Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

15 találat a megadott tehergépkocsi tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Nyílt végű pénzügyi lízinggel beszerzett tehergépkocsi értékcsökkenése
Kérdés: Közúti árufuvarozó áfaalany egyéni vállalkozó nyílt végű lízinggel szerez be tehergépkocsikat. Hogyan számolható el, és mi az alapja az értékcsökkenésnek? Igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt, és milyen összegben?
Részlet a válaszból: […]alkalmazhatja a melléklet szerinti értékcsökkenési leírást, függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. Ez alapján, ha a közúti árufuvarozó áfaalany egyéni vállalkozó olyan nyílt végű lízingkonstrukcióban szerez be tehergépkocsikat, hogy a szerződés szerint legkésőbb az utolsó részlet törlesztésével, vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik, akkor a beszerzési árat alapul véve elszámolhat értékcsökkenési leírást. A leírási kulcsok jegyzéke szerint a jármű a 20 százalékos leírási kulcs alá tartozik.Az Szja-tv. szerint lehetőség lenne a kisvállalkozói kedvezmény igénybevételére, azonban az adókedvezmény igénybevétele az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában, az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A Bizottság 1407/2013/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdése (az állami támogatások igénybevételére vonatkozik) a kereskedelmi árufuvarozás ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal, hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál, illetve nem vehető igénybe a kedvezmény, amennyiben teherszállító járművet vásárolnak, és a vállalkozás a kereskedelmi fuvarozás területén működik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8042
2. találat: Tehergépkocsi-vásárlás zárt végű pénzügyi lízing keretében
Kérdés: A kis- és nagykereskedelmi cég tehergépkocsit vásárolt zárt végű pénzügyi lízinggel arra a célra, hogy árubeszerzéseit saját tehergépkocsijával bonyolíthassa le. Ebben az esetben besorolható-e a műszaki berendezések, járművek közé, és igénybe vehető-e az aktivált értékre tekintettel a kis- és középvállalkozások beruházásiadóalap-kedvezménye?
Részlet a válaszból: […]tehergépkocsi beszerzését is beruházásként kell elszámolni, a rendeltetésszerű használatbavételkor kell a járművek között aktiválni, és egyértelműen a vállalkozó tevékenységét szolgálja közvetlenül, mivel a kereskedelmi tevékenységhez nélkülözhetetlen áruk céghez történő beszállításának az eszközeként (esetleg az áruk vevőkhöz történő elszállítása kapcsán) hasznosítják.A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál - ha igénybe kívánja venni a kedvezményt - ... a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7249
3. találat: Magánszemély által bérelt tehergépkocsi üzleti használata
Kérdés: Társaságunk alkalmazottja a bérelt tehergépkocsiját hivatali, üzleti célra is használja. Ezért a társaság havi 200 ezer Ft átalányt fizetne a dolgozónak. Adható-e ilyen formában költségtérítés? Milyen terhei lehetnek a társaságnál és a magánszemély dolgozónknál? Az átalány formájában adott költségtérítés elszámolható-e, milyen bizonylat alapján? A társasági adó szempontjából ez lehet-e a vállalkozás érdekében felmerült költség?
Részlet a válaszból: […]százalék társadalombiztosítási járulék terheli, a magánszemély pedig az így megszerzett jövedelme 27 százalékkal növelt összege alapján 17, illetve 32 százalék személyi jövedelemadót, továbbá 9,5 százalék nyugdíjjárulékot, 6 százalék egészségbiztosítási járulékot fizet. Az alkalmazott által bérelt tehergépkocsinak a társaság érdekében (üzleti célra) történő használata esetén - különmegállapodás alapján -, ha az elvégzett munka piaci értéken történő számlázása nem oldható meg, csak útnyilvántartás vezetése mellett számolható el a társaságnál költség. (Megjegyezzük, ha az alkalmazott béreli a tehergépkocsit, akkor feltételezhetően azzal mások számára is végez tevékenységet, amelynek az ellenértékét számlázza a megrendelőnek, így nem lehet akadálya annak sem, hogy az üzleti célra történő igénybevételt is a társaságnak számlázza!) Ha az alkalmazott nem számláz, és így útnyilvántartás, különmegállapodás alapján történik a költségelszámolás, akkor a következő költségek vehetők figyelembe: - a norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével számla alapján, vagy az APEH által közzétett üzemanyagár alapulvételével megállapított üzemanyagköltség, valamint - a számla szerinti egyéb költség (nyilvánvalóan a megtett úttal arányosan), amennyiben az a bérleti szerződés alapján a magánszemélyt terheli (ideértve a számlázott bérleti díjat, illetve annak arányos részét is). A leírtakból következően, az előbbiek szerinti összegek dokumentáltan tényleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4769
4. találat: Tehergépkocsi javítási költségeinek elszámolása
Kérdés: Tehergépkocsis árufuvarozó javítást csak számla alapján számolhat el? Állítja a vállalkozó, hogy lehet számla nélkül javítani, átalányt elszámolni! Ha igen, hogyan?
Részlet a válaszból: […]tulajdonú jármű üzemanyag-felhasználása, továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának, javításának, felújításának költsége számolható el. Ezt kell alkalmazni akkor is, ha a javítási, karbantartási munkákat átalánydíjas szerződés alapján végzik el. Az átalánydíjat is számlázni kell! Az üzemanyag-költség a fogyasztási norma és az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár alapján, és így számla nélkül is elszámolható. Ilyen előírás azonban a karbantartási költségek elszámolására vonatkozóan nincs! A vállalkozót bizonyára az tévesztette meg, hogy a saját tulajdonú személygépkocsi esetében van arra lehetőség, hogy az üzemanyagköltségen kívül minden más költség (például fenntartás, javítás, felújítás stb.) címén a vállalkozó 9 Ft/km költségelszámolást választhat tételes, számlával alátámasztott költségelszámolás helyett. Ezt azonban az egyéni vállalkozó a tehergépkocsi esetében nem teheti meg! Egyszerűbb a válasz akkor, ha a kérdésben szereplő vállalkozó gazdasági társaság, amelyik az Szt. hatálya alá tartozik. Ez esetben az Szt. 165. §-a egyértelmű eligazítást, szabályozást tartalmaz. Minden gazdasági eseményről, műveletről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. (Ilyen gazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3741
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Hitelre vásárolt tehergépkocsi eladása
Kérdés: A kft. 2005. 07. 12-én hitelre tehergépkocsit vásárolt. Az első részlet megfizetésével az áfa összegét kiegyenlítette, és azt levonásba helyezte. Ettől az időponttól az esedékes részleteket megfizette. 2006. 12. hónaptól egy másik cég fizetné a tehergépkocsi további részleteit, és a futamidő végén is az szerezné meg a tulajdonjogot. Kiadhat-e a kft. tehergépkocsi-értékesítés címén számlát a már befizetett részletek díjáról az "új" kft. részére? Mennyi lehet a megállapodás összege? Mi a teendő a levonásba helyezett áfával? Hogyan könyveljük a gazdasági eseményeket?
Részlet a válaszból: […]mert a tehergépkocsi nem az övé. A kft.-nek az eredeti tulajdonossal kell megállapodnia, hogy milyen értéken vegye vissza és értékesítse az "új" kft. felé a szóban forgó gépkocsit. A visszavétellel megszűnik (megszűnhet) az eladó-hitelezővel szemben a kft. kötelezettsége, sőt a tartozásnál magasabb áron történő visszavétel (az "új" kft. felé történő értékesítés) esetén a kérdező kft.-nél még a költségek is csökkenhetnek. Egy ilyen megállapodás esetén az eladó-hitelező helyesbítő számlát állít ki a tehergépkocsi visszavételéről, és ezzel egyidejűleg számlázza azt az áfa felszámításával az "új" kft.-nek. Az "új" kft. a neki számlázott összegben a tehergépkocsit állományba veszi, majd aktiválja, az általa megfizetett áfát levonásba hozza. A számlázott összegből az "új" kft. által meg nem fizetett összeg már az "új" kft.-nél lesz kötelezettség az eladó-hitelezővel szemben. A helyesbítő számla alapján a kérdező kft. csökkenti a tehergépkocsi bekerülési értékét és az eladó-hitelezővel szembeni kötelezettségét. Amennyiben a helyesbítő számla könyvelése után a tehergépkocsi-vásárlás miatti kötelezettségszámlának egyenlege lesz, azt pénzügyileg rendezni kell. Ha a helyesbítő számla könyvelése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2954
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Tehergépkocsi költségelszámolása egyéni vállalkozónál
Kérdés: Közúti árufuvarozó egyéni vállalkozó tehergépkocsit vásárol, amelyet tárgyi eszközként nyilvántart. Szükséges-e a gázolaj fogyasztásáról számlával rendelkeznie, vagy átalánnyal is elszámolhatja a menetlevél alapján a felmerülő üzemanyagköltséget?
