Vadkár, jégkár miatt elszámolt kárérték

Kérdés: Vadkár, jégkár miatt a szántóföldi növényekben elszámolt kárértéket az eredménykimutatásban az egyéb ráfordításokon belül, az "ebből értékvesztés" soron kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy igen, feltételezve, hogy a vadkár, a jégkár miatt a szántóföldi növények eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg, ha megrongálódtak, ha azok felhasználhatósága, értékesíthetősége csökkent, kétségessé vált. A szántóföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Más ingatlanán létesített kerítés költségeinek átvállalása

Kérdés:

Az erdőgazdálkodó, mint a terület vagyonkezelője, és a vadgazdálkodó, mint a terület haszonbérlője megállapodnak abban, hogy a vadkár ellen az erdősítést védő, azaz nem vadászati célú vadvédelmi kerítések megépítése, karbantartása, bontása az erdőgazdálkodó feladata. A kerítések fenntartásához a vadgazdálkodó éves hozzájárulási díjat fizet az erdőgazdálkodónak, az új kerítések létesítési költségének 50%-át pedig átvállalja. Az új kerítések létesítését a felek úgy számolják el, hogy a beruházás költségének 50%-át az erdőgazdálkodó átszámlázza a vadgazdálkodónak, majd 50-50%-os értéken a kerítést külön-külön eszközként nyilvántartásba veszik. Helyes ez az elszámolás? Szerepelhet-e egy kerítés egyszerre két társaság nyilvántartásában? Ha nem, akkor hogyan kellene szabályosan eljárni?

Részlet a válaszából: […] A kérdésre adandó válasz előtt ismerni kellene, hogy a kérdés szerinti kerítések és a vadgazdálkodó tevékenysége között van-e valamilyen kapcsolat, milyen hatással van a kerítés léte vagy nem léte a vadgazdálkodó tevékenységére. A számviteli előírások alapján "a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Vadkáralap a mérlegben

Kérdés: A vadásztársaságoknak a vadkárok fedezetére a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 81/B. §-a (1) bekezdésének előírása szerint: "A vadászatra jogosult a vadkárért fizetendő kártérítés fedezete biztosítása érdekében elkülönített számlán pénzügyi alapot (a továbbiakban: vadkáralap) hoz létre." Hol kell szerepeltetni a beszámolóban az elkülönített albankszámlán nyilvántartott összeget?
Részlet a válaszából: […] ...alapot, mint elkülönített pénzeszközt, a pénzeszközök között, mint elkülönített bankbetétet kell szerepeltetni.A pénzügyi alap (vadkáralap) elnevezés megtévesztő lehet, hiszen nem a fizetendő kártérítés fedezetének forrását kell megteremteni, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 5.

Vadászati jog haszonbérbe adásának adózása

Kérdés: A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerint a vadászati jog – mint vagyoni értékű jog – a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként a földtulajdonost illeti meg. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.4.1. pontja értelmében, amennyiben a földtulajdonos a földjét bérbeadás útján hasznosítja, és a bérleti szerződés időtartama az 5 évet eléri, a termőföld bérbeadásából származó bevétel adómentes. Ha a termőföld bérbeadása során a föld bérlője és a vadászati jog bérlője nem ugyanazon természetes vagy jogi személy, akkor is adómentes a vadászati jog bérbeadás útján történő hasznosításából származó bevétel, az 5 évet elérő szerződés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...haszonbérlője és a vadászati jog haszonbérlője nem ugyanaz a személy, különmegállapodásban indokolt rendezni a vadászat feltételeit, a vadkár megtérítésének szabályait, a növényekben, a vetésterületen okozott kár megtérítésének módját.A törvényi előírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Vadkárátalány

Kérdés: Vadásztársaság és a mezőgazdasági termelő között évek óta visszatérő probléma a vadállomány által okozott kár mértékének megállapítása és megfizetése. Kölcsönös érdekek alapján, a viták (perek) elkerülésére megállapodást kötöttek a felek a vadkár mértékétől független, de feltételekhez kötött vadkárátalány fizetésére. Minősíthető-e ez az átalány megállapodáson alapuló (számlaadási és áfafizetési kötelezettséget nem keletkeztető) kifizetésnek?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint az átalány tekinthető költségekmegtérítésére adott támogatásnak, így áfafizetési kötelezettséget nemkeletkeztet. Ugyanakkor ezzel a Tao-tv. 7. §-a (8) bekezdésének a) pontjaalapján nem csökkentheti a mezőgazdasági termelő adózó a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 11.