Ki nem fizetett bér és járulékainak elszámolása

Kérdés: A társaság 2010-ben – pénzügyi nehézségei miatt – több hónapon keresztül nem fizetett bért dolgozóinak. Mivel a munkavégzés megtörtént, a bérköltséget és az ezzel kapcsolatos járulékokat könyveltük. A 10M30-as és a 1008-as bevalláson csak a ténylegesen kifizetett adatok szerepeltethetők. Így az APEH adófolyószámlán csak a bevallott (ténylegesen kifizetett bérek utáni) adatok szerepelnek. Hogyan kellett könyvelnünk 2010-ben a béreket és a hozzá kapcsolódó járulékokat? Hogyan kell könyvelni 2011-ben, ha a bér ekkor kerül kifizetésre?
Részlet a válaszából: […] ...előírások szerint – a számviteli alapelvekkövetelményeinek megfelelően – a 2010. évben elvégzett munkáért járó munkabértés annak járulékait költségként el kell számolni, és kötelezettségként ki kellmutatni a 2010. évi számviteli nyilvántartásokban. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 2.
Kapcsolódó címke:

Ki nem fizetett bér elszámolása

Kérdés: A kft. nehéz anyagi helyzetbe került, munkavállalóinak a munkabért nem tudta kifizetni. Minden hónapban számfejtették azt a jövedelmet, ami a munkavállalókat munkaszerződésük alapján jogosan megillette volna, de kifizetés nem volt. A munkavállalók ezért rendkívüli felmondással éltek, és benyújtották követelésüket. A cégvezető elfogadta és jogosnak találta ugyan az igényeket (az elmaradt bért, a végkielégítést), de fizetni nem tudott. A cég számfejtette a jogosan járó bért, végkielégítést, elkészítette a kilépőigazolásokat a jövedelmekről. A jövedelmek között azonban olyanok is voltak, amelyek – a fenti okok miatt – még nem kerültek kifizetésre. Helyesen járt-e el a bérszámfejtés? Ha nem volt helyes az eljárás, akkor hogyan kellett volna eljárni? Milyen bizonylatok alapján tudják a dolgozók jogos igényeiket érvényesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...számfejtették, a számfejtett bér, végkielégítés bruttó összegétcsökkentő levonásokat (szja, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, munkavállalóijárulék stb.), a fizetendő összeget, a kifizetés esedékességének a napját. Ezutóbbi a munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 12.
Kapcsolódó címke: