Szerb állampolgár jövedelmet nem, de osztalékot felvesz

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője szerb állampolgár. Jövedelmet nem vesz fel a kft.-ből, tajszáma nincsen. Szerepeltetni kell a 08-as bevallásban? Amennyiben osztalékot vesz fel, hogyan kell adózni és a 08-as bevallásban szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] ...abban az államban biztosított, amelyben keresőtevékenységét végzi. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a szerb állampolgárnak az ügyvezetői tevékenysége alapján fennáll-e a biztosítási jogviszonya. Az általános szabályok szerint az ügyvezető biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Ügyvezető a tag közeli hozzátartozója

Kérdés: Következő évtől egy gazdasági társaság az ügyvezetéssel az egyik tag közeli hozzátartozóját bízná meg, aki nem tagja a kft.-nek. Mivel az ügyvezető rokon lenne, a megbízatást ingyenes megbízási szerződés keretében végezné. A leendő ügyvezetőnek nincs heti 36 órát meghaladó munkaviszonya. A nem tag ügyvezető nem lehet társas vállalkozóként biztosított, mert csak tagok vállalhatnak kötelezettséget személyes közreműködésre. A Ptk. 6.280. elismeri az ingyenes megbízási szerződést. Az említett esetben lehetséges ingyenesen végezni a megbízást?
Részlet a válaszából: […] ...az ügyvezetői teendőket ingyenes megbízási szerződés keretében látná el az egyik tag közeli hozzátartozója (mint ahogyan írják, a Ptk. 6.280. elismeri az ingyenes megbízási szerződést), aki nem tagja a kft.-nek, akkor annak személyi jövedelemadózás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Vevő helyett ügyvezetője fizetett

Kérdés: Cégünk szolgáltatásáról egy másik magyar cégnek számlázott 9,5 millió forintot. A kiegyenlítés a mi cégünk bankszámlájára érkezett, de mint később kiderült, az összeget a vevő cég ügyvezetője a saját bankszámlájáról utalta át. Mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...kiderül, hogy a vevő helyett a vevő ügyvezetője utalta át a 9,5 millió forintot, akkor a vevő számlájának kiegyenlítését sztornírozni kell, és az összeget elő kell írni az ügyvezetővel szembeni kötelezettségként. (A vevő számláján a követelés nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 12.

Vevőkijelölés adóvonzatai nyílt végű lízingnél

Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing lejártakor a lízingbe vevőnek joga van 3. személyt kijelölni vevőként. A társaság a tulajdonos ügyvezetőjét jelölné ki vevőként, aki a maradványértéken megvenné a személygépkocsit. A lízingszerződés szerinti maradványérték azonban lényegesen alacsonyabb az aktuális piaci árnál. A vételi jog ilyen ingyenes átengedésének milyen adóvonzatai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...adóban, ha a lízingbe vevő él a vevőkijelölés jogával, úgy - figyelemmel arra, hogy az opciós jogot a társaság ingyenesen adja át az ügyvezetőnek - annak átadása kapcsán számviteli szempontból nem keletkezik bevétele, a Tao-tv. 7-8. §-ai pedig nem tartalmaznak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

Kisadózó ellátja az ügyvezetés feladatait

Kérdés: Többes jogviszonyban lévő társas vállalkozó esetében, a főállás jelen törvény szerint a katás egyéni vállalkozásban van. Nincs választási lehetőség! Akkor a kft.-ben az ügyvezetői teendőit nemcsak csökkentett munkaviszonyban végezheti, hanem megbízási jogviszonyban is elláthatja, esetleg még díjazás nélkül is? Ebben az esetben nem kell a törtidős munkaviszony, és nem kell megfizetni legalább a tb minimumjárulékát. Vagy a kft.-ben meg kell fizetni a tb minimumösszegét, mert a katás jogviszonyban fizetendő 50 E Ft nem éri el a tb minimumösszegét?
Részlet a válaszából: […] ...nincs választási lehetőség. Az 50 ezer forint tételes adó megfizetésével főfoglalkozású kisadózónak minősül. Emellett egy kft.-ben az ügyvezetői teendők elláthatók megbízási jogviszonyban is, és még díjazás nélkül is. Ebben az esetben nem kell a törtidős munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 13.

Kapcsolt vállalkozás, magánszemély tulajdonosok

Kérdés: Fennáll-e a kapcsolt vállalkozás az alábbi esetben a bt. és a kft. között?
Bt.:
- beltag a férj, tulajdoni hányada 50%,
- kültag a feleség, tulajdoni hányada 50%, munkaviszonyban heti 20 órában dolgozik a bt.-ben ügyvezetőként.
Kft.:
- a férj munkaviszonyban (heti 40 óra) ügyvezető, és a tulajdoni hányada 4%,
- a többi tulajdonos nem rokon.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 4. § 23. pont alapján a két társaság nem tekinthető kapcsolt vállalkozásnak, mivel a közeli hozzátartozóknak csak a bt.-ben van többségi befolyása, nem áll fenn az ügyvezetés egyezősége, mivel nem azonos a bt. és a kft. ügyvezetése, a Tao-tv. 4. § 23/f) pont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Nyugdíjas ügyvezető bevallása

Kérdés: Egy belföldi kft.-nek két magánszemély tagja van. Az ügyvezető (vezető tisztségviselő) már az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személy. A társaság ügyvezetését és a bolti eladói munkáját díjazás nélkül látja (látta) el az ügyvezető (méterárubolt). A havi járulékbevallás M-es lapján eddig az alkalmazás minőségének a 8/53 kódot jelöltem (öregségi nykh. betöltött nyugdíjas/és kieg. tev. folytató társas vállalkozó). 2022. júniustól munkabért kíván felvenni a nyugdíjas tag a munkájáért. Jól gondolom-e azt, hogy
- T1041-e bevallást nem kell beadnom a munkaviszony létesítése miatt, mivel ő már nem biztosított;
- a 08-as járulékbevallásban alkalmazás minőségének 8/20 kódot jelölöm (nyugdíjas/és munkaviszonyos), csak szja-előleget vonok a béréből, és a kft. nem fizet a bére után szociális hozzájárulást?
Kell-e heti munkaórát megadni nyugdíjas tag és egyben munkavállaló esetén, ugyanis bruttó 118 000 Ft munkabért kap a kft.-től? Kell e figyelnem a minimálbér-, bérminimum-összeghatárt, ugyanis ezen munkabér, bérminimummal számolva, heti 15 órás munkaidő esetén arányos? Gondolom, 40 órás munkaviszony esetén nem számfejthet a cég bruttó 118 000 Ft-ot részére?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtaknak megfelelően, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személy 2022. júniustól munkabért kíván felvenni, akkor:- a T1041-e bevallást nem kell beadni a munkaviszony létesítése miatt, mivel ő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Magánszemély tagságú társaságok kapcsolata

Kérdés: Adott két belföldi illetőségű kft. Az egyik (A) kft. tagja 5 magánszemély, az egyik tag egyben ügyvezető is. A másik kft. (B) tagjai egyrészt ugyanazon 5 magánszemély (50%-ban), 50%-ban pedig az A kft. A B kft.-nél is - hasonlóan az A-hoz - az egyik tagot választották meg ügyvezetőnek. Nem ugyanazon személyek az ügyvezetők a két kft.-ben. A kft. tagjai tehát jelenleg: 5×20%-ban 5 magánszemély, B kft. tagjai: 50%-ban A kft. és (5×10%-ban) ugyanazon 5 magánszemély. Ha a B kft.-ből az A kft. eladja a tulajdonrészét a magánszemélyeknek (és ezáltal a két kft.-nek ugyanazon 5 magánszemély lennének a tagjai, ugyanazon tulajdoni arányokkal), akkor kapcsolttá válnának? A két kft. üzleti kapcsolatban áll egymással, átszámlázások történnek.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 4. § 23/c) pont alapján a két kft. kapcsolt vállalkozás lehet akkor is, ha B) kft.-ben az 5 magánszemély 50%-os és A) kft. 50%-os részesedéssel rendelkezik, és a szavazati jogok megegyeznek a részesedés mértékével, továbbá ha a magánszemélyek közeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Részesedés értékesítése piaci érték alatt

Kérdés: Gazdasági társaságunk az ügyvezetőjének értékesítette egy részvénytársaságban meglévő 51%-os részesedését névértéken, 2550 E Ft-ért. Arészvénytársaság saját tőkéje az értékesítés időpontjában 60 M Ft volt. Milyen adózási következménye van a fenti tranzakciónak az értékesítő társaságra, illetve az ügyvezetőre nézve, figyelembe véve a Tao-törvény 18. § (1) bekezdésének b. pontját is?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolódó jóváhagyott osztalék, részesedés címén a vagyoni részesedés megszerzésekor még fennáll. Erendelkezés szerint az ügyvezető által megszerzett részvény szokásos piaci értéke - ha nincs a részesedéshez kapcsolódó jóváhagyott osztalék - 30,6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 12.

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma

Kérdés: Az Szt. szerinti "létszám" fogalmánál a beszámoló készítésének főoldalán található "üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak számába" beszámít az olyan ügyvezető (akár tagja is, akár nem tagja a cégnek), akinek van máshol heti 36 órát elérő munkaviszonya, s a cégben/cégében nem vesz ki tagi kivétet (nem munkaviszonyban látja el az ügyvezetést a cégében). Úgy gondolom, hogy azon ügyvezetőket, akik nem tagjai a cégnek, és nulla díjazást kapnak megbízásukra, nincs más foglalkoztatott a cégben, itt a cég tulajdonosa (leánya), és nem kell róluk 08-as bevallásban sem szerepeltetni adatot), ott a létszám nulla. De ahol az ügyvezető tag is (de van más főállása, nem vesz ki kivétet, társas vállalkozónak minősül, ő vesz részt a bevételszerző tevékenységben), és van róla havi 08-as bevallásban "M" lap is: az ő esetükben 1 fő a létszám?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy a számviteli törvényben nem került rögzítésre a létszám fogalmára vonatkozóan értelmező rendelkezés. Ezért a statisztika által használt létszámfogalmat, -értelmezést kell figyelembe venni.A KSH által kiadott "útmutató a munkaügyi statisztikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.
1
2
3
40