Áfa a digitális korban IV.
Szálláshely-szolgáltatás és személyszállítás új áfaszabályai

Kérdés: Magánszálláshely-szolgáltatóként érdeklődöm, hogy milyen változások várhatók a szálláshely-szolgáltatás áfaszabályozásában, figyelemmel az Európai Bizottság e téren tett ajánlásaira?
Részlet a válaszából: […] ...érdekében azt is kimondja, hogy amennyiben a platform vélelmezett értékesítői minőségében jár el, úgy arra nem alkalmazható az utazásszervezésre vonatkozó különös szabályozás (árrésadózás).Mivel a platformoknak abban az esetben keletkezne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Áfa a digitális korban III.
Szálláshely-szolgáltatás és személyszállítás új áfaszabályai

Kérdés: Magánszálláshely-szolgáltatóként érdeklődöm, hogy milyen változások várhatók a szálláshely-szolgáltatás áfaszabályozásában, figyelemmel az Európai Bizottság e téren tett ajánlásaira?
Részlet a válaszából: […] ...érdekében azt is kimondja, hogy amennyiben a platform vélelmezett értékesítői minőségében jár el, úgy arra nem alkalmazható az utazásszervezésre vonatkozó különös szabályozás (árrésadózás).Mivel a platformoknak abban az esetben keletkezne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Utazásszervezők áfaelszámolása

Kérdés: Az utazásszervezők áfaelszámolása 2020. január 1-től megváltozott. Az árrésáfát utasonként, utanként külön-külön kell megállapítani, a negatív árréseket nem lehet összevonni, valamint az árrés elszámolását az út teljesítésekor kell megállapítani. Az előlegszámla mindig olyan áfatartalmú, mint amilyen az alapügylet. A gyakorlatban a következő kérdések merülnek fel:
1. Az utak foglalásakor (előleg számlázásakor) sokszor nem áll rendelkezésre a külföldi fél számlája, de az utazási iroda a szerződés alapján már átutalta a külföldi fél díját. Milyen bizonylatok fogadhatók el az előleg áfatartalmának megállapítása során? Lehetséges-e egy előkalkulált árrés alapján megállapítani az előleg áfatartalmát?
2. Szállás-, busz- vagy repülőgép-kontingens esetében a szerződött és kifizetett férőhelyek feltöltése nem mindig 100%-os. Ha nem teljes a kihasználás, akkor csökken az árrés összege. Milyen feltételekkel lehet figyelembe venni a várható kihasználás mértékét az előlegárrés meghatározása során? Hogyan történjen a tényleges kihasználtság után a helyesbítés?
Részlet a válaszából: […] ...Az utazásszervezési szolgáltatást végző adóalany által átvett előlegárrés adóalapjának és áfatartalmának megállapítása érdekében szükséges bizonylatok tekintetében az alábbiak mondhatók el. Az utazásszervezési szolgáltatás esetén a teljesítés időpontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 19.

Utazási irodánál felmerült költségek áfája

Kérdés: A 6366. kérdésszám alatt megjelent válaszban azt írták, hogy az utazási iroda nem vonhatja le a rezsiköltség áfáját. Helyes volt a válaszuk?
Részlet a válaszából: […] ...rezsiköltségnek minősíteni az igénybe vett és közvetített szolgáltatások értékét. (Ez egyébként arra utal, hogy a kérdező cég az utazásszervezési szolgáltatásnyújtáson túlmenően más tevékenységet is végez, amelyről nem tudjuk, hogy adóköteles vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 16.

Közvetített szolgáltatás az utazásközvetítőnél

Kérdés: Utazásközvetítő vállalkozás szerződést köt személyszállításra. Szállást foglal a szállodában utasai részére, viszont ő utazásközvetítő szolgáltatást számláz az utas felé. Jól gondoljuk-e, hogy ebben az esetben közvetített szolgáltatásról beszélünk, így csökkenthető az iparűzési adó alapja?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem jól gondolják! A kérdező nem utazásközvetítő, hanem utazásszervezési szolgáltatást nyújtó adóalany. Az Áfa-tv. 206. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az utazásszervezési szolgáltatás adóalany által – saját nevében –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 11.

Személyszállítás utazásszervezőnél

Kérdés: Utazásszervező szerződést köt személyszállításra. Szállást foglal utasai részére, ő viszont utazásszervezési szolgáltatást számláz az utas felé. Jól gondoljuk, hogy ebben az esetben nem közvetített szolgáltatásról van szó, hanem igénybe vett szolgáltatásról, emiatt nem csökkenthető az iparűzési adó alapja?
Részlet a válaszából: […] ...Így sem az Szt., sem a Htv. közvetített szolgáltatással kapcsolatos követelményei nem teljesülnek.Az Áfa-tv. 212. §-a alapján az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtáshoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Utazási irodánál felmerült költségek áfája

Kérdés:

Az utazási iroda a NAV-hoz történt bejelentkezés alapján az árrés szerinti adózást választotta. Az utakhoz közvetlenül nem kapcsolódó költségek (igénybe vett és közvetített szolgáltatások, bérleti díj stb.) áfája levonható, vagy ezen költségek 100%-a ráfordításként számolandó el? A cég eddig sohasem igényelte vissza ezek előzetesen felszámított áfáját, de 2009 óta görgeti maga előtt, mint a "következő időszakra átvitt" követelést.

Részlet a válaszából: […] ...el 6710-es válaszunkat is!Az Áfa-tv. 212. §-a alapján az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatáshoz, termékértékesítéshez kapcsolódóan megállapított adóra – mint előzetesen felszámított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Utazásszervezés áfájának elszámolása

Kérdés: Utazásszervezéssel foglalkozó kft. az árrés szerinti adózást választotta. Negyedéves áfabevallóként a negyedév végén kiszámoljuk az árrésre jutó áfa összegét. Ezt hogyan kell könyvelni? Az árbevételt kell csökkenteni?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 207. §-a alapján az utazásszervezési szolgáltatás egyetlen szolgáltatás nyújtásának tekintendő. Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás befejezésekor (amikor az utas visszaérkezik) a számviteli előírások szerint az ellenértéket számlázni kell....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 19.

Előleg nem pénzben történő teljesítése

Kérdés: Társaságunk utazási irodaként működik. 2011. évben barterszerződést kötöttünk egy média­szolgáltatóval reklámtevékenység végzésére. A 2011-2012. évi reklámtevékenységért cserébe utazásszervezési szolgáltatást nyújtunk 2012-ben. A megállapított utazásszervezés részvételi díja egyenlő a marketingszolgáltatás díjával. A médiaszolgáltató folyamatosan végzi a reklámtevékenységet, amelyről – minden teljesítés után – áfával növelt szolgáltatási számlát állít ki. Irodánk a vállalt szolgáltatást 2012 augusztusában teljesíti. A szerződés szerint a számlákon "pénzmozgást nem igényel" megjelölést tüntetünk fel. Az utazási iroda a médiaszolgáltató aktuálisan teljesített és számlázott szolgáltatása értékének megfelelő összegű, árrésáfát tartalmazó előlegszámlát állít ki a médiaszolgáltató részére "pénzügyi teljesítést nem igényel" megjegyzéssel. A marketingszolgáltatóval való folyószámla-egyeztetés során kiderült, hogy ő az előlegszámláinkat nem könyveli. Kérdéseim: A könyvelésben összevezethetem-e az előlegszámlát a reklámszolgáltatás számlájával? Jogosult vagyok-e a marketingszámlák áfájának visszaigénylésére? Helyes-e azon értelmezésünk, hogy bartermegállapodás esetén a médiaszolgáltató számlája utazási irodánknál részvételidíjelőleg-befizetésnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...egyszóval: nem.A kérdésben valójában két ügyletről van szó: az egyik amédiaszolgáltató reklámtevékenysége, a másik az utazási iroda utazásszervezésiszolgáltatása. Ezen ügyletek kérdés szerinti összekapcsolása azonban aszámviteli előírások szerint nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 2.

Utazásszervezés, árrésszámítás

Kérdés: Cégünk utazásszervezési szolgáltatást nyújt, árrés szerint adózik. Az árrés számítására lennénk kíváncsiak. Több szaklapban, iránymutatásban eltérő számítási módokat találtunk. Mind pozíciószámonkénti, mind az utankénti árrésszámítás szerint. A két számítási mód szerint ugyanaz a fizetendő áfa jön ki? Ha a bevétel 1000 Ft, az árrés 29%, az árrés összege 290 Ft, ami az áfát is magában foglalja? Külfölditől szerzem be az árrésadózáshoz a szolgáltatást, fordítottan adózik, és nem vonhatom le az áfát, az árrés ennyivel csökken! Jól értelmezzük? A le nem vonható áfát hova kell könyvelni? A külföldi szolgáltatás áfájának le nem vonhatóságában 2011-től csak pontosítás történt? 2010-ben is így volt? Ha a külföldi számla áfáját nem vonjuk le, azzal az árrést csökkentjük, mennyi lesz az áfa?
Részlet a válaszából: […] ...utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különösszabályokat az Áfa-tv. XV. fejezete tartalmazza.Az Áfa-tv. 212/A. §-a alapján a belföldön nyilvántartásbavett utazásszervező – az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentés alapján- dönthet úgy is, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 14.
1
2