaló és a kötelezett pedig itt is egyéb bevételt, illetve egyéb ráfordítást könyvel. Tartozáselvállalás a teljesítéselvállalásból akkor lesz, ha erről a megállapodásról értesítik a jogosultat is. Ilyenkor egyetemleges kötelezettség jön létre. Jól gondolom, hogy ilyenkor a jogosult könyveiben marad minden változatlan, mivel a követelés csak egyszer mutatható ki?
Részlet a válaszból: […]jogosultnál viszont a tartozásátvállalás miatt a követelés jogcíme nem változik, a továbbiakban is vevőkövetelés lesz az értékesítés miatti követelés, csak az adós neve változik. Nyilvánvalóan a könyvekben csak ezt kell átvezetni, magát a követelést nem kell átsorolni, a vevőkövetelésből nem lesz egyéb követelés.A teljesítésátvállalás, a tartozáselvállalás kérdésben leírt értelmezésével egyetértünk. Egyik esetben sincs a jogosult[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7600
3. találat: Tartozásátvállalás
Kérdés: A tartozásátvállalás elszámolási szabályai 2016-tól változtak. Hogyan kell könyvelni a tartozásátvállalást annál, akitől átvállalják, illetve annál, aki átvállalja? Hogyan érinti a tartozásátvállalás az adózás előtti eredményt? Milyen bizonylatai vannak a tartozásátvállalásnak?
Részlet a válaszból: […]jelentősen megváltozott. Nem változott az, hogy ha a kötelezettség eszközhöz kapcsolódik, akkor a bevételként elszámolt összeget - a korábbiaknak megfelelően - halasztott bevételként időbelileg el kell határolni, az időbeli elhatárolást pedig az eszköz értékének költségkénti, ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. A megszüntetett bevételt ugyanoda kell visszavezetni, ahonnan az elhatárolás történt.A korábbi előírás szerint az átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét rendkívüli bevételként kellett elszámolni, függetlenül attól, hogy az milyen eszközhöz kapcsolódott. Az elszámolás egységes volt.Az új számviteli előírás azonban különbséget tesz abban a vonatkozásban, hogy az átvállalt tartozáshoz milyen jellegű eszköz kapcsolódik:-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7494
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Lízingszerződés tartozásátvállalása
Kérdés: "A" társaság devizaalapú nyílt végű pénzügyi lízingszerződés keretében járművet lízingelt, amelyre a jövőben nincs szükség. Ezt az eszközt "B" társaság átveszi a tartozás átvállalásával. A lízingbe adó ehhez hozzájárult. A lízingbe adó a fennmaradó kötelezettséggel egyező összegben helyesbítő számlát állított ki "A" társaságnak. "A" társaság könyveiben a jármű bruttó értéke 45 M Ft, elszámolt értékcsökkenés 38 M Ft, a nettó értéke 7 M Ft. A lízingszerződésből eredő kötelezettség (december 31-i árfolyamon) 9 M Ft (30 000 euró). A lízingbe adó által megküldött helyesbítő számlán 30 000 euró szerepel, amelynek a teljesítéskori árfolyama: 302,44 Ft/euró. Hogyan kell könyvelni az "A" társaságnál az eszköz kivezetését?
