Exportértékesítés

Kérdés: 2005. januártól újból meghatározásra került az Szt.-ben a belföldi és az exportértékesítés fogalma. Valóban exportértékesítésként kell kimutatni, ha a saját kereskedelmi, vendéglátóegységükben külföldi illetőségű személynek értékesítünk, illetve nyújtunk szolgáltatást? Hány pénztárgépet kell üzemeltetni a helyes nyilvántartáshoz? Mi indokolta a változtatást?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység vonatkozásában az Szt. alapján:exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésűkészlet külkereskedelmi forgalomban külföldi vevőnek történő értékesítésénekellenértékét. Ez a meghatározás annyiban tér el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 1.
Kapcsolódó címke:

Export-import fogalma

Kérdés: Az Szt.-t módosító 2004. évi XCIX. törvényt olvasva, úgy tűnik föl, változott az exportértékesítés és az importbeszerzés fogalma. Ezen változások azonban nem jelentenek közeledést az Áfa-tv. szerinti exportértékesítéshez, importbeszerzéshez. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...belföldi értékesítés [az Szt. 74. §-ának (1) bekezdése]:belföldi vevőnek értékesített vásárolt és saját termelésű készlet, belföldiigénybevevő részére teljesített szolgáltatás;– exportértékesítés [az Szt. 74. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.
Kapcsolódó címkék: