Nyugdíjas ügyvezető bevallása

Kérdés: Egy belföldi kft.-nek két magánszemély tagja van. Az ügyvezető (vezető tisztségviselő) már az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személy. A társaság ügyvezetését és a bolti eladói munkáját díjazás nélkül látja (látta) el az ügyvezető (méterárubolt). A havi járulékbevallás M-es lapján eddig az alkalmazás minőségének a 8/53 kódot jelöltem (öregségi nykh. betöltött nyugdíjas/és kieg. tev. folytató társas vállalkozó). 2022. júniustól munkabért kíván felvenni a nyugdíjas tag a munkájáért. Jól gondolom-e azt, hogy
- T1041-e bevallást nem kell beadnom a munkaviszony létesítése miatt, mivel ő már nem biztosított;
- a 08-as járulékbevallásban alkalmazás minőségének 8/20 kódot jelölöm (nyugdíjas/és munkaviszonyos), csak szja-előleget vonok a béréből, és a kft. nem fizet a bére után szociális hozzájárulást?
Kell-e heti munkaórát megadni nyugdíjas tag és egyben munkavállaló esetén, ugyanis bruttó 118 000 Ft munkabért kap a kft.-től? Kell e figyelnem a minimálbér-, bérminimum-összeghatárt, ugyanis ezen munkabér, bérminimummal számolva, heti 15 órás munkaidő esetén arányos? Gondolom, 40 órás munkaviszony esetén nem számfejthet a cég bruttó 118 000 Ft-ot részére?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtaknak megfelelően, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személy 2022. júniustól munkabért kíván felvenni, akkor:- a T1041-e bevallást nem kell beadni a munkaviszony létesítése miatt, mivel ő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Nyugdíjas ügyvezető munkaviszonyban - járulékfizetés

Kérdés: Könyvelőtevékenységet végző kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője, aki saját jogú nyugdíjas, a tevékenységét a 2019-es évtől munkaviszony keretében végzi, a munkaszerződésben irodavezetői, könyvelői és ügyvezetői tevékenység van meghatározva. A munkaviszonyra, ill. a saját jogú nyugdíjra tekintettel felmerül-e a 7500 Ft-os egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] 2019-től a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas nem minősül biztosítottnak, ennek megfelelően mentesül a 10 százalékos nyugdíjjárulék, valamint a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 28.

Nyugdíjas ügyvezető díjazás nélkül

Kérdés: Egy 2 személyes kft. nyugdíjas ügyvezetője díjazás nélkül adminisztratív anyagbeszerzői, szerződéskötési munkát végez. Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a kft.-t és az ügyvezetőt 2010. évben? Kell-e alkalmazni a szuperbruttósítást? Milyen kötelezettség terheli a kft.-t és az ügyvezetőt, ha a minimálbér 30%-át nem éri el a juttatás?
Részlet a válaszából: […] Az Szja tv. szerint nem önálló tevékenység a gazdaságitársaság vezető tisztségviselőjének személyes közreműködése. Ha díjazásellenében van személyes munkavégzés, akkor az után kell személyijövedelem­a­dót fizetni. Az adóalap a jövedelem 1,27-szerese 2010-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 7.

Nyugdíjas ügyvezető jövedelme (eva)

Kérdés: A kft. evát választott, alkalmazottunk nincs, az ügyvezető nyugdíjas. Jövedelmet kell számfejteni részére az ügyvezetésért? Ha igen, akkor alkalmazotti minőségében, vagy mint nyugdíjas tag?
Részlet a válaszából: […] A Gt. szerint a vezető tisztségviselő minőségében megilletőjogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a társasági jogi jogviszony azirányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásiszerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 8.