Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

2 találat a megadott váltó (saját) tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Saját váltó nyilvántartása
Kérdés: Társaságunk 50.000.000 Ft hitelt vett fel egy banktól forgóeszköz-finanszírozás céljából, a hitel lejárata 2019. 02. 26. A hitel biztosítékai: az anyavállalatunk egy másik leányvállalatának ingatlanaira bejegyzett jelzálogjogok és ezen leányvállalat készfizető kezessége. A hitelszerződés szerint a bank csak akkor folyósítja részünkre a hitelt, ha társaságunk átadja a bank részére az anyavállalatunk és az anyavállalat más leányvállalatai mint kezesek váltókezességével ellátott saját váltót. Társaságunk ki is állította a váltót 50.320.000 Ft-ról, a váltó esedékessége: megtekintéskor. A váltóra ráírva: "A váltót legkésőbb 2019. 04. 27-ig fizetés végett kell bemutatni." A bank szerint a váltóra kiegészítő biztosítékként van szükségük. Társaságunk a hitelt a szerződés szerinti ütemezésben és kamatokkal fizeti vissza, a váltó beváltására nem kerül sor. Van-e társaságunknak bármiféle könyvelési feladata a váltóval kapcsolatban a kiállításkor, illetve a lejáratkor?
Részlet a válaszból: […]26-ig (a váltó esedékessége az ezen időpontot követő megtekintésekor, legkésőbb 2019. 04. 27-ig).A kérdésre adott válasz kapcsán utalni kell arra, hogy az 1930. évi genfi nemzetközi váltójogi egyezmény alapján 2018. 01. 01-től a váltójogi szabályokról a 2017. évi CLXXXV. törvény rendelkezik, az 1965. évi I. törvényerejű rendelet és az 1/1965. (I. 24.) IM rendelet helyett.A saját váltóra vonatkozó előírásokat az új törvény 75-78. §-ai tartalmazzák. A saját váltó tartalma:- a váltó elnevezést az okirat szövegében, az okirat kiállításának nyelvén,- a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen kötelezettségvállalást,- az esedékesség megjelölését,- a fizetési hely megjelölését,- annak a nevét, akinek a részére vagy rendelkezésére kell a fizetést teljesíteni,- a váltó kiállítási napjának és helyének megjelölését,- a kiállító aláírását.A saját váltóra is alkalmazni kell az új törvény kezességre vonatkozó rendelkezéseit is (a váltó összegének kifizetését - egészében vagy részben - váltókezességgel lehet biztosítani "kezességet vállalok" kifejezéssel).A kérdés szerinti váltó megfelel az új törvény szerinti saját váltóval szembeni követelményeknek. Az általános számviteli szabályok szerint a megtörtént gazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7646
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Saját váltóval kiegyenlített tartozás áfája
Kérdés: Cégünk likviditási problémája miatt az egyik szállítónk befogadott számláját saját váltó kiállításával egyenlítette ki, melyet a beszállító írásbeli nyilatkozatban el is fogadott. A számla értékét ezáltal kiegyenlítettnek tekintettük, és a havi áfabevallásunkban az így kiegyenlített számla áfatartalmát levonásba helyeztük és vissza is igényeltük. Helyesen járunk-e el a fentiekben leírtak alapján, amikor az Áfa-tv. 259. §-ának 15. pontjában leírt pénzhelyettesítő eszközre figyelemmel, a saját váltó mint fizetőeszköz használata alapján az áfa kiutalását kérjük?
Részlet a válaszból: […]fennáll, csak éppen az eredeti jogviszony mellett létrejön egy másik jogviszony, a váltójogviszony. A saját váltó kibocsátója (a vevő) esetében tehát nem teljesül az a feltétel, hogy a tartozása egészében megszűnne. Ennek megfelelően a saját váltóval kiegyenlített beszerzések - álláspontunk szerint - nem tekinthetők megfizetettnek, következésképpen a visszaigénylési szabályokban előírt korlátozó rendelkezés [Áfa-tv. 186. §-ának (2) bekezdése] esetükben is alkalmazandó. Mindezt rávetítve a konkrét kérdésre megállapítható, hogy cégük helytelenül járt el akkor, amikor a saját váltóval kifizetett beszerzésének áthárított áfatartalmával nem csökkentette a negatív előjelű áfakülönbözetét, hanem ez által annak összegét is visszaigényelte. Mint az a fentiekből látható, a kérdés adójogi megítélésében nem annak van döntő jelentősége, hogy a saját váltó pénzhelyettesítő eszköznek (Áfa-tv. 259. §-ának 15. pontja) minősül-e vagy sem, hanem annak, hogy a saját váltóval fizetés az eredeti pénztartozást nem csökkenti. Erre figyelemmel a pénzhelyettesítő eszközként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4735
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,