Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

15 találat a megadott teljesítés időpontja tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Eszközök értékesítésekor a teljesítés időpontja
Kérdés: Eszközök értékesítésekor a teljesítés időpontjára vonatkozóan egyes vélemények szerint az adásvétel a Ptk., az Szt., az Áfa-tv. összefüggésében akkor teljesül, amikor a vevő megszerzi a tulajdonjogot. Ezért, ha az adásvételi szerződésben a tulajdonjogot fenntartják a vételár teljes kifizetéséig, akkor a fizetés dátuma lesz a teljesítés időpontja? Hogyan kell eljárni ingatlanok, más eszközök értékesítésekor?
Részlet a válaszból: […]- a másik félre száll át.A Ptk. 6:216. §-a tartalmazza a tulajdonjog fenntartásának a lehetőségét a vételár kiegyenlítéséig. Ez nem ír elő olyan követelményt, hogy a tulajdonjog fenntartása esetén nem lehet teljesítés, hogy a dolgot nem lehet ténylegesen értékesíteni.A törvényi előírás alapján- az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a tulajdonjog-fenntartás tényének és a vevő személyének a feltüntetésével az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni;- az ingó dologra (a más eszközökre) vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a fenntartás tényének és a vevő személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (megfelelő lajstromba) bejegyeztetni.A tulajdonjognak az ellenérték megfizetéséig való fenntartása a gazdasági tevékenység ellehetetlenüléséhez vezetne. Ezért a Ptk. hivatkozott előírása további garanciális szabályokat is tartalmaz.Az Szt. 23. §-ának (1) bekezdése - a törvény hatálybalépése óta - egyszerűen szabályoz. A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a bérbe vett eszközök kivételével -, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz.Így a tulajdonjog-fenntartással történő adásvétel esetén, ha az eszközt a vevő rendelkezésére bocsátották (birtokba adták), akkor azt az eladónak a könyveiből ki kell vezetnie, értékesítésként elszámolnia, a vevőnek pedig az eszközök között állományba kell vennie, beszerzésként kell elszámolnia, függetlenül attól, hogy ingatlanról vagy más eszközről van szó.Az Áfa-tv. 9. §-ának (1) bekezdése a termékértékesítésre a következő meghatározást tartalmazza: birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8048
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja - áfa
Kérdés: Evás könyvelő kft. vagyunk. Szerződéseinket éves díjjal kötjük, havi egyenletes összegű kiszámlázással, a folyamatos teljesítés szabályai szerint. Szerződésünk szerint az éves teljesítés a beszámoló átadásával és a bevallások leadásával teljesül. Díjainkat is július 1-jétől változtatjuk. Vajon miként érint minket és vállalkozóinkat a változás? Mennyiben változnak a teljesítés időpontját, a számla keltét, a fizetési határidőt érintő dátumok és megbízóink kötelmei? Úgy véljük, ez nemcsak minket, de a kivás és az Szt. szerint elszámoló könyvelőirodákat is érinti. Kérjük, mindhárom módszertan szerint adják meg válaszukat!
Részlet a válaszból: […]elszámolási időszakos ügyletekre vonatkozó korábbi szabály pedig kizárólag a közszolgáltatási szerződésekre, telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozóan élt volna tovább: tehát csak ezeknél lett volna a jövőben is az ellenérték megtérítésének esedékessége a teljesítés időpontja.A fenti módosítás érdemi alkalmazását azonban a jogalkotó végül "elhalasztotta", az erre vonatkozó döntést az Országgyűlés 2014. június 23-ai ülésnapon hozta meg. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló 2014. évi XXV. törvény alapján az Áfa-tv. 58. §-a alá tartozó ügyletek teljesítési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályok így mégsem változnak meg 2014. július 1-jétől. A friss módosítás tulajdonképpen felülírta a tavalyi adócsomagban elfogadott változásokat, ezáltal továbbra is a "régi-új" szabályokat kell alkalmazni a 2014. június 30-át követő elszámolási időszakokra is, amelyek tekintetében a fizetés esedékessége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6374
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Teljesítés időpontja fuvarozásnál
Kérdés: Cégünk a vevő helyett időnként megszervezi a termék fuvarozását is. A fuvarozás költségét a fuvarozó számlája alapján, mint közvetített szolgáltatást továbbszámlázzuk a vevő felé. Kérdésem, hogy ha a fuvarozó számlája késve érkezik meg, és a teljesítés dátuma már lezárt áfa-hónapra vonatkozik, a továbbszámlázásnál is ezt a teljesítési dátumot kell szerepeltetni, vagy lehet a fuvarozó számlájának keltét is teljesítési dátumként feltüntetni? Így elkerülhető lenne a folyamatos önrevízió az előző hónapokra.
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásként, amely szorosan kapcsolódik az alapügylethez, azaz a termék értékesítéséhez. Az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybe vevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek [2007. évi CXXVII. törvény 70. § (1) bekezdésének b) pontja]. Mindez azt jelenti, hogy a fuvarozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5216
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Teljesítés időpontja eszközök értékesítésekor
Kérdés: Eszközök értékesítésekor (ide nem értve a lízinget, részletre vételt) a teljesítés időpontjára vonatkozóan több helyen olyan állásfoglalásokat lehetett olvasni, hogy az adásvétel Ptk., Szt., Áfa-tv. összefüggésben akkor teljesül, amikor a vevő megszerzi a tulajdonjogot. Ezért, ha az adásvételi szerződésben a tulajdonjogot fenntartják a vételár teljes kifizetéséig, akkor a fizetés dátuma lesz a teljesítési dátum, amely meghatározza a számviteli, adózási feladatokat, és nem vehető figyelembe korábbi átadás/átvételi, birtokba adási dátum. 2008 előtti magyarázatokban nem a tulajdonjog megszerzése volt a meghatározó a teljesítés időpontjára vonatkozóan. Hogyan kell helyesen eljárni ingatlanok, más eszközök értékesítéskor?
Részlet a válaszból: […]elő olyan követelményt, hogy a tulajdonjog fenntartása esetén nem lehet teljesítés, azaz nem lehet a dolgot ténylegesen értékesíteni, az nem kerülhet ki az eladó könyveiből. Egy megkötés van, a vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. Ilyen megkötés ingatlan adásvétele esetén természetes, kereskedelmi áruk esetében a tulajdonjog fenntartása az ellenérték pénzügyi rendezéséig a gazdasági tevékenység ellehetetlenüléséhez vezethet! A kérdésben leírtakhoz az kellene, hogy az adásvételre vonatkozóan a Ptk. olyan előírást tartalmazzon, mely szerint az adásvétel csak akkor jön létre, ha a vevő az ellenértéket teljes összegben kiegyenlítette. Ilyen előírás azonban nincs! Sőt, lásd a már hivatkozottakat! Az Szt. 23. §-ának (1) bekezdése egyszerűen szabályoz. A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a bérbe vett eszközök kivételével -, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után került át a vállalkozóhoz. Így a tulajdonjog-fenntartással történő adásvétel esetén, ha az eszközt a vevő rendelkezésére bocsátották (birtokába adták), akkor azt az eladónak a könyveiből ki kell vezetnie, értékesítésként elszámolnia, a vevőnek pedig az eszközök között állományba kell vennie, beszerzésként kell elszámolni, függetlenül attól, hogy ingatlanról vagy más eszközről van szó. (Itt utalunk arra, hogy miért gondolja a kérdező, hogy az eszközök értékesítésének az általános szabályai miért térnének el lízingtől, a részletvételtől!) Az Áfa-tv. 9. §-ának (1) bekezdése a termék értékesítésére a következő meghatározást tartalmazza: birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet. Az áfatörvényi értelmezésből sem következik az, hogy addig nincs termékértékesítés, amíg a tulajdonjog az átvevőre nem száll át. Sőt az Áfa-tv. 10. §-ának a) pontja alapján termék értékesítésének minősül a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5035
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Teljesítési időpont
Kérdés: Anyagszállítónk minden hónapban szállít nekünk anyagot. A megállapodásunk szerint a szállítást követő 30. napon fizetünk. A januári szállításnál a számlán a következő időpontok szerepelnek: kibocsátás kelte: 11. 01. 20.; teljesítési idő: 11. 01. 20.; fizetési határidő: 11. 02. 21. Így januárra könyvelem: T 5111, 466 - K 454. Az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése értelmében a teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége. Ebből következően az áfát csak februárban vonhatom le, amikor azt az Áfa-tv. szerint rám áthárították. Ez így igaz? Tehát januárban nem vonhatom le az áfát? Ha csak februárban vonhatom le, akkor hogyan könyvelem? A szállító nem hajlandó a számlán a teljesítés időpontját a fizetési határidővel azonosra venni, mivel a szállítási és a fizetési határidő különbözik. Mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]szerinti teljesítés időpontját a számlán mindenképpen fel kell tüntetni, ha az eltér az Áfa-tv. szerinti teljesítési időponttól. Ha a számlán csak egy teljesítési időpont szerepel, akkor azt az Áfa-tv. szerinti és a számviteli előírások szerinti teljesítési időpontnak is kell tekinteni, függetlenül attól, hogy 30 napos fizetési határidőben állapodtak meg. Az előbbiekből következően, ha a vevő rendelkezésére állt a szállító által szállított anyag I. hó 20-án, akkor azt a szállító számlája alapján a szállítóval szemben január hónapra költségként el kell számolni. Mivel a számlán csak egy teljesítési időpont van, ez azt jelenti, hogy az Áfa-tv. szerinti teljesítési időpont is I. hó 20-a, így a szállítónak is a fizetendő áfát a januári bevallásába kell beállítani, a vevő pedig a januári bevallásában helyezheti levonásba. [Az Áfa-tv. 169. §-ának g) pontja alapján a számla kötelező adattartalma a teljesítés időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől.] Az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése szerint: termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. A hivatkozott előírásban a hangsúly azon van, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg! A kérdésben leírt megállapodásuk érthető úgy is, hogy az az áfaelszámolásra is vonatkozik, de érthető úgy is, hogy csak egyfajta kötelezettségvállalás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4985
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja
Kérdés: A társaság tevékenységének szinte teljes egésze olyan szolgáltatásnyújtásból áll, amelynek számlázására a 2008. évtől hatályos Áfa-tv. 58. §-ában megfogalmazott határozott idejű elszámolásokra vonatkozó előírások érvényesek. Adott vállalkozás esetében a számlázásnak ez a módja többfajta szolgáltatásnyújtást és havi több ezer számlát érint. Példán levezetve, ha a 2008 decemberében teljesített szolgáltatásokat - szerződés szerint - január 2-án, január 15-ei fizetési határidővel számlázza ki a vállalkozás, akkor áfa szempontjából a teljesítés időpontja megegyezik a fizetési határidővel. A számlából, illetve az elszámolásból egyértelműen kitűnik az, hogy a tényleges szolgáltatásnyújtás decemberben történt, tehát egyértelmű, hogy a szolgáltatásból származó árbevétel a 2008. évet illeti. Szabályos-e, ha a mérleget a számviteli teljesítés alapján készült kivonat alapján állítja össze a társaság? Ebben az esetben vevőkövetelésként szerepelnek olyan tételek is, melyek számlán feltüntetett teljesítési időpontja tárgyévet követő (csak áfa szempontjából), és az áfafizetési kötelezettség sem egyezik meg a bevallással. Az áfabevallással való egyeztetésre készítünk egy "másik kivonatot".
Részlet a válaszból: […]megállapodásából következő teljesítési időpont (időszak), mely teljesítési időpont eltérhet az Áfa-tv. 58. §-ában meghatározott folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontjától (fizetési határidő). Az előbb leírtakból következően, ha a vállalkozás a vevőnek 2008 decemberében teljesített szolgáltatást, ezen szolgáltatás ellenértékét 2008. decemberében a vevőkkel szemben az értékesítés nettó árbevételeként el kell számolni, függetlenül attól, hogy az Áfa-tv. szerint ezen teljesítés időpontja a fizetési határidő, ami a kérdés szerint január 15. (Természetesen a szolgáltatást igénybe vevőnek is ezt a számlát 2008. decemberében mint szállítói kötelezettséget ki kell mutatnia, így a mérlegfordulónapra vonatkozó folyószámla-egyeztetőknek a két félnél egyeznie kell.) A vállalkozásnak egy főkönyvi kivonata lehet, mely főkönyvi kivonatnak mind a mérleget, mind az áfabevallást alá kell támasztania, azokkal meg kell egyeznie. Az egyezőség úgy oldható meg, hogy a vállalkozás a decemberi szolgáltatásnyújtásról kiállított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3891
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Szolgáltatás teljesítési időpontja
Kérdés: 2006. IV. negyedévére vonatkozó szolgáltatást partnerünk 2007. 01. 25-i számladátummal, 2007. 01. 20-i teljesítéssel számlázta. Kimutatható-e 2006. 12. 31-én kötelezettségként a bruttó összeg a mérlegben, vagy passzív időbeli elhatárolás?
Részlet a válaszból: […]számlán a január 20-i teljesítésiidőpont-feltüntetés ellentétes az Szt. tételes előírásaival. (A számlán a szerződés szerinti és a megrendelő által elfogadott teljesítési időpontot kell feltüntetni. Ettől való eltérés a bizonylati fegyelem megsértését jelenti!) Itt kell megjegyezni, amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás 2006. december 31-ig megtörtént, és a szolgáltatást a szolgáltatás nyújtója 2006. évi teljesítési időponttal nem számlázta (vagy csak 2007. évi teljesítési időponttal számlázott), a szolgáltatást igénybe vevőnél az Szt. 47. §-a (9) bekezdésének megfelelően, mint nem számlázott igénybe vett szolgáltatást, a kötelezettségekkel szemben a szerződés szerinti - áfa nélküli - értéken könyvelnie kell! Amennyiben a szolgáltatásnyújtás 2006. december 31-ig ténylegesen nem fejeződött be (bár be kellett volna azt fejezni), akkor a szolgáltatást nyújtó a számlát csak a szolgáltatás befejezésekor állíthatja ki, a teljesítési időpont ez esetben a szerződéstől eltérő, de a megrendelő által elfogadott időpont lesz, és ez lehet akár január 20-a is. Ez esetben a szolgáltatást nyújtónál a szolgáltatás ellenértékét teljes összegében 2007. évi árbevételként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3171
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Könyvelés, könyvvizsgálat teljesítési időpontja
Kérdés: 2005. decemberi és IV. negyedévi könyvelést januárban (20-ig) teljesítettük, a könyvvizsgálatot pedig folyamatosan, többségét II-V. hónapokban teljesítjük. Számlánkon a teljesítési időpont (standard szerint) az utolsó könyvvizsgálati nap. A fenti munkákat 20 vagy 25%-os áfával kell számláznunk?
