Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott újratelepítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Erdő újratelepítése költségeinek elhatárolása

Kérdés: Úgy tudom, hogy új erdő telepítése, meglévő erdő megvásárlása egyértelműen beruházás, és így az újerdő-telepítés összes költsége az erdő bekerülési értékébe tartozik. Beruházásként kell azt elszámolni, majd a befejezett erdőtelepítést kell aktiválni az egyéb építmények között. Az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés... az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után. A Számviteli Levelek 226. számában a 4689. kérdésre adott válaszban pedig azt olvasom, hogy az újratelepítés egyszer felmerülő közvetlen költségére indokolt az Szt. 41. §-ában (2) bekezdése alapján céltartalékot képezni. Akkor most beruházás vagy költség és céltartalékképzés? Vagy csak rosszul értelmezek valamit?
Részlet a válaszból: […]bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenést elszámolni. Hasonló a helyzet akkor is, ha a társaság erdőberuházást vagy már termőre fordult erdőt vásárol, legfeljebb a könyvekben kimutatott értékben van eltérés. Az erdőben lévő fákat azonban kivágják, jellemzően nem egyszerre. A fák kivágásával az erdő valós, tényleges értéke csökken, de az erdő nem szűnik meg, így az erdő könyv szerinti értékét a könyvekből nem lehet kivezetni. Az erdő azért nem szűnik meg, mert a kivágott fák helyére újakat, fiatal fákat ültetnek. Az újratelepítés költségeivel nem lehet a korábban már termőre fordult erdő bekerülési értékét tovább növelni. Ezért az erdőfelújítás, az újratelepítés költségeit a felmerülés időszakában kell az eredmény terhére elszámolni. Természetesen az eredmény terhére kell elszámolni az újratelepített erdő gondozásával kapcsolatos összes költséget is. Ha a termőre fordult erdő fáit több év alatt vágják ki, és a kivágás évében pótolják a kivágott fákat, azaz újratelepítenek, akkor a kivágott fák értékesítéséből befolyó bevétel fedezetet nyújt az újratelepítés költségeire. Ha csak a kivágott fák értékesítésének üzleti évét követően történik az újratelepítés, akkor nincs fedezete az újratelepítés költségeinek, mivel az értékesítés árbevételét nem lehet időbelileg elhatárolni. Ezen helyzet "áthidalására" szolgálhat a céltartalék képzése - a kivágott fák értékesítésének üzleti évében - az újratelepítés egyszer felmerülő költségeire az Szt. 41. §-ának (2) bekezdése szerint, amely céltartalékot az újratelepítés üzleti évében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4891
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Erdő újratelepítésével kapcsolatos kiadások elszámolása

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető erdőbirtokossági társulat a kitermelt erdőt újratelepíti. Az újratelepítéssel kapcsolatos kiadásokat elszámolhatja-e költségként? Ha aktiválni kell, milyen amortizációs kulccsal lehet az értékcsökkenést elszámolni, mivel az erdő értéke a kitermelésig nő?
Részlet a válaszból: […]között. Az új Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint: "nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés... az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után." Ezen előírás fejezi ki azt, hogy az erdőtelepítés befejezése után az erdő értéke nő, tehát nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés. Az új Szt. 48. §-ának (2) bekezdése szerint: "az erdőnevelési, az erdőfenntartási, az erdőfelújítási munka ellenértékét, illetve saját vállalkozásban végzett megvalósítás esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek értékét nem lehet a tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni." Ez a szabályozás abból indul ki például az erdőfelújítás (az erdő újratelepítése) költségeinek (kiadásainak) a felmerüléskor az eredmény terhére történő elszámolása előírásánál, hogy a meglévő erdő kitermelését, kivágását követi (gyakorlatilag ugyanazon éven belül) az erdő újratelepítése. Az erdő kitermelése, kivágása során realizálódó bevétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 319
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,