Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

7 találat a megadott vásárlói pont tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Be nem váltott kuponok
Kérdés: A kuponkibocsátó csak azt az összeget utalja át a szolgáltatónak, amelyeket a felhasznált kuponok sorszámával igazolni tud. A be nem váltott kupon értéke ott marad a kuponforgalmazónál kötelezettségként? Meddig? Ez a megvásárolt, de be nem váltott kuponok értéke a kuponforgalmazó bevétele?
Részlet a válaszból: […]kuponforgalmazónak átadott kuponokból mennyit váltottak be. Amikor a kuponforgalmazó értékesíti a kuponokat, és a vevő azok árát a kuponforgalmazónak átutalja, akkor a kuponforgalmazónak azt az összeget tovább kell a kuponkibocsátó felé utalnia (különben miből fizet a szolgáltatónak a kuponkibocsátó!). Így - jogszerűen - tartósan a kuponforgalmazónál nem maradhat a kuponok eladási ára, nem maradhat a könyveiben az értékesített kuponok miatt a kuponkibocsátóval szembeni kötelezettség. Ebből következően a be nem váltott kuponok miatt kötelezettséget csak a kuponkibocsátó mutathat ki, miután a kuponok vételárát a kuponforgalmazó átutalta. Tekintettel arra, hogy a kuponok beválthatósága a kuponokon is rögzített időpontig történhet, ha ez az időpont, illetve a szolgáltató elszámolási kötelezettsége napjaival megnövelt időpont bekövetkezett, a be nem váltott kuponok miatti kötelezettséget a kuponkibocsátó rendkívüli bevételek között, elengedett kötelezettségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5125
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Pontgyűjtő akció vásárlási utalvánnyal
Kérdés: Kereskedelemmel foglalkozik cégünk. Előre meghirdetett pontgyűjtő akció keretében vásárlási utalványt adnánk a pontokat beváltó vevőinknek. Mi a helyes adózási és számviteli eljárás?
Részlet a válaszból: […]csökkentő árengedményt kell elszámolni. Tekintettel azonban arra, hogy az árengedményt természetben adják, a számlán fel kell tüntetni, a pénztárgépbe be kell vételezni annak a terméknek az áfát is magában foglaló eladási árát, melyet az árengedmény fejében átadnak. (Például a vevő mosógépet vásárol 100 ezer forint + áfáért, a vásárlási utalvány ellenében pedig kap 10 ezer forint értékben mosószert. Ez esetben a számlán feltüntetik a mosógép eredeti árát és azt csökkentően az árengedményt, a 10 ezer forintot, majd a mosószerek értékét. A számla végösszege így változatlanul 100 ezer forint + áfa lesz! Hasonló módon kell eljárni készpénz ellenében történő értékesítéskor is!) Az üzletpolitikai céllal meghirdetett vásárlói pontokkal összegyűjtött árengedmény a vásárlási utalványok beváltásakor realizálódik. Az Áfa-tv. 77. §-ának (3) bekezdése szerint az adó alapja csökkenthető, ha a teljesítést követően engedményt adnak, például az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel adott árengedmény vagy más adott üzletpolitikai célú árengedmény formájában. Az így adott árengedmény összegének azonban kevesebbnek kell lennie, mint az engedménnyel átadott termék eladási ára (azaz az árengedmény összege nem érheti el az adott termék eladási árát!) Az Áfa-tv. 71. §-ának (3) bekezdéséből ugyanis az következik, ha a vásárlói pontok beváltásakor az átadott termék eladási árával azonos összegű az árengedmény összege, az átadott termék, nyújtott szolgáltatás piaci értéke alapján az áfát meg kell fizetni, térítés nélküli átadásnak minősül. Itt kell megjegyezni, a vásárlási utalvány csak termékvásárlásra, szolgáltatásnyújtás igénybevételére használható fel. Ha az árengedményként adott vásárlási utalványt nem természetben adott árengedményként kívánják felhasználni, ha ellenében a vásárlási utalvány összegében terméke(ke)t adnak át, illetve szolgáltatást nyújtanak, akkor azt valójában térítés nélkül nyújtják, és az így átadott terméke(ke)t, nyújtott szolgáltatást is a térítés nélküli átadás/átvétel szabályai szerint kell a számvitelben is elszámolni, és a térítés nélkül átadott termék(ek), nyújtott szolgáltatás(ok) piaci értéke alapján az áfát is meg kell fizetni. Abban az esetben, ha a vevőknek a pontok beváltásakor a kérdező cég vagy más cég által kibocsátott olyan vásárlási utalványokat adnak, amelyek a kérdező cégnél is, de más cégeknél is levásárolhatók, akkor a következők szerint indokolt eljárni. A vevőknek kiadott vásárlási utalványokat - ez esetben is - a 0. számlaosztályban kell nyilvántartani. Amikor a vevők vásárolnak, a beváltott vásárlási utalvány értékével a 0. számlaosztályban kimutatott utalványok darabszámát, értékét csökkenteni kell. Ha ezen vásárlási utalványokat a kérdező cégnél váltják be (vásárolják le), akkor a már leírt módon kell azokat elszámolni, illetve kell az áfát megfizetni. Amennyiben a vevők ezen vásárlási utalványokat más cégnél vásárolják le, akkor a beváltó cégnél is az eladott termék, a nyújtott szolgáltatás teljes eladási (áfát is magában foglaló) árát kell számlázni, boltban történő beváltás esetén a pénztárgépbe is bevételezni, a vásárlási utalvány értékének megfelelő (áfát is magában foglaló) értéket a számlán - mint természetben adott - árengedményként kell feltüntetni, bolti értékesítés esetén a bevételt csökkentő árengedményként kell - ugyanezen jogcímen - elszámolni. Tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4319