Részlet a válaszból: […]esetében lehetséges. A járműhasználat költségeinek elszámolása mellett külön a kötelező úthasználati díj is elszámolható költségként az üzleti célú futásteljesítmény arányában. A közúti fuvarozó egyéni vállalkozó a saját tulajdonú jármű használatával kapcsolatban elszámolhatja az üzemanyagköltséget, az értékcsökkenést és a fenntartásra fordított kiadásokat. Az üzemanyag-felhasználás meghatározható - az üzemanyag-fogyasztási norma és az APEH által közzétett üzemanyagár alapján, vagy - a számlával igazolt üzemanyag-vásárlással (azonban a számla alapján figyelembe vett üzemanyag mennyisége nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség). Az üzemanyag-felhasználás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2088
7. találat: Totálkáros tehergépkocsi maradványértéke
Kérdés: A totálkáros tehergépkocsit a baleset napjával kivezettük, elszámolva az időarányos terv szerinti értékcsökkenést, a nettó értéket pedig terven felüli értékcsökkenésként. A biztosító a mérlegkészítésig megfizette a kár 80 százalékát, amelyet bevételként számoltunk el. A biztosító 20 százalékos értéken a társaságnál hagyta a roncsautót, ezért a 20 százalékos értéknek megfelelő összeget a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenésből visszaírtuk, és a roncsautót üzemkörön kívüli járműként felvettük az eszközök közé. Helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszból: […]készletre kell venni. Az üzemképtelen autó készletre vételi értékét a várható hasznosítási érték (hulladékanyag-, haszonanyagérték) alapján kell meghatározni, és nem a biztosító által megállapított értéken. Terven felüli értékcsökkenésként a maradványértékkel csökkentett nettó értéket kell elszámolni. Ha korábban a teljes nettó értéket terven
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1977
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Átalakított tehergépkocsi visszaalakítása
Kérdés: Építőipari kft. a 2002-ben újonnan vásárolt, háromszemélyes, furgon típusú, dízelüzemű tehergépkocsit átalakíttatta hatszemélyes személygépkocsivá. 2004-ben szeretné visszaalakíttatni háromszemélyes furgon típusú tehergépkocsivá. Ezt követően lehetségessé válik-e az üzemeltetési költségek áfájának levonásba helyezése?
Részlet a válaszból: […]a VPOP Vegyvizsgáló Intézete végzi el. Az elmondottakból következően - annak egyértelmű megállapításához, hogy a kft. tulajdonában álló, a gazdasági tevékenységéhez használt személyautó az átalakítást követően áfaszempontból személygépkocsinak minősül-e vagy sem - célszerű a Vegyvizsgáló Intézettől az átalakított autónak a vtsz. 2002. július 31. napján hatályos rendje szerinti besorolását megkérni. Amennyiben a fentiek alapján egyértelművé válik, hogy az átalakított gépjármű nem tartozik a vtsz. 8703 alá (azaz az áfa tekintetében nem minősül személygépkocsinak), az annak üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó költségeket (beszerzéseket) terhelő áfa - adólevonási tilalom hiányában - a továbbiakban már levonásba helyezhető. A tehergépkocsi személygépkocsivá történő átalakításának költségeivel a tehergépkocsi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1893
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Tehergépkocsi pótülésekkel (áfa)
Kérdés: Cégünk teherautót vásárolt. Mielőtt elhoztuk volna a kereskedőtől, a hátsó rakodótérbe pluszüléseket szereltettünk (külön számlán elszámolva) személyszállítás céljából. A kapcsolódó költségek áfáját nem érvényesítettük. Ha kiszereltetjük a pluszüléseket, s visszaáll az eredeti állapot, akkor az üzemanyag-, a javítás-, a szervizköltségek áfáját levonhatjuk?
Részlet a válaszból: […]§-a (2) bekezdésének b), illetve f) pontja] - nem helyezte levonásba. A gépjárművek vtsz. szerinti besorolása meglehetősen bonyolult, komplex feltételek együttes meglétének vizsgálata alapján történik, ezért álláspontunk szerint nem biztos, hogy a pótülések kiszerelése önmagában elegendő cégük gépjárműve vtsz.-besorolásának (ezzel együtt pedig áfabeli megítélésének) megváltozásához. Mivel a gépjárművek vámtarifa-besorolását a VPOP Vegyvizsgáló Intézete végzi, így amennyiben cégük egyértelműen meg akar bizonyosodni arról, hogy az átalakított gépkocsija már nem minősül személyautónak (azaz nem tartozik a vtsz. 8703 alá), célszerűnek tartjuk erre vonatkozóan az intézet besorolását megkérni. Amennyiben e besorolás eredményeképpen egyértelművé válik, hogy az átalakított gépjármű nem sorolható a vtsz. 8703 alá (azaz az áfa tekintetében nem személygépkocsi), az annak üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó költségekre (javítás, karbantartás, szerviz stb.) jutó áfa - adólevonási tilalom hiányában - a továbbiakban már levonásba helyezhető. Megjegyezzük azonban, hogy személygépkocsinak nem minősülő gépjárművekhez beszerzett üzemanyag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1873
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Áfa tehergépkocsi értékesítésekor (eva)
Kérdés: 2001-ben a bt. tehergépkocsit vásárolt (fuvarozó), visszaigényelte az áfát. 2003-tól a bt. bevételi nyilvántartást vezető evaalany. 2004-ben az autót az új autó vételárába betudva értékesítette. Áfás számlát állítottak ki. A számla végösszegéből az áfát vagy az evát kell-e megfizetni?
Részlet a válaszból: […]- az adott esetben - a tehergépkocsi-értékesítést terhelő áfa összegét is, így része az eva alapjának (a 15 százaléknak). Az Eva-tv. az eva alapjának korrigálását nem teszi lehetővé azért, mert az evára való áttérést megelőzően beszerzett tehergépkocsit az evaalany bt. értékesíti. Az evát választó bt.-nek az evára való áttérést megelőzően beszerzett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1790
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést