Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bér (ki nem fizetett) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ki nem fizetett bér és járulékainak elszámolása

Kérdés: A társaság 2010-ben - pénzügyi nehézségei miatt - több hónapon keresztül nem fizetett bért dolgozóinak. Mivel a munkavégzés megtörtént, a bérköltséget és az ezzel kapcsolatos járulékokat könyveltük. A 10M30-as és a 1008-as bevalláson csak a ténylegesen kifizetett adatok szerepeltethetők. Így az APEH adófolyószámlán csak a bevallott (ténylegesen kifizetett bérek utáni) adatok szerepelnek. Hogyan kellett könyvelnünk 2010-ben a béreket és a hozzá kapcsolódó járulékokat? Hogyan kell könyvelni 2011-ben, ha a bér ekkor kerül kifizetésre?
Részlet a válaszból: […]471, a társadalombiztosítási járulékot: T 561 - K 473. Mivel a 471. számla a munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettséget tartalmazhatja, a bruttó bért csökkenteni kell a személyi jövedelemadóval, a munkavállalót terhelő járulékokkal: T 471 - K 462, T 471 - K 473. Amennyiben a kérdésben hivatkozott bevalláson csak a ténylegesen kifizetett adatok szerepeltethetők, a költségkénti elszámolás változatlanul az, amit az előző bekezdésben leírtunk: az adó- és járulékszámlák helyett az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell kijelölni az adóhatósággal szembeni elszámolási számlát, és arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5049
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Ki nem fizetett bér elszámolása

Kérdés: A kft. nehéz anyagi helyzetbe került, munkavállalóinak a munkabért nem tudta kifizetni. Minden hónapban számfejtették azt a jövedelmet, ami a munkavállalókat munkaszerződésük alapján jogosan megillette volna, de kifizetés nem volt. A munkavállalók ezért rendkívüli felmondással éltek, és benyújtották követelésüket. A cégvezető elfogadta és jogosnak találta ugyan az igényeket (az elmaradt bért, a végkielégítést), de fizetni nem tudott. A cég számfejtette a jogosan járó bért, végkielégítést, elkészítette a kilépőigazolásokat a jövedelmekről. A jövedelmek között azonban olyanok is voltak, amelyek - a fenti okok miatt - még nem kerültek kifizetésre. Helyesen járt-e el a bérszámfejtés? Ha nem volt helyes az eljárás, akkor hogyan kellett volna eljárni? Milyen bizonylatok alapján tudják a dolgozók jogos igényeiket érvényesíteni?
Részlet a válaszból: […]címre elküldeni, - a munkabért általában a munkavállalónak kell kifizetni stb. Nagyon fontos előírása az Mt.-nek, hogy a munkavállaló részére munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja. Az előbbiek figyelembevétele mellett tehát a bérelszámolásnak számfejtenie kellett mind a munkabért, mind a végkielégítés összegét, és erről részletes elszámolást kellett adnia a munkavállalóknak. Ezen részletes elszámolásnak tartalmaznia kellett azt az időszakot, amire a bért, a végkielégítést számfejtették, a számfejtett bér, végkielégítés bruttó összegét csökkentő levonásokat (szja, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, munkavállalói járulék stb.), a fizetendő összeget, a kifizetés esedékességének a napját. Ez utóbbi a munkavállalók részére különösen fontos, hiszen az Mt. 159. §-a alapján a késedelem idejére a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár. A munkavállalók - a leírtakból következően - jogos igényeiket a bérelszámolás által elkészített részletes elszámolás alapján tudják érvényesíteni. Az esedékes bér, végkielégítés számfejtése nem csak a munkavállalók számára fontos. A számviteli,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2806
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: