Termelőüzem leállítása esetén az amortizáció

Kérdés: A társaság az egyik üzemében - előre nem látható időre - beszünteti a termelést. Az üzemben lévő vegyipari berendezéseket máshol nem tudjuk használni. Ez esetben mi történjen ezekkel a tárgyi eszközökkel, szüneteltetni kell-e az amortizáció elszámolását? Mi a teendő, ha mégis újra használni fogják azokat?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 23. §-ának (4) és (5) bekezdése szerint: az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Amennyiben az eszköz használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a m ű ködést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 17.

Bányatelek értékesítése

Kérdés: Társaságunk bányászattal foglalkozik, és termelésből kivont bányatelket kíván értékesíteni. Minek minősül a bányatelek, illetve milyen adókulccsal számlázandó?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2. számú mellékletének 1. pontja értelmében a(felépítmény nélküli) földterület értékesítése tárgyi adómentes értékesítésnekminősül. Ez alól kivételt az épített környezet alakításáról és védelméről szólótörvény szerinti beépítésre szánt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 30.

Termelésből kivont szántóföld bekerülési értéke

Kérdés: Mi a beszerzési értéke annak a szántóföldnek, amit a tag az 1992. évi I. törvény (Szöv-tv. régi) alapján részarány-tulajdonosként 30 AK értékben kapott meg? 2003-ban a termelésből kivonta, a kivonási költséget az államnak megfizette, ez volt az értékesítésig felmerült összes költsége, ezután mint ipari telket, az ingatlant értékesítette.
Részlet a válaszából: […] A részarány-tulajdonosként kapott szántóföldnek a bekerülési(beszerzési) értéke a 30 AK (aranykorona) értéknek a juttatás időpontjábanmeglévő piaci értéke. A részarány-tulajdonosként kapott szántóföldet ezen azértéken a juttatás időpontjában - mint térítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 14.