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Vásárlói pontok beváltása
Kérdés: A társaság MLM rendszerben forgalmaz termékeket. Ez azt jelenti, hogy a termékértékesítés klubtagság keretében történik, és a klubtagok a forgalom után pontokat kapnak. A klubtagok egyik része vállalkozó, másik része nem rendelkezik adószámmal. A gyűjtött pontérték tartalmazza egyrészt a saját vásárlása után járó pontokat, másrészt az általa beépített klubtagok vásárlása után őt megillető pontokat. A pontok értéke a következő számlákban érvényesíthető-e árengedményként? Az értékesítő társaság csak adószámmal rendelkező klubtagoknak adhat ilyen módon árengedményt, amennyiben a társaság üzletszabályzata így rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]felszámított áfát levonásba helyezheti. Ha a klubtag-vevő adószámmal nem rendelkezik, akkor az árengedménnyel csökkentett - áfát is tartalmazó - számlázott értéket adózott pénzéből rendezi. Az Áfa-tv. 77. §-ának (3) bekezdése szerint az adó alapja csökkenthető, ha a teljesítést követően engedményt adnak, például az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintett adott árengedmény vagy más adott üzletpolitikai célú árengedmény formájában. Az így, a teljesítéskor vagy a teljesítést követően adott árengedmény az Áfa-tv. 71. §-ának (2) bekezdése alapján abban az esetben üzletpolitikai célú, ha - az árengedmény nyújtójától független féllel kötött és más független fél számára is - azonos feltételek mellett - ésszerűen elérhető, vagy - az árengedmény nyújtójától független féllel is - azonos feltételek mellett - köthető és számára ésszerűen elérhető megállapodásban előre rögzített, vagy az annak alapján számított árengedmény pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített ellenértéke. A kérdésben leírtak alapján a klubtagok részére a pontok ellenében biztosított árengedmény megfelel az Áfa-tv. hivatkozott előírásának, feltéve hogy az árengedmény összege nem haladja meg a pontok ellenében értékesített termékek eladási árát. Más a helyzet azonban akkor, ha a klubtag az összegyűjtött pontokkal történő vásárláskor az árengedmény miatt a vásárolt termékért egyáltalán nem fizet. Ez esetben is értékesítés történik, amelyet számlázni kell. A számlának tartalmaznia kell a beváltott pontok ellenében átadott termék eladási árát és negatív előjellel a beváltott pontok értékével azonos összegű árengedményt. Ha a számlázott ellenérték árengedménnyel csökkentett összege nulla, akkor az értékesítés árbevétele is nulla lesz. Ez a számla azonban szükséges és alkalmas arra, hogy az összegyűjtött pontok beváltásakor eladott, átadott termék, áru miatti készletcsökkenést jogszerűen és hitelt érdemlő módon dokumentálja (igazolja azt, hogy a termék, az áru átadása nem térítés nélkül történt). Az a klubtag, aki a pontok beváltásakor a pontok ellenében terméket, árut, esetleg szolgáltatást kapott, azt nem ingyen kapta, valójában olyan beszerzése volt, amikor a beszerzett eszköz, az igénybe vett szolgáltatás bekerülési értéke nulla volt. Az Áfa-tv. - a korábbitól eltérő módon - szabályozza ez esetben az áfafizetési kötelezettséget. Az Áfa-tv. 71. §-ának (3) bekezdése alapján 2008.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3968
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Vásárlói pontok beváltása vagy ajándék
Kérdés: Cégünk gyógyászati termékek értékesítésével foglalkozik, és pontgyűjtő akció keretében ösztönözzük vevőink vásárlásait. A vevők termékeinket kiskereskedelmi forgalomban továbbértékesítik. A vásárláskor összegyűjtött pontokért az előre meghirdetett katalógusunkból tudnak a vevők választani. Az ajándékot átvételi nyilatkozattal vetetjük át. Ajándéktárgyak áfáját levonjuk, az ajándék értékével a társasági adó alapját nem növeljük meg. Az ajándékot marketingköltségként könyveljük, de engedményként értelmezzük. Mi a helyes számviteli elszámolás? A könyvelés módja befolyásolja-e adózási gyakorlatunkat?