Részlet a válaszból: […]annyi, mint a lízingbe vevőnél a jármű lízingje miatt kimutatott kötelezettség euróban fennálló összege.A lízingbe adó által adott helyesbítő számla alapján- a bekerülési (bruttó) érték csökkentése a 30 000 euró teljesítéskori árfolyamával számított forintösszeggel a pénzügyi lízing miatti kötelezettség számlával szemben (T 448 - K 161), a bekerülési érték csökkenésének átvezetése a bruttó értékszámlára [T 161 - K 132 (14)];- a helyesbítő számla könyvelése után a 448. számla egyenlegét, mint realizált árfolyam-különbözetet, át kell vezetni a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai közé (T 448 - K 9762, illetve T 8762 - K 448);- a helyesbítő számla könyvelése után a járművet ki kell vezetni a tárgyi eszközök közül= az elszámolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6209
5. találat: Átvállalt tartozás kamata
Kérdés: A kft.-nek devizás és forinthitel-tartozása volt a tönkrement takarékszövetkezetnél. A forinthitelt átvállalta egy másik bank. Sikerült találni egy olyan magánszemélyt, akinek nagy összegű követelése volt a megszűnt takarékszövetkezetnél. A kft. olyan hitelszerződést kötött ezzel a magánszeméllyel, mely szerint ezentúl a magánszemélynek fizeti a korábban felvett devizaalapú hitelét, amelyet a szerződéskötéskori árfolyamon forintra számítottak át. A szerződés szerint a magánszemély kamatfizetésre nem tart igényt. Ez esetben kell-e elengedett kötelezettség (kamat) címén társasági adót, illetve illetéket fizetni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5686
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Átvállalt tartozás
Kérdés: Z kft. tartozása a hitelintézet felé 5 millió forint. A Z kft. tartozását átvállalta Y kft. A hitelintézet elfogadta a tartozásátvállalást. 2011. 09. hónaptól Z kft.-nek nincsen tartozása a hitelintézet felé (T 45 - K 98). Z kft. várható tao-alapja (tartozásátvállalás nélkül): 4 millió forint (-). 2011. 09. hónaptól az Y kft.-nek 5 milliós tartozása van a hitelintézet felé (T 88 - K 45; T 39 - K 88) (hiteltörlesztés: T 45 - K 38; T 88 - K 39). Y kft. várható tao-alapja (tartozásátvállalás nélkül): 8 millió forint (+) nyereség. Z kft. csökkentheti-e az átvállalt 5 millió forintos tartozással a 2011. évi társaságiadó-alapját? Az Y kft.-nek növelni kell-e a társaságiadó-alapját az átvállalt tartozás (88-as főkönyvi számlaszám egyenlege) összegével?
Részlet a válaszból: […]kölcsönös biztosítópénztárat), külföldi személy (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) vagy magánszemély vállalta át; b) passzív időbeli elhatárolás esetén a bevételből az adóévben el nem határolt rész, az időbeli elhatárolás megszüntetésének adóévében a visszavezetett összeg minősül bevételnek; c) az adózó nem csökkentheti adózás előtti eredményét a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján átvállalt tartozás esetében. A kérdésből azonban kitűnik, hogy Z kft. tartozását Y kft. 2011 szeptemberében vállalta át, így Z kft.-re a Tao-tv. 29/I. §-a nem vonatkozik. 2. Y kft.-nek az adókötelezettsége megállapításakor a Tao-tv. 3. számú melléklete A) fejezetének 13. pontja alapján kell eljárni, amely előírja, hogy nem minősül a vállalkozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5243
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Tartozásátvállalás
Kérdés: Tartozásátvállalással kapcsolatos jogértelmezésüket kérem aktualizálni. 2010. január 1-jétől a Tao-tv. nem tartalmazza a 7. § (1) bekezdésének ly) pontját és a 8. §-a (1) bekezdésének n) pontját, amely szerint, amelyik társaságtól átvállalták a kötelezettségét, az csökkenthette, amelyik pedig átvállalta, az növelte a társasági adó alapját. Kérdésem, van-e még más adó-, számviteli és illetéktörvénnyel kapcsolatos változás, amely érintheti az ilyen ügyletet lebonyolító kapcsolt vállalkozásokat?
Részlet a válaszból: […]részben vagy egészen veszteséget kompenzál, akkor a tartozást átvállalónál a rendkívüli ráfordításként elszámolt összeggel a társasági adó alapja megállapítása során az adózás előtti eredményt növelni kell. Ez esetben az a cég, amelyik a támogatást kapta, nem adhat a fentieknek megfelelő nyilatkozatot. A nyilatkozat az adóévre vonatkozik. Nyilatkoznia annak a cégnek, amelytől a tartozást átvállalták, a juttatás (a rendkívüli bevételkénti elszámolás) adóévének eredményére vonatkozóan kell, akkor is, ha - passzív időbeli elhatárolás esetén - a támogatás összege több adóév alatt kerül bevételként elszámolásra, illetve adóévi bevétel elszámolásának hiányában is, ha a támogatás teljes összege elhatárolásra kerül. Bármely esetben tehát arról kell nyilatkozni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4851
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Követelésengedményezés vagy tartozásátvállalás
Kérdés: "SZ" egyéni vállalkozó tartozik "L" kft.-nek 54 millió forinttal. "CS" kft. megveszi a fenti összegű tartozást 30 millió forintért "L" kft.-től. A továbbiakban "CS" kft. tartozik "L" kft.-nek 30 millió forinttal, "SZ" pedig tartozik "CS" kft.-nek 54 millió forinttal. Az Szt. 33. §-ának (1) bekezdése szerint az ellentételezés nélküli tartozásátvállalást el kell határolni. A fenti esemény ellentételezés nélkülinek minősül-e? Hogyan kell könyvelni? Módosítja-e a társasági adó alapját? Mi a teendő, ha "SZ" egyéni vállalkozó megszünteti a vállalkozását, és "CS" kft.-nek behajthatatlan követelése lesz?