Részlet a válaszból: […]azaz a teljesítés időpontja az elszámolás napja. Az erre vonatkozó átmeneti rendelkezés szerint a 20 százalékos adómértéket arra a szolgáltatásra lehet először alkalmazni, amelynél az elszámolási időszak kezdőnapja is 2006-ra esik. Elszámolási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2666
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Teljesítési időpont közúti teherszállításnál
Kérdés: Mi minősül a teljesítés időpontjának az Áfa-tv. szempontjából közúti teherszállításnál? A Ptk. szerint: a fuvarozó díjazás ellenében az árut rendeltetési helyére továbbítja és a címzettnek átadja. A fuvarozási szerződés valójában az áru címzettnek történő kiszállításával teljesül.
Részlet a válaszból: […]teljesítési helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amelyben a megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vették. Az Áfa-tv. 11/A §-ának i) pontja alapján a termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősül a termékexporthoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás, így különösen a teherközlekedés és az ahhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatás. A hivatkozott előírások arra adnak választ, hol van a teherközlekedés teljesítési helye, azaz mely országban keletkezik adófizetési kötelezettség. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára az Áfa-tv. 16-20. §-ai adnak választ. A fő szabály, ha az Áfa-tv. rendelkezéseiből más nem következik, hogy a teljesítés időpontjának megállapítására a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebből az következik, ha a teherközlekedésnél a teljesítés helye Magyarország, akkor az adófizetési kötelezettség is Magyarországon keletkezik, például a fuvarozó általi átvételkor, vagy a gépkocsira történő felrakáskor. Ha az adófizetési kötelezettség Magyarországon kívüli tagállam adóalanyát terheli (azaz az Áfa-tv. területi hatályán kívüli), akkor az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja annyiban releváns, hogy az adott ügyletet melyik hónap bevallásába állítsa be az adóalany, illetve mikor éri el a 4 millió forintot. Az Áfa-tv. területi hatályán kívüli ügylet esetén a magyar adóalanynál fizetendő áfa nem keletkezik, a bevallásba történő beállításhoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1983
10. találat: Bérbeadásnál a teljesítés időpontja
Kérdés: Az 1087. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódó kérdés. A bérlővel a bérleti szerződésben havi számlázásban állapodtak meg. A számlán a teljesítés ideje 2. hó 25., a számla kelte: 2. hó 10., fizetési határidő: 2. hó 25. Ebben az esetben az áfafizetési kötelezettség mikor keletkezik, ha a számlázott időszak 2. hó 1-jétől 28-ig tart? Ha a bérlő 2. hó 25-e előtt fizet, az előleg?
Részlet a válaszból: […]időszakának utolsó napja." A hivatkozottak alapján nyilvánvaló, hogy a rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra (egy hónapra) megállapított bérleti díj vonatkozásában az adófizetési kötelezettség elsősorban a felek által meghatározott teljesítési időpontban keletkezik. A feleknek tehát a teljesítés időpontjában is meg kell állapodniuk, és azt a felek által kötött szerződésben rögzíteni kell. A kérdező nem ír arról, hogy a számlán feltüntetett teljesítési időpont a bérlővel együttesen meghatározott és a bérleti szerződésben rögzített időpont-e. (A fizetési határidővel azonos teljesítési időpont nem erre utal.) Amennyiben a teljesítési időpontban a bérlővel nem állapodtak meg, és azt a bérleti szerződésben nem rögzítették, az adófizetési kötelezettség az elszámolási időszak (2. hó) utolsó napjával keletkezik, függetlenül a számlában feltüntetett (de szerződésben nem rögzített) teljesítési időponttól. Az Áfa-tv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján, ha a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően az ellenértékbe beszámítható pénzösszeget fizetnek (előleg), a pénzösszeg átvételének (jóváírásának) napja teljesítési időpontnak tekintendő. Amennyiben tehát a kérdésben szereplő teljesítési időpontot a szerződés alátámasztja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1415
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést