Nyugdíjas ügyvezető bevallása

Kérdés: Egy belföldi kft.-nek két magánszemély tagja van. Az ügyvezető (vezető tisztségviselő) már az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személy. A társaság ügyvezetését és a bolti eladói munkáját díjazás nélkül látja (látta) el az ügyvezető (méterárubolt). A havi járulékbevallás M-es lapján eddig az alkalmazás minőségének a 8/53 kódot jelöltem (öregségi nykh. betöltött nyugdíjas/és kieg. tev. folytató társas vállalkozó). 2022. júniustól munkabért kíván felvenni a nyugdíjas tag a munkájáért. Jól gondolom-e azt, hogy
- T1041-e bevallást nem kell beadnom a munkaviszony létesítése miatt, mivel ő már nem biztosított;
- a 08-as járulékbevallásban alkalmazás minőségének 8/20 kódot jelölöm (nyugdíjas/és munkaviszonyos), csak szja-előleget vonok a béréből, és a kft. nem fizet a bére után szociális hozzájárulást?
Kell-e heti munkaórát megadni nyugdíjas tag és egyben munkavállaló esetén, ugyanis bruttó 118 000 Ft munkabért kap a kft.-től? Kell e figyelnem a minimálbér-, bérminimum-összeghatárt, ugyanis ezen munkabér, bérminimummal számolva, heti 15 órás munkaidő esetén arányos? Gondolom, 40 órás munkaviszony esetén nem számfejthet a cég bruttó 118 000 Ft-ot részére?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtaknak megfelelően, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személy 2022. júniustól munkabért kíván felvenni, akkor:- a T1041-e bevallást nem kell beadni a munkaviszony létesítése miatt, mivel ő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Ügyvezető tagi jövedelme euróban

Kérdés: Az ügyvezető tag euróban szeretné felvenni a jövedelmét. A cég könyvviteli nyilvántartása forintban történik, a kifizetéshez szükséges euróval rendelkezik. A számviteli politikájában a számlavezető OTP devizaeladási árfolyamának alkalmazását írta elő. Milyen árfolyamon kell elszámolni a számfejtés és kifizetés során?
Részlet a válaszából: […] ...részére a munkabért forintban kell meghatározni, és a levonások után forintban kell kifizetni. Természetesen ez igaz minden jövedelemre, az ügyvezető tagi jövedelmére is.A kérdés szerinti tagi jövedelmet az ügyvezető részére csak forintban lehet számfejteni, forintban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Ingyenes ügyvezetői tevékenység

Kérdés: Egy kft. ügyvezetését egy tulajdoni részesedéssel nem rendelkező - külsős - magánszemély látja el, akit egyidejűleg művelettervezői munkakörben munkaviszonyban foglalkoztatnak teljes munkaidőben. A társasági szerződésben a vezető tisztségviselői jogviszonynak megbízási jogviszonyt jelöltek meg. Kérdés, hogy elvégezheti-e ingyenesen az ügyvezetői tevékenységet a külsős magánszemély, ha a megbízási szerződésben ebben állapodnak meg? Ha igen, ez esetben keletkezik-e bejelentési, járulékfizetési kötelezettség az ingyenes ügyvezetői tevékenységre való tekintettel a kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] ...külsős magánszemély elvégezheti ingyenesen az ügyvezetői tevékenységet, ha a megbízási szerződésben ebben állapodnak meg. Mivel az ügyvezető egy­idejűleg művelettervezői munkakörben teljes munkaidőben munkaviszonyban van foglalkoztatva, az ingyenes megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 5.

Ügyvezető lehet-e katás egyéni vállalkozó?

Kérdés: Egy kft. tulajdonos-ügyvezetője (aki az ügyvezetői teendőket főfoglalkozásban munkaviszonyban látja el) egy tőle független másik társaságtól is felkérést kap az ügyvezetésre napi 2-4 órában. Elvállalhatja ezt mellékfoglalkozású katás egyéni vállalkozóként?
Részlet a válaszából: […] ...kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A Ptk. idézett rendelkezése alapján az ügyvezetői teendőket mellékfoglalkozású katás egyéni vállalkozóként nem lehet ellátni.(Kéziratzárás: 2021. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.

Tulajdonos mint ügyvezető

Kérdés: Egy már meglévő katás bt. tulajdonosa alapított egy kft.-t, amely a társasági adó alá bejelentkezve működik. Ha a kft. tulajdonosa lesz bejegyezve a cégbe ügyvezetőként, milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségei keletkeznek? A kata kivált a fizetendő adók és járulékok közül valamit?
Részlet a válaszából: […] ...alapján látja el. A 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján pedig a társas vállalkozó biztosítottnak minősül. Erre tekintettel a kft. ügyvezetőjére biztosítottként a társas vállalkozók járulékfizetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.A Tbj-tv. 39. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 24.

Nyugdíjas ügyvezető munkaviszonyban - járulékfizetés

Kérdés: Könyvelőtevékenységet végző kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője, aki saját jogú nyugdíjas, a tevékenységét a 2019-es évtől munkaviszony keretében végzi, a munkaszerződésben irodavezetői, könyvelői és ügyvezetői tevékenység van meghatározva. A munkaviszonyra, ill. a saját jogú nyugdíjra tekintettel felmerül-e a 7500 Ft-os egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] 2019-től a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas nem minősül biztosítottnak, ennek megfelelően mentesül a 10 százalékos nyugdíjjárulék, valamint a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 28.

Biztosítási jogviszony Ausztriában

Kérdés: Ausztriában főállású magyar állampolgár magyarországi kft. ügyvezetője lesz. A Tbj-tv. és a Ptk. szerint biztosítási jogviszonyt eredményez-e, ha tulajdonos is lesz a társaságban?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. alapján önmagában az, hogy egy Ausztriában főállású magyar állampolgár, aki a magyarországi kft. ügyvezetője lesz, egyben tulajdonos is lesz a társaságban, nem eredményez biztosítási jogviszonyt.A Tbj-tv. alapján biztosítottnak minősül a munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Személyesen közreműködő társas vállalkozók munkába járása

Kérdés: A kft.-nek 3 fő ügyvezetője van, és mindhárman társas vállalkozók, akik személyesen közreműködnek. Kizárólag ez az egy jogviszonyuk van. Lakóhelyük és a telephelyük, ahol a tevékenységüket ténylegesen végzik, 80 km-re van, ahová saját gépjárművel utaznak. Miként kaphatnak sajátgépjármű-költségeikre juttatást/térítést? Milyen lehetőségek vannak költségtérítésre adómentesen, illetve, ha adóköteles, akkor annak mi a mértéke? Megilleti-e őket a munkába járás költségtérítése?
Részlet a válaszából: […] ...kft. 3 ügyvezetője, akik személyesen közreműködő társas vállalkozók, sajátgépjármű-költségeikre a munkába járásra tekintettel kaphatnak költségtérítést, de erre adómentesen nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy nem az Mt. szerinti munkaviszony keretében történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 13.

Ügyvezető feladata egyszerűsített végelszámolásnál

Kérdés: Az új végelszámolási szabályok szerint, ha az ügyvezető a végelszámoló, mikor és milyen nyomtatványokat kell a cégbírósághoz benyújtani? Hol találhatók meg ezen iratminták, illetve milyen elektronikus felületen kell beküldeni azokat?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a végelszámolót terhelő feladatokat (részletesen a Cégtörvény 99-113. §-aiban) a cég vezető tisztségviselőinek (így az ügyvezetőnek is) kell ellátnia.A legfőbb szervnek az egyszerűsített végelszámolás megindításáról hozott döntését - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 8.

Ügyvezető részére bérelt lakás

Kérdés: "A" kft. ügyvezetője kettős állampolgár, akinek az állandó lakóhelye az EU másik tagállamában van. Munkaszerződéssel látja el a feladatát 40 órás munkaviszonyban "A" kft.-ben, amely a kft. székhelyén egy lakást bérel számára. A bérleti szerződés a bérbeadó és a kft. között jött létre, így a havi bérleti díjat a kft. fizeti, számla ellenében. A lakás rezsiköltségeit szintén a kft. fizeti, a cég nevére szóló számlák ellenében. A lakás- és rezsiköltségek után a kft.-nek milyen adófizetési kötelezettségei vannak, valamint a rezsiszámlák áfatartalmát levonásba helyezheti-e, ha csak adóköteles tevékenységet folytat? Az ügyvezetőnek mint magánszemélynek kell-e viselnie valamilyen adóterhet?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelemadóA kft. ügyvezetője nem hivatali üzleti utazás, és így nem kiküldetés keretében, hanem munkaszerződéssel 40 órás munkaviszonyban látja el a feladatát, így az ügyvezető helyett a kft. által számla ellenében fizetett havi bérleti díj és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 30.
1
2
3
6