Részlet a válaszból: […]ára pedig az eladott terméknek van. Így tehát, amennyiben az összegyűjtött pontokkal adott árengedmény az eladási ár teljes összegét eléri, akkor is értékesítésről van szó, csak az árengedménnyel csökkentett eladási ár nulla lesz. Az értékesítést viszont nem átvételi nyilatkozattal, hanem számlával kell ez esetben is dokumentálni. A számlának tartalmaznia kell a beváltott vásárlói pontok ellenében átadott termék eladási árát és negatív előjellel a beváltott vásárlói pontok értékével azonos összegű árengedményt. A vásárlói pontok ellenében átadott termék - előbbiek szerint - számlázott, árengedménnyel csökkentett összege nulla, tehát az értékesítés árbevételeként elszámolt összeg is nulla. Ez a számla lesz viszont az engedményt adónál a készletérték csökkenésének a bizonylata. Ha az átadott termék vásárolt termék (anyag, áru), akkor annak a bekerülési értékét az eladott áruk beszerzési költségeként (és nem marketingköltségként!) kell elszámolni. Ha az átadott termék saját termelésű készlet, akkor a készletcsökkenés jogosságát dokumentálja a számla. Az előbbiekből következően annál a kiskereskedelmi egységnél, amelyik a vásárlói pontok beváltáskor "ingyen" terméket kap, nem ajándékot vagy térítés nélkül átvett terméket kapott, hanem terméket szerzett be, amelyet az eladó felé számlázott. Ha a számlázott terméknél az árengedmény a vételár teljes összegével azonos, akkor ezen termék beszerzési értéke nulla. Ezt fontos hangsúlyozni, különösen akkor, ha azt a saját vevőinek továbbadja. (Ha ez a továbbadás nem vásárlói pontakció keretében történik, akkor térítés nélküli átadás, de piaci értéken és ajándékként kell elszámolni, áfa-, társaságiadó, személyijövedelemadó-vonzattal járhat!) A vásárlói pontok beváltásakor nem történik "ajándékozás" vagy az árunak a gazdálkodás köréből való kivonása, így a pontok beváltásakor átadásra kerülő termékek előzetesen felszámított áfája is levonható. Az Áfa-tv. 22. §-ának (9) bekezdése szerint csökkentheti az adó alapját az ellenérték fejében történő termékértékesítés(ek)hez, szolgáltatásnyújtás(ok)hoz közvetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2448
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Vásárlói pontok beváltásakor kapott ajándék számlázása
Kérdés: Pontakció keretében a csak pontokért adott ajándéktárgy esetén az engedményekre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Kell-e az átadásnál számlát helyettesítő okmányt kiállítani? Milyen társaságiadó-, illetve áfavonzata van?
Részlet a válaszból: […]szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján. A vásárlói pontok beváltásakor átadott-átvett termék, nyújtott szolgáltatás esetén az engedményt adónál csökken a készlet értéke, a számla a bizonylata annak, hogy a készletcsökkenés az eladott áruk beszerzési értékeként, illetve a saját termelésű készletek állományváltozásaként elszámolható legyen, ezen bizonylat (tehát a számla) nélkül a készletcsökkenést a térítés nélküli átadás szabályai szerint, rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, az engedményt kapónál nő a készlet értéke az árengedménnyel csökkentett vételáron (ha az árengedmény a vételár teljes összegével azonos, akkor nulla értéken), nő a költség szolgáltatás igénybevétele esetén az árengedménnyel csökkentett vételáron (illetve nulla értéken); számla nélkül a készletnövekedést, az igénybe vett szolgáltatást a térítés nélküli átvétel szabályai szerint, rendkívüli bevételként kell elszámolni (a kétféle elszámolásnak nem az eredményre, hanem az eredmény összetevőire gyakorolt hatása mutat jelentős eltérést!). A vásárlói pontok beváltásakor adott engedményt tehát akkor is számlázni kell (és nem számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani), ha az adott engedmény összege az engedmény fejében átadott eszközök áfa nélküli piaci értékével egyezik meg, azaz az engedmény fejében kapott eszközökért nem kell fizetni. Ezt a számviteli alapelvek, a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírások követelik meg. A vásárlói pontok ellenében történő - szabályszerűen bizonylatolt - vásárláshoz sem az engedményt adónál, sem az engedményt kapónál nem kapcsolódik társaságiadóalap-korrekció. A vásárlói pontok beváltásakor nem történik "ajándékozás" vagy az árunak a gazdálkodás köréből való kivonása, így a beváltáskor átadott termék áfája is levonható, az általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1695
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Vásárlói pontok elszámolása a vevőnél
Kérdés: Hogyan kell elszámolni a kft.-nél a vásárlói pontok ellenében történő beszerzést?
Részlet a válaszból: […]elszámolni, könyvelni. Itt - konkrét kérdéshez kapcsolódóan - részletesebben foglalkozunk azzal. Nyilvánvaló, a vásárlói pontok gyűjtésekor nincs számviteli, elszámolási feladat a vevőnél. Az összegyűjtött pontokkal történő vásárláskor a vételárat a pontok értékével megegyező árengedmény csökkenti, tehát az árengedménnyel csökkentett vételáron (a számlázott összeg levonható általános forgalmi adóval csökkentett értékében) kell a beszerzett eszközt, az igénybe vett szolgáltatást állományba venni, költségként elszámolni. Amennyiben az összegyűjtött pontokra kapott árengedmény a vételár teljes összegét érinti, akkor is beszerzésről van szó (és nem térítés nélküli átvételről!), csak a bekerülési érték nulla lesz (bizonylata az erről készült, nulla értékű számla), nyilvántartásba vételi értéke is nulla, költségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 178
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Vásárlói pontok
Kérdés: Nyilvánosan közzétett feltételek mellett, a vásárlók által, vásárlásaik során gyűjtött pontok (vásárlói pontok) árura történő beváltásának bizonylatolása, elszámolása, adózási következményei.
Részlet a válaszból: […]eladási ár teljes összegét eléri, akkor is értékesítésről van szó, csak az árengedménnyel csökkentett eladási ár nulla lesz. Az "értékesítés"-t ez esetben is számlával indokolt dokumentálni. Ebből következően az értékesített termék, áruk nyilvántartás szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét is az értékesítésre vonatkozó előírások szerint kell elszámolni (áruk esetében az eladott áruk beszerzési értékeként). Társasági adó A vásárlói pontok ellenében történő értékesítéshez a társaságiadó-alap megállapításakor adózás előtti eredménymódosítás nem kapcsolódik. Ez azért lehetséges, mert a gazdasági esemény - a tartalma alapján - szerződésben meghatározott feltételek alapján adott: a termékhez, szolgáltatáshoz közvetve kapcsolódó számlázott engedménynek felel meg. A számviteli elszámolással azonos módon történő elismerést indokolja, hogy ez esetben nem ellenérték nélküli átadás valósul meg, ezért - a vevő a számlázott értéken veszi az eszközt nyilvántartásba akkor is, ha a számlázott érték az engedmény következtében nulla - nem növeli az engedmény összegével (az engedmény miatt adott eszköz értékével) az eladó, és nem csökkenti a vevő az adózás előtti eredményt. Hasonlóan kell eljárni minden olyan esetben, amikor a gazdasági esemény tartalma szerint engedmény történik (például "egyet fizet, kettőt kap" akció, nagyobb értékű eszközzel együtt adott "ajándék"). Nem kell az adózás előtti eredményt növelni "nem a vállalkozás érdekében felmerült költség" címen sem. Abban az esetben ugyanis, ha az engedmény jogosultja nem magánszemély, a Tao-tv. 3. számú melléklet A fejezet 2. pontjának utolsó mondata alapján, mint szokásos üzleti tevékenység, elismerhető a vállalkozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 155
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,