Részlet a válaszból: […]bevételként mutatja ki az egyéb követelésekkel szemben, és így a különbözet (24 millió Ft) veszteség, ami az "L" kft. eredményét csökkenti; - "CS" kft. a követelés vételárát az egyéb követelések között (vásárolt követelésként) 30 millió forintos összegben az egyéb kötelezettségekkel szemben állományba veszi. ("SZ" egyéni vállalkozóval szembeni 54 millió forintos követelést a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kell kimutatni.) Amikor "CS" kft. kifizeti a 30 millió forintos tartozását "L" kft.-nek, akkor a pénzmozgással egyidejűleg csökken "L" kft.-vel szembeni kötelezettsége, és ezzel egyidejűleg csökken "L" kft.-nél is a "CS" kft.-vel szembeni követelése. A leírtak miatt az adózás előtti eredményt korrigálni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4018
9. találat: Visszafizetés részben másnak jutalék ellenében
Kérdés: Társaságunk ingatlanértékesítéssel is foglalkozik. Egyik vevőnk felbontotta előszerződését, így 18,5 millió forintot vissza kellett fizetnünk. Vevőnknek 12 millió forint összegű tartozása volt egyik szállítója felé, amelyet úgy kívánt rendezni, hogy írásos nyilatkozatot adott felénk, hogy követeléséből a szállítóját egyenlítsük ki, és részére csak a különbözetet utaljuk át. Társaságunk e megállapodás birtokában egyezséget kötött a vevő szállítójával, mely szerint azonnal és egy összegben fizet az eredeti adós helyett, és ezért a szállító eredeti 12 millió forint összegű követeléséből 1 millió forint engedményt ad. Az így kapott engedményt terheli illetékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]eredményszámlákat nem érinti. A vevő szállítója által a kérdező cégnek adott engedmény nyilvánvalóan nem tekinthető olyannak, mintha ezt a szállító eredeti vevőjének adta volna (esetleg az eredeti árból adott engedmény formájában). A kérdésben leírtak figyelembevételével a vevő szállítója valójában elengedte követelését 1 millió forint összegben. A követelés elengedése pedig annál, akinek a tartozását elengedték, az illetéktörvény értelmező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3882
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Engedményezés, tartozásátvállalás
Kérdés: A tulajdonosnak két kft.-je van. Az egyiket eladja, de az abban lévő vevőköveteléseket és szállítói tartozásokat ügyvéd előtt megkötött engedményezési szerződésben átengedi a megmaradó másik kft.-nek. (Az átengedett vevői követelés: 1 000 000 Ft, az átengedett szállítói tartozás: 800 000 Ft.) Hogyan történik az átvevő társaságnál az engedményezés könyvelése? Véleményem szerint: T 311 - K 98, illetve T 88 - K 454. Helyes ez így? Adózás szempontjából az engedményezés hogyan befolyásolja a társaság eredményét?
Részlet a válaszból: […]kellett eljárni az átadónál is!) Követelés engedményezése: - az átadónál a követelés összegét a térítés nélküli átadás szabályai szerint rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, és annak összegével a társasági adó alapjának a meghatározása során a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja szerint az adózás előtti eredményt növelni kell; könyvelési tétel: T 8891 - K 311; - az átvevőnél az engedményezett követelés összegét az egyéb követelések között a térítés nélküli átvétel szabályai szerint kell a rendkívüli bevételekkel szemben (T 3555 - K 9891) állományba venni, amelyet halasztott bevételként az Szt. 86. §-a (4) bekezdésének c) pontja szerint időbelileg el kell határolni (T 9891 - K 4833), az időbeli elhatárolást az Szt. 45. §-ának (2)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3783
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés