Vegyes tulajdonú ingatlanok kezelése

Kérdés: A kft. tulajdonában van: belterület 6520/2. hrsz.-ú beépített területű ingatlan, egy magánszemély (a kft. ügyvezetője) tulajdonában van a 6524/2. hrsz.-ú ingatlan (telek), amelyet a kft.-nek használatra átadott. Folyamatban lévő beruházás miatt szükségessé vált a telekösszevonás, amelynek következtében egy helyrajzi számon, a 6524/2. szerepel a nyilvántartásban. Az ügyvéd tájékoztatása szerint telekösszevonáskor mindkét fél, tulajdoni hányaduk arányában, jogosult az ingatlan felett rendelkezni. Valóban tulajdonjogot szerez a magánszemély is azokon az ingatlanokon, épületeken, ami a kft. könyveiben szerepel? Ha valóban tulajdonjogot szerez a magánszemély az ingatlanokon, akkor hogyan mutatom ki a kft. könyveiben? A magánszemélynek nem keletkezik valamilyen fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, nem vitatkozunk az ügyvéd véleményével. A Ptk. ötödik könyve külön fejezetekben foglalkozik a tulajdonjog általános szabályaival, a tulajdonjog tartalmával és védelmével, a tulajdonjog megszerzésével. Ezekből az ügyvéd álláspontjának inkább a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Kapcsolt vállalkozás, közeli hozzátartozó

Kérdés: "A" társaság: 100%-os tulajdonos a férj, és egyben az ügyvezető. "B" társaság: tulajdonos "A" társaság 96%-ban, a férj 4%-ban, ügyvezető a férj. "C" társaság bt.: beltag-tulajdonos a férj 50%-ban, kültag-tulajdonos a feleség 50%-ban, ügyvezető. Fennáll-e kapcsolt vállalkozási viszony?
Részlet a válaszából: […] "B" társaságban a Tao-tv. 4. § 23. pont a) alpont szerint a férj közvetve, "C" bt. -ben a Tao-tv. szerint közvetlenül többségi befolyással rendelkezik. A Tao-tv. 4. § 23. pont c) alpontja alapján így "B" és "C" társaság kapcsolt vállalkozásnak minősül. A Tao-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Könyvvizsgáló cég vezetőjének a felelőssége a megbízottért

Kérdés: Könyvvizsgáló cég vagyunk. Tagjaink közül egy tagunk könyvvizsgáló 51%-os szavazati többséggel, aki ügyvezető. Megbízhat-e cégünk megbízási szerződéssel kamarai bejegyzéssel rendelkező könyvvizsgálót ügyfeleink, cégeink - jogszabály szerint - kötelező könyvvizsgálatával? Ez a megbízott könyvvizsgáló a kizárólagos szakmai felelős az általa elvégzett munkáért és a jelentésében foglaltakért, vagy a tag könyvvizsgáló is felelős, illetve a tag ügyvezető? A szakmai és az általános vezetőség felelőssége milyen mértékű, vagy a jelentést író könyvvizsgáló felel az általa végzett munkáért szakmailag?
Részlet a válaszából: […] A könyvvizsgáló cég megbízhat megbízási szerződéssel külső, kamarai tag könyvvizsgáló személyt a könyvvizsgáló cég ügyfeleinek jogszabály szerinti könyvvizsgálatára, amennyiben a könyvvizsgáló cég belső erőforrásai nem állnak rendelkezésre.A kamarai tag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.

Kapcsolt vállalkozások

Kérdés: Egy vállalkozásnak (A) van egy 90%-osan tulajdonolt leányvállalata (B). C vállalkozásnak ugyanaz az ügyvezetője, mint az A vállalkozásnak. B és C kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […]

Önmagában az, hogy B vállalkozás a többségi befolyás alapján, C vállalkozás pedig az ügyvezetés egyezősége alapján A vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, nem teszi B és C vállalkozást kapcsolt vállalkozássá.

(Kéziratzárás: 2023. 04. 20.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Kapcsolt vállalkozások

Kérdés: Egy vállalkozásnak (A) van egy 90%-osan tulajdonolt leányvállalata (B). C vállalkozásnak ugyanaz az ügyvezetője, mint az A vállalkozásnak. B és C kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […]

Önmagában az, hogy B vállalkozás a többségi befolyás alapján, C vállalkozás pedig az ügyvezetés egyezősége alapján A vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, nem teszi B és C vállalkozást kapcsolt vállalkozássá.

(Kéziratzárás: 2023. 04. 20.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Szerb állampolgár jövedelmet nem, de osztalékot felvesz

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője szerb állampolgár. Jövedelmet nem vesz fel a kft.-ből, tajszáma nincsen. Szerepeltetni kell a 08-as bevallásban? Amennyiben osztalékot vesz fel, hogyan kell adózni és a 08-as bevallásban szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] ...abban az államban biztosított, amelyben keresőtevékenységét végzi. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a szerb állampolgárnak az ügyvezetői tevékenysége alapján fennáll-e a biztosítási jogviszonya. Az általános szabályok szerint az ügyvezető biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Ügyvezető a tag közeli hozzátartozója

Kérdés: Következő évtől egy gazdasági társaság az ügyvezetéssel az egyik tag közeli hozzátartozóját bízná meg, aki nem tagja a kft.-nek. Mivel az ügyvezető rokon lenne, a megbízatást ingyenes megbízási szerződés keretében végezné. A leendő ügyvezetőnek nincs heti 36 órát meghaladó munkaviszonya. A nem tag ügyvezető nem lehet társas vállalkozóként biztosított, mert csak tagok vállalhatnak kötelezettséget személyes közreműködésre. A Ptk. 6.280. elismeri az ingyenes megbízási szerződést. Az említett esetben lehetséges ingyenesen végezni a megbízást?
Részlet a válaszából: […] ...az ügyvezetői teendőket ingyenes megbízási szerződés keretében látná el az egyik tag közeli hozzátartozója (mint ahogyan írják, a Ptk. 6.280. elismeri az ingyenes megbízási szerződést), aki nem tagja a kft.-nek, akkor annak személyi jövedelemadózás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Vevő helyett ügyvezetője fizetett

Kérdés: Cégünk szolgáltatásáról egy másik magyar cégnek számlázott 9,5 millió forintot. A kiegyenlítés a mi cégünk bankszámlájára érkezett, de mint később kiderült, az összeget a vevő cég ügyvezetője a saját bankszámlájáról utalta át. Mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...kiderül, hogy a vevő helyett a vevő ügyvezetője utalta át a 9,5 millió forintot, akkor a vevő számlájának kiegyenlítését sztornírozni kell, és az összeget elő kell írni az ügyvezetővel szembeni kötelezettségként. (A vevő számláján a követelés nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 12.

Vevőkijelölés adóvonzatai nyílt végű lízingnél

Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing lejártakor a lízingbe vevőnek joga van 3. személyt kijelölni vevőként. A társaság a tulajdonos ügyvezetőjét jelölné ki vevőként, aki a maradványértéken megvenné a személygépkocsit. A lízingszerződés szerinti maradványérték azonban lényegesen alacsonyabb az aktuális piaci árnál. A vételi jog ilyen ingyenes átengedésének milyen adóvonzatai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...adóban, ha a lízingbe vevő él a vevőkijelölés jogával, úgy - figyelemmel arra, hogy az opciós jogot a társaság ingyenesen adja át az ügyvezetőnek - annak átadása kapcsán számviteli szempontból nem keletkezik bevétele, a Tao-tv. 7-8. §-ai pedig nem tartalmaznak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

Kisadózó ellátja az ügyvezetés feladatait

Kérdés: Többes jogviszonyban lévő társas vállalkozó esetében, a főállás jelen törvény szerint a katás egyéni vállalkozásban van. Nincs választási lehetőség! Akkor a kft.-ben az ügyvezetői teendőit nemcsak csökkentett munkaviszonyban végezheti, hanem megbízási jogviszonyban is elláthatja, esetleg még díjazás nélkül is? Ebben az esetben nem kell a törtidős munkaviszony, és nem kell megfizetni legalább a tb minimumjárulékát. Vagy a kft.-ben meg kell fizetni a tb minimumösszegét, mert a katás jogviszonyban fizetendő 50 E Ft nem éri el a tb minimumösszegét?
Részlet a válaszából: […] ...nincs választási lehetőség. Az 50 ezer forint tételes adó megfizetésével főfoglalkozású kisadózónak minősül. Emellett egy kft.-ben az ügyvezetői teendők elláthatók megbízási jogviszonyban is, és még díjazás nélkül is. Ebben az esetben nem kell a törtidős munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 13.
1
2
3
40